Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

   Tiếng Anh 

qd.jpg (8936 bytes)

Vu Lan Báo Hiếu


...... ... .

 

 

NGƯỜI MẸ TRÊN CHIẾC XE JIGE 

 

-Phúc Châu sưu tầm-

 

Có hai mẹ con n, nghèo lm.

Năm ấy đói. Mẹ li đau.

Cậu con dùng chiếc Jige mang m lên đỉnh núi, định b cho bà m chết trên đó. Dọc đường, bà m c vi tay lên b gãy các nhánh cây bên đường. Người con ly làm l hi thì bà m đáp:

"Mẹ biết thế nào con cũng s v mt mình, ri lc đường thì con làm sao, nên m b cây làm du cho con nh đường v".

Người con sc tnh trước tình thương bao la của m, b ý định b rơi mẹ, li cõng m v, c làm lng phụng dưỡng. V sau khm khá nh chiếc Jige không lúc nào ri lưng…

Chiếc Jige là phương tiện để sinh sng ch không phi để ti nhng điều ác độc… đóng là mt lý do người Triu Tiên không b chiếc Jige. Nó là biu tượng ca giá tr lao động.

 

--- o0o ---
 

Nguồn: Nội san Vu Lan (Khánh Hòa)

Cập nhật ngày: 01-08-2005

 

Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Trang Vu Lan Báo Hiếu

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com