Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

   Tiếng Anh

qd.jpg (8936 bytes)

Vu Lan Báo Hiếu


......... .

 

HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI TP. HCM

TĂNG NI SINH KHÓA V

Số 1. Ðặc san kỷ niệm Mùa Vu Lan PL.2546

Nhìn lại mình

Thế Hữu 

Ngược dòng lịch sử cách đây hơn 25 thế kỷ, tại xứ Ấn Ðộ, một bậc vĩ nhân xuất hiện, đó là Ðức Phật Thích Ca Mâu Ni. Trong suốt 45 năm hoằng dương Chánh pháp, Ngài đã để lại cho nhân loại một kho tàng triết lý vô giá, giúp những kẻ khổ đau được giải thoát giác ngộ. Chân lý bất diệt ấy đã trải qua bao thử thách, bao cuộc thạnh suy, nghiệt ngã của thời gian nhưng vẫn sống, tồn tại và phát triển. Ðược như thế là do những vị đệ tử Phật, chư vị Tổ sư “truyền đăng tục diệm”, nối mãi ngọn đèn trí tuệ, đem ánh sáng chân lý hòa nhập vào từng con tim, nhịp thở của nhân sinh.

Tăng, Ni sinh chúng ta hôm nay là những người kế thừa sự nghiệp chư Tổ, hoằng truyền Phật pháp. Ðể gánh vác được trách nhiệm nặng nề ấy, chúng ta cần phải trang bị cho mình một trí tuệ tuyệt vời, trí tuệ Bát nhã. Muốn có được trí tuệ đó đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực tu và học. Tu – Học là hai việc song hành không thể thiếu nơi mỗi Tăng, Ni trẻ chúng ta. Nó như đôi cánh không thể thiếu của một con chim vậy.

Ta hãy cùng hướng về cuộc đời của Ðức Từ Phụ. Khi còn là Thái tử, Ngài không ngừng trau giồi kinh sử, học hỏi tất cả những triết thuyết đương thời. Sau khi quyết chí xuất gia, khổ tu tầm đạo, năm năm học đạo với các vị thầy Alara Kalama, Uddaka Ramaptta, thiền quán 49 ngày đêm dưới cội Tất-bát-la, Ngài đã chứng ngộ và mở ra con đường hạnh phúc chân thật cho mọi người. Ðó phải chăng là chặng đường của học hỏi, chiêm nghiệm và thực tập.

Noi gương Ngài, chúng ta phải nỗ lực tu học. Chúng ta không nên nghĩ, trong thời đại văn minh, khoa học phát triển, chỉ cần học là đủ. Vẫn chưa ! Ða số Tăng Ni sinh ngày nay dường như chỉ chú trọng vào việc huân tập thật nhieàu kiến thức, nhưng lại lơ là với việc dụng tâm thực hành để chuyển những sở tri thành thực tiễn. Ðến khi hoằng pháp, chúng ta dễ dàng rơi vào tình trạng thuyết suông”. Tất cả chỉ là khẩu giáo, còn thân giáo và ý giáo chưa có. Ðứng trước thực trạng ấy, phạm vi đối tượng giáo hóa sẽ bị hạn chế. Ðơn cử, đối với tầng lớp trí thức, trong xã hội ngày nay số này không phải nhỏ, chúng ta chưa đủ sức thuyết phục họ. Vì suy cho cùng, về phương diện kiến thức có thể chúng ta ngang bằng họ, nhưng đồng thời về mặt đoạn tận khổ đau chúng ta cũng không hơn gì họ. Vậy ta hơn họ ở điểm nào ? Và ta dựa trên cơ sở nào để giáo hóa họ đây ?! Tri hành không hợp nhaát thì khó bề giải quyết thực trạng này.

Do vậy, chúng ta cần nhận rõ giá trị vô cùng của việc Tu học, tri hành hợp nhất, ngõ hầu tạo cơ hội cho tự thân chuyển hóa chính mình. Vấn đề không phải dễ, nhưng cũng không phải không thực hiện được.

 

--- o0o ---

 | Mục Lục Vạn Hạnh số 1|

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15

 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30

--- o0o ---

Trình bày: Nhị Tường

Cập nhật ngày: 01-05-2004

 

Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Trang Vu Lan Báo Hiếu

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com