Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

   Tiếng Anh 

qd.jpg (8936 bytes)

Vu Lan Báo Hiếu


...... ... .


 

CẢM TƯỞNG VỀ NGÀY LỄ VU LAN  

-Thích Thánh Minh- 

 

Vu Lan Thắng Hi,mt ln na li tr v. Vu Lan ngày hiếu truyn thng tht s đã trở thành ngày đẹp nht ca nghĩa sng, tình người. Gương Hiếu Hnh ca B Tát Mc Kin Liên đã khắc sâu vào lòng dân tc Vit ca chúng ta, mt bn sc đậm đà ân tình nghĩa cảm:

Trung nguyên ngày hội Vu Lan

Bến giác chiu thu sóng đạo ngàn

Những ai là k mang ơn nặng

Đều vn lòng thành đón Vu Lan.

Vu Lan đã về, nhc nh nhng người con Pht chúng ta phi luôn luôn tưởng nh đến công đức sanh thành. Khi xưa, lúc Đức Pht còn ti thế, Ngài thường dy cho Tôn gi Mc Liên và các đệ t rng: "Làm người đệ t Pht có đức hiếu thun, phi thường xuyên ghi lòng tc d công ơn cha mẹ đời này cho đến cha m by đời. Mi năm vào ngày rằm tháng by, hãy nên làm l Vu Lan Bn, cúng dường Đức Pht và chúng tăng, để báo ơn sanh thành nuôi dưỡng ca cha m, cu cho cha m sng lâu trăm tuổi và sau khi mng chung được sanh vào cõi lành". Trong kinh Tâm Địa Quán, Đức Pht dy rng:

"Cha lành ơn cao như non Thái

Mẹ hin ơn sâu như biển c

Nếu ta đời trong mt kiếp

Nói ân mẹ hin không th hết."

Thật vy! Ngôn ng trn gian làm sao din t hết được thâm ân Cha M. Cha M là người đãp chúng ta t đầu ngun cuc sng bng c tinh thn và th cht ca mình, ân sâu ca m chín tháng cưu mang. Người M đã chuyển sang cho con nhng dòng sa ngt ngào vi trn tình yêu thương trìu mến. Công dưỡng dc ca Cha ra công khó nhc chc chiu dành dm to cho con vóc dáng hình hài và hu như toàn bộ hành trang vào đời ca con là thuc v cha m. Sut c cuộc đời ca Cha M đã hao tốn bao tâm lc và công sc để mong sao các con được nên người. Vy mà trong chúng ta đây có những người đã vô tình hay cố ý chưa một ln nào để tâm đến; và h đã trở thành nhng đứa con bt hiếu không nhìn thy ân đức cao như núi vời vi ca cha, không cm nhn được tình thương rộng như biển c ca m, để ri ch thy trước mt nhng nc thang danh vng, ch biết chy theo cn cát tài sn thú vui ca trn thế, mãi đắm chìm trong ái dc - nhng th tình cm tương giao trong xã hội, mãi mê đuổi bt nhng o nh mong manh trong cuc sng, nhng đứa con bt hiếu y đã bao lần làm kh cha m, có khi ch biết nng nàn vi chng, ngt ngào vi v, âu yếm vi con, h h vi bn, nhưng than ôi lại cay đắng lnh lùng vi m, hn hc vi cha!

Kính lạy Pht, Kính ly chư Hiền Thánh Tăng!

Chúng con xin nguyện t b nhng ngôn t, nhng c ch bt nhân bt nghĩa y, chúng con xin nguyn đời đời được làm con tho cháu hin th kính cha m.

Chúng con sẽ luôn ý thc được rng: Trong mi th tình cm ca thế gian, tình thương của cha m là mt tình thương thiêng liêng vô hạn và không th tìm li được khi đã mất ri.

Vi vu hiu hắc thu phong

Chạnh lòng hiếu đạo trong lòng xót xa

Công Cha Nghĩa M đậm đà

Mảy may chưa đáp lệ sa đôi hàng.

Nhân mùa báo hiếu, chúng con thành kính dâng lên chư Tôn đức tâm hương thể đức gii hnh song toàn, xin trên quý Ngài hoan h tiếp nhn nhng đóa hồng tình m để sáng soi gương hiếu hnh cho đời, và nguyn cu cho cha m hin tin được an vui trường th, cha mẹ by đời quá vãng được siêu sanh lc quc.

Nam Mô Đại Hiếu Mc Kin Liên B Tát.

--- o0o ---
 

Nguồn: Nội san Vu Lan (Khánh Hòa)

Cập nhật ngày: 01-08-2005

 

Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Trang Vu Lan Báo Hiếu

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com