Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

   Tiếng Anh 

qd.jpg (8936 bytes)

Vu Lan Báo Hiếu


...... ... .

 

 

Mẹ trong Ca dao Việt Nam

(02)


Trời hỡi Trời! Sao dời vật đổi
Nên chi cỏ héo ba sầu !
Kể từ ngày nương tựa lều tranh
Công ơn mẹ kể khôn xiết kể
Tuần cay đắng chén trăng có lẻ
Chữ sinh thành nghĩa mẹ tày non
Bên ướt mẹ nằm, bên ráo phần con
Mẹ nuôi con vuông tròn không lớn
Cho con xin đền miếng ngọt bùi ngon
Nào hay đâu bóng xế về non
Trong phút chốc đà phân ly đôi ngã!
Đêm năm canh nghe con ve kêu giục giã
Ngày sáu khắc nhìn đèn hắt hiu
Con đương mơ màng, sực tiếng mẹ kêu
Muốn tìm mẹ tìm sao đặng mẹ?
Khơi ba tấc đất, táng an theo lệ
Tấm lòng thành chưa thỏa lòng con
Chốn mộ phần con gởi nước non
Một chén rượu ngọt, giã từ thân mẹ
Ô hô! Ai tai! Phục duy thượng hưởng
Xa đồng mà không trông thấy, u hu!
Mai đà hạc lánh hình đi
Tây phương đất Phật, mẹ đi không về!

 

--- o0o ---

| Mục lục Tác giả |

--- o0o ---
Sưu Tầm: Kim Hạnh
Trình bày: Nhị Tường

Cập nhật ngày: 01-08-2002

 

Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Trang Vu Lan Báo Hiếu

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com