Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

   Tiếng Anh 

qd.jpg (8936 bytes)

Vu Lan Báo Hiếu


...... ... .

 

 
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi-Tân Tây Lan
The Unified Vietnamese Buddhist Congregation of Australia-New Zealand
20 Butler Avenue, Pennington, SA 5031 . Tel: 08. 84478477
154 Edensor Rd, St Johns Park, NSW 2164 Australia.

Tel: 02.96105452. Fax: 02.98238748

---o0o---

 

Thông bạch Vu Lan, PL 2547

của Hòa Thượng Thích Như Huệ, Hội chủ Giáo Hội Phật Giáo
Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại UÐL-TTL

 

Theo truyền thống Phật Giáo Ðại Thừa, Vu Lan là mùa xá tội vong nhân hay giải đảo huyền (cởi trói tội bị treo ngược), mùa làm phước bố thí, mùa giảm khinh án tù cho các phạm nhân, mùa hiếu hạnh đối với kẻ còn người mất từ cổ chí kim, từ Ðông sang Tây đều được xã hội loài người trân quí duy trì.

Hiếu đã trở thành một đạo - Ðạo hiếu - phổ cập khắp trong nhân gian đối với các dân tộc Ðông Nam Á châu. Ðối với gia đình, người con phải sống cho phải đạo - đạo làm con; đối với xã hội, một người phải biết xử sự sao cho hợp lý - đạo làm người, tức biết kính trên nhường dưới, là gây được tiếng thơm cho tổ tiên giòng tộc. Một người học rộng tới đâu, làm đến địa vị gì trong xã hội mà không có tâm hiếu kính đối với ông bà, cha mẹ, đều bị mọi người coi thường xem nhẹ.

Trong dân gian có những câu thơ bình dị nhắc nhở đạo làm con như sau:

Ðạo làm con phải hết lòng

Aáy là chữ hiếu dạy trong luân thường

Và vì thế đời đời truyền tử lưu tôn đạo Hiếu Ðông phương luôn luôn được thể hiện trong đời sống của một người, gắn liền giữa con cái với cha mẹ như tứ chi và cơ thể con người:

Nuôi con khó nhọc đến giờ

Trưởng thành con phải biết thờ hai thân

Thờ hai thân - cha và  mẹ - tức là kế thừa tôn thống, trên tế tự tổ tiên, dưới kế thừa huyết thống; và kế thừa di sản, tức là thừa hưởng tài sản của cha mẹ, ông bà để lại, thuộc về con trai cả đứng đầu (người đích trưởng).

Trong Phật giáo qua hệ truyền thừa giữa thầy và môn đệ kế thừa đạo mạch: tổ tổ tương truyền hay truyền đăng tục diệm, mang ý nghĩa cao đẹp và có tính lâu bền. Có sự lựa chọn cân nhắc kỹ của Thầy Tổ không trao phó trọng trách nhầm người. Như vậy, công cuộc xiển dương đạo pháp mới được hữu hiệu, và vóc dáng Thầy vẫn là mẫu mực để tông phong vĩnh chấn trong việc làm hưng hiển đạo pháp. Ngày lễ tự tứ chỉ lỗi cho nhau để sửa đổi của chư Tăng, Ni sau ba tháng an cư, qua lời của người nhận và người phát lồ đối thú như: "nếu thấy tội, nghe tội, nghi có tội", xin chỉ lỗi cho nhau, người đối thú sẽ theo như pháp mà sám hối. Tinh thần đối thú nhận và chỉ lỗi nhau trong thiền môn thật là dân chủ, cần được duy trì. Việc làm theo truyền thống này ở các tự viện, trường hạ của Tăng, Ni hẳn nhiên phải học nơi cung cách của bậc đại đạo sư và Thầy Tổ. Thấy tội hay tội đã làm, đã phạm với bất cứ lý do nào cũng đều thành tâm xin sám hối cả. Nghe tội là tội chưa phạm, có thể phạm phải cũng có thể tránh đuợc tội lỗi, và cũng phải tỏ bày xin sám hối cho nghiệp tội tiêu diệt. Nghi có tội là việc chưa xảy ra, còn trong vòng ngờ vực, không biết làm như thế có tội không. Tất cả đều phải thành thật tỏ bày sám hối trừ bỏ không sái phạm.

Học theo tinh thần sám hối này chúng ta dần trở nên giỏi hơn và tiến bộ hơn. Trong mọi môi trường, hoàn cảnh từ gia đình đến quốc gia xã hội, người lãnh đạo mà biết khắc phục nội tại với tâm xả ly của pháp chỉ và nhận lỗi như thế; gia đình hẳn hòa nhã, đất nước an lạc thái bình, không còn cảnh bất công gian ác lừa đảo nhau nữa.

Cũng theo tinh thần hiếu đạo của phương Ðông, mùa Vu Lan năm nay, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Ðại Lợi-Tân Tây Lan, toàn thể Tăng Ni, Tín đồ Phật giáo cầu nguyện nhị vị Hòa Thượng: Thích Huyền Qunag, xử lý Thường Vụ Viện Tăng Thống và Hòa Thượng Thích Quảng Ðộ, Viện trưởng Viện Hóa Ðạo sớm được mở trói (giải thoát) để cùng hàng giáo phẩm chung lo phát huy đạo pháp và xây dựng đất nước, con người Việt Nam trong thanh bình an lạc.

Kính chúc chư tôn đức Tăng Ni, cùng quý đồng hương Phật tử mùa Vu Lan tròn dầy hiếu hạnh trong tin yêu, khoan thứ để xây dựng và tự tồn, đúng tinh thần: "cây có cội nước có nguồn" truyền thừa pháp mạch.

 Nam Mô đại hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma ha tát.

 Ngày 30 tháng 06 năm 2003

Hội chủ

 Hòa Thượng Thích Như Huệ


--- o0o ---

Cập nhật ngày: 01-08-2003

 

Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Trang Vu Lan Báo Hiếu

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com