Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

   Tiếng Anh 

qd.jpg (8936 bytes)

Vu Lan Báo Hiếu


...... ... .


 

ĐƯA MẸ QUA SÔNG

-Tường Giao-

 

 

Vành tang con chít quanh đầu

Trng như đời m vi màu thi gian

Trng như mt m võ vàng

Nhc nhn vi nhng lo toan cuc đời…

 

Gió gào và gió lng thinh

Chia cùng con m trong im lng này

Áo con mnh vá còn đây

Còn mong hơi m bàn tay m hin.

 

Ngoài tri mưa nng ht tuôn 

Làm sao gt được ni bun nơi con

“Còn cha gót đỏ như son…”

Câu ca dao m ru con thu nào.

 

Vng v như tiếng thì thào

C quên mà vn nao nao trong lòng

Đưa m, con đưa trên sông

Thuyn trôi my dm ti dòng chia ly.

 

Quan tài áp má con t

Tìm hơi hướng m, m đi sao đành

Tri xanh vn mt màu xanh

Sông kia cũng xót chông chênh thuyn chèo

Con không nói được li nào

Hai hàng l c tuôn trào m ơi !!!

 

 

 

--- o0o ---
 

Nguồn: Nội san Vu Lan (Khánh Hòa)

Cập nhật ngày: 01-08-2005

 

Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Trang Vu Lan Báo Hiếu

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com