Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

   Tiếng Anh 

qd.jpg (8936 bytes)

Vu Lan Báo Hiếu


...... ... .


 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI tại ÚC ĐẠI LỢI – TÂN TÂY LAN
The Unified Vietnamese Buddhist Congregation Of Australia – New Zealand

HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH
* Văn Phòng Hội Chủ, Chùa Pháp Hoa, 20 Butler Ave, Pennington, SA 5013, Australia|
Tel 08-84478477 ; Fax 08-82401758 ; Email
phaphoanamuc@yahoo.com
* Văn Phòng Tổng Thư Ký, Chùa Pháp Quang, 12 Freeman Rd, Durack, QLD 4077, Australia  
Tel 07-33721113 ; Mobile 0402-442431 ; Fax 07-33729988 ; Email phapquangchua@yahoo.com.au

SỐ 36-02/HĐĐH/HC/TB               PHẬT LỊCH 2549, ngày 20 tháng 7 năm 2005

 

THÔNG BẠCH VU LAN

Của Hòa Thượng Hội Chủ GHPGVNTN Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi—Tân Tây Lan

 

Phật Giáo Việt Nam đang kính cẩn, trầm tư, chân thành đi vào Mùa Vu Lan Thắng Hội—Phật lịch 2549 năm Ất Dậu. Sau 3 tháng Kiết Hạ An Cư, tu học tinh cần, giới đức tinh nghiêm, đạo lực tinh trụ, để đáp lễ thù ân nghiêm minh, hạnh nguyện độ sanh nghiêm từ, mà Mùa Hội Vu Lan thiêng liêng đã có tự ngàn xưa, thời Đức Phật còn tại thế, được truyền lưu, tồn tại, và ngày càng lan rộng trên khắp năm châu, để sứ mệnh : “Thượng cầu Phật Đạo, hạ hóa chúng sanh” được hoàn thành, để mục tiêu : “Thượng báo Tứ Trọng Ân, hạ tế tam đồ khổ” được viên mãn.

 Theo truyền thống cao quí ấy, những Giới Trường được tổ chức thật nghiêm chỉnh. Những bậc Trưởng lão đại thọ, Chư Tôn Đức Tăng Ni, cho tới khu ô sa di, dù đang hành đạo bất cứ nơi đâu, thâm sơn cùng cốc, hay tự viện thiền môn, cũng đều câu hội An Cư, thập phương thiện tín xa gần cũng đều phát tâm tùng hạ. Đâu đâu, hình bóng y vàng và chiếc áo lam cũng trú dạ lục thời hằng cát tường. Mỗi sớm tối với tiếng mõ trầm hùng, tiếng chuông ngân vọng. Mỗi sớm hôm với tiếng đại hồng chung : “Thượng thông thiên đường, hạ triệt địa phủ”. Mỗi sớm khuya với thiết bảng hô canh, đại chúng ngưỡng lao, nhất tâm Niệm Phật, tham thiền. Mỗi thời trai đường đều Tam đề, Ngũ quán, tán tâm tạp thoại tín thí nan tiêu, mỗi niệm nông phu chi khổ”, và đều chú nguyện từ thuyền phổ độ, phước đức vô biên, đồng hóa hữu duyên, đồng thành Phật Đạo.

 Kính thưa Chư Tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni, và toàn thể Đồng bào, Phật tử,

 Quả thật 3 tháng ấy, dù đang sống trong thời kỳ mạt pháp nhiểu nhương, thế đạo nhân tâm điên đảo, giữa những trần lao, phiền nộ trong biển khổ của thế gian và những hệ lụy của trần gian. Nhưng tất cả chúng ta gần như đang sống trong thời kỳ chánh pháp của Đức Phật và các Bậc Thánh Chúng tại tiền. Vì 3 tháng ấy, giới đức nghiêm minh, giới thể nghiêm tịnh, giới tướng nghiêm trì, tiếng pháp âm vi diệu từ tam tạng giáo điển vang vang, để chúng ta như đang sống trong rừng pháp vương hoa tạng.

 “Nhứt chung thinh, phiền não khinh”.“Nhứt kinh văn, thông bát cổ”.“Nhứt liễu ngộ đạt chơn thường”. Đạo Phật đi vào thế gian nhưng phiền não biến thành bồ đề, đạo Phật đi vào tam đồ nhưng biến thành Tam Đức, cho người con của Đức Phật thênh thang trên hành trình giải thoát, hoằng dương chánh pháp, cứu độ quần sanh. Đức Phật đã dạy, thiện hữu tri thức giúp chúng ta thâm diệu pháp môn, mà ác hữu tri thức giúp chúng ta đạt thành chơn thể. Vì vậy, qua cái nhìn của Đạo Phật, chúng sanh khó độ nên hạnh nguyện của Bồ Tát mới vô biên, biển khổ mênh mông nên Thuyền Bát Nhã mới vi diệu.

 Là hàng Trưởng tử Như Lai, phải biết đón nhận và thấu triệt ngay từ khi phát đại nguyện bước vào con đường giác ngộ, đó là, xuất thế tục gia, xuất thế gian gia, xuất tam giới gia. Những bậc Thánh Tăng xa xưa và Tổ Tổ truyền thừa là những tấm gương ngàn đời chiếu diệu. Trong giai đoạn cận và hiện đại của Phật Giáo Việt Nam, Ngài Quảng Đức ngồi trong ngọn lửa, đã biến thành ngọn lửa thiêng thiêng Bồ Tát cho Phật Giáo sống còn, rúng động cả thế giới và nhân loại. Cố Hòa Thượng Thích Thiện Minh, Cố Hòa Thượng Thích Trí Thủ, bằng tấm thân của mình đã làm mềm cả một thế lực cường quyền. Đương vi Đức Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang, Hòa Thượng Viện Trưởng Viện Hóa Đạo Thích Quảng Độ, với 22 năm tù đày và đang trong vòng kềm tỏa, vẫn an nhiên trùng tụng nhiều lần 3 bộ đại tạng kinh, vẫn an nhiên như thạch trụ, làm cho cả thế giới hướng về ngưỡng vọng, cả loài người nức lòng cảm kích tán dương, đó không phải là Bồ Tát Địa Tạng Vương trong địa ngục trần gian để cứu độ hàm linh hay sao. Với Đại bi, Đại nguyện, Đại hạnh ấy, đã là Mùa Vu Lan Thắng Hội rồi. Với Đại trí, Đại hùng, Đại lực ấy, đã là hành trình cho tam đồ, bát nạn cọng nhập Tỳ Lô Tánh Hải rồi.  

 Phải an trụ, phản quan, tự kỷ để nhận chân những bậc Bồ Tát hóa thân, đang sống trong thế gian và đang cứu khổ nhân gian, đang đứng trong trận đồ thế pháp để chuyển bánh xe chánh pháp. Những vị đang hành hoạt trong căn nhà Đạo Pháp của Phật Giáo Việt Nam, dù quốc nội hay hải ngoại, dù công khai hay bán công khai, cũng đều hướng về Tu Viện Nguyên Thiều, Thanh Minh Thiền Viện để noi gương, bái tạ, đó là một trong những cách Đáp Lễ Thù Ân. Người Phật tử Việt Nam, dù trong nước hay ngoài nước, được hơi tư do để đến chùa, lễ Phật, tụng kinh, tu học, hộ trì, không ai là không lễ tạ, đó là ân Tam Bảo.

Đất nước Việt Nam đang tiệm tiến vào vành đai đại tuyến của tự do, dân chủ, nhân quyền, mà nhân loại đã bay cao vào trào lưu tiến bộ, văn minh, hiện đại hóa toàn cầu. Tạm được như thế, người dân Việt Nam, dù trong nước hay ngoài nước, ai không xót xa và cảm ơn mọi thành phần của dân tộc đã hy sinh, tù đày, đấu tranh bằng cuộc đời, và bằng tâm lực, trên quá trình 30 năm, bị cản trở và bị đối đầu bỡi cỗ xe tròng trành, độc quyền, bảo thủ. 30 năm ấy, biết bao nhiêu người đã chịu đựng, đã hy sinh, biết bao nhiêu người bị đày đọa, sống còn. Nghĩ nhớ và cảm thương như thế, đó chính là ân quốc gia, ân dân tộc, ân thầy bạn. Mang ý hướng, suy tư, và ý thức sâu xa rằng, đó cũng là báo ân cha mẹ. Bỡi cha mẹ chúng ta đã hòa cùng với họ, đã dày công lao, khó nhọc, khổ đau trên quê hương rách nát điêu tàn, cho con cháu được lớn lên, tồn tại, tìm cách trở về nguồn, bảo vệ, phát huy lịch sử huy hoàng của Dân tộc. Xa hơn nữa, mỗi mỗi chúng ta, hay nói đúng hơn, mỗi người dân Việt Nam, vẫn còn tiếp tục chịu đựng, dấn thân, và trần lao khổ ải cho đến khi được hoàn thành tâm nguyện. Đó mới là đại báo thù ân.

 Đại Lễ Vu Lan năm nay, tôi xin gởi đến Chư Tôn Đức Tăng Ni, toàn thể mọi người Việt Nam và Phật Tử Việt Nam cả trong lẫn ngoài nước, mang được tâm tư, ý nguyện ấy, tri ân đến tất cả những ai đã cống hiến, hy sinh, đóng góp cho Phật Giáo nói riêng, các tôn giáo nói chung, cho tự do dân chủ nhân quyền nói riêng, cho quê hương dân tộc đất nước Việt Nam nói chung, để được hành hoạt, tự chủ, hòa bình, sau thời gian dài chinh chiến điêu linh và cả hành trình 30 năm dai dẳng. Đó chính là tổ chức cúng dường Mùa Vu Lan Thắng Hội hoàn nguyện viên mãn nhất.

 Trân trọng kính chào toàn thể Chư Tôn Đức Tăng Ni và tất cả quí liệt vị.

 NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRỤ TAM BẢO, tác đại chứng minh.

                                                                                                  Nay Thông Bạch,

                                                                                                         Hội Chủ

                                                                                                          (Ấn ký)

                                                                                HÒA THƯỢNG THÍCH NHƯ HUỆ


--- o0o ---


Cập nhật ngày: 01-08-2005

 

Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Trang Vu Lan Báo Hiếu

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com