Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

   Tiếng Anh

qd.jpg (8936 bytes)

Vu Lan Báo Hiếu


......... .

 

HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI TP. HCM

TĂNG NI SINH KHÓA V

Số 1. Ðặc san kỷ niệm Mùa Vu Lan PL.2546

 

Cội nguồn của chiến tranh

Quang Minh (dịch)

 

Đức Phật dạy cho chúng ta con đường duy nhất để đạt được hòa bình là phải loại bỏ gốc rễ,  nguyên nhân chiến tranh, đó là : Tam độc (tham lam, sân hận, si mê).

Ngày nay, thế giới chúng ta bị phân chia thành nhiều nhóm tư tưởng khác nhau. Với sức mạnh quyền lực họ dồn cả tâm trí và tài lực vào các cuộc chiến tranh tiêu cực và vô ích.

Thế giới ngày nay không thể có được nền hòa bình cho đến khi nào con người từ bỏ ham muốn ích kỷ, các tính cao ngạo về chủng tộc và tẩy sạch đi cái thèm khát muốn chiếm hữu và nắm quyền. Tư tưởng chia rẽ dẫn đến xung đột và mang nhiều hình thức khác nhau : Chính trị, tôn giáo, giáo dục... Tư tưởng thoát ly thực tế làm cho con người trở nên hung bạo và caûm thấy tù túng.

Chính trong tâm mỗi người, những lý tưởng mâu thuẫn đó phát sinh dẫn đến căng thẳng đối đầu, chiến tranh và cũng chính nơi tâm con người, những xung đột đó có thể được diệt trừ để nhân loại được tắm mình trong những tư tưởng hòa hợp và an bình. Ðức Phật từng tuyên bố về Tâm như sau: Tâm đứng đầu, tâm là đầu mối thông suốt mọi việc tốt hay xấu. Khi tâm đã tẩy sạch mọi tội lỗi thì hòa bình và hạnh phúc sẽ ngự trị trong mỗi con người.

Tôn giáo, nếu đúng thật sự là một tôn giáo phải lấy toàn bộ con người làm phạm vi của nó, chứ không phải một vài khía cạnh của cuộc sống con người. Người thiện, nghĩa là người theo tôn giáo nhận thấy rằng không có hòa bình và hạnh phúc trên trái đất này khi còn đó đầy dẫy những bất công và áp bức; những kẻ khốn khó và đói nghèo; sự kỳ thị và phân biệt chủng tộc; bất lực của xã hội và bất bình đẳng, sự sợ haõi gặm mòn, ngờ vực và nghi kỵ lẫn nhau.

 (Trích dịch từ: Buddhism and problems of the modern age.)

 

--- o0o ---

 | Mục Lục Vạn Hạnh số 1|

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15

 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30

--- o0o ---

Trình bày: Nhị Tường

Cập nhật ngày: 01-05-2004

 

Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Trang Vu Lan Báo Hiếu

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com