Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

   Tiếng Anh 

qd.jpg (8936 bytes)

Vu Lan Báo Hiếu


...... ... .


 

CON NGƯỜI VỚI TÂM,
 
THÂN,THIỆN VÀ ÁC.

 Cư Sĩ Tuệ Minh Đạo Nguyễn Ðức Can
                     

---000O000--

            Dân tộc Việt Nam từ ngày lập quốc, đã trải bao thế hệ. 18 đời Vua Hùng Vương đã tạo dựng Ðinh, Lê, Lý, Trần....để bảo vệ và phát huy nền văn hoá cho các từng lớp nhân dân, mà con người là “Linh ư vạn vật”. Trời, Phật đã ban cho con người có bộ óc siêu việt, chúa tể muôn loài, Trời, Phật lại ở trong lòng ta. Phật tại Tâm, người là một vũ trụ thu gọn, nên ông bà ta thường nói : “Vũ trụ giai bị ư ngã, phản thân nhi thành lạc mạc đại yên”, Tức là Vũ Trụ ở trong ta mọi việc đều an vui.

            Bản chất thật của con người vốn chí thành, ông bà ta thường nói “Chí thành thông thánh”, Lại nói :”Thành giả thiên chi đạo giả”, Tức thành là đạo Trời Phật vậy. -Khi tôi còn thơ ấu, cắp sách đến thầy Ðồ nho, đó là ông Bác, anh của Bồ tôi Oâng thường dậy tôi rằng : Làm người phải sống cho ra người, đói cho sạch,  rách cho thơm. Người như ngọc, nhưng ngọc mà không dũa cũng trở thành vô dụng, tức là người tuy là “Linh chi vạn vật” nhưng người phải được giáo dưỡng mới ra con người. Ðạo làm người là căn bản cho nền giáo dục, không theo được đạo làm người thì cũng không thể theo được các Ðạo Phật, Ðạo Cao Ðài, Hoà hảo, Thiên chúa, tin lành......

            Thầy tôi còn dậy : “Tiên học lễ, hậu học văn”, Có học mà không có hạnh con người cũng vô dụng. Phải học lễ phép trước, biết tôn sư học đạo, biết các lễ nghi gia giáo, biết tôn ty trật tự, tổ tiên, ông bà, cha mẹ, anh em,...Cho nên các cụ thường nói phải “Kính trên nhường dưới, kính lão đắc tho, ăn quả nhớ kẻ trồng cây, uống nước nhớ nguồn, con chim có tổ, con người có tông”. Nền giáo dục của Á Ðông và nhất là đối với dân tộc Việt Nam là như vậy. Ðó chính là đạo làm người vậy. Không thể viện dẫn bất cứ một lý do nào đó, để tự huỷ diệt nền văn hoá của tiền nhân để lại.

            Nền giáo dục là căn bản để tạo cho con người phải biết có  TÂM và THÂN, hay thể xác và linh hồn, vì con người ngoài tính người hay được gọi là nhân tính, thiên tính, còn có xã hội tính, hợp quần tính và dân tộc tính. Giáo dục là tu luyện hoàn hảo của con người để hướng thượng. Ðức Phật Thích Ca đã tu thành Phật, nhưng ngài lại trở lại nhân gian với hạnh Bồ Tát, để cứu giúp chúng sanh, truyền bá đạo pháp của ngài, để giáo dục con người ác độc trở thành con người có bản ngã lương thiện, biết tu tâm, tích đức, làm lành, lánh dữ. Ðức Phật cũng đã dậy cho ta rằng :”Lấy ân báo oán thì oán tiêu tan, lấy oán báo oán thì oán chồng chất”- hay Khổng Tử cũng đã truyền lại cho ta rằng “Oan oan tương báo, ác giả ác báo” Thiện ác đáo đầu chung hữu báo.

                                                

                                                                        
        Cư Sĩ  Nguyễn Ðức Can
 
      Tel & Fax : (714) 896-0786
        E-Mail : ndcan2000@yahoo.com

 

--- o0o ---

| Mục lục Tác giả |

--- o0o ---


 

Trình bày: Nhị Tường

Cập nhật ngày: 01-08-2002

 

Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Trang Vu Lan Báo Hiếu

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com