Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

   Tiếng Anh 


...... ... .

 

 

 

 
 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI tại ÚC ĐẠI LỢI – TÂN TÂY LAN
The Unified Vietnamese Buddhist Congregation Of Australia – New Zealand
HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH
* Văn Phòng Hội Chủ, Chùa Pháp Hoa, 20 Butler Ave, Pennington, SA 5013, Australia
Tel 08-84478477 ; Fax 08-82401758 ; Email
phaphoanamuc@yahoo.com
* Văn Phòng Tổng Thư Ký, Chùa Pháp Quang, 12 Freeman Rd, Durack, QLD 4077, Australia  
Tel 07-33721113 ; Mobile 0402-442431 ; Fax 07-33729988 ; Email phapquangchua@yahoo.com.au

——————————————————————————————————————

 

                             SỐ 48-02/HĐĐH/HC/TB                           PHẬT LỊCH 2550, ngày 20 tháng 7 năm 2006

 

THÔNG BẠCH VU LAN

Của Hòa Thượng Hội Chủ GHPGVNTN Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi—Tân Tây Lan

 


HT Thích Như Huệ


Hàng năm, cứ mỗi độ Thu sang—Rằm Tháng Bảy, dân tộc Việt Nam nói riêng, các quốc gia Á đông nói chung, đều trang trọng hướng về Mùa Lễ Hội vừa có tính truyền thống thiêng liêng, vừa mang nét đặc thù hiếu ân, nghĩa đạo, mà ai ai cũng cưu mang, thừa hưởng, đón nhận, đáp đền.  

Đức Phật từng dạy : Không hạnh nào cao cả cho bằng hạnh hiếu, không tội nào nặng hơn cho bằng tội bất hiếu, lại còn giảng giải, chỉ dạy tường tận thâm sâu trong Vu Lan Bồn Kinh và Báo Hiếu Phụ Mẫu Trọng Ân Kinh.

 

Ngài khẳng định “Phụ mẫu tại tiền, như Phật tại thế”. Ca dao Việt Nam có nói “Công cha như núi Thái Sơn, Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, Một lòng thờ mẹ kính cha, Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con”. Vì vậy, đạo lý Phật Giáo và đạo lý dân tộc đã hòa quyện vào nhau như một thực thể tương sinh tương tức bất phân ly, đã tự ngàn xưa đến mãi mai sau. Ân phụ mẫu có sâu dày mới ngược về nguồn gốc Tổ Tiên nòi giống. Ân quốc gia dân tộc có thâm diệu mới hiển hiện quốc hồn quốc túy tôn thờ, theo dòng lịch sử gánh vác hy sinh. Ân Tam Bảo có thâm uyên mới kế thừa hoằng khai xiển dương tế độ. Ân Thầy bạn chúng sanh có thật chân mới tận tụy miệt mài không quản gian truân.

 Xuyên qua Đông Tây, đều thấy có Lễ Thù Ân, Lễ Khánh Thọ, Lễ Thầy Cô, Ngày Cho Mẹ, Ngày Cho Cha. Ngoài ra, còn có Lễ Quốc Tổ, Quốc Khánh, Truy Niệm, Tưởng Niệm vân vân và vân vân. Tất cả đều nói lên ý nghĩa, giá trị, mục đích, dù bất cứ quốc gia nào, thời đại nào, đã là con người đều có mang những ân, hiếu, nghĩa, tình vô cùng thắm thiết sâu xa, mà phải sống sao cho trọn, làm sao cho tròn.

 Tổ chức những ngày Lễ sao cho thành công tốt đẹp đã khó, thể hiện những ngày Lễ sao cho hiệu quả, hiệu lực, hiệu nghiệm, lại càng khó hơn. Về mặt hình thức tuy cũng có giá trị nhưng đó là bóng dáng bên ngoài, về mặt nội dung tức chiều sâu bên trong mà thành tựu, đó mới là ý nghĩa thâm thuý cao siêu. Vì Lễ Vu Lan không phải chỉ đơn thuần là hiếu hạnh, đền ơn, báo ơn, mà còn ý nghĩa trọng đại hơn là : giải tỏa oán cừu, dẹp tan nội kết, giải cứu tam đồ, thoát ly bát nạn, hoằng dương chánh pháp, cứu khổ hàm linh.

 Là hàng Trưởng tử Như Lai, phải biết đón nhận thấu triệt khi phát đại nguyện bước vào con đường giác ngộ, xuất thế tục gia, xuất phiền não gia, xuất tam giới gia. Là hàng Phật tử tại gia, phải biết chân thành tín cẩn để ân đức tô bồi, phước huệ song tu, nhất tâm hộ trì chánh pháp. Hai hàng đệ tử của Đức Phật với đại bồ đề tâm, đại từ bi tâm, đại hùng lực tâm, tiến bước trên hành trình thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ tam đồ, đã trải qua 26 thế kỷ và còn tiếp tục nhập thế nhưng xuất thế, xuất thế nhưng nhập thế, bởi Phật Pháp ở ngay tại thế gian để giúp chúng sinh lìa tâm phiền trược, cấu uế, mà phát đại bi tâm tu tập, thực hành Bồ Tát hạnh.

Thế giới và nhân loại trong thời đương đại đang trên đà cao tốc của văn minh, tiến bộ, khoa học, nhưng con người vốn mang nặng phù phiếm vật chất tranh đua, ẩn hiện cặn bả lợi danh quyền lực, vô tình bào mòn tính nhân bản tương lân, lòng đạo đức chân thiện, đã gây nên nội kết, đố kỵ, oán cừu, làm cho xã hội chưa thực sự bình an, con người chưa thực sự sống với nhau bằng lương tri tôn trọng. Do đó, Lễ Vu Lan không những chỉ cứu đảo tam đồ viễn ly khổ ách, mà còn cứu đảo trần gian thoát khỏi tai ương. Chốn dương gian có an lạc thì địa ngục mới xa lìa. Tình con người có thiện mỹ thì thánh đức mới thăng hoa.

 Mùa Vu Lan Thắng Hội năm nay, kính nguyện Chư Tôn Đức Tăng Già lợi sanh đa hạnh, chúc nguyện Chư Phật tử đa sở như cầu, và chúc nguyện thế giới được an bình, nhân loại trên khắp năm châu đức sơn phước hải.

 

NAM MÔ ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ TÁT

 Nay thông bạch

Hội Chủ
GHPGVNTN Hải Ngoại Úc Đại Lợi—Tân Tây Lan

 

(Đã ký)
HÒA THƯỢNG THÍCH NHƯ HUỆ

  

 

 

---o0o---
 

Cập nhật: 20-7-2006

 


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về trang Mục Lục

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com