Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

   Tiếng Anh 

qd.jpg (8936 bytes)

Vu Lan Báo Hiếu


...... ... .


 

NIỆM THÂM ÂN

Đặng Thúy Hạnh 

 

 

 

Vầng trăng khuya tỏa sáng diệu huyền

Như cha mẹ hai đấng thiêng liêng

Công dưỡng dục thâm ân cao cả

Đức sinh thành chín chữ cù lao

Con chắp tay lặng thầm tưởng nhớ

Mùa Vu Lan báo đáp thâm ân

Riêng phận con hiếu nghĩa chưa tròn

Nhưng cha mẹ đã mỏi mòn vì con trẻ

Đã xa cha mẹ trải bao năm tháng

Vẫn nhớ mãi công dày dưỡng dục

Nhớ cha mẹ, nhớ bóng xưa gầy

Dáng người tiều tụy ngày hôm ấy

Sáng sáng phải lại lo đi cày

Con thầm nguyện có ngày đạt được

Chí nguyện cùng lý tưởng báo ân

Để đáp đền chút phần ân đức

Khỏi phụ lòng vọng ước thâm ân.

 


--- o0o ---
 

Nguồn: Nội san Vu Lan (Khánh Hòa)

Cập nhật ngày: 01-08-2005

 

Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Trang Vu Lan Báo Hiếu

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com