Cảm niệm ngày Tự Tứ ở Tu Viện Vạn Hạnh

 

Nơi đất khách vẫn an cư cấm túc

Thanh nghi xưa gìn giữ đến ngày nay

Nhớ cố hương sao ngăn được cảm hoài

Thỉnh sư thúc thay Thầy làm Thiền chủ

 

Nương đức cả môn phong lo gìn giữ

Độ tăng ni hàng hậu học vươn lên

Giới hạnh luôn nghiêm giữ chẳng hề quên

Tinh tấn đến hôm nay ngày Tự Tứ

 

Ngày giải chế cả ba trụ xứ

Vạn Hạnh, Nguyên Thiều với Hưng Long

Đã qua đi giá lạnh mùa đông

Trời ấm lại sưởi lòng lữ thứ

 

Nơi bảo điện vân tập Phật tử

Khói trầm bay giây phút thiêng liêng

Trước Tôn Sư đảnh lễ kiền thiền

Lòng cảm niệm chân thành bày tỏ

 

Thầy mới nhắc công ơn Thầy Tổ

Nơi quê xa dìu dắt tăng ni

Bao tâm tư chưa thốt nên lời

Thầy đứng lặng, nghẹn ngào, nén khóc

 

Thương đất nước hãy còn tang tóc

Thương dân lành trong ách bạo quyền

Thương Đạo Pháp như chiếc thuyền nghiêng

Người lèo lái tuổi cao sức yếu

 

Thầy hẳn nhớ một thời niên thiếu

Luyện rèn trong quy cũ thiền môn

Nước non qua giông tố dập dồn

Cất bước vượt trùng dương đến Úc

 

Chí lợi sanh nương hàng Tôn Túc

Độ tăng ni, xây dựng chùa chiền

Kẻ đến đi âu cũng tùy duyên

Như dòng sông chia nhiều nhánh nhỏ

 

Ý cao sâu nào ai biết rõ

Chỉ khó quên hình dáng uy nghi

Trang nghiêm trong chiếc phước điền y

Bao gánh nặng trên vai Thầy gánh vác

 

Nguyện cầu Thầy được nhiều pháp lạc

Gặp được người tri kỷ đại lao

Ủng hộ Thầy thành tựu chí cao

Để tất cả hưởng nhiều ân ích

 

Tâm Quang
Brisbane, Mùa Vu Lan 2007

 

 

Câu chuyện dòng sông

 

Dòng sông nào cũng chảy ra biển lớn

Miễn không quên

Suối nguồn tâm trong vắt thuở ban đầu

Qua thác ghềnh hối hả chảy thật mau

Chỉ chậm lại khi xa rời núi cả

Đến đồng bằng

Trên đường đi hợp lưu nhiều nhánh nhỏ

Chảy chung dòng cho đến lúc chia ra

Nhiều phụ lưu tỏa ra nhiều nhánh

Các nhánh sông cùng chảy ra biển cả

Có gì đâu

Cũng hợp tan trôi nổi dòng đời

 Tâm Quang
Brisbane, sau khi nghe tin thêm một người nữa vừa rời Vạn Hạnh 2007

 

----o0o---


Trình bày: Tịnh Tuệ
Cập nhật: 8-2007


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Trang Mục Lục

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ: quangduc@tpg.com.au
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544