Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

   Tiếng Anh 

qd.jpg (8936 bytes)

Vu Lan Báo Hiếu


...... ... .

 

 

Nhớ Ông 

Quảng Diệu

 

Kính dâng Hương Hồn Ông Nội,

 Cụ Phúc Đạo Trần Tất Đạt,

Người đã nuôi dạy con và cho con tri thức làm người,

 Tây quy ngày 15 tháng 2 năm 1998.

 

Mười mấy năm trường xa cách Ông

Ngày trông bàng bạc cánh chim Hồng

Đêm đêm thương nhớ cùng thanh vắng

Quặn thắt lòng con tận giấc nồng

 

Thơ ấu xa rồi, mùa xưa ấy

Ngõ Khổng sân Trình… như áng mây

Lão, Trang, Phật, Thánh… lời Ông giảng

Vang mãi nơi con, hạnh phúc đầy

 

Con vượt biển khơi, tìm cuộc sống

Vò võ mình Ông, bóng nguyệt trông

Gia tài tri thức, lời Ông dặn

Hãy sống đừng quên, một tiếng ĐỒNG!

 

Ông cưỡi hạc vàng quy tiên cảnh

Lòng con đau thấu tận trời xanh

Báo đền chưa kịp trong muôn một

Chỉ còn cúng tế, nguội cơm canh

 

Mùa này lại đến tiết Vu Lan

Khói khói hương hương phủ lệ hàn

Cánh hoa khứ lạc nơi đâu nhỉ

Thương nhớ Ông ơi, đến vạn ngàn.

 

Mùa Vu Lan 2548 

Quảng Diệu Trần Bảo Toàn 

 

--- o0o ---

Trình bày: Nhị Tường

Cập nhật ngày: 01-08-2004

 

Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Trang Vu Lan Báo Hiếu

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com