Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

   Tiếng Anh

qd.jpg (8936 bytes)

Vu Lan Báo Hiếu


......... .

 

HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI TP. HCM

TĂNG NI SINH KHÓA V

Số 1. Ðặc san kỷ niệm Mùa Vu Lan PL.2546

 

KHÓ THAY

ÐƯỢC LÀM NGƯỜI

Ðồng Hội

Trong Kinh Pháp Cú, Ðức Phật, đấng Nhất Thiết Trí đã dạy: “Khó thay được làm người” để răn dạy chúng đệ tử và tất cả mọi người. Ðây là lời khuyến cáo quan trọng không chỉ vào thời Ðức Phật, mà cho đến hôm nay, lời dạy ấy vẫn còn nguyên giá trị.

Nước Việt Nam chúng ta có 78.349.503 người, India (Ấn Ðộ) có 1.017.646.163 người, Trung Quốc có 1.256.176.701 người, và cả thế giới có đến hơn 6 tỷ người. Người đông, nhiều như vậy, nhưng sao Ðức Phật lại bảo: “Ðược làm người là khó”. Ðiều Ðức Phật nói là mâu thuẫn với thực tế chăng? Xin trả lời: Không có gì mâu thuẫn cả! Bởi vì Trung Quốc tuy dân đông nhưng mỗi gia đình chỉ được sinh một con và chỉ một mà thôi. Việt Nam ta moãi gia đình cũng chỉ được sinh hai con. Và những nước Châu Âu như Pháp, Ðức đang mắc phải tình trạng dân số trẻ ngày càng giảm. Ðơn cử những sự kiện theo thế gian, ta đã có thể thấy khó như vậy!

Xét kỹ hơn, Ðức Phật dạy “làm người” ở đây là người như thế nào? Là người đầy đủ lục căn, có đạo đức và giữ đúng đạo lý làm người. Tuy thế giới có hơn 6 tỷ người nhưng có biết bao người không đủ lục căn, biết bao người đang đói khát, khổ đau trăm thứ.

Vì lòng từ quảng đại, Ðức Phật đã chỉ dạy cho chúng ta phương pháp chế phục tình trạng trên. Ðó là sự giữ gìn năm giới. Năm giới là mức đạo đức tối thiểu cho một con người sống xứng đáng là con người, có nhân cách, có nhân phẩm và thường tỉnh thức! Xin được nhắc lại lời của Hòa thượng Viện trưởng trong một buổi nói chuyện về đạo Ðức Phật giáo với Phật tử Thiền viện Vạn Hạnh: “Năm giới Phật giáo là các chuẩn mực đạo đưùc cho loài người nói chung, giá trị phổ biến của chúng, giá trị toàn cầu của chúng được các nhà đạo đức học, xã hội học trên thế giới công nhận”

“Khó thay được làm người”, câu nói vô cùng giá trị và trường tồn với thời gian. Ðời này và mãi những đời sau, chúng ta cần phải nhớ để luôn luôn tạo duyên lành, đem lại sự an lạc cho mình và cho mọi người. Như lời đánh giá của Albert Schweitzer, nhà Ấn Ðộ học người Ðức, đồng thời là một người theo đạo Công giáo: “Ðức Phật đã sáng tạo ra một nền đạo đức nội tâm hoàn thiện nhất, và trong lĩnh vực này, Ðức Phật đã nói lên những chân lý đạo đức có giá trị bất hủ, nền đạo đức không phải của riêng đất nước Ấn Ðộ mà của cả loài người nói chung. Ðức Phật là một trong những nhà đạo đức học vĩ đại nhất, kỳ tài nhất mà thế giới có được” (Albert Schweitzer – Tư tưởng Ấn Ðộ và sự phát triển của nó).

 

--- o0o ---

 | Mục Lục Vạn Hạnh số 1|

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15

 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30

--- o0o ---

Trình bày: Nhị Tường

Cập nhật ngày: 01-05-2004

 

Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Trang Vu Lan Báo Hiếu

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com