Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

   Tiếng Anh 

qd.jpg (8936 bytes)

Vu Lan Báo Hiếu


...... ... .


TẬP SAN NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC

 

PHẬT GIÁO THỪA THIÊN - HUẾ

Số 4 - Phật lịch 2546. Phổ biến nội bộ.

--- o0o ---

Mục Lục

1- Thay lời ngỏ, HT Thích Thiện Hạnh.(Editorial, by Most Ven. Thích Thiện Hạnh).

2- Đức Phật Nói Về Sự Cúng Thí Tổ Tiên Và Ngạ Quỷ, trích dịch Kinh Tạp A-hàm. (The Buddha’s Teaching On …? )

3- Bài Phát Biểu Nhân Dịp Phật Đản 2546 (The Speech Of The Buddhist Sangha Of Thua Thien-Hue On The Occasion Of The Buddha’s Birthday)

4- Giới Thiệu Phẩm Phương Tiện Thiện Xảo, Kinh Duy-ma-cật, Tuệ Sỹ. (On The Expedient Methods, by Tuệ Sỹ.)

5 - Phật Tánh Tức Thị Vô Thường, Hồng Dương. (That Buddha Nature Is Impermanent, by Hồng Dương.)

6 - Thiền Trúc Lâm: Tư Tưởng Triết Lý, Đinh Quang Mỹ. (The Trúc Lâm Dhyāna: Philosophical Thoughts, by Dinh Quang Mỹ.)

7 - Đức Phật và Pháp Giáo Hóa Của Ngài, Thích Đức Thắng. (The Buddha and His Teaching, by Thích Đức Thắng.)

8 - Từ Thánh Đế Hữu Tác Đến Chân Lý Tối Hậu, Thích Thái Hòa. (From The Noble Active Truth To The Supreme Truth, by Thích Thái Hoà.)

9 - Thơ Tuệ Nguyên, Nhật Linh. (Poems Tuệ Nguyên, Nhật Linh)

10 - Ảnh Hưởng và Lợi Ích Của Tạng Kinh Tiếng Việt, Hải An. (The Influence and Efficacy Of The Sutras In Vietnamese, by Hải An.)

11 - A-tỳ-đạt-ma Câu-xá Luận, Thích Phước Viên dịch và chú.  (Abhidharma kośabhāsyam, trans. by Thích Phước Viên).

12 - Hạnh Phúc Không Phải Là Sự Tìm Kiếm, Vân Pháp.(Happiness Is Not The Longing For, by Vân Pháp).

13 - Chùa Báo Quốc, J.A. Laborde, Hạnh Viên dịch và chú.(La Pagode Bao Quoc, by J.A. Laborde, trans. by Hạnh Viên).

14 - A Gem or A Showcase, Huệ Gia.(A Gem Or A Showcase, by Hue Gia).

--- o0o ---

 |Mục Lục Tập San 4 |

--- o0o ---

| Mục lục Tác giả |

--- o0o ---

Trình bày: Nhị Tường

Cập nhật ngày: 01-09-2002

 

Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Trang Vu Lan Báo Hiếu

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com