Hiếu thế gian, Hiếu xuất thế gian

 

Rằm tháng Bảy mỗi năm Tự Tứ

Đồng về chùa cùng dự Vu Lan

            Là ngày chư Phật hỷ hoan

Là ngày báo hiếu chu toàn thâm ân

 

Lời Phật dạy ân cần tha thiết

Ân mẹ cha chi xiết cao dày

            Làm sao báo đáp cho tày

Làm sao đền trả những ngày vì con

 

Vì con, mẹ héo hon vóc ngọc

Vì con, cha lao nhọc mưu sinh

            Cho con nên dáng nên hình

Cho con sung sướng hiển vinh với đời

 

Nay cha mẹ đến thời xế bóng

Trông tin con mong ngóng từng giây

            Mà con biền biệt trời mây

Đuổi theo hư ảo ngất ngây mộng dài

 

Rằm tháng Bảy nhớ ngày Thắng Hội

Mùa Vu Lan xá tội vong nhân

            Là ngày báo hiếu song thân

Về chùa Lễ Phật báo ân sanh thành

 

Lời Phật dạy đành rành chắc thật

Như gặp thời không Phật sinh ra

            Một lòng phụng dưỡng mẹ cha

Cũng bằng hỷ cúng Phật-Đà như nhau

 

Phần vật chất lo sao đầy đủ

Từ miếng ăn giấc ngủ cho ngon

            Sớm chiều thăm hỏi chăm nom

Vui lòng cha mẹ mới tròn phận con

 

Đó là hiếu thế gian tỏ rõ

Nay lại thêm một ngõ báo ân

            Lo phần linh thức song thân

Gieo duyên Phật Pháp thân gần chư Tăng

 

Hiếu xuất thế siêng năng tu tập

Hồi hướng về bồi đắp phước duyên

            Tư lương cha mẹ hiện tiền

Đủ đầy phước thiện, vẹn tuyền quả vui

 

Để cha mẹ hưởng mùi Pháp vị

Lo hành trang chuẩn bị sẵn sàng

            Cho dầu tiền lộ mang mang

Sẵn mầm Phật Pháp lên đàng thong dong

 

Từng giây phút thảy đồng nhất niệm

Suốt sáu thời chuyên niệm Di Đà

            Bao nhiêu phiền não hằng sa

Thảy đều dứt sạch, vào ra thư nhàn

 

Mong cha mẹ an khang trường thọ

Mong mẹ cha thấu tỏ Pháp mầu

            Vu Lan thắng nghĩa thẩm sâu

Trọn đền hiếu hạnh, vẹn câu thâm tình

 

Tâm Quang

Brisbane, Mùa Vu Lan 2007

 

 

 

----o0o---


Trình bày: Phổ Trí
Cập nhật: 8-2007


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Trang Mục Lục

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ: quangduc@tpg.com.au
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544