Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Phật Học


...... ... .

 
 

TƯ TƯỞNG SIÊU NHÂN

Hòa Thượng Giác Nhiên

 

TỊNH XÁ MINH ĐĂNG QUANG

 

Quý báu vô song quyển sách nầy.

Chứa nhiều ý nghĩa thật là hay.

Lý chân giải rõ điều minh bạch,

Lẽ chánh khai thông quá đủ đầy.

Thân tặng mọi người thương quý mến,

Xem rồi tu sửa thực hành ngay.

Thành công viên mãn xin hồi hướng,

Pháp giới chúng sanh Phật quả ngay.

                        Hòa Thượng THÍCH GIÁC NHIÊN

 

LỜI CHỨNG MINH CÔNG ĐỨC

Quyển TƯ TƯỞNG SIÊU NHÂN nầy tôi đã soạn và viết ra trước năm 1963.Vì quá bận nhiều việc Phật sự hoằng pháp cứ để trong túi kinh chẳng xem đến.Nay có dịp soạn lại số kinh sách để vào Tủ Pháp Bảo,mới thấy nó là quyển cũ kỹ viết tay, lúc đi vượt biên bị ướt lem một số.Thấy ra quyển sách nầy rất ích lợi và quí báu vô cùng,cũng nên gọi đây là Quyển Cẩm Nang để vào tủ sách gia đình mà mỗi  người cần phải có, nó sẽ giúp cho ta mở khai tâm trí,với nhân cách làm người biết kính trên nhường dưới, nhất là nung đúc trau luyện tư tưởng con người trở nên siêu việt…

Nhân cơ hội ngày 1 tháng 3 Tổ Sư Minh Đăng Quang khai đạo, tôi trình bày qua thì được nhiều vị thiện hữu trí thức nhiệt tình ủng hộ, nên liền cho đánh máy và in ra cho kịp mùa Lễ Đản Sinh Phật Tổ hầu phổ biến cho mọi người được xem coi quyển sách quí nầy.Tôi xin thành tâm chứng minh công đức và cám ơn chư liệt vị phát bồ đề tâm vào công đức pháp thí nầy, và xin nguyện hồi hướng cho âm siêu  dương thới, pháp giới chúng sanh tổng giai thành Phật quả.

                        Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

            Đức Pháp CHủ Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới

                                    Hòa Thượng Thích Giác Nhiên

 

LỜI GIỚI THIỆU

 

“TƯ TƯỞNG SIÊU NHÂN”

Trong những ngày tháng công quả chùa, có một hôm sắp xếp tủ Kinh Pháp Bảo, tình cờ tôi thấy một quyển tập dầy cộm tựa là “TƯ TƯỞNG SIÊU NHÂN” do Hòa Thượng Pháp Chủ  THÍCH GIÁC NHIÊN đã biên khảo từ nhiều năm qua còn bằng bản thảo chữ viết.

Tôi thật vô cùng cảm phục trước công trình của bậc Cao Tăng đã dày công biên khảo tập sách này để đóng góp vào việc giúp chúng sanh tìm ra chân lý sống và xoa dịu nỗi ưu tư của con người mà mạnh dạn bước trên đường học tập tu hành để được giải thoát.Nội dung trong quyển sách là một tác phẩm rất hữu ích, có giá trị tinh thần, không những cho giới tu hành, mà luôn cả giới không hiểu biết nhiều về Đạo Lý.Bên cạnh lời Pháp nhũ,Ngài còn hướng thiện chúng sanh bằng lời vàng ngọc giúp con người xa lìa những vọng tưởng gian tham ác quấy; bằng văn hay ý đẹp đưa con người từ bất toàn về chí thiện, và phàm tâm trở nên thánh trí.

Những lý luận cao siêu trong “TƯ TƯỞNG SIÊU NHÂN” càng đọc càng thâm nhập như một ánh sáng giải quyết,vạch rõ lối thoát của nhân sinh để đi đến an lạc và giải thoát.

Thật vô cùng hân hoan giới thiệu cùng quý học giả bốn phương.Phải cố gắng xem coi và thâu lượm nhiều tinh hoa quý báu tư tưởng của các bậc Siêu Nhân, mà tiến triển trên con đường cao thượng.Mà Ngài đã cho chúng ta thấy rằng: “Trường đời là giả tạm, mà nhân sanh mượn để làm nơi tiến hóa.” Kiếp người ngắn ngủi, phải gấp rút tu học giúp đời, trợ đạo, và lập công bồi đức, để sớm quy về Bảo Sở.

Tôi xin nghiêng mình kính cẩn tôn vinh công đức quí báu này, và nguyện cầu Hồng Ân Chư Phật giúp cho quyển sách “TƯ TƯỞNG SIÊU NHÂN” được phổ biến  rộng rãi hầu giúp nhân sinh như đón lấy ánh Thái Dương xuất hiện.

            Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

            California,ngày 25 tháng 4 năm 1994

                        Giáo Sư Võ Thị Ngọc Chi

Một Vài Cảm Nghĩ về

TƯ TƯỞNG SIÊU NHÂN CỦA PHÁP CHỦ

HÒA THƯỢNG THÍCH GIÁC NHIÊN

 

Westminster ngày 22 tháng 5 năm Giáp Tuất

Thiền Sư Kiều Nguyên Tá

Ở cõi thường hằng của đời sống,con người bị che đậy quá nhiều bởi:Lợi-danh-tiền-dục do đó thường u tối. Để giúp cho con người mở mang dần dần của trí não, người ta phải tập biết từ nhỏ đến lớn,từ thấp lên cao.Cũng để giúp cho con  người có từng bước đi căn bản cần phải có.Các bậc Đại-Trí-,Giác Ngộ cho mình rồi, các Ngài mới dùng kiến thức ấy phổ hóa đến quần sanh.

Căn cơ của từng chúng sanh thì thường không đồng đều, lại bị chấp ngã và mọi màng u minh vật dục của cõi hồng trần lôi cuốn.Chính vậy mà một số những người sau khi tu tập, lãnh ngộ được chân lý, các Ngài đều phải tùy duyên hóa độ mọi tầng lớp con người.Tùy bệnh mà cho toa,cắt thuốc và dĩ nhiên mỗi người một việc, không ai hành đạo giống ai, cái đó càng tăng thêm sự huyền bí của Phật Pháp.

Ở cõi ta bà này thấy vậy mà không phải vậy.Cũng hình hài xác thân con người đó nhưng tư tưởng thì mỗi người lại mỗi khác. Đường đạo cũng mỗi người một hướng đi.Có người theo đạo Phật,có người theođạo Chúa, gần đây có thêm nhiều giáo phái mới ra đời.Riêng miền Nam Việt Nam cũng thấy xuất hiện Cao Đài Giáo, Hòa Hảo, Vô Vi, và Tăng Già Khất Sĩ của Đức Tôn Sư Minh Đăng Quang.Tất cả đều mong muốn áp dụng chánh pháp để độ chúng sanh vào giai đoạn cuối cùng của thời mạt pháp.

Đức Pháp Chủ Thích Giác Nhiên người tiếp nối con đường của Tôn Sư Minh Đăng Quang soi sáng,ngoài việc thực hành đúng y: Chánh Pháp Tông Truyền.Ngài còn trước tác nhiều kinh pháp dựa theo giáo lý của  Đức Thích Ca Mâu Ni để truyền bá và dẫn dắt tăng ni. Đức Pháp Chủ còn gồm thâu nhiều siêu lý để tổng kết và viết ra nhiều câu Kệ Kinh mới,cốt yếu răn dạy con người theo đó mà tìm lấy chân lý làm người qua cuốn: “Tư Tưởng Siêu Nhân”.

Quả là một việc khó khăn cho tôi khi Ngài Pháp Chủ nhờ tôi viết Lời Tựa cho cuốn sách của Ngài sắp xuất bản.Chính thế cho nên tôi chỉ xin phép Ngài và người đọc mạo muội viết ít dòng gọi là “Một vài cảm nghĩ”. Kính mong Đức Pháp Chủ và người đọc miễn chấp cho những cảm nghĩ nông cạn.Mục đích chánh của chúng ta là tiếp nhận lời hay ý đẹp của Pháp Chủ, đón nhận những Tinh Hoa mà Ngài gom góp sau nhiều chục năm Ngài hoằng hóa chúng sanh.Thiết nghĩ cuốn “TƯ TƯỞNG SIÊU NHÂN” thật rộng rãi cho mọi người, chứ không chật hẹp nằm trong một giáo lý riêng biệt của một Tôn Giáo hay Giáo Phái nào.

Với một tầm nhìn thật rộng lớn Ngài Pháp Chủ Thích Giác Nhiên đưa người đọc từ nhiều từng giới, từ nhiều căn cơ của mọi người,mọi chúng sanh đều có thể tiếp nhận,suy nghĩ học hỏi và nhất là tự mình từ đó mà rút ra nhiều bài học thiết thực cho chính mình.Cái quí báu ở “TƯ TƯỞNG SIÊU NHÂN” là phù hợp mọi người, phù hợp với đạo làm người.

Mặc dù là một Pháp Chủ, Hòa Thượng đã cảm thông sâu sắc,giác ngộ trọn vẹn tư tưởng của Đức Phật Tổ Thích Ca cũng như tư tưởng mới nhất của Đức Tôn Sư Minh Đăng Quang cho nên Ngài tiếp nhận nhiều và hành xử thật vượt bực siêu phàm.Chuyện siêu phàm ở đây không phải là những lúc gần Ngài của các hàng Phật Tử, đệ tử,dù họ đang ở bất cứ Tôn Giáo, Giáo Phái nào, Ngài cũng tiếp đón niềm nở, ân cần như tiếp đón những con đạo hạnh.Ngài cũng phá bỏ tất cả những chấp mê cuồng tín của mọi người chúng sanh.Như một người cha hiền Ngài luôn nhỏ nhẹ và nhất là quên ngày giờ để chăm sóc các phật tử,mặc dù với trên 71 tuổi đời lúc nào cũng tận tụy khuyên bảo các hàng phật tử, đệ tử.

Không chấp vào tuổi tác,không chấp vào  đạo cao, đức trọng,Pháp Chủ Hòa Thượng Thích Giác Nhiên cả cuộc đời chỉ một hạnh nguyện dâng hiến cho Phật Pháp,cho chúng sanh Ngài đã viết và cho in không biết bao nhiêu là kinh sách thiết thực đem đến cho không biết bao nhiêu vạn người suốt 50 mươi năm qua khai tâm mở trí.Công đức mở mang trí huệ ấy cho nhiều người tưởng như ngôn ngữ nhỏ hẹp này sao đủ để ngợi ca Ngài,người mà cả cuộc đời chỉ biết phục vụ và phục vụ nhiều người.Từ những năm sau 1954 ở Việt Nam cho đến nay 1994 ở Hải Ngoại.

Được đọc một số trang trong cuốn “TƯ TƯỞNG SIÊU NHÂN” qua nhiều thể thơ và như những danh ngôn để lại cho nhân thế cái quán siêu của tư tưởng Ngài dành cho mọi người nếu có cơ duyên đọc được sẽ nhuần thắm một tinh thần đạo đức thiết thực,dễ hiểu và cũng dễ thực hành.Là một cuốn sách mà toàn bộ là những câu dạy người ta trở thành Phật,Tiên,Thánh,Thần,và nếu là người thì cũng sẽ trở thành người siêu phàm.Thiết nghĩ từ đó suy luận ra Ngài là bậc như thế nào chắc mọi người cũng tự hiểu,hiểu để mà kính trọng,mến phục một vị Chân Như cả một cuộc đời chỉ mong cầu một điều: Cống hiến tất cả cái hay, cái đẹp,cái hạnh phúc,và sự giải thoát cho mọi người.

Dĩ nhiên Ngài muốn dành cho ta nhưng điều cần thiết nhất là chính chúng ta cũng phải biết dành cho chúng ta sự học hỏi, sự tiếp nhận và quan trọng nhất là sự thực hành.Thực hành sao cho đúng chánh pháp,theo làm sao cho đúng chánh Thầy, cái đó cũng còn nhờ vào căn cơ của chúng ta và tùy thuộc vào tiền kiếp tu hành nhiều hay ít của chính chúng ta,rõ hơn Ngài muốn chúng ta giải thoát ngay lúc còn tại trần.Thật ra sự giải thoát khi mà ta tìm thấy lúc còn làm người.Khi ta cư trần thì theo trần mà lại không nhiễm trần.Làm thế nào để tâm ta lúc nào cũng an nhiên tự tại. Đó chính là sự giải thoát khi còn tại thế mà sách TƯ TƯỞNG SIÊU NHÂN vạch ra cho mọi người.

Với một trình độ hạn hẹp tôi không thể diễn tả hết những điều hay ý đẹp và Tư Tưởng Siêu Phàm của:TƯ TƯỞNG SIÊU NHÂN”.Kính mong quí vị tìm đọc và suy gẫm để nhận biết những gì mà Ngài Pháp Chủ Hòa Thượng Thích Giác Nhiên muốn rãi bày cùng quí vị.Tôi chỉ làm nhiệm vụ bé nhỏ nhất là tóm lược ít hàng sơ lược giới thiệu đến tất cả quí vị: TƯ TƯỞNG SIÊU NHÂN một cuốn sách mà bất cứ ai cũng cần tìm đọc và học hỏi.

Hơn cả mọi lời cảm tạ tôi đành đến Ngài Pháp Chủ Thích Giác Nhiên những lời cầu chúc trang trọng nhất, lòng biết ơn sâu xa nhất bởi Ngài đã giao cho tôi cái khó khăn nhất là viết lời tựa cho một cuốn sách siêu phàm của một vị Chân Nhân,trong khi khả năng tôi thì thật hạn hẹp.Tôi thật biết ơn và cúi đầu kính mong Phật Tổ, Đức Tôn Sư Minh Đăng Quang cùng khắp Chư Thiên luôn soi sáng cho Ngài Thích Giác Nhiên cùng tất cả phật tử Việt Nam,thuận thành.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Thiền Sư Kiều Nguyên Tá

Chủ Nhiệm Tuần Báo Tâm Linh QUÊ HƯƠNG

 

LỜI NÓI ĐẦU

Phương tiện ngón tay chỉ mặt trăng

Mọi người mục đích để tìm trăng

Ngón tay phương tiện không cần thiết

Cần thiết sao mình miễn thấy trăng.

Pháp đốn tiệm huyền nói lăng xăng

Mong sao khai ngộ để tìm trăng

Thấy trăng thấy tánh minh tâm thiện

Phương tiện sách bầy chỉ mặt trăng.

Mục đích khai tâm người tỏ ngộ

Tìm ra chân lý dứt tham ô

Sân si phiền não tiêu trừ hết

Giới đức trau dồi mãi điểm tô.

Ước nguyện ai xem được quyển nầy

In ra truyền bá khắp Đông Tây

Là chuông cảnh tỉnh đêm trường mộng

Đánh thức nhân sanh kiếp đọa đày.

Quyển sách nhỏ nầy ích lợi chung

Nếu ai xem được quí vô cùng

Là phương diệu dược trừ muôn bệnh

Bởi quyển sách nầy ích lợi chung.

            Hòa Thượng THÍCH GIÁC NHIÊN

 

LỜI KHUYẾN KHÍCH

Khuyên quí đạo tâm hãy hết lòng

Giúp nhiều phương tiện hoặc gia công

Mỗi người đóng góp cho thành tựu

Quyển sách Siêu Nhân được vững lòng.

Mục đích cuốn nầy giúp chúng sanh

Rõ thông giáo lý để tu hành

Giữ gìn phong hóa nền dân tộc

Tiếng tốt muôn đời mãi rạng danh.

Biết vậy các con cố miệt mài

Thành công mỹ mãn ở ngày mai

Miễn ta bất thối thời nên việc

Chắc chắn vạn phần chẳng có sai.

                        Đức Pháp Chủ

            Hòa Thượng THÍCH GIÁC NHIÊN

 

LỜI GIỚI THIỆU

Giới thiệu sách nầy quí hóa thay!

Mong ai cầm đến hãy xem ngay

Lời chân lẽ chánh toàn xây dựng

Giúp ích cho đời thật chẳng sai

Ghi lại “Kim Ngôn” Phật, Thánh,Hiền…

Cùng là “Ngọc Ngữ” bậc Thần Tiên

Giúp đời khuyến hóa, nên răn dạy

Hậu tấn noi theo giữ mối giềng.

Lời vàng lưu niệm mãi còn ghi

Hậu thế cần nên cố gắng trì

Phổ biến rộng sâu cùng khắp chốn

Cho người thấu đạt chỗ huyền vi.

            Sàigòn, ngày 15 tháng 10năm 1963

            Viện Trưởng Viện Hành Đạo

Thượng Tọa Pháp Sư THÍCH GIÁC NHIÊN

TƯ TƯỞNG SIÊU NHÂN

“Những món ăn tinh thần đầy hương vị”

Tư tưởng của bậc siêu thoát;

Là tư tưởng toàn chân,toàn thiện và toàn mỹ…

Tư tưởng trong trắng thiện lành và cao thượng nhất.

Phát xuất từ nơi thanh tịnh của trí tuệ phát sinh, đã được chọn lọc kỹ càng, đáng làm khuôn vàng thước ngọc để cho đàng hậu tấn học lấy noi theo…

Giữa thời kỳ văn minh vật chất thịnh vượng…trái lại lương tri, đạo đức,tinh thần…giảm sút đi dần. Ấy cũng là cơ tận diệt sắp đến với nhân loại!!!

Một hạt cát không thể bồi lắp được bể đông.Một giọt nước không làm sao đượm nhuần trong cơn khô hạn…Và đây là một lời nói giữa không gian sẽ tan dần theo mấy khói!!!

Nhưng trót đã thọ ân của chúng sanh,ví như con tằm ăn dâu phải nhả kén, đó là bổn phận,nên buộc lòng…

Nâng ngòi bút dệt thành tư tưởng

Để lại cho đời thưởng thức xem

Lý chơn lẽ chánh không tư vị

Xây dựng việc chung phải nói làm…

Thích không tùy ý người xem đến

Còn phận con tằm phải nhả tơ…

            Sàigòn ngày 9 tháng 9 năm 1963

            Soạn giả Trước tác Bút hiệu:TOÀN CHÂN

-Khen mình chê người là cái tội dưỡng nuôi bản ngã.

Chê người khen mình là cái tội ganh tỵ hiềm khích.

Chung quy đều là nhỏ nhen ích kỷ.

-Khen người trước mặt có khi thật thì tốt,mà cũng lắm lúc mỉa mai là điều không nên.

Khen người sau lưng,có lúc thật,mà cũng có lắm lúc nói cho người nghe khen mình là người tốt.

-Người đạo đức lúc nào cũng giữ tấm lòng chân thật

Người ta khen mình chớ nên vội mừng kiêu hãnh mà phải tự xét mình coi có đáng cho họ khen không.

-Người ta chê mình cũng chớ nên vội buồn,mà phải tự xét lấy mình coi họ chê có đúng không? Nếu phải thì chúng họ là thầy của ta, ta thật lòng biết ơn họ.

-Cắc ké kỳ nhông cũng đạo đồng

Cớ sao khích bác bởi kỳ nhông?

Lịch chê lương nhớt ai khen lịch?

Đước nói rùa hôi đước ích không?

Qui tưởng qui sang qui nhoảng cổ!

Phụng khoe phụng sướng phụng xòe lông!

Chi bắng giữ phận ai theo nấy

Khích bác làm chi phải mích lòng?

-Hãy giữ hài hòa mến thương nhau

Thuận trên hòa dưới quí biết bao

Muôn loài vạn vật cùng chung sống

Phật Thánh Tiên Hiền cũng giống nhau.

Kẻ trước người sau rồi cũng đến

Kẻ mê người ngộ chậm cùng mau

Thương yêu nâng đỡ dìu nhau tiến

Rõ thấu đạo mầu chẳng thấp cao.

Đức Phật là một chúng sanh

Nhờ tu mà được đắc thành vẻ vang.

-Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh

Nếu chúng sanh ấy tu như Phật,sẽ thành Phật.

-Phật là Phật đã thành

Chúng sanh là Phật sẽ thành.

-Chư Phật với chúng sanh

Vẫn đồng một thể tánh.

-Người mà kiến tánh minh tâm

Quyết sẽ trở nên thành Phật.

-Kẻ nào biết tu tâm luyện tánh

Thì chắc chắn sẽ thành Tiên.

-Mỗi người biết cách tồn tâm dưỡng tánh

Thì sẽ trở nên là bậc Thánh Hiền.

-Kính trọng Thượng Đế

Là để biết yêu thương vạn loài…

-Phật, Tiên,Hiền,Thánh,Ngọc Hoàng,Thượng Đế…là những danh từ dùng để chỉ rõ một bậc Giác Ngộ,siêu trần,thoát tục,trong sạch và cao trên mà tất cả chúng sanh kẻ phàm phu cần phải nên tôn kính,ngưỡng mộ để noi gương mà tiến lên như các Ngài.Chớ đừng có ỷ lại vào các Ngài.

-Người quân tử không phải không lầm lỗi.

Nhưng khi đã lầm lỗi rồi thì biết ăn năn cải hối.

-Người có lương tâm và đạo đức thường nên trách mình hơn là trách người.Xét lỗi mình hơn là xét lỗi của kẻ khác. Đó cũng là pháp trau tâm.

-Khi vinh phải nghĩ lúc hèn

Giàu sang phải nghĩ đến phen cơ hàn

Đừng vì bội nghĩa phụ phàng

Có đăng quên đó,có đàn quên chiên.

-Trên đường ta gắng bước đi

Dù cho gian khổ,chuyện gì cũng cam

Đồng tâm chí quyết mà làm

Bể đông cũng cạn,sơn lâm cũng mòn.

-Lửa vì nóng nên bị chết cháy thì ít

Nước thì mát nên kẻ chết chìm thì nhiều.

-Voi chết vì cặp ngà

Cọp chết vì bộ da

Chồn chết vì hương sạ

Chim chết vì tiếng gáy

Người chết vì tiếng nói.

-Nói hay hơn là hay nói

-Lời nói việc làm cùng đi đôi thì mới là hữu ích.

Trên đường anh đi, đừng vì gai quào cây quẹt mà dừng chân.Việc làm phải thì anh đừng vì tiếng thị phi mỉa mai mà anh vội vàng nản chí.

LUẬT TUẦN HUỜN

-Ỷ mạnh bạo tàn há khắc chúng

Hết thời hưng thạnh tới ngày suy.

Cuộc đời hết thạnh rồi suy,

Hết vinh rồi nhục xưa ni lẽ thường.

Soi gương kim cổ đã tường,

Trăng tròn rồi khuyết là đường xưa nay.

Nước ròng rồi lớn đổi thay,

Hết mưa rồi nắng, hết ngày rồi đêm.

Mây tan rồi hiệp chớ hềm,

Bốn mùa thay đổi có chìm có trôi.

Làm người xét nghĩ ai ơi,

Qua cơn hưng thịnh đến hồi bại suy.

Chớ đừng ỷ lại mà chi!

Ở trên trần thế có gì bền đâu?

Chẳng qua là cuộc bể dâu,

Thay qua đổi lại có đâu bền dài.

Dinh hư tiêu trưởng đổi thay,

Sanh sanh diệt diệt ngày ngày đêm đêm.

Hìệp,tan tan,hiệp là điềm…

Vinh vinh, nhục nhục khỏi tìm đâu xa.

Cuộc cờ thay lại đổi qua,

Tuần huờn di dịch chỉ là giấc mơ.

Tung hoành ngang dọc một thời

Hết cười rồi khóc cuộc đời thế ni.

Tuần huờn máy tạo huyền vi,

Khôi khôi thiên võng khó gì lọt qua.

Đời là một giấc nam kha,

Biến thiên vạn sự cũng là tay không.

Chớ nên một dạ hai lòng,

Sắt son phải giữ cho trong một màu.

Người ôi tỉnh ngộ mau mau,

Hội nầy khó có hội nào hồi tâm…

-Chỉ có tình thương mới xóa bỏ được hận thù

Đức Từ Ái mới chứa chan đầy nhựa sống.

Lòng tham ác nguyên nhân gây sầu khổ

Đạo cứu đời đem lại nỗi niềm vui.

-Vượt biển trèo non xem rất dễ

Bền lòng tiến đạo mới là hay.

-Đường đời càng bước càng gay trở

Nẻo Đạo biết tầm biết ngọt ngon.

-Mùi đời khi đã chán rồi

Mùi thiền càng nếm,lòng tôi càng ghiền.

-Tây Phương Phật Tổ đang ngồi,

Chờ người tu niệm về ngôi với Ngài.

-Tri túc thiểu dục là con đường an lạc cho chính mình vậy.

-Trường đời là học vấn,Có trải qua nhiều gian lao thử thách mới học được những bài học đích đáng của kiếp làm người.

-Sống trên đời mình cứ nghĩ ai cũng là tốt hết thì vẫn bị lầm mãi,nghĩ ai cũng lá xấu hết thì suốt đời cùng kiếp mình cũng chẳng làm được việc gì…

-Lọt lòng cất tiếng khổ a

Đó là triệu chứng đời là đắng cay

Sanh trong số kiếp trần ai

Khổ đau vẫn chịu đắng cay phải đàng.

-Anh hãy tự nghĩ về kiếp sống làm người.

-Hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh

Nếu tu y như Phật, sẽ thành Phật.

-Phật giữ chúng sanh đồng.

            “Lời Đức Phật Thích Ca”

-Tiên nhơn đồng nhứt thể

            “Lời của Đức Lão Tử”

-Nhơn nhơn khả dĩ thánh hiền

            “Lời của Đức Khổng Tử”

-Yêu thương nhân loại tức là yêu Chúa.

Kính Chúa phải yêu người

            “Lời của Đức Chúa Giê-su”

-Cái sống là nên sống chung

Cái biết là nên học chung

Cái linh là nên tu chung

Cả chúng sanh là chung sống tu học.

            “Lời của Tổ sư Minh Đăng Quang”

-Muốn sống thì không nên sát hại

Muốn ăn thì không nên gian tham trộm cướp

Muốn sướng thì đừng làm khổ cho bất cứ một ai

Mở rộng tình thương đối với vạn loài

Ấy là thương xót và bảo vệ an vui hạnh phúc cho chính mình đấy vậy.

            “Lời của HT Pháp Sư Thích Giác Nhiên”

-Nhơn dục tịnh tận

Thì Thiên lý lưu hành.

-Nước trong nhờ không dấy động

Tánh tịnh thể hiện chơn như.

-Ma Phật khác nhau

chỗ đam mê và giác ngộ.

-Tôi là một đóa hoa rất đẹp đẽ và thơm tho thì ai cũng muốn hái đem về đựng trong bình lưu ly cẩn ngọc bao vàng, thờ cao lạy bái,cung kính tuyệt vời.

Nhưng thảm ơi! đôi ngày sau tàn tạ úa héo phai màu, thế rồi họ sẽ vất tôi ngoài giỏ rác bên vệ đường.

Vậy hỡi ai muốn đóa hoa tươi đẹp mãi hoài chăng?

Nếu muốn,thì xin đừng chặt hái…

-Người mà ta muốn yêu mãi…

Thì đừng yêu có kỹ một mình.

-Bậc anh hùng nhất…

Chính là bậc đã thắng nổi dục tình.

-Dục tình dấy động là nguy hại nhất

Chỉ thỏa mãn trong giây phút

Mà khổ lụy và ân hận suốt đời.

-Quả đất rộng nhưng không có chỗ đặt chân cho những người đã quá tủi nhục và thẹn thùng,vì đã không làm tròn với bổn phận.

-Đời là luống dối vô thường

Hợp tan,tan hợp là đường xưa nay

Pháp thân mới thật lâu dài

Vô sanh,bất diệt,quí thay vô cùng.

-Đức Phật là một chúng sanh

Nhờ tu mà được đắc thành vẻ vang.

-Phật, Tiên,Hiền Thánh tại lòng ta

Thấu triệt thì ra có một mà

Tùy thuận chúng sanh nhiều hạnh bậc

Pháp môn huyền thiệt mới phân ba.

-Lão Tử phản đối,người đời lầm

chia ra phải chẳng phải,cố tách ra

lành không lành, mỗi người đều thích

khoe cái giỏi,dùng hết cái khôn

vốn tưởng là sửa sang việc đời

không dè gây rối loạn cho đời…

vẫn tưởng là lợi ích cho dân

không dè lại khiến dân mang hại.

Cho nên Lão Tử bảo ta thâu mâu thuẫn về một mối phân biệt rành rẽ, thế nào là tương đối,thế nào là tuyệt đối…

Cuối cùng dạy ta phép lớn:

“Không làm,mà mọi việc được sửa sang sắp đặt không lời mà dạy dỗ của đấng Thánh Nhân để truyền xuống mãi về sau.”

                        Đạo Đức Kinh

-Có ba thứ cần nên biết:

Không hiểu biết những gì mình đáng biết

Hiểu biết không rành những gì mình biết

Và biết những gì mình không cần biết…

CÁC LIỀU THUỐC QUÍ

1-Dục ít tinh thần khỏe

2-Không chung (rượu) nào loạn tánh

3-Lo nhiều khí huyết phai

4-Một nhịn khỏi hao tài

5-Sang giàu hay năng đỗ

6-Nghèo hèn tiện tặn dai

7-Dịu mềm sau có ích

8-Hung dữ sẽ mang tai

9-Khéo xử nên quân tử

10-Xúi mưu lắm họa thay

11-Chốn thánh đừng bắn lén

12-Cảnh nghịch giã gây hoài

13-Nha môn đừng kiện cáo

14-Thị phi lắp lỗ tai

15-Lời nầy ai giữ đặng

16-Nạn khỏi phước lâu dài.

10 ĐIỀU NÊN GHI NHỚ

Không ngọn lửa nào bằng tham ái,dục tình

Không tội ác nào bằng sân hận

Không khổ đau nào bằng ngũ uẩn

Không hạnh phúc nào bằng tịch tịnh

Không tự do nào bằng giải thoát

Không vui sướng nào bằng chơn như

Không thanh tịnh nào bằng tịch mặc

Không nguy hại nào bằng si mê

Không cao quí nào bằng Niết bàn.

CÁCH BIẾT ĐƯỢC LÒNG NGƯỜI

Dùng người cho ở xa, để xem lòng trung

Cho ở gần, để xem lòng kính

Sai làm việc nhiều, để xem cái tài

Hỏi lúc vội vàng, để xem chữ tín

Ủy cho tiền của, để xem cái nhân

Giao cho việc nguy biến, để vẹn cái tiết

Cho chén say sưa, để xem cái cử chỉ

Cho ở phiền tạp, để xem thần sắc.

CÁCH PHỤC LÒNG NGƯỜI

-Minh được giàu có sang trọng,thì đừng có kiêu sa

Mình là bậc thông minh tài trí, thì chớ nên khinh ngạo

Mình có sức lực,thì chớ nên đè nén người

Mình ăn nói lanh lợi, thì chớ nên dối trá người

Mình còn kém thì phải học, chưa biết thì phải hỏi

Có nhân thì xử được việc,nhẫn thì thắng mọi việc

Hòa thì thành công mọi việc.

-Người ôi! sự chết sống của quỷ vô thường không hạn định,sao người lại hẹn lần lựa chừng già mới đi tu?

-Nỗi khổ bị thiêu trong ba đường dữ

Nỗi khổ con lạc đà,và con lừa chở nặng

Nỗi khổ áp bức nóng lạnh của loài quỷ đói trong địa ngục,chưa gọi là khổ…

Chỉ có si mê không học, nên chẳng biết đường lối mới gọi là đại khổ.

                                                PHÁP CÚ KINH

-Tại thế vô mê chơn đại giác

Cư trần bất nhiễm thị nặng nhơn.

-Sư tử trùng thực sư tử nhục

Nghĩa là lông sư tử hóa thành sâu dữ và trở lại ăn thịt sư tử được mà thôi.

Cũng như thế,Chánh Pháp của Đức Như Lai không có thiên ma ngoại đạo nào phá hủy nổi.Duy chỉ có những kẻ tự xưng mình là Thích tử (đệ tử của Ngài Phật) mà tâm niệm và hành vi theo ý riêng của họ…làm sai với Chơn Lý Chánh Pháp thì khác nào sâu nãy từ trong cây lá mà ăn phá hư hoại cây lá đó thôi.

-Sắt sanh ra chất sét,sét ấy trở lại làm hư hoại,là ăn tiêu mòn cả sắt.

-“Mộc năng sanh hỏa,hỏa năng thiêu mộc

Nghĩa là: lửa từ trong cây,cọ nhau phát cháy, và nó trở lại thiêu đốt cả cây đó thôi.

-Hại của si mê là gốc của muôn sự tội khổ

Lợi của trí huệ là gốc của muôn hạnh phúc.

-Người dùng mưu gian trí xảo mà nhiễu hại kẻ chung quanh,thì chẳng khác nào kẻ cầm tên bắn lên hư không, khi hết trớn rồi, nó sẽ tự hoàn trả lại.

(Ấy là định luật của công lý nhơn quả).

-Người biết đạo,thà chịu nghèo mà chết trong sạch,chớ không tham giàu sang sống theo con đường bất chánh.

-Ngọn lửa lòng bốc cháy dữ dội hơn hết

Cần phải dập tắt nó bằng sự kiên tâm trì chí về đường đạo đức.

-“Sa chơn thì chết đuối

Sẩy miệng thì chết oan!”

                                                            LỄ KÝ

-Nói là bạc, ngậm là vàng

-Tịnh khẩu như tình

Phòng ý như thành

-Nói xấu người chuốc họa vào thân

-Nói ra như bạc,ngậm vàng

Ta nên chọn lựa một đàng trong hai.

-Họa tai vì miệng mà nên

Bịnh căn vì miệng mà rên phù trầm

Ai ôi, nghĩ lại kẻo lầm

Đóng bưng cửa miệng chớ tầm quỷ ma.

-Miệng người là cửa đền vua

Phải ngăn phải giữ kẻo mua tai nàn.

-Miệng là độc kiếm,lưỡi là gươm đao

-Lời nói cần phải nên ngừa

Những điều thế sự nên chừa bỏ đi.

-Đừng nói xấu cho ai hết

Thì mình khỏi phải xấu

-Hãy nói tốt cho mọi người

Để rồi mình cũng được tốt.

-Van xin bạn đừng nói chuyện xấu của ai cho tôi nghe, vì tôi không muốn học theo điều xấu.

-Xin bạn vui lòng hãy nói mọi việc tốt của người khác cho tôi nghe, để tôi được học hỏi trau tâm thêm.

-Quái gỡ thay!

Ở đời phần nhiều họ thích nghe chuyện xấu của người,hơn là thích nghe việc tốt của người,cũng vì thế mà số người tốt thật là ít.

-Lời nói không kết quả

Chỉ có việc làm mới thành công.

-Lời nói chẳng mất tiền mua

Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.

-Ít nói, không phải là nói ít

Mà là không hay nói những lời vô ích.

-Trước khi nói, cần phải uốn lưỡi và nghĩ suy, nếu nói phải thì nên, bằng không thì nín

-Nói một tiếng cho người biết nghe

Hơn nói ngài lời cho kẻ không hiểu.

-Một lời nói an nhàn lợi nước

Một lời nói an cư lạc nghiệp

Một lời nói đem lại hạnh phúc cho mọi người

Dầu thốt ra lời mà có chết, thì tiếng âm vang ấy vẫn còn lưu mãi mãi cho hậu thế.

-Vì một lời nói mà  làm cho người ta ly tán, tù tội, đau khổ và chết chóc,thà lấy lạt may kín cái miệng ấy lại còn hơn.

-Không lửa nào,bằng lửa tham cầu

Không tội nào, bằng tội thù oán

Không khổ nào bằng khổ sanh tử luân hồi

Không hạnh phúc nào bằng hạnh phúc sự giải thoát.

-Danh dự anh hùng ở đâu? ở sử sách

Sự nghiệp anh hùng ở đâu? ở non sông

Sắc tướng anh hùng ở đâu? ở nòi giống

Thành công anh hùng ở đâu? ở cương quyết.

-Tước vị cao,người ta ganh

Quyền thế lớn, người ta ghét

Chí hướng to, người ta thù

Lợi lộc nhiều, người ta oán.

-Danh tiếng lẫy lừng danh tiếng hại

Tuổi tên lộng lạc, tuổi tên trù

Bao nhiêu bay nhẩy,bao nhiêu dại

Mấy trận tài khôn,mấy trận ngu.

-Tịnh khẩu như giữ miệng bình

Ngăn ngừa ý dục như binh giữ thành.

-Vậy thì:

Bổn tánh an nhiên, bổn tánh nhàn

Tâm hồn giải thoát,tâm hồn ngoan

Không lo,không nghĩ,không sầu muộn

Chẳng vướng,, chẳng đeo,chẳng buộc ràng.

-Chỉ có:

Người tu nhàn lạc với tâm không

Chẳng chứa mãi nhơ chút bụi hồng

Mặc mặc hưu hưu tùng thủ đắc

Khác gì tiên cảnh chốn non bồng.

-Tâm rộng để dung người

Tâm trống để cầu học

Tâm bình để luận bàn

Tâm định để ứng biến.

-Nói đương sướng mồm mà ngưng lại được

Ý đương hớn hở mà thâu hẳn lại được

Tức giận sân si đang nổi mà tiêu trừ được

Nếu không phải là người kiên nhẫn thì không tài nào làm được.

-Răn lòng:

Người quân tử có ba điều răn:

1.Lúc còn ít tuổi,khí huyết chưa định,

thì răn về sắc đẹp(sự mê nhiễm dục tình).

2. Đến khi lớn khí huyết đang hăng say

thì răn sự tham đánh nhau ( sân si gây chiến).

3. Đến khi già khí huyết giảm suy

thì răn về lòng ích kỷ ( rít róng bỏn sẻn).

-Có sơ suất,là một điểm lỗi

Mà không chịu nhận,lại là một điểm lỗi nữa.

-Cách báo thù hay hơn hết

Là không bao giờ làm những hành động gì sai trái giống y như kẻ thù

-Làm người ai khỏi lầm sai

Nhưng ta biết sửa thì hay vô cùng.

-Người ta sợ lửa hơn nước

Nên chết cháy thì ít mà chết đắm thì nhiều.

Cũng như thế, người ta sợ chết vì khổ

Nhưng vì khổ lại ít chết, còn vì vui sướng chen chúc tranh lấn lại chết nhiều.

-Ca dao:

Mỗi người, mỗi nước,mỗi non

Bước vào cửa đạo,như con một nhà.

-Bà con vì lợi càng xa

Đạo đức vì nghĩa chúng ta càng gần

-Ăn trái nhớ kẻ trồng cây

Uống nước hàng ngày nhớ kẻ đào ao.

-Khi thương trái ấu cũng tròn

Chừng khi chán ghét bò hòn kéo vuông.

-Thương nhau mọi sự chẳng nề

Dù trăm chỗ lệch cũng kê cho bằng

-Ghét nhau ghét cả đường đi

Thương nhau thương cả tôn ti họ hàng.

-Đạo Phật vi diệu thậm thâm

Dẫu mà tận thế ngàn năm vẫn còn.

-“Những danh từ là những lý tưởng

Mà con người thường cấu xé lẫn nhau

chỉ vì những danh từ mà họ không cùng hiểu một nghĩa…

Nếu họ chịu hiểu nhau,họ sẽ ngã vào lòng nhau.” GEORGE DUHAMEL

-Bao giờ lý tưởng cũng trước hành động

Lý tưởng là sáng tạo,hành động chỉ là sản vật.

-Chỉ có một phương giải khổ duy nhất

Là ta cần phải nương về với con đường đạo đức.

-Ta tránh được những điều ác cảm và tội lỗi

Thì quả báo không bao giờ đến với ta nữa.

-Ngu độn thì người ta chê cười

Thông minh thì người ta ghét vơ và ngờ vực

Thông minh mà biết làm như ngu độn

Ấy mới thật là thông minh kín.

-Rèn chí

Đường đi khó không phải vì ngăn sông cách núi, mà chỉ khó vì lòng người ngại núi e sông.

-Lòng người là lòng trời

Người muốn là trời muốn.

-Anh muốn biết việc làm của anh thành công không?

Anh khỏi phải hỏi ai,anh chỉ hỏi lấy anh là đủ rồi.

-Bạn là người có chí hướng lớn

Làm thì đừng sợ thất bại

Nói đừng sợ họ chê cười

Ở đừng sợ họ không vừa lòng

Đi đừng sợ không tới chốn.

-Người chê bạn ở trước mặt là người ân của bạn.Còn người khen trước mặt bạn mới chính là kẻ thù của bạn.

-Người khen sau lưng bạn,là người nghĩa của bạn

Người chê sau lưng bạn,là người không ưa thích bạn

-Ớt thì cay, đường thì ngọt,chanh thì chua

Tham thì thâm ái thì độc,quấy thì hại

-Những gì có lợi tức thì hại đi sau.

-Dùng người như dùng cây

Đừng vì một chỗ mục mà bỏ hết cả cây.

-Kẻ tiểu nhân là người hay ganh tỵ, ghét hiềm,câu mâu, độc ác và ích kỷ

-Nói lén người là sợ người

Đã sợ người thì thôi đừng nói.

-Người quân tử không phải không lầm lỗi

Khi đã lầm lỗi thì biết ăn năn cải sửa ấy là bậc quân tử vậy.

-Không hay nói, không phải là ít nói

Mà là không hay nói những điều vô ích.

-Kẻ khổ nhất, đó chính là kẻ hiểu biết nhiều nhất.

-Thương người như chính thương mình

Bạn muốn hưởng an lạc và hạnh phúc của đời bạn chăng?

Nếu bạn muốn, thì bạn hãy nhớ đừng làm cho bất cứ một ai tan rã sự hạnh phúc và đau khổ do chính bạn gây ra.

-Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhơn:

Điều mà ta không muốn, thì đừng gán cho kẻ khác. (Minh Tâm Bửu Giám)

-Tâm Phật là tâm chơn và hàm chứa đầy đủ lòng từ bi, vị tha, bác ái,bình đẳng,giải thoát và giác ngộ.

Phật là đấng trọn sáng,trọn lành,trọn chôn thiện mỹ.

-Phật là đấng toàn giác,toàn năng, toàn chân,toàn thiện,toàn mỹ,toàn đức,toàn nhân, bậc đã rốt ráo viên thông công đầy quả mãn bất diệt trường sanh.

-Ham đẹp tốt là chuốc lấy sự khổ đau:

Cái gì tốt đẹp là chẳng phải của ta

Vì ai cũng muốn chiếm đoạt về phần mình.

-Hoa tươi đẹp nên hoa kia tàn tạ

Bướm lịch xinh, nên bướm bị ép khô

Khuyên ai chớ có mơ hồ

Soi gương hoa bướm để tô điểm mình.

-Con người vì sắc diện, con voi vì cặp ngà,

Ve sầu vì tiếng kêu, đôm đốm vì ánh sáng

Tàng ong vì mật sáp, chồn mướp vì sạ hương

Con nai vì hai sừng,chim se sẻ vì lông tốt

Cả hai đều bởi đó mà hại thân, mất mạng.

-Lời nói ngọt ngào,tất trong có ngầm chứa cay đắng.

-Dưới miếng mồi ngon,tất có con cá chết.

-Con thỏ xảo quyệt chết,thì con chó săn trung thành sẽ bị làm thịt,

Địch quốc bị diệt, thì mưu thần tất bại vong.

-Ồ!cành hoa rất đẹp,thì không thế nào tránh khỏi bàn tay hay nhát búa của kẻ thích hoa.

-Nếu bạn là người giàu lòng thương,

khi ra đường gặp một cây gai nhọn,

nhánh chà cản ngang.

Bạn liền lượm cây gai, miểng sành bén nhọn

Và vất đi những nhánh chà cản lộ.

Ấy chứng tỏ rằng bạn có tu phúc.

-Khi ra đường bạn gặp người tai nạn nguy cấp, bạn nên cứu giúp,thậm chí là bạn đỡ lên một người té,hay dắt một cụ già qua cầu, thì cũng như bạn cất được một ngôi chùa.

-Trên đường đi, bạn nhường cho một cụ già hoặc một người đi gấp, đó cũng là một đức tánh tốt của con người.

-Bạn học tất cả những gì xấu tốt hay dở của người.

Nhưng bạn chỉ ghi nhớ những điều hay tốt mà thôi còn những gì xấu dở nên vất đi.

-Lời của bạn có nhiều bài học rất nên quí giá

Nếu bạn chịu khó ôn lại dĩ vãng những thành công và thất bại bạn sẽ thấy rõ điều đó.

Những nỗi thất bại ê chề,là bài học của thành công đích đáng.

-Trên đường tiến bước

Đường ta thì ta cứ đi

Chó sủa mặc chó ngại gì thối lui

Thuận bườm gió thổi chạy xuôi

Nghịch chiều chạy cấn tới lui,tới nhiều.

Tới sớm hoặc tới đến chiều

Trước sau cũng đạt được điều mình mong.

Hỡi người bền chí gắng công

Đừng nghe chó sủa ngã lòng thối lui.

-Nước dấy đục thì chẳng bao giờ ai muốn dùng và cũng chẳng thấy vật gì ở dưới đáy.

Cũng như thế,nếu ta không gột rửa tâm trần, để phiền não và tham sân si xâm nhập,cướp mất đi chơn tánh,cũng như nước đục nhơ sẽ trở thành vô dụng.

-Không ai mà chẳng biết,con đường của Phật,Tiên,Thánh,Hiền đi, chỗ ở của Thánh Hiền Tiên Phật đến.Nhưng người ta không bền chí mà đi,không vững tâm mà ở.

Thế nên không làm được các bậc siêu nhân ấy.

-Người hay là thầy của người dở

Người dở là kẻ giúp chí cho người hay.

-Ta chớ nên ăn nhiều mà làm ít

Người chớ nên ăn ít mà làm nhiều

Ấy là để bảo giữ lẽ công bằng của sự sống.

-Kẻ ngồi không ăn rồi, là sống bám vào xã hội.

Kẻ làm nhiều mà không được thụ hưởng là vì bị kẻ khác bóc lột và cướp đi.

-Lẽ sống công bằng của vũ trụ,là mọi người đều bình đẳng như nhau.

-Công lý nhơn quả của vũ trụ,kẻ gieo nhân tốt sẽ hưởng được quả phúc, kẻ gieo nhân xấu sẽ gặt hái quả khổ đau.

-Thiên võng khôi khôi, sơ nhi bất lậu

(Lưới trời lồng lộng, nhưng chẳng lọt mãy lông).

-Trước khi muốn làm bất cứ một điều gì, bạn cần phải nghĩ đến hậu quả của nó.

-Kẻ gian dối,có thể trốn tránh được pháp luật ở thế gian được.Nhưng không thể nào trốn tránh được luật Tòa án của lương tâm được.

-Có học vấn mà không đạo đức là người ác,

Có đạo đức mà không học vấn là người quê.

-Thân dê mà lớp cọp,thấy cỏ thì thích, thấy sói thì run, là vì quên cả bộ da khoác ngoài là lớp cọp.

-Độ lượng to lớn bấy nhiêu thì phúc trạch cũng to lớn bấy nhiêu.

Có mưu sâu kế độc bấy nhiêu thì tai vạ cũng trả lại bấy nhiêu.

-Người biết đạo tất không khoe

Người biết nghĩa tất không tham

Người biết đức tất không thích tiếng ngợi khen lừng lẫy.

-Chim mà mỏ quắp,là loại điểu thú sợ,

Cá mà mõm quấp,là loại thủy ngư sợ

Người mà nhọn lưỡi,thì loài nào cũng phải sợ.

-Ở đời mà không giữ được thành tín

Đó là hạnh tiểu nhân và không làm được việc lớn.

-Ta là người, người là ta

Ghét người tâm ta hư

Thương người tâm ta tốt.

-Thương vì nhân nghĩa đạo đức thì được tiến lên.

Thương vì dục tình ích kỷ thì đọa xuống.

-Câu nói như tên, không nên bắn bậy

Khi lọt vào tai,người đã nghe rồi

Thì không tài nào rút gỡ ra cho được.

-Lời thốt ra như tên bắn vào,

dầu rút lại cũng vẫn có tì vết (dấu vết).

-Ai cũng muốn tránh sự đau khổ, để tìm một đời sống an vui và hạnh phúc,thế mà họ lại nhẫn tâm làm cho kẻ khác đau khổ. Ấy có phải chăng,họ đã từ mâu thuẫn và trái hẳn với tòa án lương tâm?

-Bác ái,Từ bi, công bằng, Bình đẳng để bảo tồn Lẽ sống.

Trò đời thử thách,là một trường điêu luyện ý chí của các bậc siêu nhân.

-Việc làm cần phải am tường

Thiện siêu ác đọa lẽ thường xưa nay.

-Tôi không vì ai, hơn là vì tôi

Tôi không thương ai, hơn là thương tôi

Tôi không trách ai, hơn là trách tôi

Ấy là bậc đã biết tự xử kỷ.

-Thế giới là một trường học lớn

Sự khốn quẩn đau khổ là ông thầy

Cũng gọi là người bạn thân thiết để rèn luyện cho ta đầy đủ đức tánh kiên nhẫn và trở nên là bậc cao thượng.

-Người không có chí…

Ví như thuyền không bánh lái

Con ngựa không dây cương.

Tự do buông lung trôi dạt long đong

Thì suốt đời cùng kiếp cũng không ra làm sao cả.

-Sanh ra làm người, mà không dùng vào việc tinh thần đạo đức,thì chẳng khác nào đi đến xứ có ngọc mà cam chịu về tay không.

-Sự suy tôn là bản ngã.

-Đã đưa mình vào đến cửa không( chơn giải thoát) mà còn trở ra với trần tục,chạy theo nẽo lợi đường danh, ấy có khác nào con bướm sa vào hoa đèn.

-Cầu hạnh phúc vững bền không bao giờ có trên xương máu và đau khổ của kẻ khác.

-Giết sanh vật mà cúng tế cho Phật,Tiên Thánh,Hiền thì chẳng khác nào làm thịt con mà đem dâng cho mẹ.

-Làm  điều tội ác mà muốn được hưởng quả phúc thì chẳng khác nào kẻ trồng chanh mà muốn có quả cam mật ngọt.

-Gieo hạt khổ qua, thì kết quả đắng

Trồng ớt đâu có cà, trồng dưa đâu có đậu

Đó là định luật của nhân và quả.

-Sát sanh, trộm cướp và phá trinh tiết của vợ con người ấy là trọng tội.

-Bố thí,phóng sanh và tham liêm chánh trực ấy là ba điều để trau dồi hạnh đức.

-Cõi tam giới nầy là nhà lửa đang nung cháy

Ta cần nhanh chơn để bước ra

-Tôi bất trung, con bất hiếu, trò bất nghĩa

Là ba hạnh người ngoài lề của luân thường đạo lý.

-Lượm một miễng ve chai

Nhổ cây gai bén nhọn

Tuy việc làm nhỏ mọn

Dắt cụ già qua cầu

Nhường một người đi trước

Nếu làm được cũng nên.

-Thọ ân mong báo đáp

Làm nghĩa không mong đền

Ấy là kẻ hy sinh cao thượng đáng tôn kính.

-Hữu xạ tự nhiên hương

Cần chi mà phải phô trương với đời.

-Trái chín ngọt ngon thơm

Tự người cầu tìm đến

Hoa hương sắc xinh tươi

Kẻ mong cầu lai đáo

Bậc đạo hạnh nghiêm trang

Người tự nguyện cúng dàng

Để gieo trồng cội đức.

 

LỜI KHUYÊN GIỚI BẤT SÁT

Mọi người đều tiếc mạng,mỗi vật thảy tham sanh,Thế thì đâu được giết thân nọ để muôi miệng nầy.Chẳng hạn là dao bén mổ bụng,hay mũi nhọn thọc tim,hoặc lột da cạo vẫy, hoặc bửa sọ chặt đầu,hoặc nấu tươi cá trạch,hoặc ăn sống huyết sò,thương thay nỗi khổ không thốt nên lời,và sự đau đớn gớm ghê khó bề nhịn chịu…

Ôi! tạo làm chi cái nghiệp dẫy đầy, để kết thành mối căm thù trong muôn thuở? Một mai vô thường kề đến liền đọa vào địa ngục,thì cam chịu nàolà lò than, nước nóng, cây kiếm,núi đao…Khi thọ tội xong rồi vẫn còn làm súc loại.

Oan oan tương báo,mạng mạng xoay vần, đến lúc làm người nhiều bệnh hoạn ốm đau…Hoặc chết vì rắn độc,cọp gấu…hoặc đao binh.Nếu khỏi tử hình cũng không ngoài thuốc độc…

Đó đều do tội sát sanh mà quả cam phải chịu vậy.

Tôi nay cúi đầu khóc cảm đau lòng mà xin nói với thế gian rằng:Nếu không thể lập tức ăn chay, thì trước khuyên hãy giữ gìn giới bất sát.Hễ mà giữ giới sát, tất có thiên thần ủng hộ,tai hoạn được tiêu trừ,thọ mạng được miên trường,cháu con đều hiền hiếu, điều lành đến đủ thứ khó thể kể cùng…

Nếu được tùy sức phóng sanh lại thêm phát tâm niệm Phật,thì chẳng những phước đức năng sùng mà quyết sẽ tùy tâm trực vãng.Sau nầy thoát khỏi nẻo sinh tử luân hồi, mà vào ngôi bất thối.

Ai có duyên gặp được lời nầy, xin sớm mau hồi tâm hối cải,quyết chí thọ trì mà chớ nên nghi ngại,và truyền chỉ cho mọi người thì công đức vô lượng vô biên vậy.

                                                            Lời của Ngài LIÊN TRÌ ĐẠI SƯ

NGƯỜI XUẤT TỤC

Tiếng sấm tiếng sét,không bao giờ làm cho nhỏ được tiếng , để hòa với tiếng chuông tiếng khánh.

-Mặt trời mặt trăng,không thể nào cộng ánh sáng để soi thấu ngỏ hẽm hang cùng.

-Sông to không thể nào thu bờ hẹp lại để vừa ý cho kẻ muốn lội qua.

-Núi cao không thể nào rút cho ngọn thấp xuống để chìu lòng kẻ muốn trèo lên.

-Chiếc xe to không thể nào thu nhỏ bánh lại để chạy qua trên con đường hẹp…

-Cũng như thế, bậc cao sĩ không bao giờ chịu khuất phục để hòa đồng với thế tục.

-“Tương lai trên vũ trụ nầy không có cái chi là của ta cả, chỉ có đạo đức mới chắc của ta, vì tâm hồn mới có thể đem theo được.” PHẬT NGÔN

-Sắt cục mài trở nên kim

Dầy công gắng chí đừng hiềm khó khăn

-Việc khó làm được mới hay

Để mà thử thách những tay phi thường

-Có lỗi mà biết ăn năn

Đó là quân tử biết răn sửa mình

-“Ta đến đây không phải để cứu độ các con

Ta đến đây là để chỉ đường đi cho các con

Các con hãy noi theo đó mà tiến tới, để tự độ lấy mình.” LỜI ĐỨC THÍCH CA

-“Làm thầy thuốc mà lầm,là giết một người

Làm địa lý mà lầm,là giết một họ,

Làm chánh trị mà lầm,là giết một nước

Làm văn hóa đạo đức mà lầm thì giết hại muôn đời” LÃO HỌC

-“Tĩnh tâm,tu thân,khắc kỷ, phục lễ.” KHỔNG HỌC

-“Các con yêu dấu,chớ nên khóc ta

Hãy khóc các con mà chớ…” LỜI JÉSUS CHRIST    

-“ Nên rải lòng bác ái đến tất cả chúng sanh như vầy:

Cầu xin cho tất cả chúng sanh, hằng được các sự yên vui yên ổn.” BÁC ÁI KINH

-Thiện ác, tội phước,nhân quả,siêu đọa…đều do tự tâm của ta mà có.

-Việc người thì sáng hay quán việc mình

-Chớ nên dễ khinh kẻo lầm ân hận.

-Ne pas faire le mal

Développer le bien

Purifier les pensées

Tel est l’enseignement des Bouddhas.

-Chư ác mạc tác

Chúng thiên phụng hành

Tự chư Phật giáo

Thị chư Phật giáo

-Các điều dữ chớ làm

Mỗi việc lành chớ bỏ

Thường giữ lòng trong sạch

Chính thiệt lời Phật dạy

-Bạn thắng được trận giặc lòng…

Ấy là bạn đã thành công vĩ đại rồi đó

Biết ta biết người;trăm việc trăm nên.

-Dục tình nguy hại vô cùng

Sa vào lưới đó vẫy vùng khó ra

Vậy nên ta phải tránh xa

Bởi nên ngừa bệnh hơn là để đau

-Bất phân tất cả hạng nào

Hễ vui thì phải té nhào như chơi!

-Nước biển có một vị mặn.Cũng như thế, Đạo ta chỉ có một phẩm vị giải thoát mà thôi.

                                                “Lời ĐỨC PHẬT THÍCH CA”

-Người sống trong đau khổ, để tìm học hỏi và kinh nghiệm cầu tiến,Nhân hậu kẻ ấy sẽ thành công vẻ vang.

-Vàng ngọc ở trong đất đá,mà được quý hơn đất đá là vì nó ít,mà cũng là chất kết tinh của đất đá.Cũng như thế; các bậc sĩ hiền rất hiếm mà cũng là kẻ gương mẫu thanh cao quí báu nhất của trần gian.

-Người mà trọn đời trong sạch, không phiền não ưu tư thân tâm thường an lạc, ấy là chân hạnh phúc mà người đang thụ hưởng.

-An lạc và hạnh phúc thay!

Khi mà tâm hồn của họ không còn mảy may trần bợn

-Sướng nơi địa ngục!

Sao bằng khổ của thiên đàng.


CHƠN LÝ ĐẠO

Đạo là con đường của tất cả chúng sanh mỗi người tự đi chớ không có tên đạo gì cả.

Giáo là sự dạy học để tu hành chớ không có tôn giáo gì cả.

Phái là sự làm việc giúp ích lợi chung cho nhau,chớ không có phái gì cả.

Những sự việc lý lẽ của đạo giáo phái là để sống chung tu học,học cho được sáng suốt và trong sạch mà thôi.    Lời TỔ MINH ĐĂNG QUANG

-Thế nhân thường nói: “Thấy đời sao tôi chán quá! đời bắt chán làm sao…” Người ta cũng quan niệm rằng: “Những kẻ đi tu là chán đời…”

Nhưng riêng tôi thì đời đâu có mắc mớ gì mà phải chán; và nếu có chán chăng là chán cái không đời.

Nên nói rằng:

Tôi chẳng dối lòng đó bạn ơi!

Tôi đâu dám chán cái chi đời

Dầu tôi có chán chi đây nữa

Chán cái không đời có thế thôi.

-Chẳng có sự thắng trận nào cao thượng bằng sự thắng trận chánh pháp.

Chẳng có sự bại trận đê hèn nào hơn bằng bại trận của giặc lòng.

-Đạo đức là sự sống còn…

Nếu cái đạo có mất,thì phải giữ cái đức

Cái đức có mất thì phải giữ lại cái nhân

Cái nhân có mất thì còn giữ lại cái nghĩa

Cái nghĩa có mất thì giữ lại cái lễ.

Cái lễ có mất thì giữ lại cái trí

Cái trí có mất thì giữ lại cái tín

Như:Tín,trí,lễ,nghĩa,nhân, đạo, đức đều mất hết thì đời phải loạn luân và chết khổ.

-Không tự lấy để trừ tham,

Không tự làm để tránh ác,

Uống để xin nước, nằm hỏi xin đất,

Ăn hỏi xin lá trái, ở hỏi xin cốc hang,

Dứt tự cao và tham ác,thì nghiệp chướng và sân si không vọng động phát sinh.

                                    Lời Tổ Sư MINH ĐĂNG QUANG

-Thắng được một dục vọng là ta đã bước lên một nấc thang “cực lạc”.

Thắng hết mọi dục vọng là ta đã đạt trọn cái ghế “cực lạc”

-Biết mình biết người

Mọi việc sẽ thành công.

-Không biết mà làm…

Thì cũng như kẻ bắn mà không nhắm, dầu cho suốt đời cùng kiếp chỉ chuốc lấy thất bại mà thôi.

-Tự cao là dốt; Hạ mình là hay

-Người mâu thuẫn,tránh người mâu thuẫn,

Kẻ gian tà tránh kẻ tà gian.

-Sống trong dục lạc,vui hưởng phú quí, vinh hoa,mà tự cho là mình có diễm phúc thì chính kẻ ấy đã tự kềm kẹp lấy mình nên không thể nào giải thoát mà tiến hóa được

-Con người có đạo nghĩa, không phải ở chỗ học thức rộng, hay giàu có cao sang.

-Không học hỏi làm gì hiểu biết.

Và hiểu biết để làm gì đáng với sự học hỏi.

-Danh tài lợi sắc…cột chặt tâm trần Ưa thích muốn ham…cội nguồn đau khổ.

-Kẻ ăn cướp cho kẻ ăn trộm là vô lương.

Kẻ ăn trộm cho kẻ ăn cướp là bất nhân,

Té ra kẻ trộm cướp đều là vô lương và bất nhân cả.

-Khi người ta làm một việc gì…

cùng chết sống với nhau để làm cho kỳ được.

Nhưng đến khi thụ hưởng,

Thì họ cũng vì chết sống với nhau để tranh dành thụ hưởng.

-Thế thường, hễ hết xôi thì rồi việc

Vắt chanh bỏ vỏ, quẹt mỏ khi ăn rồi

Là thủ đọan của kẻ lưu manh lợi dụng.

-Lương tâm tán tận là hạng người bội nghĩa bạc ân.

-Điều mà ta không ưa thích, thì mọi người cũng không thích ưa,vậy ta chớ nên gán cho  họ.

-Tâm lành chủ tất cả, nếu tâm an lạc, tâm bình, thì thế giới an lạc, thế giới bình.

-Ngày mai là nguồn hy vọng của sự sống; không có ngày mai là tuyệt vọng khó sống.

-Những việc khó khăn đến đâu nếu bạn thích làm thì cũng chẳng lấy làm gì khó.

Trái lại việc rất tầm thường bạn không ưa thích thì cảm thấy khó khăn vô cùng.

-Nếu chưa phải là bậc đại định thì đừng để cho tâm nó ở không,nó thường hay khởi sanh các việc quấy.

-Siêng năng làm các việc ác quấy, thà làm biếng còn hơn

-Kẻ lười biếng lêu lỏng buông lung là sâu mọt của cuộc đời, là cặn bã của xã hội.

Tiếng chim còn biết hiệp đoàn,

Sao người chia rẽ phụ phàng làm chi?

Mối,ong tổ ấm chung xây,

Người sao chẳng nghĩ đến ngay giống nòi.

-Lạy để trừ kiêu mạn,ta chớ nên kiêu mạn;thì cũng chẳng nên lạy, để tiến tới bình đẳng.

-Thờ cúng lễ bái cốt tượng đâu bằng thờ kinh sách.Thờ kinh sách học hành đâu bằng thờ ông Thầy,dạy đạo cho mình được học hỏi hiện tại.Nhưng thờ ông Thầy hiện tại cũng không bằng thờ cái bản tâm của mình trong sạch.Vì cung kính là để vâng lời, vâng lời là để thật hành,thật hành là để kết quả; quả ấy là bản tâm.Vậy thờ cúng lẽ bái bản tâm ta là điều cần thiết hơn hết.            

Lời Tổ Sư Minh Đăng Quang

-Hai con hổ dữ, ai thấy cũng phải sợ.Nhưng nó có thể chết trước miếng mồi ngon.

-Kiến thường ăn cá trên bờ

Kiến rơi xuống giếng cá thời cũng ăn.

Người cần lấy đó mà răn.

Kiến thường ăn cá, cá ăn kiến thường.

-Mình ghét,lại muốn cho ai cũng ghét.

Kẻ đó chính là bậc đại ác.

Mình thương muốn cho ai cũng thương.

Đó là kẻ giàu lòng thương.

Mình thương lại không muốn cho ai thương.

Đó là kẻ nhỏ nhen ích kỷ.

-Những kẻ tàn ác vô lương,

ấy là kẻ đoạn mất hạt giống lành.

-Tư tưởng trong sạch là một nguồn sinh khí để đem lại sự hạnh phúc cho mọi người.

-Người chủ tiền là Tiên.

Tiền chủ người thì điên.

-Đạo ác là bạo tàn.

Bạo gan là bạo hại.

-Kẻ ngu xuẩn mới bảo người sợ.

Người khôn ngoan bảo kẻ mến thương.

-Gương sáng là để soi hình.

Việc xưa là để cho mình biết nay.

-Không gian khổ chưa từng giác ngộ.

Không đụng đầu hiếm kẻ hồi tâm.

-Trước khi phê bình chỉ trích người…

bạn hãy tự xét coi mình có lầm lỗi ấy chăng?

-Bạn nở một nụ cười tươi thắm,

đó là bạn tặng cho người một món quà lịch sự.

-Con người lịch duyệt không phải là con người đầy mưu xảo khéo hay.

-Tính điềm đạm để chỉ cho con người có nhiều hạnh đức.

-Mỗi khi gặp việc uẩn khúc, bạn hãy bình tâm hòa khí như kẻ đang gỡ rối một cuộn tơ.

-Ăn nhiều hết ngon giận nhiều kém khôn.

-Thù oán người tâm mình hư.

-Ngậm máu hay đồ dơ phun người chính miệng mình đã dơ trước.

-Ai khen anh thấy vui mừng!

Vậy mỗi ngày ít nhất là anh phải khen được vài người.

-Kẻ dua nịnh hót hãy coi chừng đó là kẻ thường hay lợi dụng.

-Phẩm ngừa thị dục

-Dục của ái tình, rất mạnh phi thường, mạnh cho đến nỗi còn hơn cả trăm ngàn triệu lần hai quả bom nguyên tử đã hủy diệt hai hòn đảo Hiroshima và Nagazaki kỳ đệ nhị thế chiến ở nước Nhật.

Thế nên kẻ nào là đấng siêu nhân, thì đừng để vui hay ỷ lại vào đó sẽ bị nó thiêu đốt ra tro.

-Anh là người tài ba lỗi lạc dũng cảm nhất đời,anh đã từng trãi vào ra sanh tử và nếm đủ mùi trần tục, nhưng không cái gì làm lung lạc tâm hồn dũng cảm ấy.

Nhưng anh phải phòng ngừa hương vị thơm ngọt của ái tình, vì từ trước đến nay nó đã chôn vùi biết bao trang chí sĩ.

-Cái gì người ta sợ,thì mong tìm cách tránh duy có cái tình,người ta lại càng ghê sợ nhiều hơn.Thế mà mãi còn xiết chặt vào lòng?

-Ái tình hơn điện ba giây

Va vào nó cháy cả ngày lẫn đêm

-Thâm độc và xảo quyệt của ái tình,rất nên kín đáo đầy khéo léo để dắt con người đi thẳng xuống vực thẳm.

-Ái tình là ngọn lửa bốc cháy dữ dội hơn hết

-Khi đã bị ái tình chiếm đoạt tâm hồn thì bất cứ tội ác gì cũng không sợ.

-Ái tình có một phép thuật thôi miên kỳ diệu, ngoài bậc siêu nhân ra, thì ai cũng nên sơ.

-Kẻ đã suy về tình!Là kẻ đã mất hẳn quyền tự chủ.

-Tình ái không hình bóng.Nhưng nó ghi đậm khó mờ tan.

-Ân ái tương tùy, sanh tử tương đồng.

-Làm vua nắm quyền quân tướng, thống trị nhân dân còn dễ hơn cả trăm ngàn lần làm chủ của ái tình.

-Ái tình nó rất tế nhị đến nỗi dùng kính hiển vi và máy điện tử tìm cũng chưa ra nhưng nó lại trùm khắp.

-Anh muốn rước du côn chúa đảng về làm chủ gia đình anh chăng? Chính đó là mơ dục của ái tình.

-Khi con người đã bị dục tình lôi cuốn thì dầu leo lên đầu cọp, đứng trân đầu rắn độc cũng không biết ghê sơ.

-Lòng tham dục của con người không biết sao là thỏa mãn.

-Ái tình nó có công năng hấp dẫn lôi cuốn phi thường,ngoài sự tưởng tượng và ước đoán của mọi người,muốn ngừa nó chỉ có cách là nên tránh nó.

-Anh chưa phải là Liễu Hạ Huệ hay bậc thánh nhân siêu thoát thì phải nên xa lánh dục tình.

-Kẻ làm chủ được tình dục, đó mới gọi là bậc siêu phàm.

-Tình dục nó xấu xa nhơ nhớp và tội lỗi,ai cũng biết, nhưng khó mà xa tránh nó.

-Không chi đê hèn tủi nhục bằng kẻ quì lụy với ái tình

-Màn vô minh của ái tình rất dầy và kín che khuất tất cả lương tri, đạo nghĩa hiếu trung của con người một khi đã qui hàng nó.

-Cái mà có nhiều máy móc điêu xảo phi thường dẫn dắt con người đi vòng quanh chừng đụng đầu cái rộp rồi té ra mới biết đó là lưới bẫy của ái tình.

-Những lời pha lững,cười cợt truê ghẹo bướm ong, ấy là bầy tôi trung thành của ái tình.

-Không còn kể gì đến luân lý, đạo nghĩa và lễ độ khi nào đã bị ái tình ám thị.

-Từ ân nghĩa sanh ân ái

Và ân ái sanh ân tình

Thế nên ái tình là con sanh cháu đẻ của ân nghĩa.

Thi ân mà kết cột về ái tình,là kẻ lợi dụng tàn nhẫn.

Thọ ân mà đáp trả bằng ái tình,là mất hết đi đạo nghĩa.

-Bạn là người trung thành với lý tưởng mà bạn đã chọn lựa ,thì bạn nên ngăn ngừa nội loạn của dục tình,nó sẽ cướp mất hết đi ngôi vị và lý tưởng của bạn.

-Những gì vui sướng,tất thì khổ đau.

-Cái gì vui sướng nhất đời?

Là thỏa mãn của dục tình!

Những gì đau khổ nhất đời?

Là khi dục tình đã thỏa mãn.

Vậy ta hãy nhìn hậu quả của vui sướng là khổ đau,mà chính ái tình là điển hình của mọi sự phát sinh đau khổ.

-Dục tình dấy động là nguy hại nhất chỉ thỏa mãn trong giây phút rồi chuốc lấy đau khổ và ân hận suốt đời.

-Đóa hoa tươi đẹp thơm ngát mùi hương là đóa hoa không tàn úa,

cũng như thế người giữ gìn thân tâm trong trắng thì mùi hương ấy lại còn thơm ngát hơn.

-Các bậc vĩ nhân thường được đề cao nhất là vì các bậc ấy được làm chủ thân tâm xa lìa ái dục.

ĐỘC HẠI CỦA ÁI TÌNH

-Sông ái tình, nhận chìm trang chí sĩ

Lửa ái tình, thiêu đốt cả tâm can

Dục ái tình chẳng có dục nào hơn

Nguy độc hại, ái tình là số một.

Dây ái tình nó bao quanh thắt cột

Muôn ngàn đời ức kiếp khó thoát ra

Vì ái tình tiêu tan hết cửa nhà

Nước bị mất cũng bởi chưng vì nó

Một phút vui mà muôn kiếp trầm kha

Tình gây nên nhiều nghiệp,chướng oan gia

Sanh tử mãi xuống lên đều do nó.

Tình gây tạo dễ gì ai dứt bỏ

Nào cháu con chồng vợ mãi bao vây

Biết đời nào cho dứt nghiệp đọa đày

Mối oan trái của ái tình câu thúc.

Người giác ngộ muốn tìm chân hạnh phúc

Phải tránh xa mối oan nghiệp ái tình.

Mở lòng thương khắp tất cả chúng sanh

Nghĩ ai cũng ông bà hay cha mẹ

Ân dưỡng dục,công dạy nuôi sanh đẻ

Phận cháu con phải quyết chí tu hành

Để đáp đền ơn biển rộng trời xanh

Mới xứng đáng là con hiền cháu thảo.

Đánh trống tĩnh tâm mau thoát tục,

Giộng chuông giác tánh,sớm tầm tiên.

-Pháp thí cao thượng,

Công đức vô lượng

Rộng mở từ tâm

Ra ngoài tưởng tượng

-In kinh rải khắp đại đồng,

Ấy là dập tắt lửa hồng cháy lan.

-Bậc quân tử không hay tranh chấp

Luận anh hùng chẳng kể hơn thua.

-Quyền tự chủ của ta, chính ở nơi ta

Nếu ta ở không đúng đắn, đó là ta hại ta.

-Kẻ có lòng nhân đức rộng lớn

tìm kiếm suốt đời cũng không gặp kẻ thù.

Kẻ vô nhân phi nghĩa

Thì chung quanh mình đều là kẻ thù hết.

Ngao sò tranh lợi phần ngư phủ.

-Giận dao chém thớt là kẻ ngu,

Không giận dao, chẳng chém thớt là người trí.

-Phần nhiều người đã lầm tưởng:

Nếu của cải mình làm mất, thì sẽ bị nhiều

khổ sở lắm…

Chớ có dè đâu làm mất lời của THÁNH HIỀN

đó mới là khổ to lớn hơn.

Vì thế lời dạy của THÁNH HIỀN

là điều hết sức quý trọng

ta cần phải biết luôn giữ gìn ở trong tâm mình.

Ai đưa ta lên cao, thì người ấy có thể hạ ta xuống được và ai hạ ta xuống được thì họ có thể nâng ta lên cao được.

-Sống cuộc đời đầy tủi nhục…

thà chết còn hơn…

Kẻ tự cao không bao giờ được cao

Bậc khiêm tốn hạ mình bao nhiêu,

sẽ được mọi người kính yêu và

tôn trọng bấy nhiêu.

-Ngoài môi đừng nói giỏi tài,

Gặp việc mới biết là ai thế nào…

-Anh khoa tài bay lên trời, thì chẳng hơn gì con chim;

đi trên nước không chìm,chẳng hơn chi con vịt,

đi dưới đất tự do, chẳng hơn chi con trùng.

Điều tối cần là anh phải làm chủ được lấy anh.

-Thắng được lòng tham rất khó

Trừ được sân hờn lại càng khó,

Dứt được si mê ấy mới lại càng khó hơn.

-Khi sang phải nghĩ lúc hèn

Khi vinh phải tưởng lắm phen cơ hàn.

-Tổ Qui Sơn nói:

Thật tế lý địa,bất thọ nhứt trần,

Vạn hạnh môn trung, bất xả nhứt pháp.

NL.Chỗ thật tế, thì không có vướng dính một mảy bụi (đó là đất chơn không)

Nhưng vạn hạnh trong đời không bỏ một pháp.

-Tổ Huệ Năng nói:

Phật Pháp tại thế gian,bất ly thế gian giác

Ly thế mích Bồ Đề, Pháp như cầu thế giác.

NL: Phật Pháp ở tại thế gian,

Không lìa thế gian mà giác ngộ

Nếu lìa thế gian mà tìm giác ngộ.

Thì chỉ đi tìm sừng thỏ.

Người học đạo cần phải nên lễ phép

Bởi lễ giáo là pháp trau tâm.

Để  diệt trừ cống cao ngã mạn.

Khi đã giác ngộ rồi

Thì cũng chẳng nên lễ

Vì tất cả bình đẳng tánh trì như nhau.

PHẨM VÔ THƯỜNG

-Đời người như một giấc mơ

Nay rời mai đổi có chờ đợi ai?

-Việc chi làm được thì làm

Chớ đừng lần lựa chán nhàm bỏ qua.

-Vô thường đâu hẹn ngày nào đến

Trút một hơi rồi mãn kiếp tu.

-Sống lo gom góp cho nhiều,

Chừng khi nhắm mắt bỏ liều tay không.

-Còn sống tiệc bàn phân ngôi vị

Nghĩa trang nắm một vẫn đồng nhau.

-Kiếp người tựa thể bèo mây

Có chi mà phải mê say bận lòng.

-Đời là cảnh tạm giả không

Có chi mà phải bận lòng đeo mang.

-Trông núi nghìn cây trên muôn tuổi

Dưới thế khó tìm kẻ trăm năm.

-Trăm năm nào có gì đâu?

Chẳng qua một nắm cỏ khâu xanh rì!

-Đời người tựa thể phù dung,

Sớm còn tối mất vẫy vùng làm chi.

-Hôm qua đoàn tụ vui vầy

Ngày nay lắm kẻ ra ngoài gò hoang.

-Mừng anh giựt giải quán quân

Về chưa tới chỗ thì anh chết rồi…

-Sắc tái danh lợi bấy nhiêu

Chừng khi nhắm mắt bỏ liều như không.

-Tiền tài của cải vô thường

Thay qua đổi lại không lường được đâu.

-Vô thường chẳng đợi mình đâu

Thế sao chưa chịu hồi đầu lo tu

-Dùng lửa thử vàng

Dùng vàng thử đàn bà

Dùng đàn bà thử đàn ông.

-Muốn biết vàng thau được thế nào

Thì dùng lửa thử rõ vàng thau

-Tri tường nữ tiếc thay không có

Dụng đến bạc vàng rõ thế nao?

-Dùng hàng giữ giới thử đàn ông,

Chắc chắn thì ta biết được lòng.

Lời nói ngoài môi chưa chắn chắn,

Thử rồi mới rõ đục và trong.

-Danh không ham

Tài không màng

Lợi không muốn

Sắc không nhiễm

Ngoài bậc siêu nhân ra khó ai mà được vậy.

-Bậc siêu nhân có nhiều đặc tính

cao thượng và khác thường.

-Người lễ phải biết bổn phận,

Kẻ nhận lễ phải biết tư cách để sửa mình.

-Lễ phép là luật lệ qui tắc thượng hạ.

Tôn ti cũng là luân lý đạo nghĩa của con người.

-Ăn để sống,thì món ăn thiện mới sống được.

Mặc để cho ấm kín,là không cần mặc đẹp.

Ở cho an ổn,là không màng ở sang.

Bệnh mong lành mạnh là điều trị bằng thuốc men thảo mộc

Và đừng bổ dưỡng khi chẳng đau,

đừng liều mạng khi có bệnh,

hãy giữ mực trung bình ấy là chơn giải thoát.

-Kẻ thở than là hèn nhát

Người kiên nhẫn để nhìn xem.

-Lên non xuống biển mặc dầu,

Không bằng người có chí sâu bền dài.

-Chồng khôn vợ đặng đi giày

Vợ khôn chồng đặng có ngày làm quan.

-Không có một sự thành công nào mà không có gay go trở ngại.

Cũng như không có một sự kết quả nào mà không có trắc trở khó khăn.

-Việc nhỏ làm không rồi

Việc lớn khó thành công.

-Việc nhỏ mọn mà quá quan tâm

Thì việc quan trọng lớn lai phải hỏng.

-Chim tham ăn sa lưới

Cá tham mồi mắc câu

Người tham sắc phải lụy

Kẻ tham lợi phải hại

Tất cả mọi sự tham đều là kết quả khổ đau.

-Gần với kẻ thương mến quý trọng mình đáng cho mình tin cậy.

Nhưng lúc nào cũng phải đề phòng có lúc họ sẽ phản phúc oán ghét trở lại hại mình.

ĐẠO VỊ TIÊN GIA

Nhẫn nhẫn nhẫn,trái chủ oan gia tùng thử tận

Nhiêu nhiêu nhiêu,thiên tai vạn họa nhất tề tiêu

Hưu hưu hưu,cái thế công danh mất tự do

Mặc mặc mặc,vô hạng thần tiên dùng thử đắc.

Tạm dịch:

Nhịn nhịn nhịn,nợ báo oan gia từ đó  dứt

Dung dung dung,ngàn lụy muôn hệ thẩy đều tiêu

Thôi thôi thôi,công danh quyền thế trói tự do

Lặng lặng lặng,bao nhiêu thần tiên từ ấy được.

-Tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở

Đời mất vui khi  đã trọn câu thề.

-Người trong sạch khi người còn tu niệm

Đạo toàn chân khi đạo quả viên thành.

-Miếng mồi nhan sắc, cay mắt anh hùng

Cặn bã vinh hoa,hay lòng người chí sĩ.

-Đắm mờ dục lạc danh tài sắc

Muôn kiếp trầm luân chốn đọa đày.

-Mê chi một miếng đỉnh chung

Khổ đau, đau khổ khôn cùng tỏ phân

Xuống lên trong cõi hồng trần

Vào sanh ra tử bao lần tỉnh chưa?

-Danh dự con người ở đâu? ở nơi lương tâm

Sự nghiệp người tu ở đâu? ở chỗ giải thoát

Sắc tướng người tu ở đâu? ở chỗ gìn giữ giới luật

Thành công người tu ở đâu? lỡ chỗ định huệ

Viên mãn.

-Ai làm chỉ được một người đàn bà

thì người ấy cai trị được một nước.

-Kẻ không hệ lụy vì đàn bà

Mới mong làm nên công danh sự nghiệp bền vững.

-Đàn bà muốn như trời muốn

Đàn ông nên lập chí mà giữ thân.

-Đàn bà giàu lòng tín tâm

Nhưng cũng dồi dào tình cảm và ái dục

Thường gần gũi thân cận ắt có ngày hệ lụy.  GIỚI KINH

-Một khi đã mê nhiễm về tình ái, thì dù cho có cao sang,quyền thế, và địa vị như  vua chúa,hay Phật Thánh họ cũng chẳng màng.

-Bạn không thể tin cậy nơi ai,

khi mà bạn chưa được tự tin nơi lòng của bạn.

-Những sự việc gì, có tính cách là đại sự,thì đừng cho đàn bà biết, sẽ dễ bị bại lộ cơ mưu,thế nên thường bị hỏng.

-Phàm trước khi làm một việc gì…

Bạn cần phải nên nghĩ đến hậu quả của nó.

-Cùng chung với nhau để làm một sự việc là dễ.

Nhưng cùng chung hưởng một việc là rất khó.

-Hai con chó cắn nhau dành lấy cục xương

Để con chó thứ ba đến tha chạy mất.

-Ngao cò hai chú tranh nhau

Giằng co sớm tối ai nào thua ai

Rủi thay lại gặp ông chài

Ngao cò vào giỏ một ngày canh chua

Thử coi ai thắng ai thua

Ngao cò thua hết ông chài thắng thôi.

-Kẻ hay tự phụ,thì suốt đời chẳng hơn ai

Người biết khiêm tốn sẽ được người tôn kẻ trọng.

 

ĐÓA HOA HƯƠNG SẮC

Hoa tươi đẹp nên hoa kia tàn tạ

Bướm lịch xinh nên bướm bị ép khô

Khuyên ai chớ có mơ hồ

Soi gương hoa bướm để tô điểm mình.

-Hoa đừng khoe sắc hương nồng

Quá hồi mùa hạ,thu đông rã rời

Thương hoa nên có đôi lời

Đừng mong hé nở rồi đời hoa xuân.

-Hoa còn búp hương nồng xuân thắm

Khi nở rồi bướm chán ong chường

Thế rồi nhụy rửa phai hương

Đời hoa tàn tạ trong vườn cung Diêu.

Vậy ai thích yêu hoa hương sắc

Thì chớ nên ôm chặt vào hoa

Dập bầm hương sắc phôi pha

Thì đâu còn mãi với ta ngắm nhìn

Nên để đóa hoa xinh nguyên vẹn

Chậm tàn phai chẳng thẹn thời gian

Hoa kia kết quả vẹn toàn

Hoa tàn nhưng được trái vàng chín ngon.

-Anh có tài vào rừng,lên núi,vượt suối,băng sông.

Nhưng anh không thể chiến thắng được nỗi lòng…thì anh phải chết dưới miếng mồi chung đỉnh.

-Anh là kẻ phàm nhơn,thì đừng nói cao giọng như một bậc thánh trí.

-Con người vào trường đời học vấn,cũng như kẻ vào vườn hái hoa,tùy ý thích chọn hoa mà hái.

-Con người thường chính mâu thuẫn tự lấy mình.

-Nói thao thao,dễ nào làm được.

-Có thân không tâm là vật vô tri,

Có tâm không thân là con ma vậy

Thân tâm kếp hợp tu tấn hóa lên

Thành Phật tác Tiên do thân tâm

Trong sạch,thanh tịnh và giác ngộ.

-Nước trong sạch ai cũng thích dùng

Người trong sạch ai cũng quý trọng

Kẻ thanh bần liêm sĩ sống trong

thời đại nào cũng rất hữu dụng cho đời.

-Nhẫn nhục đệ nhứt đạo

Tiên tu trừ ngã nhơn

Vật lai vô sở thọ

Chứng đắc Bồ đề thân.

Tạm  dịch:

Pháp nhẫn nhục là hạnh tu bậc nhất

Tu hành trước tiên cần phải diệt nhơn tướng ngã tướng

Tất cả sự vật gì đến mình không say mê ái nhiễm

Tức nhiên thân Bồ đề sẽ chứng đắc.

-Thị chi bất kiến

Thính chi bất văn

Chí tử bất biến

Thủ tử thiện đạo.

Tạm dịch:

Thấy mà chẳng thấy

Nghe lại chẳng nghe

Không gì thay đổi

Chết giữ đạo lành.

-Chư hành vô thường

Thị sanh diệt pháp

Sanh diệt diệt dĩ

Tịch diệt vi lạc

Tạm dịch:

Các pháp vô thường

Có sanh có đắc

Sanh diệt dĩ nhiên

Tịch diệt làm vui.

-Người ta phải sử dụng như chiếc đồng hồ, càng ít máy móc bấy nhiêu,cũng như càng ít tình cảm bấy nhiêu,thì càng ít hư hỏng và sa ngã bấy nhiêu.

-Trong đầu đàn bà có một khoảng trống

Mà trong trái tim họ lại có một thớ thịt dư. “CHAMFORT”

-Đàn bà giàu tư tưởng,mà nghèo nghĩ suy.

-Người đàn bà trung trinh nhất,chỉ muốn sống với một người đàn ông.

Nhưng họ vẫn muốn có nhiều người đàn ông khác chết vì họ. “ G.GUYNEMER”

-Thấy khắc trên mộ bia:

Cái gì tôi đã tiêu xài,bây giờ không còn nữa

Cái  gì tôi tạo sắm,bấy giờ tôi phải để lại cho người khác

Chỉ có cái gì tôi cho là còn thuộc về tôi. “CỐ NHÂN”

-Ngày báo oán tiền vạn cũng bằng không

Ăn ở cho công mới khỏi chết “ NGẠN NGỮ KINH”

-Khi người ta chưa hy sinh tất cả

Thì người ta cũng chưa hy sinh gì cả. “G.GUYNEMER”

-Đời là biển khổ ai ơi!

Lo tu giải thoát luân hồi tử sanh.

-Thế gian tựa thể trò hề

Biến thiên vạn sự mọi bề đổi thay

-Đời là như một giấc mơ

Trăm năm chẳng khác cuộc cờ đổi thay

Tuần hườn máy tạo chuyển xoay

Chết đi sống ở xưa nay lẽ thường

Nghĩ suy suy nghĩ tận tường

Con người lênxuống không lường kiếp sinh

Gây ra những chuyện bất bình

Khổ đau đều cũng tự mình mà thôi

Mau mau thức tỉnh người ôi!

Cần nên giác ngộ tu bồi thiện căn.

-Người thường sợ lửa đốt thiêu

Chết lửa thì ít,nước nhiều gấp muôn

Lửa nóng ai cũng sợ luôn

Nước mát lắm kẻ nhào tuôn chết chìm

Mật đường ruồi kiến chết im

Người nên tỉnh giác chọn tìm lối đi.

-Trong một ngày bạn sống

Làm được một việc phải

Nói được một lời lành

Tưởng được một việc tốt

Thì mới không tiếc uổng một ngày sống của bạn.

-Sự nghiệp và tài sản ở trong đầu óc thông minh và đạo đức mời tồn tại lâu dài.

-Miệng nói chán ngán,sợ sệt…

Thì chưa hẳn cái tâm nói chán ngán sợ sệt đâu.

-Lời nói chót lưỡi ngoài môi

Việc làm mới thật bầy tôi trung thành

-Bạn hãy ngừa ngăn tâm của bạn thường hay lừa đảo và mâu thuẫn tự lấy mình.

-Sợ cô gái đừng nháy bà già

Sợ thanh niên đừng phiền ông lão.

-Ta không nên sợ lửa,mà phải nên tránh lửa,thì khỏi bị phỏng lửa.

-Không tham củi bỗi dầu?

Lửa làm sao cháy được?

-Những người khờ không bao giờ đọc sách

Vì thế dịp may không bao giờ đến với họ

Không phải lưỡi kiếm mà tôi đã chinh phục đặng thế giới,xong là chính cái đầu óc chất chứa những gì tôi đã thâu thập khi đọc sách. “NAPOLÉON” Hoàng Đế Nã Phá Luân

THẬP ĐIỀU NÊN NHỚ

Hãy bình tâm khi nóng giận

Hãy cẩn ngôn khi sướng mồm

Hãy thận trọng khi rối rấm

Hãy dùng người khi kíp cần

Hãy dùng mưu khi hữu sự

Hãy nhu nhược khi yếu hèn

Hãy can cường khi ưu thế

Hãy biết mình trong hoàn cảnh

Hãy khiêm tốn khi vinh hiển

Hãy biết sống lúc tùy thời…

-Đừng khi việc nhỏ

Cài xẩy thường làm nẩy cái ung. “HOÀI NAM TỬ”

-Ngọt mật chết ruồi

Lời nói ngọt ngào,

Trong tất có ngầm cay đắng.

-Tảng đá cứng,nhưng thường bị rong phủ

-Cây cao thường bị gió giông làm siêu đổ.

-Kẻ yếu té,ai lại gặp cũng phải nâng đỡ.

-Một hạt cát rất nhỏ, cũng làm cho con mắt xốn.

-Đã nói sự thật, thì hãy đề phòng cái không thật.

-Thỏ hết thì ăn chó

Giặc hết thì giải quân

-Kẻ lành thêm số,thiên hạ vui cười

Kẻ dữ lên ngôi, nhân dân ta thán “NGẠN NGỮ KINH”

-Dịp may khó được mà dễ nhất “TỀ THÁI CÔNG”

-Kẻ thật hy sinh quên mình thì không vụ lợi

Người vụ lợi thì chẳng có hy sinh.

-Nền móng vững chắc

Dẫu xây tường cao

Cũng không đổ vỡ

-Cây thẳng bị chặt trước

Giếng ngọt bị cạn trước “TRANG TỬ”

-Người ta biết phòng hỏa hoạn

Ít người biết làm cho hỏa hoạn đừng sinh ra. “LÃO TỬ”

-Đã nuôi cọp.thì phải cho nó ăn no

Không thì phải bị nó ăn mất

-Một cách hay nhất để thành công trên đời

là khởi sự làm điều gì

mình thường xuyên bảo kẻ khác. “A.LINCOLN”

-Kẻ dữ nổi lên,người người lánh mặt

Kẻ dữ tan tành,người lành tăng số “NGẠN NGỮ KINH”

-Nhân nào quả ấy chẳng sai

Thiện siêu ác đọa xưa nay lẽ thường

-Biểu ngữ dán trên tường một xí nghiệp:

Hãy làm việc một cách có lương tâm tám tiếng đồng hồ mỗi ngày và anh khỏi phải lo âu gì cả.

Về sau có khi anh sẽ lên làm chủ,chừng ấy anh sẽ làm mười tám tiếng đồng hồ mỗi ngày và gánh tất cả mọi nỗi lo âu.

-Người có lao động,mới biết thương xót kẻ làm mệt mỏi khổ nhọc.

-Có chí muốn,thì việc gì cũng sẽ được.

-Có nếm được mùi cay đắng

Mới biết giá trị của kẻ khổ đau.

-Anh đừng khinh khỉnh,khi thấy một kẻ đã thất bại,biết đâu ngày mai, anh sẽ chuốc lấy một sự thất bại,chua chát, nhục nhã và ê chề hơn.

-Anh chưa phải là một kẻ siêu nhân

thì anh chớ khinh bất cứ một người nào phàm tục.

-Đi trên trăm tuổi

Cũng chưa chắc mình được sống trọn lành.

-Đường ta thì ta cứ đi

Chó sủa mặc chó ngại gì thối lui

Thuận chiều gió thổi chạy xuôi

Ngịch chiều chạy cấn tới lui,tới nhiều

Tới sớm hoặc tới đến chiều

Trước sau cũng đạt được điều mình mong

Hỡi người bền chí gắng công

Đừng nghe chó sủa ngã lòng thối lui.

-Kẻ dối không thích người lừa dối

Người gian không thích kẻ tà gian.

-Lòng tham ác nguyên nhân gây sầu khổ

Đạo cứu đời đem lại nỗi niềm vui.

-Kẻ tự nói tôi không sợ ma

Vì chính kẻ ấy là ma, nên nói không sợ là phải.

-Người không tham,chẳng cầu cho ai biết mình là người không tham,

vì họ không có lừa gạt để lợi dụng

-Kẻ tham thường nói tôi không tham

để cho người ta tin cậy đặng dễ tham.

-Kẻ say mê tình dục thâm đa,thì thường rêu rao mình là người trong sạch.

-Biết thì nên nói, không thì ngồi nghe

Đừng có ham khoe, mà thật là mình dốt.

-Xét nghĩ phận mình để sửa trau

Đừng hay dòm ngó đến người nào

Ngũ thường an phận là trên hết

Rồi sẽ tri tường việc trước sau

Thiên võng khôi khôi nhi bất lậu

Nhân gieo quả kết miễn bôn đào

Vạn ban khất khử nan tri ngộ

Nhứt dĩ am tường triệt để tế mao.

-Chỗ sanh ta, ấy là chỗ chôn ta

Xét thấu cội căn có một mà

Phật Thánh Tiên Hiền đều chỉ dạy

Trầm thăng siêu đọa tại mình ra.

-Cây tàng to chim đậu, không phải chim vì cây,mà vì có bóng mát lớn,tạm nghỉ cánh cho khỏe để rồi bay đi.

-Người giàu tình thương dễ bị kẻ khác lợi dụng.

-Cá nhân khen muôn đời

Không bằng toàn thể chê một tiếng.

-Phục vụ cho cá nhân

là phục vụ sự ích kỷ

-Vì đại nghĩa mà hy sinh

thì cái hy sinh đó mới xứng đáng

-Vì muốn thỉnh ban khen

mà phải chen nhau chết

-Đã là phụng sự cho lý tưởng

dù phải hy sinh cũng nên.

-Một người khen mà muôn người chê

Trăm kẻ thù mà một người thích thì nên tránh.

-Vì được khen một tiếng tầm thường mà liều chết là kẻ ngu.

-Sống trong sạch một giờ,

hơn sống ngàn năm nhơ bẩn.

-Kẻ lập công hay mong được thưởng

Rốt cuộc rồi vắt nước vỏ quăng.

-Vì số đông,chớ nên vì số ít

Nghĩ mọi người chớ có nghĩ riêng ta.

-Kẻ biết thương người

đó là kẻ biết thương mình.

-Qua sông đừng nhận thuyền

Qua đường đừng cuốc lộ

Ấy là người có nhân hậu.

-Quạ ăn rồi quẹt mỏ

Thỏ ăn rồi chạy dài

-Thi ân đừng cầu báo

Thọ ân phải đáp đền.

-Ăn vừa no chớ dư, để bảo tồn sức khỏe

Làm vừa đủ phải rán,mới dư của về sau.

-Trên cao dòm dễ thấy dưới,

vì ở dưới hay dòm ngó lên cao.

-Trèo cao dễ té nặng

Ỷ mạnh thì hại thân.

-Lòng tham muốn con người không bao giờ thỏa mãn.

-Đạo Pháp của Như Lai như biển cả

Chẳng phải vì ai múc mà vơi đi

Và cũng chẳng phải do ai đổ vào mà tràn.

-Nhờ trái đổ bớt mà cây mới tồn tại.

-Kẻ trí thức thường làm nô lệ hơn là kẻ ngu đần

-Muốn biết lòng nhân của anh có hay không, thì anh hãy tự xét lại coi anh có biết thương người hay không?

-Bạn chớ vội phê bình một lẻ khác

Nếu bạn chưa gặp phải hoàn cảnh như họ.

-Ở đời phần nhiều thấy lỗi người

hơn là tự xét thất lỗi mình…

-Ai chỉ trích mình,mình vội phiền

Ai khen tặng mình,mình vội vui mừng

Thì người ấy sẽ thường gần gũi với kẻ dua nịnh.

-Trên đời thứ độc hại đáng sợ hơn hết,

ấy là lòng gian ác và xảo trá của con người.

-Anh lừa dối bịp bợm với bất cứ ai là được,

nhưng anh không thể nào lừa dối với tòa án lương tâm của anh.

-Kẻ hiểu đời nhiều,

thì chính kẻ ấy mới khổ nhiều.

-Kẻ hiểu đời mà giác ngộ

trên thế nhân thật là hiếm có.

-Kẻ không lập trường,hay xu hướng

Thì suốt đời chỉ làm tôi cho thị dục

-Kiếm kẻ miệng tốt dễ

nhưng khó kiếm người tâm tốt.

-Bánh vẽ ăn không no

Nói suông không kết quả.

-Lời nói không bằng việc làm.

-Mỗi ngày anh nở một nụ cười tươi thắm trên đôi môi ấy là anh có hạnh phúc rồi đấy.

-Kẻ lội ngược dòng nước mà tự cho mình là hay đó chính là kẻ điên rồ.

-Không biết được lòng người mà trách người đó chính là kẻ ngu xuẩn.

-Kẻ đã tự nhận mình dở,

họ chịu hơn là ai cho họ dở.

-Kẻ khen mình hay,

lại thích kẻ khác khen mình hay hơn.

-Muốn mau, đi tắt,

lắm khi phải tới sau.

-Nhất trí bền tâm,

thì việc gì cũng nên được.

-Các vị đắng,chát,chua,cay,mặn,ngọt…

đều cũng có lắm người ưa,thì lẽ đương nhiên

cũng có nhiều người không thích.

-Đời anh như thế nào…cũng có kẻ khen và người chê anh, đó là lẽ cố nhiên.

-Ở đời cũng lắm người chê

Kẻ nhún người trề cũng có người thương.

-Khi anh làm quấy mà có kẻ khen

thì anh càng nên tủi thẹn

-Khi anh làm phải mà có kẻ chê

đó là để cho anh rèn luyện ý chí.

-Thấy người được khen,muốn làm quen để được ảnh hưởng,mà không tự xét mình, ví như con bù xích tuy gần được với hoa thơm mà nó vẫn hôi thối.

-Anh muốn người ta khen anh là bậc siêu nhân,nhưng ngặt nỗi là lòng phàm anh chưa dứt.

-Chim bay trên trời chưa phải là hay

Cá lội dưới nước chưa phải là giỏi

Đó là nếp sống thói quen của loài ngư điểu

Mà cái khôn ngoan hay giỏi của nó

Là không tham mồi để khỏi mắc câu sa lưới

Chính điều ấy mới là đáng khen.

-Người khôn hơn vạn vật

Nhưng thường vướng vào câu lưới của:

Danh,tài,lợi,sắc…mà khổ lụy muôn đời.

-Chắc như tảng đá,khối thép chạm vào cũng bể

Cứng như thép,lửa thổi vào cũng tiêu

Nóng như lửa, nước đổ vào cũng tắt

Vậy thì sự nhu nhược,mát mẻ,mềm dẽo

sẽ thắng tất cả những gì tàn bạo,cứng rắn.

-Trong nhà chưa tường

Ngoài đường biết ráo.

-Trong nhà chưa rõ

Ngoài ngõ hiểu rành.

-Nhìn người không thể nào nhìn bề ngoài mà biết được, hãy xem từ lời nói và hành vi của họ thì bạn sẽ biết ngay.

-Bạn có nhiều hạng,có tốt có xấu, có lợi mà cũng có hại.

Vậy chớ nên nghi ngờ, mà cũng đừng vội tin lắm.

-Kẻ dùng người, như vắt chanh bỏ vỏ thì không thể dùng được.

-Đã làm việc nghĩa,mà còn nghĩ đến lợi,

thì trở thành phi nghĩa.

-Dù một lời cân nhắc,hay chỉ ngõ dùm,

hoặc uống nhờ một chén nước,

đều cũng là kẻ ân nhân của bạn.

-Hẹn mà không sai lời, hứa đều làm được

khó khăn không từ nan,

ấy là bậc giữ trọn lòng thành tín.

-Tiền bạc vật chất, mất đi kiếm lại được

Nhưng niềm tin tưởng, đã mất đi rồi

Thì không làm sao kiếm lại được.

-Tín là mẹ đẻ của các công đức lành.

-Người hay lợi dụng và sống trên mồ hôi nước mắt của kẻ khác,

đó là hạng người tàn nhẫn,

thì không thể nào hưởng thụ dài lâu được.

-Bạn hãy nghe tiếng rên than,nguyền rủa của kẻ khác

thì bạn nên tránh đi những hành vi của kẻ ấy.

-Bạn được nghe một tiếng ngợi khen của kẻ khác,

thì dù khó khăn thế mấy, bạn cũng phải

cố gắng làm theo hành động của họ.

-Người đi trước vấp phải,

bạn thận trọng bước chân

-Người sợ bạn mà nghe theo

thì họ sẽ hại bạn.

-Người mến bạn mà nghe theo

thì họ sẽ hết mình phụng sự cho bạn.

-Ai ai cũng thích tiếng khen và chán ghét tiếng chê.

Bạn nên làm điều ấy.

-Bạn đừng dua bợ nịnh hót

vì đó là bạn tự dối lấy lòng.

-Mỗi việc gì bạn cần nên thận trọng,

suy nghĩ cho kỹ rồi sẽ hành động,

thì sẽ tránh được nhiều điều hối hận về sau.

-Khi nghe một lời nói của kẻ khác,

bạn chớ vội tin,mà cũng đừng vội bỏ.

-Thủng thẳng bạn đi mà tới

khỏe hơn bạn chạy nhanh mà tới mệt.

-Kẻ hay chê người khác cho bạn nghe

thì họ cũng chê bạn cho người khác nghe.

-Kẻ nói họ sẽ làm lợi nhiều cho bạn mà họ không cầu lợi,thì kẻ ấy rất giàu mâu thuẫn.

-Kẻ nói tôi không tin cha mẹ thân nhân tôi mà tôi tin bạn,thì bạn chớ vội tin họ.

-Có người vợ hiền là gia đình hạnh phúc

Có người chồng khôn thì sự nghiệp an khang.

-Kẻ nói xấu việc người khác cho bạn nghe, thì việc xấu của bạn,họ cũng sẽ nói lại cho kẻ khác nghe.

-Con người đã không giữ chữ tín, thì bất cứ một việc gì gian trá họ cũng chẳng trừ nan.

-Tình cảm,là mẹ đẻ của ái tình.

-Đàn bà biết,thì mọi người đều biết.

-Chúng ta hoàn toàn chịu trách nhiệm:

Những gì chúng ta đã làm

Những gì chúng ta không làm

Những gì chúng ta xúi kẻ khác làm

Và những gì chúng ta cũng không cho kẻ khác làm.

-Dùng quyền thế ép buộc người khuất phục mình,

thì chưa hẳn là họ thật phục

mà biết đâu sẽ chuốc họa về sau.

-Khi nhắm mắt những gì ta thu góp dành để

đều nhường lại cho kẻ khác,

những gì ta tiêu xài đều đã hết rồi.

Duy chỉ còn tồn tại cho ta đem theo là

những gì ta hiến dâng cho kẻ khác mà thôi.

-Loài cọp dữ,loài nào cũng phải sợ.

Nhưng vì tranh ăn mà cả hai đều chết dưới miếng mồi.

-Đời thì mạnh được yếu thua

Thắng vua thua giặc xưa nay lẽ thường

Soi gương kim cổ nhiều chương

Hết binh rồi nhục là đường xưa nay

Chớ nên ỷ thế ỷ tài

Tung hoàng ngang dọc ra oai một thời

Đến khi hết số rồi đời

Lên voi xuống chó chẳng lời than van

Ấy là nhân quả hẳn tàn

Có chi mà phải đeo mang bận lòng.

-Chỉ trong một giấc mơ tiên

Mà cam chịu khổ triền miên suốt đời

Mê hoa giởn bướm một thời

Hoa tàn bướm tạ đổi dời rất mau

Thương mây mến gió yêu đào

Chỉ trong chốc lát đổi màu thay hương

Ở trong kiếp sống vô thường

Vạn ban bất khứ khôn lường đổi thay.

-Bạn muốn đi,thì đừng ngại

Như bạn ngại, thì chớ nên đi.

-Trên đường đi,vẫn có nhiều chông gai sạn sỏi

Nhưng bạn phải đạp nó mà đi.

-Bạn muốn đi trên con đường êm mơ trơn làng

thì bạn phải lựa đại lộ mà đi.

-Anh đi trước mà tới sau

Là vì anh hay ngơi nghỉ.

-Rùa siêng nên bò tới trước

Thỏ ỷ mình chạy giỏi đến sau.

-Ôm cây trèo lên thì rất khó

Nhắm mắt tới gốc bởi buông tay.

-Ngó tới thì đi mau

Dòm sau thì đi chậm.

-Bữa đơn giản thật ngon

Cỗ đầy bàn thấy ngán.

LỢI HẠI CỦA NGƯỜI NỮ

-Người đàn bà có thể giúp ta làm nên

công danh sự nghiệp lớn lao vĩ đại

Và họ cũng có thể cho ta

Rơi xuống tận vực thẳm của hố sâu.

-Khi thương thì họ thương cho lấy được

và muốn cho mọi người thương.

-Khi ghét thì ghét cho lấy đặng,

và muốn cho mọi người đều ghét.

-Tại có lúc họ thương không được,

thì biến trở thành ghét cay ghét đắng.

-Người đàn bà:lòng cạn,tính thâm, ý hẹp

tình cảm rất sâu đậm,và cũng dễ vất đi.

-Người đàn bà có tánh hiếu kỳ,

ganh tỵ,và thù dai.

-Thích khen, ưu chuộng,hay so sánh

là ý niệm của hàng nữ giới.

-Thường đầm,yêu kín,và rất tế nhị

là hạnh nết của người nữ.

-Không yêu không biết đời hoa mộng

mà hãy yêu thì lại đứng điêu.

-Dù ai xẻ núi ngăn sông

Làm sao ngăn được tấm lòng yêu thương.

-Ái tình không thuốc mà say

Nợ tình vừa trả vừa vay muôn đời.

-Ma phiến lôi cuốn còn thừa

Ái tình lôi cuốn khó chừa được ai.

-Tình là biển lửa rừng hoang

Mê say vì nó cháy tan thân hồn.

-Ai mê theo chữ ái tình

Thì ai cũng phải bỏ mình thác oan.

-Má hồng mỹ nữ men không có

Mà dạ anh hùng chếnh choáng say.

-Tóc mây óng ả tuy mềm mại

Cột chí tang bồng khó bứt thay.

-Phu thê ký lộ chung tình mộng

Hận xứ âm cung hận cửu tuyền.

-Nợ tình chưa trả cho ai.

Khối tình mang xuống tuyền đài chưa tan.

-Vợ chồng lúc sống đều mong ước

Chết xuống suối vàng hận chẳng tan!

-Thương ,tiếc,mến yêu đều chưa dứt

Thì vòng sanh tử mãi vần xoay.

-Chữ yêu là khổ người ôi!

Vì yêu mà phải nổi trôi dập bầm.

-Mê chi hương sắc anh đào

Để cho muôn kiếp lộn nhào tử sinh.

THẬP ĐIỀU TÂM NIỆM

“Mười điều gìn giữ tâm,Ngừa sa đọa về tình  dục”

1-Phải dỏng mãnh phát đại nguyện và nhờ đại nguyện để kềm tâm phục ý, khi móng khởi buông lung nghĩ điều ác quấy

2-Hãy nghĩ đến đời sống và vinh dự của con người

3-Xét không có xấu xa nhục nhã và đê tiện nào bằng khi thắng lòng không được

4-Không có tội lỗi nào, so sánh ví bằng, một khi đã lầm lỡ,vướng phải về đường tình ái

5-Đau khổ và phiền lụy suốt đời ân hận

6-Bệnh hoạn triền miên mọi người xem như chó ghẻ

7-Kẻ thương yêu tôn kính trở lại thù ghét oán hận cực điểm

8-Trời cao đất rộng mênh mông,nhưng không có chỗ nào để dung thân,hay đặt chân được

9-Đời không tròn, đạo không xong,làm cho tổ tông mang tiếng, đạo pháp thị phi,người đời mai mỉa,thần quỷ ghét chê,thánh hiền xa tránh…sa đọa tận đáy địa ngục đau khổ muôn đời

10-Phiền lụy, ân hận,tủi nhục và đau khổ suốt đời và mãi mãi về sau.

Người tu mà kềm tâm giữ ý khắn chặt như vậy luôn luôn,thì tà tâm vọng niệm xa lánh,lại có các đấng vô hình, long thần hộ pháp, chư thiên gia trợ,hộ trì, bảo tồn thân xác,tránh khỏi nạn tai khổ ách…để bền chí tu mãi suốt đời và chóng mau thành đạo.

ĐÔI LỜI NHẮN NHỦ

Thảm thương thay nào ai xét nghĩ!

Chán sự đời đành hủy kiếp sinh!

Trò đời éo le thử thách,lắm khi bạn muốn quyên sinh hủy mình cho hết kiếp…

Xin bạn hãy bình tâm xem qua hết đoạn văn nầy, để khi chết đi,rồi bạn nhiều ân hận…

Nghiệp trần thử thách càng gay cấn

Thì phải trân mình để trả đi.

Trả hết nợ trần rồi thong thả

Thung dung tự tại chớ lo gì?

Nhưng tại người mê không hiểu rõ

Tưởng rằng: là chết hết khổ đau!...

Nên chi trên các nhật báo thường loan tin,những cái chết rất gớm ghê rùng rợn…

Đáng thương thay cho kẻ chết bằng cách liều mình quyên sinh tự tử, lắm cảnh trạng bi đát thương đau!!!

Lòng bi cảm nó thúc dục tôi cầm bút mà viết  đoạn văn nầy, ước mong những lời thành thật sau đây,có an ủi được phần nào,của những tâm hồn đau khổ.

Người sống trên đời, có lắm cảnh khác nhau, kẻ vui đáo để,người sầu đa đoan,vì thế cho nên mới xảy ra…những việc trầm mình dưới đáy sông sâu, làm mồi cho cá sấu, để hủy  đi một kiếp xuân sanh,cùng mượn chén thuốc độc, để kết liễu cuộc đời bạc mệnh…

Như ai kia vì nợ duyên trắc trở, tình nghĩa dở dang,muốn vẹn nợ trúc mai, mới mượn dòng sông lạnh, vùi sâu cái kiếp hoa đào,hoặc vì thi rớt, mất của, thất bại,bị lường hạt,hay trái bước công danh,giận mình xấu số, không thắng được lòng uất hận,nên mượn viên đạn đồng cùng chén độc dược dứt rồi đi một kiếp vô duyên…

Lại có lắm người gặp phải hoàn cảnh khắc khe,trò đời đen bạc,lúc giàu sang thì kẻ thỉnh người mời, khi suy sụp thì kẻ khinh người ngạo.

Nên nói:

Khi giàu kẻ đón người đưa

Lúc nghèo đi tối về trưa một mình.

Vì thấy tình đời thế thái,không kham nổi với cảnh chua cay,nên đành mượn ba thước dây oan nghiệt để phủi sạch nợ trần…

Có người quá bực tức vì cảnh gia đình, anh em bất hòa, giận con bất hiếu,trách vợ vô tình,phiền chồng bất nghĩa,bà con bội bạc v.v…nên đành mượn thanh gươm cắt đứt nợ oan khiên.

Hay gặp phải thế quyền áp bức, bè bạn đánh lừa,mắc mưu lầm kế v.v…vì quá bực tức mà phải cắn lưỡi, đập dầu,nhảy lầu,mổ bụng,tự thiêu,cùng lăn vào bánh xe để hủy đi cái kiếp sốngv.v…và v.v…

Ôi! khách trần sống trong cảnh tạm nầy, còn gặp phải biết bao nhiêu những điều chua, cay, đắng,chát,mặn,nồng,khổ đau khôn tả…

Khiến cho kẻ non tâm nhẹ dạ,phải cố tìm cách tránh đời bằng phương thê thảm!!!

Vậy hỡi ai là người gặp phải hoàn cảnh thương đau,xin hãy bình tâm suy nghĩ để xét lại những lời nhắn nhủ sau đây, may ra tìm được vài tia sáng vui tươi, đặng khơi ấm phần nào cho tâm hồn đau khổ.

Đây cũng là diệu dược cứu nguy, cho những bệnh tình (nguy cấp) hấp hối.

  1. Đứng về mặt thế gian mà nói:

Chúng ta sở dĩ có thân nầy, đâu phải bỗng nhiên tự có được,mà phải thọ nhờ công ơn dưỡng dục sanh thành,biết bao khó nhọc,vừa lúc lọt lòng đã chịu ơn muôn loài, nào thức ăn, sự mặc,chở ở, thuốc men,các việc nhu cầu về đời sống, giữa người với ta…

Ta đã thọ lãnh lắm điều ân nghĩa rộng lớn khôn cùng…Nào là công ơn cha mẹ từ ái trưởng dưỡng nuôi đến lớn khôn, bước ra đường thì nhờ thầy bạn dạy dỗ,lúc bệnh hoạn thì nhờ bác sĩ lương y, lúc đói cơm thì nhờ người nông phu cày cấy, được lành ấm là nhờ người dệt vải ươm tơ, được an cư lạc nghiệp là nhờ ân bảo hộ của bề trên cùng toàn quốc dân xã hội…

Thế là đã có thân nầy ta phải làm sao cho tròn bổn phận của con người, đủ phải nát thân mãn kiếp cũng chưa trả đủ kia mà…

Há lại vì quá cố chấp chi với những điều nhỏ nhen bé tý cỏn con kia, nào tình duyên trắc trở,bực tức gia đình, bị người khinh bạc,lỡ bước công danh,hoặc bị ức oan một điều gì uất hận, thế rồi đi quyên sinh tính mạng, tránh nợ áo cơm, nở quên ơn dưỡng dục, bạc nghĩa bạn thầy, để chết đi bằng lòng khiếp nhược hèn nhát lắm  ru?

Kìa biết bao kẻ đã hy sinh vì đại nghĩa để đem lại sự sống hạnh phúc cho mình.

Vậy mình phải sống,sống để chung lo góp nhiều bàn tay xây dựng lại cho quê hương xứ sở, đất nước được ấm no hạnh phúc, thịnh vượng, phú cường,trong ấy cũng có chính mình.

B-Đứng về mặt Phật pháp mà bàn:

Chúng ta có thân nầy la do nghiệp nhân gây tạo, từ buổi trước kia bởi xưa kia gieo nhân không tốt, nên nay kết quả chẳng lành.Vậy hôm nay phải cam đành chịu những bề đau khổ.Nếu nay vì sợ đau khổ quá mà đi tự tử, thì chẳng khác nào người sợ bóng mình, mà cứ chạy mãi ở ngoài nắng,thì bóng cũng vẫn theo hình luôn.

Khi Đức Phật còn tại thế, đã có một vị khởi ra ý nghĩ sai lầm, ấy là ông Phước Tăng Kỳ Khưu,vì ông đã chán chê ghê sợ cái huyễn thân dẫy đầy đau khổ, nên ông toan thoát khỏi thân bằng cách gieo mình theo giòng nước…Nhưng ông nhờ có Đức Mục Kiền Liên cứu khỏi và bị quở trách rất nhiều…

Sau cùng, Đức Phật được hay tin ấy cũng quở rầy hết sức, và giải bày Chánh Lý cho ông nghe: “Đã sợ thân đau khổ mà vội đi quyên sinh,là vun bồi thân gốc khổ khác.Người ta có thể dứt bỏ sự đau khổ hiện tại, song không thế tránh được khỏi muôn ngàn thân sầu khổ ở đời vị lai,một khi nghiệp hoặc hãy còn…thì dầu thân nầy có hư hoại,lại tạo ra cái thân khác,thì cái nghiệp cũ trước vẫn còn mang đeo theo (ví như người thiếu nợ,dù bỏ nhà cũ đổi nhà mới,hoặc đi ở đâu, thì nợ cũ cũng vẫn còn thiếu.)

Vậy muốn dứt sự khổ đau, thì phải đoạn trừ cái nguyên nhân đau khổ ấy:

“Nhân nghiệp của vô minh hành ác.”

Đức Phật ví: “Vả như con bò kéo xe lúc mệt nhọc khổ quá,nó lại đập phá cho hư cái xe,thì ông chủ nó tiếp làm cái khác còn cứng chắc hơn nữa,vẫn mãi thế…Chi bằng nó sớm mau thức tỉnh thoát kiếp làm thân con bò đi…thì dù có bao nhiêu xe nó cũng khỏi mang khỏi kéo.”

Thật thế, nếu người diệt tiêu hết đi nhân nghiệp,thì quả báo đâu sanh, không có luân tử sanh hồi thì lấy gì đau khổ?

Thế mà người cứ tạo vay oan nghiệp, lại muốn quả báo không sanh, thì chắc không thể được.

Đối với người giác ngộ thân hiện tại đây, dù khổ hay vui, dù còn hay mất, vẫn an lòng lãnh chịu, chứ dầu có kêu cầu đến đâu,chán nản cách nào, cũng không thể được.Vì một khi nhân nghiệp đã gieo rồi, thì chỉ chờ quả đến hái mà thôi!

Vậy hôm nay ta lo trau dồi cái nhân tốt, ấy là tu tập các hạnh lành, cùng dẹp trừ những tâm niệm xấu xa tội lỗi, để dứt hậu quả khổ đau cho sau nầy:

Còn thân nầy là gốc khổ đau…

Nên Đức Lão Tử có nói:

“Ngô hữu đại hoạn,vi ngô hữu thân.Nhược ngô vô thân,hà hữu chi  hoạn?”

NL: ta mắc nạn lớn, là vì có mang cái thân nầy.Nếu ta không có cái thân nầy,thì nào có nạn khổ chi.

Như nay muốn tránh nạn khổ thân thì cần phải tu theo pháp vô vi tịch diệt, hầu chứng quả Niết bàn, thì thoát khỏi vòng sanh tử luân hồi, mới là dứt hết đau khổ.

Còn hôm nay ta gặp phải cảnh khổ đau, ta phải đổi phương cách bằng cách khéo xoay chiều đổi hướng, để chống cự lại với cái chết đã không tránh được sự đau khổ, thì cần phải nên sống, sống để xây dựng lâu dài hạnh phúc cho tương lai.

Cũng như người lái thuyền ra biển cả,nếu không may gặp cơn giông tố, tất phải cố nắm vững tay lèo lái để đổi theo chiều gió, chớ ai lại đành nở thuyền chưa đến bến bờ mà tự nhận đi cho chóng chìm?

Vậy ai kia can đảm tự mổ bụng,uống thuốc độc,cắn lưỡi, thắt cổ, nhảy giếng, đập đầu,phóng lầu, thiêu đốt v.v…trước bao hoàn cảnh trái ngược vì quá bực tức…nên mạnh bạo can đảm để chịu chết,thì tại sao người ấy lại không can đảm nhịn chịu xem coi trò đời thử thách đến bực nào?

Vả lại tuồng đời quá cắc cớ éo le và bạc đãi với ta, thì ta cũng chưa phải quá đê hèn mà tuyệt vọng,mà nên xem là một hữu duyên hiếm có, để thúc đẩy ta sớm mau bước vào con đường đạo đức,chớ tội lệ gì mà phải đi tự vận, để mang câu bất hiếu bạc nghĩa phi ân…

Thánh nói tự làm thân mình chảy máu,mang tật nguyền,bệnh hoạn, thì còn gọi là con bất hiếu bất thảo thay.Huống chi tự mình liều chết,trên thì bất hiếu với ông bà cha mẹ, dưới là lỗi đạo và quên ân đối với tất cả chúng sanh.Thì dầu họ có tìm cách chết đi, chốn a tỳ cũng khó tránh.

Vậy ta nên sống,sống,sống,sống để đền trả nghiệp quả cho hết sạch rồi đi, thì chẳng lo gì những điều đau khổ nữa.

Trên đây là những lời tâm huyết chân thành, ước mong ai gặp cảnh khổ đau, nên bình tâm lại, để suy cùng xét cạn,chớ nên vội lìa thân bằng cách quyên sinh như vậy,thì rất đáng tiếc uổng lắm thay!

Bởi có câu:

Nhứt thất nhơn thân

Vạn kiếp nan phùng

Nhứt thất túc thành thiên cổ hận

Tái hồi đầu vỉ bá niên thân.

NL: Thân nầy mất rồi

Ngàn năm khó gặp

Một khi lầm lỡ, ngàn đời ân hận

Vậy mai hồi đầu kẻo uổng thân trăm năm.

Khuyên hỡi ai, đừng sai tâm trí

Tìm con đường chánh lý vượt lên

Trước là vẹn hiếu bề trên

Sau là đáp nghĩa trả đền chúng sanh. “TTPS THÍCH GIÁC NHIÊN”

-Con người mà không đạo đức

thì có thể độc ác hơn thú vật muôn ngàn triệu lần.

-Kẻ không nghĩ tưởng đến công thâm ân cha mẹ

Nếu đem so với thú vật thì kẻ ấy còn thua.

-Kẻ xem dưới mắt không người

Thì kẻ ấy sẽ trở nên hung tàn ngang bạo.

-Người có nhân có nghĩa, thì bất cứ trong hoàn cảnh thời đại nào họ cũng là con người tốt.

-Kẻ vô nhân bất nghĩa,dù họ sống với chế độ chủ nghĩa nào cũng là cặn bã của xã hội.

-Danh dự và phẩm giá của con người là chỗ tín nghĩa,nếu để mất cả đi thì chẳng hơn thú rừng hoang dại…

-Bất úy hổ sinh tam cá khẩu

Chỉ khủng nhơn tình lưỡng dạ tâm.

-NL: Chẳng sợ con hổ ba mồm

Sợ người một bụng mà ôm hai lòng.

-Kẻ xem dưới mắt không người

Thì kẻ ấy sẽ trở nên hung tàn ngang bạo.

-Người có nhân có nghĩa, thì bất cứ trong hoàn cảnh thời đại nào họ cũng là con người tốt

-Kẻ vô nhân bất nghĩa,dù họ sống với chế độ chủ nghĩa nào cũng là cặn bã của xã hội.

-Danh dự và phẩm giá của con người là chỗ tín nghĩa,nếu để mất cả đi thì chẳng hơn thú rừng hoang dại…

-Bất úy hổ sinh tam cá khẩu

Chỉ khủng nhơn tình lưỡng dạ tâm.

-NL: Chẳng sợ con hổ ba mồm

Sợ người một bụng mà ôm hai lòng.

-Khẩu xà thiên nan khủng

Hổ úy phụ nhơn tâm.

NL: Miệng rắn muôn ngàn không đáng ngại

Sợ lòng người nữ tợ hùm lang.

-Thanh trúc xà nhi khẩu

Huỳnh phong vĩ thượng châm

Lưỡng ban gia khả úy

Tối độc phụ nhơn tâm.

NL:Trúc xanh miệng rắn độc

Ong vàng chích nọc cũng độc

Cả hai thứ độc ấy đều đáng sợ

Nhưng tối độc là lòng người đàn bà.

-Miệng con rắn hà nàm

Nọc con ong vò vẻ

Hai món độc vừa vừa

Bụng đàn bà quá lẽ…

-Đã mang xác thịt trong trần

Đắng cay phải chịu tảo tần phải cam.

-Đã đành mang kiếp phù sinh

Đã đành, đành chịu ,muôn nghìn đắng cay.

-Đã mang lấy nghiệp vào thân

cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa

Nhân mình đã lỡ tạo ra

Quả chua, đắng ,ngọt…thì ta phải dùng.

-Người người có sẵn Phật lòng

Chân tu sau được thoát vòng tử sanh.

-Đức Phật xưa cũng chúng sanh

Nhờ tu mà được đắc thành Phật Tiên.

-Nay mình chí quyết tu hiền

Sau nầy quả Phật,Thánh,Tiên mình thành.

-Ham chi một giấc mơ tiên

Suốt đời phải chịu triền miên khổ sầu

-Mê hoa giỡn bướm làm chi?

Để cho phải chịu sầu bi não phiền?

-Liếm chi mật dính lưỡi dao

Để cho dứt lưỡi đớn đau vô cùng.

-Miềng mồi nhan sắc ghẹo trêu

Kẻ mê ái nhiễm,phải bêu lấy đầu.

-Tiếng đường lời mật vỗ về

Ẩn tàng ngầm chứa tràn trề khổ đau.

Dục vọng gây nghiệp oan gia

Về sau phải chịu trầm kha muôn đời.

-Danh ,tài,lợi,sắc tham mê

Đời đời kiếp kiếp muôn bể khổ

Làm nghĩa suốt đời đâu có nghĩa?

Thi ân trọn kiếp có gì ân?

Nghĩa ân ân nhĩa là giả tạm

Thì nói làm chi?nói làm chi?

-Cơ trời đã định do trời

Do trời đã định thì đời biết sao?

Biết sao cũng chẳng làm sao

Làm sao cho được chậm mau do trời.

-Trên đời vạn sự vốn là không

Kẻ dại tìm chi phải nhọc lòng

Chỉ chuốc khổ đau càng thế thái

Rớt rồi chung cuộc cũng hoàn không.

-Nhân tình bạc bẽo tợ hơn vôi

Thi ân bố đức càng thêm oán

Làm nghĩa làm nhân đáp lại thù

Đời tàn,tán tận là như thế…

ĐỜI SẮP DIỆT TẬN

-Hiền lành hiếu đạo là vô dụng

Hung dữ ngang tàng được bốc cao

Đạo lý luân thường trung nghĩa hết
Ác gian siễm mỵ được phô bày.

-Chánh chơn liêm sĩ càng chê trách

Siễm mỵ gian tà được đỡ nâng

Hiếu thuận thảo hiền tiêu mất ráo

Hung tàn ác bạc được khen hoài.

-Lương tâm người đã mất rồi!

Tình thương cũng xóa ôi thôi còn gì?

Từ bi bác ái còn chi?

Nghĩa nhân đạo đức còn gì mà mong?

Tín thành đều cũng hườn không

Luân thường quét sạch giống dòng kể chi

Ngu đần mê muội cuồng si

Những điều tội ác có gì biết đâu

Chôn vùi kiếp sống càng sâu

Đời đời kiếp kiếp cất đầu sao lên

Đời tàn tận diệt kề bên

Khiến cho nhân loại lênh đênh khổ sầu

Mấy ai thức tỉnh quay đầu

Nương về đạo đức ngõ hầu tiến lên

Gia công đắp vững móng nền

Đời dầu diệt tận mình hơn Niết Bàn.

ĐẠO ĐỜI

Đạo đời nên hãy nhớ ghi:

Những điều chơn lý hành y mới thành.

Đạo đừng ngược chữ từ bi

Nước đừng trái những điều gì dân mong

-BÚT tích đề ra Pháp diệu mầu

HIỆU danh nhã ngọc với phung châu

TOÀN câu tỉnh thức càng thăm thúy

CHÂN lý riển khai chổ nhiệm mầu

-HOÀ THƯỢNG THIỀN SƯ ngồi Tịnh Tọa

Giữa Trời thanh bạch AUSTRALIA

Quán soi các Pháp Thông Tri ngộ

Thấu triệt chân tâm lý diệu mầu

Vô ngã vô nhân vô sở đắc

Sắc không,không sắc có chi đâu

Chân như tịch tịnh quang minh chiếu

Vạn Pháp quy nguyên khỏi mựa cầu.

-Ngược từ bi chẳng thành công

Trái dân mong muốn đừng hòng nêu danh

Đạo muốn thành nước muốn thành

Phải theo dân ý,phải hành từ bi

Từ bi đi,dân ý đi

Hành theo Chơn Lý,việc gì cũng nên.

                        Sàigòn ngày 9-9-1963

-Cuộc đời có hợp không tan

Thì là không có một ngàn lần không

-Đời mà có hợp không ly

Thì đâu có nỗi sầu bi đoạn trường

-Thế gian là bể tang thương

Thì ta chớ có vấn vương làm gì.

MỘC BỔN THỦY NGUYÊN

Cây thì giữ cội làm đầu

Nước nguồn phải nhớ chớ hầu bỏ qua

Yêu tổ quốc yêu non sông

Tức nhiên yêu mến giống dòng Việt Nam

Người dân Việt,phải yêu thương nước Việt

Là nghĩ tình truyền thống của cha ông

Đừng ham mê danh lợi,chạy tây đông

Mà tiếp rước đàn voi dầy mả tổ.

Xem lịch sử lắm người làm dân khổ

Đều cũng do chính người Việt gây nên

Chạy theo danh theo lợi ở một bên

Nở xáo thịt,nồi da cùng tương sát.

Chúng dân khổ chúng dân càng bi đát

Dùng bạo quyền cướp đoạt hết của dân

Dân phải vâng phải dạ phải vân vân

Nào ai nghĩ người dân đầy đau khổ.

Khuyên những kẻ tham tàn nên tỉnh ngộ

Nhớ nước nguồn,cây cội đứng đầu tiên

Lo cho dân,bình trị nước được yên

Hưng phục quốc đền ân cho tông tổ.

Thương dân,chớ nên làm dân đau khổ

Mến giống nòi, chớ giết hại lẫn nhau

Chữ tình thương, xiết chặt nghĩa đồng bào

Cây có cội, nước nguồn nên phải nhớ.

            Một buổi chiều gió rét ảm đảm mùa đông năm Tuất

-Khi đã có mặc cảm thành kiến với họ rồi,

thì dù họ có việc hay gì cũng thấy là quá dở.

-Một cái biếm,trề,hay lắc đầu,thở ra

làm đau nhức còn hơn là một mũi tên va chạm.

-Một tiếng rung cảm,làm cho bao tâm hồn

thổn thức, ăn ngủ không yên.

-Một lời hiền hòa dịu ngọt…

nó sẽ hóa giải đi những nỗi ưu sầu lo ngại.

-Một tiếng than van,

là một lời thiết tha ai oán!!!

-Một tiếng chua chát,làm nát tâm can

Một lời hiền hòa, nhà nhà hạnh phúc…

-Chơi dao thì đứt tay

Gần mực mài phải dính.

-Giỡn với lửa có ngày bị phỏng

Gần sắc dục dễ bị cuốn lôi.

-Có mấy ai uống rượu mà không say,

mà hễ say thì tất phải loạn,

đã loạn thì việc quấy ác gì cũng dám làm.

-Bạn đừng khoe tài giỡn chơi với cọp

Nếu không trầy thân cũng có ngày mất mạng.

-Người giỏi nhảy dây

Cũng có ngày phải té.

-Những gì kinh sợ

Thì chớ xem thử, coi chơi!

-Những gì ngán ghê

Thì không nên nhắc đến.

-Nước đục vì bùn nhơ

Người dơ vì tâm vọng.

-Thân dơ lấy nước rửa

Tâm nhơ dùng Pháp bảo để tắm gội.

-Người lái xe gặp đường trơn lầy phải thận trọng kẻo sa xuống hồ mà nằm.

-Miếng chung đỉnh, bã lợi danh, mùi phú quý nó quyến rũ lôi cuốn con người tựa hồ như là ma túy.

-Con người không có quyền tự chủ,là vì biết những điều tội lỗi quấy ác mà vẫn làm theo.

-Anh đừng phiền giận cây gai bén nhọn đã va chạm vào anh, bởi nó là vật vô tri,vã như một kẻ nào mà anh cho cũng như cây gai, thì anh cũng tự nghĩ như vậy.

Kẻ nói tôi không thích người ta khen

Chính kẻ ấy lại thích người ta khen nhứt.

-Họ sợ mà nghe mình,

Chưa hẳn là họ theo mình.

-Họ sợ mà theo mình

Thì có thể làm hại lại mình.

-Ăn chi no quá mà than tức bụng

Tham chi cho quá mà hại đến thân.

-Thói cũ khó chừa

Ngựa  quen đường cũ

Ăn cắp quen tay

Ngủ ngày quen mắt.

-Cái nết đánh chết cái tật

Ăn quen nhịn không quen.

-Dằn được một cơn thịnh nộ

Thắng được một trận giặc lòng

Ấy là bạn đã thành công một giai đoạn rồi đó.

-Suốt hai mươi bốn giờ trong một ngày đêm, bạn dành ba mươi phút để kiểm lại lời nói, việc làm, và tâm niệm của bạn,xem coi nó đáng ban thưởng hay phạt răn…Bạn hãy thực hành đi.

-Tâm chánh phải đánh đuổi tâm tà

Tâm Phật trừ diệt được tâm ma

Thì khỏi sanh ra điều tội ác.

-Trên bước đường dầu anh lỡ vấp té

rồi cũng phải đứng dậy mà  đi

thì mới tới đích.

-Làm được việc thành công mà không hô hào ấy mới thật là người khôn kín.

-Lời nói,với việc làm,

hai là điều kết quả khác nhau.

-Hay làm hơn hay nói,

Bánh vẽ chẳng ăn no.

-Nuôi  cọp gỗ khỏi tốn mồi

nhưng hù con nít,nó cũng vẫn sợ.

-Con ong chỉ hút lấy mật hoa,

chớ mùi hoa và màu hoa vẫn còn nguyên vẹn.

-Tự cho mình có đức tánh kiên nhẫn,

thì nhẫn ấy chưa được hoàn toàn trọn vẹn.

-Anh nói mà không làm nhiều lần,

thì lời nói của anh  sau này sẽ trở thành vô dụng.

-Người yêu hoa, nên mới chơi hoa

Kẻ thích đàn, mới cầm đến phím đàn.

-Cây không ttrồng, thì lòng không tiếc

Con không đẻ,thì dạ không thương.

-Người không nuôi,ai thèm bảo dưỡng

Vật không sắm,ai lại giữ gìn.

-Miệng thường nói:thương cha,mến mẹ

Dạ hỏi lòng có bảo dưỡng không?

-Thương dân, mến nước, yêu nòi giống

Nên tự hỏi lòng có thực không?

-Con két kêu cha, nhồng kêu mẹ

Nhưng mà thực sự biết gì đâu.

-Dòng nước có đục có trong

Con ôi! chọn lấy một dòng mà đi!

-Đường đời vạn nẻo chông gai

Con ôi tìm chọn một ngày về sau

-Trách ai hữu nhãn vô châu

Phụng loan mà phụ, cú sầu mà ưa.

-Cam sành chê đắng chê hôi

Hồng dim chê lạt, cháo bồi khen ngon.

-Phụng hoàng đỗ chốn cheo leo

Sa cơ thất thế phải theo bầy gà

Chừng nào mưa thuận gió hòa

Thay lông đổi cánh, đổi ra phụng hoàng.

-Bất cứ sự việc chi, mà đàn bà biết,

thì mọi người đều biết.

-Anh nói cha anh,anh cũng chưa tin

thì thử hỏi ai có thể tin được anh chăng?

TƯ TƯỞNG

Những tư tưởng sau đây của Sư Lạt Ma Dapolladjé, là Tổ Sư thứ ba truyền sang giáo pháp ở Tây Tạng.Ngài là tác giả nhiều quyển sách triết lý và đạo đức… Ngài hằng dùng tư tưởng mà dạy đạo cho chư đệ tử.Về thuật tư tưởng pháp môn Thiền quán.Vậy ai muốn thoát khỏi sanh tử và chứng đắc đại ngộ, thì cần tham thiền về mấy đoạn sau đây:

*Đã sanh ra làm con người mà phí các đời người, để làm những việc vô lý,hoặc hư hại,mà sống một cách tầm thường, rồi chết, ấy chẳng phải là đáng tiếc lắm ru!

*Đời người đã vắng, mình lại còn sống trong chỗ tham chạ, và đem trí thức mà chôn dưới bùn nhơ của kẻ thế (bào ảnh), ấy chẳng là đáng tiếc lắm ru?

*Nết hạnh và nguyện vọng đạo lý là cỗ xe đưa mình đi giải thoát, nhưng nếu mình lại để cho các mối phiền não phá nát hết những nết hạnh đó, và hủy hoại những nguyện vọng kia, thì đáng tiếc lắm ru?

*Một ông Thầy hiền đức có thể độ mình giải thoát, nhưng tâm trí mình, chưa sáng suốt, mà mình đã vội trách Thầy thì đáng tiếc lắm ru?

*Tâm mình thấy phát sáng, mà mình lại tự vùi lấp trong những hành động thấp hèn làm cho nó lu mờ đi, thì đáng tiếc lắm ru?

*Đã đạt được Đạo Lý quý hóa của Phật Thành, mà vì sự nuôi thân, hay vì một mối lợi hèn,mà đành đem bán cho những phường không biết giá trị của Đạo Lý, ấy chẳng phải là đáng tiếc lắm ru?

*Tất cả chúng sanh đều là bà con với mình, mình phải lấy nghĩa vụ mà đối xử, nếu mình lãnh đạm hay oán ghét là đáng tiếc lắm ru?

*Tất cả chúng sanh đều là bà con với mình, mình phải lấy nghĩa vụ đối xử, nếu mình lãnh đạm hay oán ghét là đáng tiếc lắm ru?

*Nên tầm thầy thông minh đại trí giỏi về đạo, và có lòng từ bi, nên kiếm nơi thanh tịnh an nhàn,có thể làm chỗ học đạo,và suy nghĩ,yên trụ,rồi ở đó luôn.

*Nên chọn bạn đồng tâm, đồng ý chí và tin cậy để được sống chung tu học.

*Nên nghĩ đến chỗ hại, ở tánh tham ăn,trong khi ngụ nơi tịnh thất,chỉ nên để sẵn thức ăn dùng vừa đủ làm cho mình vừa có sức khỏe thôi!

*Nên giữ lấy nhịp điệu ăn uống và cách sinh hoạt có thể làm cho mình khỏe khoắn và mạnh dạn luôn.

*Nên nghiên cứu các tôn giáo mà mình có thể hiểu và không nên thiên lệch,mà mình phải giữ lấy mực công bình.

*Không nên gần với bậc thầy có lòng tham vọng muốn cho được có nhiều danh tiếng và của tiền.

*Không nên gần với bằng hữu (bạn tác bà con…) hoặc những đệ tử có thể hại đến sự trang nghiêm hay bước đường tiến hóa về đạo đức của mình.

*Không nên gần với mấy nhà hay nơi nào mà chỗ đó người ta không ưa thích mình,hoặc tâm trí mình không được yên ổn.

*Không nên lường gạt trộm cướp của người mà nuôi mình.

*Không nên thi hành những việc có thể làm giảm trí thức mình.

*Không nên vận động hoặc thi hành những việc vô bổ.

*Không nên dấu lỗi mình, mà bày lỗi người nói lén.

*Không nên hành động,theo tánh bỏn sẻn.

*Không nên có tánh thù lây oán chạ mưu độc hại người, không lòng từ ái.

*Phải biết rằng, vạn vật mà ta nhận thấy bằng ngũ quan, hoặc hiện đến thình lình, đều có bổn tánh tan rã vô thường,cái ta không phải là thiệt, nên biết rằng: nó là như hư không (espace) vậy thôi.

*Phải biết rằng, những lý tưởng hiệp lại thành trí sanh ra bởi những nhơn duyên liên tiếp nhau, phải biết lời nói và thân thể hiệp bởi bốn chất đều là vô thường cả.

*Phải biết rằng:cái nỗi khổ xảy ta là  những quả báo của các sự hành vi đã qua rồi, các nỗi khổ là phương pháp, để thức tỉnh tâm trí, làm cho hiểu đạo đức, là cần ích (ngay như Đạp Phật dạy cách giải thoát nạn khổ) cho nên phải nhận chúng nó là thầy mình.

*Sung túc về vật chất,thường có hai đường đạo đức,cho nên phải coi vinh hoa phú quý như những giặc nghịch mà mình phải đề phòng,như vậy sự giàu sang sung sướng cũng là phản với nước,làm cho trí thức dễ mở mang.Thoảng như chúng nó đến,hoạn nạn có khi dục người quy hướng về đạo lý, phải nhận chúng nó là thầy của mình.

*Ai đã thành nhà đạo đức thời phải cư xử ra nhà đạo đức,chớ không phải lấy vô đạo đức mà ăn ở theo thế thường (phàm phu).

*Thật ra thì không nhân vật nào sống độc lập và sống tự nơi mình.Vạn vật trên hoàn vũ hữu hình hoặc vô hình, ý tưởng phát ra trong trí bởi những cảm xúc ở giác quan,các điều xảy ra cho mình bởi những việc làm đã qua.Tất cả vạn vật đều tùy với nhau nhịp nhàng mật thiết.

*Phải ra khỏi xứ sở và đến chỗ lạ,không ai biết mình,như vậy đặng thoát khỏi sự ràng buộc ở gia đình,và những sự trìu mến,trong chỗ  quen thuộc và trực tiếp hàng ngày, với những người và vật.

*Sau khi tầm được Thầy, là một bậc Minh Sư hiền đức,mình phải bỏ lòng thương thân và kiêu mạn, phải nghe giáo lý và tuân theo lời khuyến khích của Thầy.

*Nhà đạo đức phải đem bài giảng mình đã nghe,hoặc những đạo đức mình đã thọ mà thuyết giảng hàng ngày trong đời mình, thì mình phải thi hành theo đó luôn.

*Đã thấy trong tâm phát sáng, mình không được biếng nhác, phải cố dùng lấy cái sáng mới phát ra đó, và chẳng khi nào để cho tư tưởng xa rời ý chí.

*Khi đã nhờ tham thiền mà hưởng được an lạc,mình phải chọn cảnh êm đềm tịch mịch mà tịnh tâm,chớ không được nhẩy ra lăn lộn trong chỗ xao xác về mặt vật chất,mà lo lắng việc trần gian.

*Nhà đạo đức phải thống trị toàn vẹn thân thể,lời nói và tâm ý mình, đã lấy giải thoát làm mục đích,mình chẳng được đuổi theo tư lợi (lợi cho thân mình, đã nhận cái thân là giả). Mình phải tế độ người, và lúc nào mình cũng phải giữ thân thể,lời nói,và tâm ý, không cho sa vào lối thường lề.

*Mới bước lên đường đạo,mình phải cố sức nghe giảng kinh thuyết lý.

*Đức tin phát ra nơi mình,mình phải dùng nó mà làm đề mục để tham thiền.

*Hãy ở nơi chỗ thanh tịnh cho đến chừng thấu phát định tâm.

*Những tư tưởng mình chạy lạc và mình khó chăm chú, thì phải cố sức mà kềm chế chúng nó.

*Như mình rũ liệt, thì cố sức làm cho tâm trí phấn khởi thêm lên, mình cố thiền định mãi cho đến khi được tươi tỉnh,không còn sức gì đánh ngã được nữa.

*Đã được như vậy rồi, mình cố làm cho tâm thần nhập định một cách tỉnh táo lâu hơn, Đặng khi muốn nhập định thì được tức thì,chừng ấy sẽ thành ra quen thuộc dễ dàng.

*Rủi bị hoạn nạn mình cứ bền chịu với thân thể lời nói và tâm trí.

*Sự ham muốn và lòng luyến ái nảy nở ra nơi mình và toan lấn lướt mình, mình phải đánh ngã chúng nó ngay.lúc mới phát khởi.

*Những mối từ bi bác ái, mình còn bơ thờ chậm lụt,mình phải cố làm việc hiền lành nhơn đức, đặng khêu gợi chúng nó ra mau.

*Nghĩ rằng:mình ra làm người thật khó, nghĩ như vậy khiến mình làm đạo,vì làm người vốn để có dịp tu thân lập tâm.

*Nghĩ đến sự chết, đến cái đời vô định không chắc vào đâu, vì mình không biết mình sống bao lâu,và không biết thời thế xảy ra cho mình như thế nào?nghĩ như vậy khiến mình ăn ở theo đạo lý.

*Nghĩ rằng nhân quả liên tiếp nhau không bao giờ sai chạy, nghĩ như vậy khiến mình lánh những việc đeo quả báo tai hại về sau.

*Nghĩ đến chỗ giả dối, chẳng thiết đến sự vắn vỏi của đời nầy, đem so sánh với cái kỳ hạn vô tận của vòng luân hồi, khổ não, nghĩ như vậy mình ra sức lo mà tự tìm con đường để sớm giải thoát lấy mình.

*Nghĩ đến chúng sanh vướng biết bao tai nạn,khiến mình cố sức tự giác để thoát ra.

*Nghĩ rằng chúng sanh chất chứa trong lòng những mối dục vọng sâu xa, những sự bất công giả trá, nghĩ rằng:rất khó mà chặt đứt sự phiền não ấy, nghĩ như vậy khiến mình tham thiền nhập định để đạt đến cõi của chơn lý.

*Đức tin ít mà trí quá nhiều, làm sa vào cõi sai lầm,và thành người chỉ giỏi thuyết lý thôi.

*Sốt sắng hành đạo mà không học đạo trúng cách, làm sa vào cõi sai lầm,và thành người chỉ biết viễn vong và bậy bạ thôi.

*Tham thiền mà không hiểu lý, tức tu mà chẳng học,làm sa vào mê ám và loạn tâm.

*Không giữ tâm trí để cho nó xa nẻo tinh thần đạo đức,làm cho mình trụy lạc vào chốn thấp thỏi ở hồng trần.

*Thọ chánh giáo và biết chỗ học của mình là đáng,nhưng không thi hành, làm cho mình thành người kiêu căng, những ngỡ không học mà biết, mình lại chê bai các môn học,thấy người đau khổ chẳng xót thương, làm cho mình ở vào địa vị kẻ có trí mà thiếu đức, và khiến mình chỉ giải cứu lấy mình một cách duy kỷ thôi.

*Không đè nén lòng tham vọng, tức đeo theo những cơ hội sung sướng theo thế tục.

*Ưa rước kẻ tin tưởng mình và khen tặng mình, ấy mình sa vào cảnh tự cao một cách nhỏ nhoi vi tế và hẹp hòi.

*Có kẻ ngỡ lòng hâm mộ là đức tin.

*Có lẻ ngỡ trìu mến gắt hiễm là lòng ái mẫn.

*Có kẻ ngỡ ngưng trí hoặc mê thần là tham thiền đại định, đến cõi vô sắc giới.

*Có lẻ ngỡ rằng: trí được biết được một vào việc lạ là bắt đầu giác ngộ rồi.

*Có kẻ ngỡ rằng:những người lướt càn với tình dục là bực sư huyền bí, không còn ở dưới quyền luật lệ nữa.

*Có kẻ ngỡ việc làm có mục đích tư riêng là việc làm công ích,việc làm công ích mà cho là việc làm vô ích.

*Có kẻ ngỡ mưu chước xảo trá là phương cách khéo léo khôn ngoan.

*Có kẻ ngỡ phường tà mỵ là bậc minh sư.

*Cắt ái bỏ nhà, đặng đi làm sư không ái không nhà, chẳng phải là bậy.

*Kính trọng bậc thầy không phải là bậy.

*Học đạo cho tới cùng,nghe giảng,suy nghĩ và tham thiền,không phải là bậy.

*Sở mộ những nguyện vọng cao thượng vinh quang mà giữ nết khiêm nhượng không phải là bậy.

*Đem trí sáng và sâu mà hiệp với tánh, không kiêm cách, không phải là bậy.

*Làu thông kinh sử,lấy nghị lực bền chí mà học đạo cho đáng bậc thầy,kinh nghiệm về tinh thần cho thật sâu xa, nhưng không kiêu ngạo không phải là bậy.

*Dám liều chết không lo phần mình, lại lo làm lành giúp đời,không phải là bậy.

*Gần người hiền mà ngu tối, có khác nào ngồi dựa mé sông mà chịu chết khát.

*Thông hiểu luân lý, đạo nghĩa, mà không chịu dùng để ngăn ngừa việc tình tội, thì có khác nào người bệnh có thuốc mà không chịu dùng để trị cho lành bệnh.

*Giảng Pháp lý, mà không chịu thi hành những lời giảng của mình, thì có khác nào con két nói chuyện suông.

*Đã dùng những chước gian lận xảo trá bất công, mà làm giàu, rồi đem của ấy ra mà bố thí, cúng dường, thì chẳng khác nào đào hố nầy để lấp hố kia, chỉ là nhọc công mà thôi.

*Ra trồng khổ hạnh từ bi, làm việc công đức, đặng người kính mến, và cho có thinh danh, thì khác nào đem của báu mà đổi lấy một miếng ăn.

*Tụng niệm giỏi,hành lễ khéo mà lòng không thật mộ, thì có khác nào người nhà  giàu đã làm mất cái chìa khóa kho vàng.

*Đã không trọn hiểu chơn lý và đạo đức mà muốn đem giảng dạy cho người, thì có khác nào một kẻ mù toan dắt những người đuôi.

*Ở nơi thanh vắng xa trần tục mà sư còn nhớ đến cuộc đời thì sư lỗi lầm.

-Kẻ nào coi sự nhận xét ở giác quan và những sự thành tựu sơ sịa của lễ phép,bề ngoài làm trọng, và phế nẻo tâm thần, kẻ ấy có khác nào đứa nhận đồng đỏ là vàng ròng.

-Ở nơi thanh vắng xa trần tục mà còn nhớ cuộc đời là sư lỗi lầm.

-Đứng đầu tăng chúng với thiện nam tín nữ mà sư còn lo thủ lợi riêng là sư lỗi lầm.

-Trong lòng còn ưa thích ham muốn là sự lỗi lầm.

-Còn phân biệt cái ưa với cái không ưa, không chừa bỏ lòng thương ghét thì sự lỗi lầm.

-Đã dứt bỏ sự sống theo thế thường mà mong phúc hậu là sự lỗi lầm.

-Tánh nết có chỗ chê mà sư không chịu sửa thì sự lỗi lầm.

-Đem giáo lý quý hóa thay mà đổi lấy bát cơm hay của cải thì sự lỗi lầm.

-Nói luận về đạo lý, nghe rất thông, mà chính mình không hành theo,thì sự lỗi lầm.

-Tánh nết có chỗ chê mà sư không chịu sửa là sự lỗi lầm.

-Ở nơi thanh tịnh không được,chẳng có phương pháp nghị lực giữ mình để tránh khỏi sung sướng và chẳng có gan chịu nghèo là sự lỗi lầm.

-Cần phải đủ trí thông minh và suy xét đến chỗ phương tiện của những sự thật mình đã tầm.

-Cần phải ngán sợ sự sống chết luân hồi ấy là nấc đầu,bắt từ đó mình bước lên đường đạo.

-Cần phải gặp thầy giỏi để dắt mình theo đường đạo đến cõi giải thoát.

-Cần phải có trí thông minh thấu hiểu cao xa, lòng can đảm bền chắc, và chí kiên nhẫn vững vàng.

-Cần phải có đủ nghị lực mà bỏ các tội lỗi và lập nên công đức.

-Cần phải thẩm đoán cho sâu xa đặng hiểu tột diệu lý.

-Cần phải thấu pháp định tâm bất luận vấn đề nào và lúc nào cần phải biết dùng bất luận việc gì đặng mau tiến hóa về đạo đức.

-Không mấy kiêu ngạo,không mấy ghét ganh,tỏ ra đức người thanh bạch.

-Không mấy ham muốn có chút ít đồ thường cũng đủ cho mình vừa ý.

-Không ưa trèo đèo và không nịnh hót tỏ ra trí người cao thượng.

-Giữ gìn luật nhơn quả tỏ ta người đã thông minh.

-Nhìn chúng sanh một cách bình đẳng tỏ ra trí người cao thượng.

-Tự mình chịu bề thiệt thòi,nhường phần thắng lợi cho người, tỏ ra đức độ người cao thượng.

-Nên khác hẳn với phàm phu tục tử trong mọi lý tưởng, dầu cho đến lý tưởng nhỏ nhặt hơn hết, mình cũng khác với họ luôn tỏ ra trí người cao thượng.

-Làm những điều tội ác,mà lại muốn hưởng những quả tốt lành, thì chẳng khác nào kẻ gieo trồng chanh ớt mà muốn kết quả trái xoài cam.

-Đam mê vật chất, tiền tài và danh vọng thì chẳng khác nào kẻ liếm mật trên lưỡi dao.

-Ái nhiễm theo sắc dục và tình yêu thì chẳng khác gì con thiêu thân nhảy vào ngũ sắc của hoa đèn mà uổng tử.

-Kẻ làm tội ác mà muốn lưu danh, ấy cũng như người liệng gạch đá xuống sông lại muốn nổi trôi theo dòng nước.

-Ở dối trá cũng như ăn đồ có tẩm thuốc độc, là tự mình chịu cảnh quả khổ cho chính mình.

-Người thiểu trí làm chủ gia đình (chùa chiền…) cũng như bà già làm mục đồng, là tự mình gây khó cho mình.

-Không hiến thân giúp người được yên vui, lại bắt người làm cho mình được sung sướng, thì giống như người mù lạc đường nơi đồng cát, ấy là tự mình gây thảm cho mình.

-Việc nhỏ mình chẳng xong, lại lãnh phần to lớn hơn, có khác nào kẻ yếu đòi vác đồ nặng, là tự mình gây khổ nhọc cho mình.

-Bỏ tham thiền, để vui chơi dưới thị tứ, ấy cũng như con hươu đang yên thân trên núi bỗng đi xuống miệt đồng bằng.

-Không chịu mở mang trí huệ lại mong thâu đạt tiền ở thế gian, thì cũng giống như con phụng để cho xệ một cái cánh đi rồi.

-Lúc nào mình đã dứt được lề lối thấp thường về tôn giáo mà tầm thầy hiền đức thanh cao thì mình nên mần.

-Lúc nào mình không ham thâu trữ của cải nữa thì mình nên mần.

-Lúc nào mình bỏ chung chạ với đời để ẩn cư một nơi yên tịnh thì mình nên mần.

-Lúc nào mình định không còn dùng người để đoạt mục đích ích kỷ cho riêng mình thì mình nên mần.

-Lúc nào mình thoát khỏi những hình hài thể sắc và được thấu đáo bổn tánh của tâm thần thì mình nên mần.

-Chẳng theo người hiền đức hành đạo chơn thật lại theo phường giả dối xảo ngôn thì lầm to.

-Chẳng suy nghĩ cho thấu nhập chơn lý,lại sống trong cảnh hy vọng và lo sợ thì lầm to.

-Chẳng lo sửa mình, lại lo đi sửa người thì lầm to.

-Chẳng gắng sức đặng làm giác tuệ mau phát hiện trong tâm lại ra công đeo đuổi địa vị sang cả trong xã hội thì lầm to.

-Điều cần ích, trước nhứt là phải chán ngán với cuộc luân hồi, không còn muốn sống chết,không còn muốn chìm đắm trong đó nữa.

-Ngán sự đời một cách nhiệt thành, như con cheo bị nhốt trong chuồng toan thoát ra khỏi cho khỏi chuồng đó vậy.

-Điều cần ích thứ nhì là bền gan vững chí dầu khó nhọc đến đâu cũng không thối chuyển.

-Điều cần ích thứ ba là tuy khó nhọc mà mình vẫn an lòng vui vẻ luôn.

-Trước nhất cần phải biết thì giờ chóng chóng thắm thoát qua mau lẹ cũng như một anh bị thương hấp hối gần chết vậy.

-Kế nữa là cần phải suy nghĩ tường tất một khi vô thường đã đến thì không thể nào chần chờ được nữa.

-Trước hết cần phải ham mộ đạo lý một cách sốt sắng như người đang đói mà thấy những món ăn,Kế cần phải hiểu bổn tánh của tâm trí mình quyết cho nó là hư không và bổn ngã là chẳng thật nó vốn chỉ là bào ảnh…Sau nữa thầm xét tất cả vạn vật các pháp từ hữu vô đều là huyễn hóa bào ảnh cả.

-Không giác ngộ với lẽ sống ,là cái sống vô thú vị.

-Sống mê tối là sống trong thống khổ.

-Mọi người không thể tự sống riêng một mình.

-Tìm hiểu là đi đến nơi sáng suốt.

-Chơn lý chính là nuồn sống hạnh phúc.

-Quyết tâm là xây dựng được mọi điều.

-Theo đúng với chơn lý, sẽ diệt được tất cả việc lo ngại.

-Chơn lý sẽ thắng được mọi sự lầm lạc.

-Càng bước càng đến, càng tìm càng hiểu.

-Định nghiệp bất năng chuyển:duyên nghiệp của tiền định khó mà chuyển biến thay đổi.

-L’homme doit conduire la machine et ne pas se laisser conduire par elle.

Nghĩa là: Con người phải chỉ huy máy móc, chở để máy móc chỉ huy mình.

-Bạn hãy tự tin, bạn có đầy đủ huyền năng để được làm Phật.

-Yêu thì muốn cho sống, ghét thì muốn cho chết.Mình không có quyền làm được sống chết,mà lúc lại muốn cho sống,lại lúc muốn cho chết, như thế chẳng phải là mê hoặc lắm ru? “LUẬN NGỮ”

-Người ta mà ai không có lỗi, có lỗi mà sửa đổi lại được thì còn gì hay hơn?

-Vật trong thiên hạ không có gì mềm nhũn bằng nước,thế mà to vô hạn,sâu khôn cùng.

-Cắn chặt răng để chịu thiệt

Đứng vững gót để làm người.

-Người đi đêm không phải là gian,

nhưng không thể cấm con chó không cắn được.

-Cái bể tình dục lấp mãi không đầy,

Cái thành sầu khổ phá mãi mà không tan.

-Dầu ai nói ngửa nói nghiêng,

Phận ta ta giữ như kiềng ba chân.

-Răng cứng nên phải gẫy hoài

Lưỡi mềm dai dẻo có tài uốn cong.

-Đá,thép bị lửa đốt thiêu

Nước tuy mềm mát mọi điều dẹp tan.

-Hơn thì sanh oán sanh thù

Thua thì họ lại chê ngu cũng phiền

Muốn sao được gọi nhân hiền

Không hơn không kém không phiền không lo.

-Hơn để làm chi?

Kém để làm chi?

Lẩn quẩn với ngu si

Vạn sự chẳng có gì?

-Ai cũng  rõ biết ái tình là nguồn gốc của muôn sự khổ đau…

Thế mà vẫn mãi mãi trung thành làm đầy tớ triền miên của chúng.

-Anh oang liệt là khi anh diệt được lòng tà

Anh đáng danh là khi anh không còn ái nhiễm.

-Nói ra mà không ích lợi

Thà ngậm như hến còn hơn.

-Không hay nói với trường hợp không đáng nói

Chẳng nên làm việc chẳng ích gì ai.

KINH THIÊN THỈNH VẤN

 

Có vị thiên nhân đến vấn hỏi:

Gì là dao gươm sắt?

Gì là thuốc thảm độc

Gì là lửa cháy bừng

Gì là tối mù mịt

-Người nào là được lợi?

Người nào là mất lợi

Gì là giáp trụ bền

Gì là dao gậy tốt

-Gì là giặc cướp giựt?

Gì là của trí nhân

Gì là trong nhân thiên

Gì là hay cướp bóc

-Gì là rất yên vui?

Gì là giàu sang lớn

Gì là thường đoan nghiêm

Gì là thường xấu xí

-Gì là quyến thuộc thiện?

Gì là tâm oán oác

Gì là khổ  cực trọng

Gì là vui thứ nhất

-Gì (Ái) mà không hợp?

Gì hợp mà không ái

Gì là bệnh cực nhiệt

Ai là đại lương y

-Gì che được thế gian?

Gì làm mê thế gian

Gì làm bỏ bạn thân

Gì ngăn lối sinh thiên

-Vật gì lửa không cháy?

Gì cũng chẳng xé tan

Nước không làm mục nát

Lại phù trì thế gian

-Gì cùng vua chống giặc?

Dũng mãnh kháng cự nhau

Không bị nhân phi nhân

Tới nơi xâm đoạt được

-Con nay còn ngờ vực

Thỉnh Phật vì trừ đoạn

Đời nay đến đời sau

Ai tự dối cực độ?

Đức Phật đáp lại

-Lời thô dao gươm sắt

Tham dục thuốc thảm độc

Lửa giận bực cháy bừng

Vô minh tối mù mịt

-Người cho là được lợi

Người nhận là mất lợi

Nhẫn là giáp trụ bền

Huệ là dao gậy tốt.

-Nghĩ là giặc cướp giựt

Giới là của trí nhân

Trong các cõi nhân thiên

Phạm giới hay cướp bọc.

-Ít muốn rất yên vui

Biết đủ giàu sang lớn

Giữ giới thường đoan nghiêm

Phá giới thường xấu xí.

-Phúc là quyến thuộc thiện

Tội là tâm oán ác

Địa ngục khổ cực trọng

Vô sinh vui thứ nhất.

-Mọi dục, ái không hợp

Giải thoát hợp không ái

Tham là bệnh cực nhiệt

Phật là đại lương y.

-Không trí che thế gian

Si làm mê thế gian

Sẻn tham bỏ bạn thân

Nhiễm trược ngăn sinh thiên

-Phúc lửa không cháy được

Gió cũng chẳng xé tan

Phúc nước không làm mục

Thường phù trì thế gian.

-Phúc cùng vua chống giặc

Dũng mãnh kháng cự nhau

Không bị nhân phi nhân

Tới nơi xâm đoạt được.

-Người có nhiều của bái

Mà không hay tu phúc

Đời này đến đời khác

Kẻ gian dối cực độ?

 

 

Khi nghe Đức Phật giảng xong rồi, vị thiên nhân đến trước chân Phật đảnh lễ tạ ơn rồi thoạt nhiên biến mất.

-Cõi đời nầy là một cõi vĩnh viễn bất công

Mạnh được yếu thua, thắng vua thua giặc

Lẽ phải do mạnh,lẽ quấy bởi thế yếu

Ấy là định luật bất công của từ ngàn xưa.

-Đừng tưởng trong bóng tối không thần linh nơi miễu đình là vô chủ.

-Anh có tài  dối trá lường gạt họ

một đôi bà năm bảy lần

chứ không thể nào anh dối gạt được họ mãi suốt đời.

-Họ thương mến anh, họ che chở bảo vệ anh

Họ nễ sợ anh, họ sẽ tìm cách hại anh.

-Anh làm cho người ta thương là anh khôn

Anh làm cho người ta sợ là anh ngu.

-Có tài đừng cậy nương tài

Chữ tài liền với chữ tai một vần.

-Lên voi xuống chó mà chi?

Thạnh suy, suy thạnh xưa ni lẽ thường

Soi gương kim cổ đã tường

Trăng tròn rồi khuyết là đường xưa nay

Nước ròng rồi lớn đổi thay

Chỉ trong cơ tạo ra ngoài được đâu.

THOÁT VÒNG TỤC LỤY

Cõi tục lụy dẫy đầy ma phiếm và thôi miên,

Mà kẻ nào không mê nhiễm lìa xa nó được

gọi là khó thoát vòng tục lụy.

-Cõi đời nầy là một cõi vĩnh viễn không bao giờ phân biệt được đen trắng phải trái,nên bao nhiêu người hiền tài đều đã bị hiểu lầm và mai mỉa…

Vì người đời không có mắt trí để nhận xét.Còn bao nhiêu kẻ tiểu nhân khéo trang diện bề ngoài, thì người ta lại cho là hiền nhân, quân tử.Trên thế gian thật hiếm người có trí nhận xét một cách chân chính.

-Nếu họ muốn ta vui, họ chỉ khen ta vài tiếng, họ muốn ta buồn họ chê ta vài tiếng.Nếu ta bị động như vậy, thì ta sẽ trở thành những món đồ chơi trong tay của họ.

-Người tu mật hạnh của Bồ Tát,chỉ được làm việc lợi ích cho chúng sanh chớ không được làm hại.Nhịn những điều mà người khác không nhịn được.Làm những việc mà người khác không làm được.

-Một viên quan tham ô hủ hóa nhưng khéo che mắt dân chúng thì ai cũng tôn trọng quý mến.Còn những bậc chí sĩ hiền tài can đảm nói lên ý nguyện của mình và những điều bất công trong xã hội,thì thường bị coi là phản động và có khi phải chịu cực hình.

-Cõi đời nầy là một cõi vĩnh viễn không bào giờ có được sự công bằng,những kẻ có quyền thế và nhiều mưu mô quỷ quyệt,họ có thể bảo trái là phải, còn những kẻ thật thà yếu thế, thì dầu có phải cũng bị người ta cho là trái.

-Người đời hình như chỉ thích hào nhoáng giả dối chứ không đi tìm lẽ chân trong cái giản dị.

-Có mất tự do, mới nhận thấy được tự do là cao quý.Có giải thoát, mới biết sự ràng buộc là nỗi khổ đau.

-Mê say đắm nhiễm trong vòng trụy lạc mà cho là hạnh phúc và vui sướng, thì kẻ ấy không bao giờ thoát ra khỏi vòng cuồng quẩn của kiếp sống trần trược được.

-Thế gian nầy không phải là chỗ nơi nương tựa cứu cánh cho kiếp sống con người.Có giác ngộ điều nầy thì mới mong thoát khỏi vòng luân hồi sanh tử.

-Mượn chiếc thuyền tình qua bể ái

Đưa cơn sống sắc đến rừng thiền

Trong gương trí huệ lau lòng tục

Lần chuỗi bồ đề kết trái duyên. “HUỲNH MẪN ĐẠT”

-Cánh cửa từ bi nương phận bạc

Mảnh gương tế độ mượn màu hồng

Trời tây biển khổ xem ngao ngán

Tỉnh giấc hoàng lương nguyệt nửa vòng. “SƯƠNG NGUYỆT ÁNH”

-Khi sang phải tưởng lúc hèn

Khi hèn phải tưởng lúc sang có ngày.

-Trên đời vinh nhục là thường

Nhục vinh,vinh nhục là đường xưa nay.

-Người có tánh lừa gian

Thường nghi nan kẻ khác.

-Kẻ thiếu nợ không muốn trả

Thế mà kẻ ấy sợ người khác giựt nợ mình.

-Mình dối gạt mình, ấy mới là điều đáng tủi nhục hơn hết.

-Suy đoán mình tưởng người cũng thế có khi lầm sai.

Tự nhiên giả ý ghen,là có ý tình trăng gió.

-Khiêm tốn với kẻ trí sẽ được người tôn

Khiêm tốn với kẻ ngu sẽ bị người khinh dễ.

-Ăn theo thuở, ở theo thì

Có việc tùy,có việc chẳng.

-Chớ hiểu lầm kẻ gan lỳ là dũng.

-Can đảm và gan lý là hai đối tượng.

-Kẻ sống lý trí không phải là không tình cảm nhưng biết phân biệt giữa tình cảm và lý trí.

LỜI RĂN NỮ GIỚI

Đã mang số kiếp đàn bà

Thường thường hay nói việc nhà người nghe

Có gì thì cũng đem khoe

Ngồi lê đôi mách ham nghe chuyện người

Vui mồm chẳng biết hổ ngươi

Nói nói cười cười việc xấu người ta

Tìm tòi bươi móc cho ra

Việc gì kín đáo dù xa hay gần

Bớt thêm thêm bớt lắm lần

Thường hay đôi chối ta thân đủ điều

Chuyện ít hay nói cho nhiều

Chuyện nhiều hay nói ít là điều thường xuyên

Rầy la chửi rủa liên miên

Ganh hềm đố kỵ chẳng kiêng chẳng chừa

Nổi nóng:làm,nói…cho vừa

Lắm lần hối hận chẳng chừa được đâu

Cơm nhà nói chuyện đâu đâu

Áo nhà mặc ấm mong cầu việc ai

Còn thêm những chuyện thày lay

Đã vô trách nhiệm mà hay làm tàng

Đó là bệnh phụ nữ mang

Phần nhiều như thế chớ than trách phiền

Nói chung chẳng phải tư riêng

Nữ lưu phải giữ phải kiêng phải dè

Cố gìn khẩu nghiệp đi nghe

Để lưu tiếng tốt đáng khoe muôn đời

Thương tình nên có vài lời

Khuyên chung nữ giới đồng thời sửa trau.

TỰ GIÁC

Bạn hãy tự kiểm điểm hành vi cử chỉ,lời nói và ý niệm của bạn hàng ngày để mà sửa đổi quý hơn là bạn phê bình kiểm điểm mọi hành vi của kẻ khác.

-Ai thân với bạn, bạn cho là tốt

Ai nghịch với bạn, bạn cho là xấu

Vậy thì bạn đừng nghịch với bất cứ một ai

Thì bạn trọn đời sẽ được mọi người cho bạn là người tốt.

-Xử bỉ hà xử kỷ

Xét lỗi người hãy tự xét lỗi mình trước.

-Có hiền hòa khiêm tốn,

người mới dám mạnh dạn chỉ lỗi mà sửa sai.

-Lúc nào bạn cũng tự xét thấy mình còn khiếm khuyết thiếu sót luôn luôn thì bạn sẽ được học hỏi nhiều thêm những cái hay ho của kẻ khác.

-Nếu mình chưa phải là bậc toàn giác

lẽ tất nhiên còn chỗ sơ sót.

-Kẻ trái phải dưỡng cành

Ăn quả phải chừa hột

Ấy là người có nhân hậu.

-Nói tới phải ngừa lui

Nói suôi phải nghĩ ngược.

-Thế gian muôn mặt ức lòng

Làm sao cũng khó cậy trông người vừa.

-Ở sao cho vừa lòng người

Ở rộng người cười ở hẹp người chê.

-Thế mà mình giữ phận mình

Giữ sao cho vẹn,mặc tình thị phi.

-Bước chân chậm rãi mà đi

Trước sau thì sớm muộn gì tới nơi

Tới sớm hoặc tới chiều mơi

Lòng ta quyết chí ai ơi gắng tìm

Sắt cục mài trở nên kim

Dày công gắng chí đừng hiềm khó khăn.

BÀI TỈNH GIÁC SAU CƠN LINH MỘNG

Hoa nở rồi tàn lẽ cố nhiên

Hương thơm chốc lát lại phái liền

Đời người tựa thể vầng mây bạc

Kiếp sống dường như đốm lửa thiêng

Phú quý vinh hoa như tuyết giá

Công danh hồ tựa giấc mơ huyền

Sao bằng tỉnh ngộ nương về đạo

Tu đắc Niết Bàn ấy Phật Tiên.

-Giới luật là chiếc thuyền từ

vớt đưa tất cả mọi người tới nơi.

-Người tu không giới, như ngựa không cương

Mặc sức lội tuôn,có ngày nguy khốn.

-Chớ nên thân với người không biết hổ người.

-Khi làm quấy bất cứ một việc gì…

thì dầu cho một đứa con nít nhỏ cũng phải sợ.

-Vừa đi vừa hát vừa ca

Là vì sợ ma đón ngỏ.

-Vừa đi vừa chỉ vừa chỏ

Là vì biết ngỏ không rành.

-Khi qua sông, không có thuyền, là nhờ biết lội

Cũng như lúc nguy nàn, nhờ có của để dành được đỡ hậu thân.

-Leo lên đỉnh núi cao xa

Tuy là mệt nhọc thích mà cũng vui.

-Vượt đèo,băng núi, lội suối,qua sông

Những việc ước mong,thấy ra cũng dễ.

-Bạn đã làm được bất cứ một việc gì mà bạn thấy tâm hồn lâng lâng khỏe mạnh vui mừng, ấy là có chí công khen thưởng rồi đấy.

-Bạn làm bất cứ một việc gì mà cảm thấy bứt rứt khó chịu trong lương tâm, ấy là hiện cảnh địa ngục trừng phạt rồi đấy.

-Miệng nói từ bi thương vạn loại

Nhưng dạ hỏi lòng có cứu tế chi chưa?

-Miệng nói tình thương không chưa đủ

Mà phải thật hành cứu giúp nhau.

-Miệng nói tu hiền nghe rất dễ

Nhưng hành cho đúng được là bao?

-Dù tôi làm sao chắc anh cũng không được hài lòng,vì tôi không phải là anh.

-Bạn thường chê trách thiên hạ luôn

Nhưng rất tiếc là ít khi thấy bạn tự chê trách.

-Ăn cơm còn phải đổ

Làm người há khỏi sai

Nhưng kẻ đã tự biết sửa sai

Là hạng người đáng quý kính vậy.

-Việc anh muốn làm mà mãi nghỉ đến khen chê của thiên hạ thì suốt đời cùng kiếp của anh chẳng làm được bất cứ việc gì.

-Lòng con người thay đổi

Thì tất cả đều cũng đổi thay.

-Một người muôn ngàn ý

chớ không phải chín người chỉ có mười ý đâu.

-Giông gió bão tố sấm sét đều không đáng sợ

bằng thâm ý độc ác của con người.

-Lòng gian ác của con người nảy sanh ra trăm mưu ngàn kế

-Nhờ anh tin tưởng có đấng chí công nên anh không dám làm những điều ác.

-Anh gian dối xảo trá với bất cứ ai,

kể cả cõi lòng của anh.

Nhưng rồi anh không tránh khỏi

sự trừng phạt của tòa án lương tâm

-Bạn cố gắng đi mãi trên quãng đường dài là vì bạn có chủ đích.

-Làm bất cứ những gì mà không suy nghĩ đắn đo lợi hại thì cũng lắm khi phải thất bại.

-Một khi đã thất bại mà cố làm cho thất bại thêm thì đó chính là kẻ điên rồ.

-Một khi đã lầm lẫn,có ngưới nhắc nhở,

thì nói rằng tôi thừa biết mà vẫn làm hoài

đó chính là những kẻ quá ngoan cố.

-Đã biết làm quấy, mà cố bảo thủ để làm

thì đó là chính những người quá bướng bỉnh.

-Nhờ người chỉ lỗi sửa sai,nhưng có ai nhắc đến thì phiền giận,thì chính thật là người nhiều mâu thuẫn.

-Khuyên bảo người đừng làm…mà tự mình vẫn làm,thì đó chính là người không biết xử kỷ.

-Mỗi khi có chi rắc rối xảy đến, ta cần phải bình tâm hòa khí để tìm giải pháp ổn thỏa và tốt đẹp nhứt để giải quyết.Cũng như tháo gỡ cuồn chỉ rối,ta phải chậm rãi mà tháo gỡ từ từ.

-Kẻ hay châm chích đâm thọc làm phiền người khác,thì họ không khi nào tự nhận cho là họ có lỗi chi cả.

-Kẻ mới học biết chút ít, hay tự cao

Người học sâu, hiểu rộng biết nhiều

Thì lại thường hay khiêm tốn.

-Càng hiểu biết, thấy mình càng thiếu khuyết

Được học nhiều, thấy càng dốt thêm lên.

-Anh khi người ta, mà anh còn thua người ta quá xa.

Anh chê người ta, mà anh không bằng họ

những điều chi ráo.

Té ra anh là người quá ngu và quá dốt.

-Anh gần bậc có tài đức, mà không học theo bậc tài đức,lại khinh khi kẻ khác, mà quên rằng :không lòng kiêu mạn khinh khi kẻ khác mới trở nên bậc tài đức.

-Đa dục là đa sầu!

Nhiều ham muốn thì lắm khổ…

-Ăn,nói,làm,tưởng cần phải có chừng mực (độ lượng) để bảo tồn thể xác và tinh thần, dầu ai cũng thế.

-Bạn đừng suy nghĩ, những sự việc đã qua rồi,những sự việc chưa tới.Trừ phi nào có việc cần kiếp hiện tại, bạn cần giải quyết thì giải quyết rồi thôi.Nếu được như vậy thì tâm hồn của bạn thường được an nhàn tự tại.

-Miệng là độc kiếm,lưỡi là gươm đao.

-Lời nói cần phải nên ngừa

Những điều thế sự nên chừa bỏ đi.

-Đừng nói xấu cho ai hết

thì mình khỏi phải xấu.

-Hãy nói tốt cho mọi người

Để rồi mình cũng được tốt.

-Bạn có tự chán ghét lấy bạn không?

Vì bạn không ưa những người hay đi nói xấu kẻ khác,hay nói xấu bạn.Thế mà bạn hay đi dèm pha nói xấu kẻ khác là sao?

-Chim khôn kêu tiếng rảnh rang

Người khôn,nói tiếng dịu dàng dễ nghe.

-Lời nói chẳng mất tiền mua

Bạn nên khéo nói cho vừa lòng nhau.

-Ai cũng ưa thích tiếng ngợi khen

Thế mà ngày chí tối cứ đi chê trách mọi người, ấy là bạn muốn cho mọi người không ưa thích bạn rồi đó.

-Kẻ biết sử dụng người,thì dầu hạng bậc nào đều cũng dùng được cả.Cũng như người sử dụng cây,dầu cong ngay cũng chẳng bỏ.Chỉ dùng vào việc nhỏ hay việc to.Thậm chí đem đốt lấy tro, đi trồng đồ cũng được.

-Lúc nào anh cũng kiêng nể kính trọng lấy anh,hơn là để, người kính trọng anh, ấy là anh đã giữ tròn nhân cách.

-Kẻ được đãi ngộ thì hay ỷ lại khinh thường

Hất hủi kẻ hữu công thì chuốc thù gây oán

Thế nên đãi ngộ mà không cho biết là kẻ đã được đãi ngộ, ấy mới chính là đáp đền thầm kín.

-Bướm vì hoa đèn mà tan thân mất mạng.

Người vì tình dục mà khổ lụy muôn kiếp ngàn đời.

-Người đã biết lầm lỗi mà mãi mãi làm hoài,

ấy là kẻ quá bướng bỉnh và ngoan cố.

-Biết được việc hay, chưa phải là hay,

mà đã làm được việc hay, ấy mới gọi là giỏi.

-Mỗi chúng sanh đều có biệt nghiệp riêng.

Ta không thể nói người khác sao không như thế này…thế nọ…

-Tình cảm che mất hết cả lương tri và đạo nghĩa của con người,nếu ai làm chủ được nói, ấy gọi là lý trí.

-Tình cảm phải đặt cho đúng chỗ, ấy cũng gọi là lý trí.

-Con người có rất nhiều mâu thuẫn,

Thế nên lời nói và việc làm không giống nhau và trái ngược nhau.

-Quen mắt lắm khi cũng đắt hàng

Lòng quá tốt cũng nhiều người lợi dụng.

-Kẻ độc ác tàn nhẫn mà người ta ngợi khen,

một là vì quá sợ họ, hai là vì muốn được như họ.

-Ngợi khen người hung ác mà không làm theo

thì tiếng khen ấy là lời mỉa mai.

-Những Tư tưởng của con người đều được bộc lộ

qua lời nói và hành động của họ.

-Người có tư tưởng tốt, thì biểu hiện nơi con người ấy, có đức tánh, điềm đạm, đoan trang và đứng đắn dễ sanh lòng khả kính.

-Tôi không bao giờ dám quên;

với người không bao giờ quên tôi.

-Mặt trăng sáng trong ban đêm

Mặt trời sáng trong ban ngày

Ban ngày không thể mặt trăng làm sáng được

Thì ban đêm mặt trời cũng không thể làm sáng được.

Bởi nhật, nguyệt,tinh quang mỗi sự sáng khác nhau…

Chúng sanh không thể muốn theo ý mình mà thay đổi luật vũ trụ thiên nhiên được.

-Khi dòm lên, hãy ngó xuống mà đi

kẻo rồi bị vấp lọi chân.

-Bọn trộm cướp là chuyên môn dóc láo

Dẫu muôn đời ngàn kiếp vẫn vậy thôi.

-Kẻ huênh hoang ngang tàng số một

Nói như nhồng, như két,chẳng làm chi.

-Một cuộc chiến thắng, lấy mình là khó khăn,danh dự hơn chiến thắng mười vạn hùng binh.

Đã tự thắng được mình chính là chiếm được điều kiện đầu tiên của sự giải thoát và hạnh phúc chân thật tuyệt đối vậy.

-Hãy tự tìm nơi tâm tư của ta sẽ có đủ

tất cả kho tàng quý báu nhất của vũ trụ.

-Một niệm của chúng ta có đủ nhân và quả…

siêu và đọa là tùy nơi khởi niệm

chánh hay tà, chân hay vọng…

-Lòng ganh tỵ và tâm ích kỷ của con người

một khi đã nổi lên rồi, thì không còn kể chi

là phải trái tội phước nữa.

-Bạn hãy dừng chân, khi mà bạn đã biết một bước lỡ.

-Đường vạn nẻo,bạn hãy chọn một lối mà đi.

-Trèo lên thì rất khó, nhưng được kết quả tốt

Tuột xuống thì rất dễ, nhưng chịu kết quả xấu.

-Được kết quả cao quý đều là gian lao cả

ấy là định luật của từ ngàn xưa.

-Ngoài môi chót lưỡi chưa tài

Việc làm mới biết là ai thế nào…

-Khoa môi múa võ mà chi

Kìa như cóc ếch cũng thì biết kêu.

-Nói không chưa đủ là hay

Làm cho kết quả xưa nay mới tài.

-Nói làm hai việc song song

Thì người mới thiệt một lòng kính tôn.

-Cứ làm chẳng nói mà chi

Thì ai cũng nễ, cũng vì, cũng kiêng.

-Những khúc quanh co là những bài toán đố,

những câu hỏi khó khăn mật mẹo

nếu không sáng suốt hiểu biết thì sẽ bị

đáng rơi ấy là lẽ thường.

-Bạn vì mục đích mà đi

Thì chớ nên chấp chi một việc nhỏ

để bỏ lỡ cuộc hành trình,

Nếu bạn có quên mình, thì bạn cũng

phải xét nghĩ vì bao kẻ khác.

ĐỊNH LUẬT VÔ THƯỜNG

Cuộc đời có hợp không tan!

Thì đâu có sự bẽ bàng thế ni?

Cuộc đời có hợp không ly!

Thì đâu có nỗi ai bi thế nầy?

Cuộc đời hết trả rồi vay

Hết vay rồi trả xưa nay vẫn hoài

Tuần hườn uyển chuyển loay hoay

Sanh sanh diệt diệt ngày ngày đêm đêm

Trăng tròn rồi khuyết là thường

Mây tan rồi hợp không lường đổi thay

Bốn mùa tám tiết xưa nay

Hết xuân rồi hạ đến ngày thu đông

Tiết xuân trở lại tròn vòng

Sanh già đau chết cũng trong luật nầy

Muôn đời nghìn kiếp đảo xoay

Bánh xe luân chuyển nó quay vô chừng

Ấy là định luật của chung

Ta nên xét nghĩ cho cùng rán tu

Ham chi danh lợi võng dù

Trong vòng vinh nhục hết thù rồi thân

Quẩn quanh, quanh quẩn,trong trần

Chỉ là chuốc lấy khổ thân muôn đời

Tuần hườn thăm thẳm vơi vơi

Không gian dội tiếng ai ơi! tỉnh lòng.

Chúng sanh vạn vật và các pháp trong vũ trụ,không có một vật nào tồn tại mãi mãi…mà tất cả đều phải theo định luật của vô thường, thay đổi bốn thời kỳ là: thành, trụ,hoại,không,hay là: sanh,lão,dị,diệt (cũng gọi là sanh,già, đau ,chết).

-Thầy dạy chữ nghĩa dễ tìm

Thầy dạy làm người khó kiếm.

-Dù cho đau thương oằn oại tôi vẫn

thiết tha yêu thương trần gian khốn khổ nầy.

-Tôi có thể mất đi tất cả…

dù cho đến cả bản thân của tôi cũng vậy

Chứ không thể để mất đi cái tâm hồn đạo đức.

Vì nó lẽ sống còn của muôn ngàn thế hệ.

-Kẻ độc ác tàn bạo nhất, thì lúc nào

họ cũng giả nhân giả nghĩa,phô bày đạo đức

làm bình phong để che dấu cái tội lỗi ấy.

-Sanh nghề,tử nghiệp…

Những gì vui sướng thỏa mãn nhất thì phản ánh

lại hậu quả của nó cũng là chuốc lấy

ân hận buồn tủi và khổ đau nhất.

-Kẻ muốn mưu đồ đại sự, hay kẻ nắm lấy vận mệnh quốc gia, cũng như là kẻ muốn làm nên công danh sự nghiệp cả đời lẫn đạo…mà còn đắm sắc tham tài, đa mang tình ái thì không tránh sao sự suy vong thảm hại.

-Lý Nhu can Đổng Trác không được mà than rằng:

“Cả bọn ta ắt phải chết trong tay con đàn bà Điêu Thuyền ấy rồi!”

-Kẻ hay điêu ngoa dối trá lừa bịp thì lại thường hay giả nhân giả nghĩa.

-Mở bức màn tâm linh

mới thấy mình cao quý.

-Anh có làm chủ được anh,

thì anh mới mong làm chủ được thiên hạ.

-Thương không được thành ghét

Mến không được thành thù

Ta phải khéo xử sự để tránh những điều hậu quả.

-Vôi nồng, muối mặn, ớt cay…

Nhưng lòng gian giảo xảo trá của con người

Còn nồng,mặn ,cay hơn vôi muối ớt nữa.

-Vì sắc mất tình, vì lợi mất nghĩa,vì danh mất nhân,

đối với kẻ phàm phu là quá thường.

-Dùng sức mạnh để đánh vào tường

Một khi tường sập đi, đè kẻ ấy cũng chết.

-Kẻ dụng mưu kế để nhiễu hại người

lắm khi mưu kế ấy trở thành tự hại.

-Trèo cao thì té nặng

Ỷ mạnh thì hại thân.

-Lưỡi ngon thì gieo họa

Sướng miệng thì hại thân.

-Kẻ biết khoan mình,nhưng không biết khoan người ấy là kẻ lừa dối.

-Nhờ có đạo đức mới hóa giải đi được tất cả những điều thù hận và oan nghiệp báo của nhiều đời kiếp.

-Làm nghĩa suốt đời thành vô nghĩa!

Thi ân trọn kiếp,chẳng gì ân!

-Làm nghĩa rốt cùng thành bội nghĩa

Thi ân trở lại bạc tình ân

Nghĩa ân nhân nghĩa là giả tạm

Thì nói làm chi,nói làm chi!

-Một phút sống ở cõi thiên đường

Quý hơn trăm triệu nghìn năm nơi địa ngục.

-Một phút sống tự do

Hơn trăm triệu nghìn năm nô lệ.

-Một phút sống an lạc

Hơn trăm triệu nghìn năm khổ đau.

-Anh có nằm gai nếm mật hiểu rõ tình đời

thì chừng ấy anh mới biết thương nhân loại.

-Lẽ sống còn của nhân loại là do lòng nhân có hay không? Khi nào lòng nhân mất hết đi, thì chừng ấy nhân loại sẽ tiêu diệt.

-Thân cát bụi sẽ trở về cát bụi

Hồn vô vi trở lại cõi vô vi

Thế nhân lấy đó mà suy

Thiên mưu vạn kế rốt thì hoàn không.

-Hồng trần càng nghĩ càng ghê

Đời là biển khổ sống mê đó mà

Lọt lòng cất tiếng khổ a

Ấy là triệu chứng đời là đắng cay

Lỡ sanh trong kiếp đọa đày

Cam đành,nhận chịu than hoài ích chi

Sớm cần nương bóng từ bi

Lo tu giải thoát khỏi vòng tử sanh.

-Sinh ra liền khóc đâu cười

Cho nên kiếp người phải chịu khổ đau.

-Đừng quăng vật thánh trước mặt chó

Đừng bỏ vật báu trước mặt heo.

-Không phải lúc không nên nói

Nói vô ích cũng không nên nói

Người không biết nghe cũng không nên nói

Người ngỗ nghịch bướng bĩnh

Ngang ngạnh cũng không nên nói.

-Cần nói cho người muốn nghe học

Cần dạy cho người muốn làm

Nên bảo cho người biết sửa sai

Nên khuyên cho kẻ biết hối cải

Phải nhắc nhở cho người hay quên

Phải giúp đỡ cho người đáng nên giúp

Ấy là nhân cách của người trí.

-Nên xa lánh tám hạng người:

1-Hút sách ghiền xì ke ma túy

2-Gian tham lường gạt trộm cướp

3-Cờ bạc rượu chè điêu ngoa dối trá

4-Trụy lạc phong lưu chơi bời đàng điếm

5-Ngỗ nghịch bất hiếu ngang tàng và bội phản

6-Lười biếng,tự cao, hèn nhát, bướng bỉnh, ngang ngược

7-Thường hay khoe khoang và nói xấu việc nhà cho người khác nghe

8-Ham ăn, ưa nói, khinh người,biếm nhẽ.

-Ta có quyền thương yêu quý mến tất cả mọi người.

Nhưng ta không có quyền bắt buộc bất cứ một ai đáp lại với ta.

-Thương yêu mà không được như ý muốn rồi sanh ra thù oán muốn giết hại là cái bậy của kẻ ngông cuồng mất trí.

-Thấy người ta tôn kính một kẻ khác

Sanh lòng ganh tỵ là kẻ tiểu nhân.

-Thấy người ta thương mến vội tâng bốc

ấy là kẻ xu hướng nịnh bợ.

-Người sống về lý trí,cũng vẫn có tình cảm

Nhưng biết phân biệt phải trái để hành động đúng với lương tâm.

-Khi thù ghét ganh tỵ với ai

rồi muốn cho mọi người cũng như vậy

đó là một lầm lỗi lớn.

-Người mình không ưa thích mà giả dối

thương mến kính yêu là tự dối lấy lòng.

-Tự xét mình:

Người ta kính trọng mình, là do tự mình đã làm cho người ta tôn kính

Người ta khinh bỉ mình, là cũng do tự mình đã làm cho người ta khinh bỉ

Bởi tất cả mọi hậu quả tốt xấu đều chính do nơi mình gây ra, vậy ta chớ nên trách ai mà phải tự trách lấy mình.

-Phàm gieo nhân thì hưởng quả

Gieo gió thì gặt bão

Tất cả bất cứ những hành động gì đều có hoàn trả lại cho ta,

-Ta đã gieo nhân tốt mà gặt hái quả xấu

đó là do nhân không tốt của nhiều đời kiếp tích tồn.

-Những kẻ làm tội ác mà gặp điều may mắn an lành đó cũng là do nhân tốt của nhiều đời kiếp còn tồn tại lại.

-Bạn làm bất cứ những hành động gì

nếu tấm lòng của bạn biết,

thì tất cả thiên hạ sẽ đều biết.

-Tư tưởng tâm niệm sẽ bộc lộ ra hành động

mà hành động là sản phẩm cụ thể

thì không bao giờ chối cãi chi cho được.

Nên bất cứ mọi việc làm chi bạn cũng phải xét nghĩ đến hậu quả của nó.

-Tự cao là ngu dốt

Ỷ lại là ngang tàng

Tham ăn là con chó

Mê ngủ là con heo

-Thù người là hại mình

Ngậm máu phun người

Là miệng mình dơ trước.

-Ăn nhiều mất ngon

Giận nhiều mất khôn.

-Ỷ lại mình làm phước nhiều

Sanh tâm cao ngạo khinh thường

Thì tổn đức mất phước.

-Trong các công đức phước báo

Mà pháp thí là đứng đầu quý nhất

Một là thuyết pháp giảng đạo dạy tu

Hai là dịch viết kinh sách để lại cho đời

Ba là phát tâm in kinh sách ấn tống

Bốn là khuyến khích hướng dẫn người khác làm các điều  kể trên.

-Ăn chay để tránh nghiệp sát và trưởng dưỡng lòng từ bi bác ái,mà cũng là phép dưỡng sinh để bảo tồn sức khỏe.

-Giữ giới là để ngăn gừa tội lỗi hầu xa tránh nghiệp lực của quả báo luân hồi.

-Bảo tồn tâm linh và sức khỏe

là kho chứa vàng vô tận.

Làm nghĩa là để trau tâm, đừng mong người đền đáp.

Giúp đỡ là để trau tâm,chớ mong người đền trả

Có được như vậy mới nên làm.

NHÂN CÁCH VÀ CƯ XỬ CỦA NGƯỜI LỊCH SỰ

Đối với người trên thì thương yêu,kẻ dưới thì quý mến, lúc nào cũng giữ sự công bằng bình đẳng với tất cả, đó là bổn phận của chính mình.

-Người lịch sự,không những là đẹp về thể xác,mà đẹp về tư tưởng tâm hồn, bởi tư tưởng tâm hồn tốt đẹp, thì hành vi cử chỉ,việc làm lời nói đều là tốt đẹp đó mới là người lịch sự.

-Người lịch sự thì không bao giờ:

Chê hay nói xấu ai sau lưng người

Tuyệt đối là không được xem thư lén của người khác dù bất cứ kẻ đó là ai.

Không đước nghe lén điện thoại kẻ khác dù kẻ đó là vợ chồng con cái hay bạn bè

Trong khi người nói việc riêng của họ thì không được nghe lén,ngó vào

Đồ dùng xài cá nhân của kẻ khác khi muốn cần đến phải hỏi và có sự đồng ý.

-Người lịch sự đừng đế mất lòng:

Khi mượn đồ gì của ai phải tự nhớ mà trả, tủi hư mất thì phải đền cho cân xứng

Khi hứa hẹn làm việc chi,thì đừng cho sai trái để giữ tròn chữ tín

Chớ nên dụng ý lừa dối mà lường gạt kẻ khác thì tổn tâm mà mất đi đạo nghĩa

Thương giúp đỡ mà không hề lợi dụng thì mới thật là có nghĩa và phước đức lớn

Cây đắng mà trái ngọt, thì cũng có loại cây ngọt mà trái đắng như thế.

TƯ TƯỞNG SIÊU NHÂN

Tư tưởng Siêu nhân bậc thoát trần

Là chuông cảnh tỉnh khắp xa gần

Những điều xây dựng không tư vị

Khuyên dạy răn đời ích lợi dân

Kẻ trí xem qua liền liễu ngộ

Người mê hiểu được sửa trau lần

Khuôn vàng thước ngọc lưu tồn mãi

Sách quý ai ai cũng phải cần.

Cần nên xem kỹ rõ từng câu

Lý đạo cao thâm rất nhiệm mầu

Học hạnh từ bi,tâm quãng đại

Trau dồi bác ái trí cao sâu

Thân tâm trong sạch siêu tam giới

Cực lạc Niết bàn khỏi lo âu

Sớm muộn trước sau gì cũng đến

Khỏi van vái nguyện,khỏi mong cầu.

Cầu chính tự mình phải sửa trau

Thân tâm khẩu ý sớm mau mau

Không còn một mảy trần nhơ bợn

Tâm ý siêu phàm vốn thanh cao

Trí tánh sạch trong là thoát tục

Chân như bổn thể trở về mau

Thông tri vạn pháp vô nan sự

Tư tưởng siêu nhân mới tột cao.

Đạo pháp thì dung với lại hòa

Xét người cho tột xét thân ta

Nếu người đại độ vui lòng thứ

Ta thứ cho người, người thứ ta.

Hạnh phúc tìm ở đâu?

Tìm nơi an lạc!

An lạc tìm ở đâu?

-Tìm nơi sự hiểu biết và tự hóa giải

Hóa giải tìm ở đâu?

-Tìm nơi trí huệ sáng suốt sẽ hóa giải tất cả

Trí tuệ sáng suốt tìm ở đâu?

-Tìm nơi văn học,tư học ,và tu học hay Giới, Định,Huệ.

Văn,Tu,Tư hay Giới, Định,Huệ tìm ở đâu mà có?

-Tìm nơi Tam Bảo Phật Pháp Tăng, các bậc thiện hữu trí thức,những nhà đạo đức tu hiền,họ sẽ chỉ dạy cho ta tất cả những phương pháp để hóa giải mọi khổ đau của nhân thế và đưa ta tìm đến Chân Hạnh Phúc.

Nguồn gốc của đau khổ là do từ vô minh.

Nhờ có trí tuệ phá tan màn vô minh

Là phương pháp diệt trừ gốc khổ.

MƯỜI SÁU CÁCH GÂY THIỆN CẢM

1-Thành thật chú ý đến người khác

2-Giữ nụ cười tươi thắm trên môi luôn

3-Tiếng, tên của người ta là quan trọng,nên đề cao lên và khuyến khích họ

4-Biết nghe và chú ý lời nói của họ,khi nghe gật đầu tỏ vẻ thích thú hài lòng lắm

5-Xem coi họ thích cái gì thì mình nói cái đó

6-Thành thật làm cho họ thấy sự quan trọng của họ,nâng đỡ và khen tặng họ

7-Tán thán ca ngợi họ về những công việc làm,mưu trí,tài năng, đối xử rất khéo léo hay giỏi v.v…

8-Khen tặng họ về lời nói, âm giọng và thể tướng của họ có nhiều đặc biệt…tốt…

9-Biết kẻ nào mà họ thương mến kính trọng thì nên khen tặng đề cao kẻ ấy

10-Tặng cho họ những món quá kỷ niệm

11-Tận tình giúp đỡ cho họ trong khi họ khốn quẩn,tai nạn, hay thất bại một điều gì

12-Khuyên lơn, an ủi,can gián họ,chỉ cho họ thấy những điều có ích lợi cho họ

13-Lúc nào cũng đề cao họ là kẻ ân nhân khoan dung, đại độ,và cao thượng

14-Biết sở thích,và điều không thích của họ làm theo sở ý của họ để cho họ được vừa lòng

15-Thương mến,cân nhắc,thăm hỏi đến họ luôn

16-Những cánh thư ,chân thành, âu yếm thâm tình là thiện cảm khắn khít đối với họ.

MƯỜI SÁU CÁCH SỬA ĐỔI NGƯỜI

Mà không làm cho họ phật ý giận dữ

1-Trước hết thành thật khen tặng họ vài lời

2-Lấy ý mà làm cho họ tự nhận thấy lỗi lầm

3-Trước khi chỉ trích bạn phải tự thú nhận tội lỗi của bạn trước đã (ấy là tiên trách kỷ hậu trách nhân)

4-Đừng ra lệnh đặt câu hỏi để ám thị họ

5-Phải giữ thể diện cho họ

6-Công bình nhận những sự gắng sức của họ dù họ mới được tấn tới chút ít cũng phải khen họ .Lời khuyến khích phải thành thật và đầy lòng thương

7-Tán dương họ, để họ gắng sức được xứng đáng với lời khen

8-Khuyến khích họ, cho họ thấy rất dễ dàng sửa đổi lỗi lầm và thấy công việc được nhẹ nhàng đi

9-Xử trí ra sao cho họ để họ tự thấy sung sướng làm việc mà bạn đề nghị

10-Lời nói của bạn phải dịu giọng, ngọt ngào,tỏ vẻ là ý kiến xây dựng tốt cho nhau

11-Lúc nào bạn cũng dè dặt khiêm tốn khi nói xong bạn phải tự thú nhận những gì bạn sơ sót.

12-Bạn phải thừa lúc nhàn cư, rảnh rang,vui vẻ…

13-Bạn nên gây thiện cảm trước để được người thương mến, thì dù sơ xuất gì họ cũng bỏ qua

14-Bạn hãy bình tâm hòa khí khi gặp phải phản ứng, phải để cho họ nói hả hơi hết lời

15-Bạn vui vẻ tươi cười cởi mở mà đàn nguội…hay cao dũa từ vần

16-Bạn phải xin lỗi trước khi nói, rồi vã lã coi lời nói ấy là tầm thường không quan trọng lắm.

MƯỜI SÁU CÁCH LÀM CHO NGƯỜI KHÁC THEO Ý MÌNH

1-Chỉ có một cách thắng trong một cuộc tranh biện là phải tránh nó đi

2-Trọng ý kiến của người, đừng bao giờ bảo rằng họ lầm,họ sai bậy,không đúng v.v…

3-Nếu bạn lỡ sai lầm,thì vui vẻ nhận lỗi ngay

4-Nên đối xử ngọt ngào, ôn tồn, không nên xẳng

5-Đặt những câu vấn làm cho người ta tự nhiên phải đáp lại là có…đúng…phải…

6-Hãy để cho người ta nói thỏa thích đi

7-Mình khơi lên, để cho họ tin rằng:tự họ có sáng kiến, chính họ phát khởi ý kiến trước,mà do bạn diễn dẫn ra

8-Thành thật gắng sức xét theo quan điểm sự hiểu biết và ý kiến của họ

9-Đừng làm cho họ có mặc cảm,ganh tỵ, thất vọng…

10-Ai cũng thém khát được nhiều người lưu ý, hiểu biết,quan trọng,thương mến lấy mình.Vậy bạn nên tặng cho họ những thứ đó đi

11-Gợi đến tình cảm cao thượng của người

12-Kích thích thị giác và óc tưởng tượng của họ

13-Thách đố, khêu gợi, tức khí tính hiếu kỳ những người có tâm huyết để họ hăng hái làm theo ý muốn của mình

14-Phân tích tỉ mỉ từng quan điểm,những việc làm ấy là hoàn toàn có lợi về phần họ

15-Cổ vũ gương hạnh và đức độ của bậc tiền nhân khác…và cũng khen họ là những bậc vĩ nhân cao thượng như vậy

16-Thách đố và tán thưởng từ việc nhỏ để khuyến khích họ làm được những việc lớn

HÃY KHEN TẶNG VÀ KHUYẾN KHÍCH HỌ…

Lỗi lầm gì cũng dễ sửa

Khó khăn gì cũng dễ làm

Nguy hiểm gì cũng thành công

Mọi việc gì cũng viên mãn

-Xin…vui lòng làm ơn giúp tôi một việc được không?

-Xin…vui lòng giúp dùm tôi làm một việc cần

-Xin thành thật cám ơn, biết ơn,trọng ơn…nhiều

-Xin ghi nhớ ơn…mãi mãi

-Phải biết cách cư xử,và phép lịch sự để đối phó với mọi hoàn cảnh về tư cách xử thế

-Khiêm tốn,nhã nhặn, ôn hòa,lễ độ,hiền từ,khoan dung, đại lộ,và thương xót mến yêu mọi người

-Muốn lấy mật ruồi, đừng phá vỡ tổ ong

-Ruồi ưa mật và cả người đều cũng ưa mật nữa

-Biết người, biết mình,mình muốn gì thì người cũng muốn như chính mình muốn vậy

-Dịu dàng,mềm mỏng,thân yêu, bao giờ cũng mạnh hơn là vũ lực và giận dữ

-Lưỡi mềm nên còn mãi,răng cứng mới gẫy hoài

-Sợi dây mềm dẻo mới cột trói gom bó được tất cả những gì cứng rắn dầu nhiều

-Ánh nằng mặt trời làm phải mau cởi áo ra,hơn là một trần cuồng phong buộc người phải ôm áo lại cho chặt.Cũng như thế, những lời đường mật,ngọt ngào,thanh tao, êm dịu sẽ dễ đi sâu vào lòng người ta hơn là vũ lực.Thịnh nộ, đập bàn,quát tháo, ấy là bắt buộc người phải phản ứng tự vệ, và còn chống đối lại mình là khác nữa, đó là định luật của xưa nay

-Chọn miếng mồi vừa miệng con cá thích mà câu

-Miếng ăn vừa miệng mình thì không vừa miệng con cá

-Phải theo ý cá, thì nó mới hy sinh vào chảo nước mà hiến mình

-Hãy hy sinh và nghĩ đến cái lợi cho người trước,thì người mới hết mình và nghĩ lại cái lợi cho mình

-Việc gì quẩn bách nan giải, thì bình tâm hòa khí để chậm rãi giải quyết sau, đừng nên quá nóng mà hỏng đi

-Cuồn tơ rối chậm rãi mà gở thì đỡ hư đứt

-Đừng chặn ngắt ngang lời nói của người mà dành nói, thì dầu suốt đời cũng chẳng lọt vào tai của họ

-Hãy để cho họ bày tỏ hết nỗi lòng uất hận và sự mong muốn những gì của họ trước đã, khi họ trút cạn hết tâm sự của họ rồi, sẽ tùy phương tiện mà phân giải

-Muốn đi xa, phải đi từ từ (từ gần lần ra xa)

-Ăn nhiều quá thì mất ngon

Giận quá thì mất khôn

Yêu thương quá thì mất trí

Làm lụng nhiều quá thì mất sức

Nghĩ suy nhiều quá thì cuồng tâm

Dục vọng nhiều là tổn thân

Tham gian nhiều là tội ác

-Giữ quân bình trung đạo, không thái quá bất cập

-Nói lời êm dịu,ngọt ngào, hiền hòa, đạo đức,và vẫn giữ nụ cười tươi thắm trên đôi môi luôn là cái vốn bất tận

-Giữ tròn tín nghĩa không đua nịnh bưng bít ấy là hạng người quý rất nên vô giá

-Khi con người nổi lòng ghen tức rồi thì dầu tội ác nào cũng dám làm

-Khi thương thì lỗi lầm gì cũng tha thứ cả

-Khi thù ghét rồi thì dù không tội cũng nặn ra đủ thứ tội để gán cho người

-Lòng ganh tỵ là lòng nhỏ nhen ích kỷ

-Ai khen thì mình vui,ai chê thì mình buồn, như vậy mình là công cụ của họ.Như họ muốn thế nào,mình cũng làm theo ý muốn của họ.

BA CÁCH DÙNG ĐỂ DUNG HÒA

1-Phải hiểu biết rõ lòng mình và lòng người

2-Phải biết quan niệm giữa người nầy là người kia

3-Phân tích rõ rệt cái lợi và hại của song phương.Chỉ có sự cởi mở dung hòa là tốt đẹp nhất cho cả mọi người, ví như dây đàn thẳng quá thì đứt,dùn quá thì không kêu,vừa thì tiếng tốt.

BA CÁCH NGUY HIỂM NÊN SỢ

1-Tham lam là nguy hại

2-Sân giận là nguy khốn

3-Si mê là nguy hiểm

Ba điều nầy, kẻ phàm nhơn nào cũng nên sợ vì nó có thể đưa con người xuống tới tận đáy địa ngục

LỜI VÀNG

Vì tự ái mà con người có thể làm nên sự nghiệp lớn,và cũng có thể vì tự ái mà con người tội lỗi và sa đọa,là tùy theo chí khí của bậc quân tử hay đứa tiểu nhân.

Vậy hỡi ai, muốn làm quân tử, hay muốn trở nên là đứa tiểu nhân?

-Ta phải tận dụng cái ý chí khắc phục mọi khó khăn,mới đưa ta đến chỗ thành công lớn

-Người muốn làm việc lớn,chớ nên nghĩ tưởng điều tầm thường nhỏ nhen,vì nghĩ theo việc nhỏ thì sẽ không làm được việc lớn

-Chiếc thuyền ba lá nhỏ bé không khi nào vượt ra giữa biển khơi, cũng như mẫu hạm to không khi nào đi vào lòng rạch nhỏ.

-Một điều lầm lỗi nhỏ mà không chừa bỏ thì có thể đưa đu đến lầm lỗi to.

-Kẻ đã biết lầm lỗi mà sớm biết tự hối ăn năn chừa bỏ, thì thật là hiếm có, mà nếu có chăng, thì đó cũng là bậc đại trí đại căn phi thường.

-Trên đường đi nếu lỡ đạp cây gai nhỏ, thì tự nhủ,ta khéo để tránh đạp cây gai to.

-Khi hối cải một điều gì, thì phải ghi nhớ mãi mãi,chớ không phải chỉ trong chốc lát rồi lờ đi

-Có ai dám tự cho mình là hoàn toàn trong sạch tốt lành.Nhưng khi đã sơ xuất lầm lỗi sớm biết tự hối ăn năn chừa bỏ ngay, ấy cũng đáng gọi là bậc trượng phu quân tử.

-Hối hận ăn năn thì đã muộn

Bao lần thức tỉnh,tỉnh rồi mê

-Vậy hãy ghi lòng dạ sắt son

Dầu cho biển cạn núi kia mòn

Một lòng cố giữ tròn tinh khiết

Được vậy mới là nhứt điểm son.

-Trên đường đi nếu gặp phải gồ ghề đá sọi, cũng phải dẫm đạp lên mà đi.

Nhưng khi gặp phải chông gai thì phải mau né tránh kẻo bị tổn thương

-Bậc quân tử không nên sợ kẻ tiểu nhân,mà phải nên né tránh nó

-Nghe những người biết nói và nói với những người biết nghe thì thật là thú vị biết bao

-Một hột cát trong con mắt làm khó chịu vô cùng.

Một tạp niệm phàm phu chứa chấp vào cũng thế

-Tâm trống không chứa đựng đầy vạn pháp,còn một niệm ắt còn chỗ diệt sanh.

Pháp vốn tánh chẳng sanh

Thì nào đâu có diệt

Nếu dứt hẳn sanh diệt

Ấy thế thị Niết Bàn

NHỊ THẬP LUẬN

 

(Của 20 vị Thiền Sư nói về Lý Vô Thường)

Bả danh lợi như bèo trôi bọt nổi!

Mồi vinh hoa nào khác thể chòm mây

Nẻo tử sanh thấm thoát có bao ngày

Kíp tu niệm kẻo trễ kỳ rất uổng!

Sắc tài danh lợi vốn vô thường!

Say đắm làm chi mãi vấn vương?

Sanh tử luân hồi ai cũng ngán

Niết bàn Cực lạc sớm cần nương.

Thế gian vạn sự vốn không bền

Vì bởi mê trần mới xuống lên

Sanh tử luân hồi trong sáu nẻo

Nương về đạo đức tiến lần lên.

Ba tấc hơi còn, giỏi chạy đua

Mạnh thì thắng thế yếu đành thua

Chừng buông kiếp sống lìa thân xác

Bạc vựa tiền khi há chuộc mua?

Kiếp sống con người thật mỏng manh

Ít ai xét thấu sớm tu hành

Vô thường khi đến thì lo sợ

Nhưng chẳng dễ gì thoát tử sanh?

Tấc hơi vừa dứt, dứt đời người

Biết thế sao mà mãi dễ ngươi

Chẳng kíp công phu tròn tánh mạng

Về sau hối hận uổng thân người.

Các pháp hữu vi chẳng có bền

Khác gì bọt nước nổi lênh đênh

Kẻ mê ái nhiễm nên lầm chấp

Người trí đại hùng mạnh bước lên.

Mới sanh ra đó,kế rồi già

Chậm trễ một ngày để huống qua

Làm kép đào hề la múa hát

Đời tàn nhắm mắt sẽ tiêu ma.

Khuyên tu lần lựa đợi về sau

Sanh tử đến khi dễ hẹn nào

Nên sớm tầm đường xa lánh tục

Thành công đắc quả bởi dồi trau.

Giác Phật mê ma cũng tự mình

Luân hồi sanh tử bởi vô minh

Kíp mau tầm Đạo Thầy chơn chánh

Chỉ máy huyền cơ cứu thoát mình.

Già trẻ gái trai chớ hẹn hò

Tu hành cần kíp sớm nên lo

Vô thường chẳng vị mình đâu nhé

Mà duỗi cẳng ta ngủ ngáy khò.

Những cái xinh đẹp vốn hữu tình

Thế rồi tan hoại chẳng tồn sinh

Kẻ mê say nhiễm nên lầm chấp

Gây tại oan gia lắm tội tình.

Đời người nào khác bọt bèo tan!

Tựa thể mùa thu lá rụng tàn!

Sao chẳng tầm đường nương cửa Phật

Hầu mong thoát khỏi mối dây oan.

Chen lấn hơn thua cứ mãi hoài

Khác nào ngọn cỏ giọt sương mai

Dã tràng xe cát trên bờ biển

Lượn sóng phủ nhòa cũng trắng tay.

Thế gian giả tạm có đâu bền

Sanh tử luân hồi mãi xuống lên

Biết vậy khá nên tu với tỉnh

Sau về cõi Phật khỏi lênh đênh.

Tất cả những gì Pháp hữu vi

Có sanh có diệt chẳng bền chi?

Kim thân bất toại niên trường cửu

Người trí phải cần xét nghĩ suy.

Kẻ ác chẳng tin tội phước gì!

Mãi mê vật chất tánh cuồng si

Gieo nhân tạo tội như trời biển

Quả báo đến chừng khóc hí hi!

Vầng mây có hợp phải rồi tan!

Trần thế chẳng qua giấc mộng tràng

Chung cuộc đáo đầu vô nan sự

Có gì đâu phải bận đeo mang.

Đam mê chung đỉnh có gì hơn!

Tựa thể thông reo ngọn gió đờn

Thế sự vạn ban đô thị giả

Nhơn sanh đạo đức quả di chơn.

Các bạn vừa ngôn đúng đúng mà

Vô thường thúc giục bạn già ta

Da nhăn tóc bạc còn chi nữa

Cửa Phật cầu nương thoát ái hà.

Cuộc đời nghĩ lại thật buồn thay!

Vui sướng mùa xuân chỉ mất ngày

Kế hạ thu đông toàn thống khổ

Già nua bệnh hoạn đắng chua cay…

Nhân tình thế thái càng ngao ngán

Trìu mến thương yêu khổ lụy hoài

Thức tỉnh kìa ai nên hướng thiện

Tu là cội phúc thoát trần ai.

Mùa Xuân đến trăm hoa đua rộ nở

Từ trẻ già, hớn hở đón chào Xuân

Khắp thôn quê, thành thị thảy vui mừng

Mừng nước Việt đổi thành trang sử mới.

                        Hòa Thượng THÍCH GIÁC NHIÊN

-Người ta ở tốt với bạn, bạn cám ơn!

Người ta ở xấu với bạn,bạn cũng vẫn cám ơn, là vì bạn có cơ hội được thêm bài học về trường đời!

-Người có tư tưởng tốt thì không bao giờ nghĩ xấu cho ai.

-Trường đời tất cả những gì cũng là bài học

Nếu bạn kiên nhẫn khắc phục mọi khó khăn và chịu khó tìm học hỏi

Thì bạn không mất đi cơ hội tốt.

-Một nụ cười làm cho người vui lòng hoan hỷ và cũng một nụ cười làm cho người khổ tâm khó chịu,

đó là nụ cười mỉa mai khinh chê và biếm nhẻ,thì tôi van xin bạn chớ nên cười.

-Kẻ chết vì một tiếng khen là kẻ dại

Kẻ chết vì một tiếng chê là kẻ ngu

Người trí không vì sự khen chê mà phải chết.

-Anh sống cho riêng anh là lối sống ích kỷ

Đời sống bậc đã hy sinh,xá kỷ vị tha và từ bi bác ái là hạnh nguyện của bậc Bồ Tát.

-Tình thương có hai nẻo,thương vì bảo thủ,cố chấp và si mê thì đồng lôi cuốn nhau đến chỗ đam mê và sa đọa.

-Thương vì lòng Từ Bi, Tâm Bác ái và tìm mọi cách hướng dẫn người với Chân,Thiện,Mỹ là tiến lên con đường giải thoát ấy là hạnh nguyện của bậc siêu nhân.

-Anh có muốn trở nên là người siêu nhân, thì phải bỏ đi tâm phàm tánh tục, ý dục chúng sanh, thường tình và tội lỗi,thì sẽ trổ nên là người cao thượng hơn người, đấy,thế là bậc siêu nhân vậy.
-Tâm anh tốt thì những lời nói việc làm ý nghĩ của anh sẽ trở nên tốt.

Một khi tâm anh đã xấu, thì tất cả những gì cũng tùy tùng tâm diệt của anh mà trở nên xấu.

-Người biết hổ thẹn tội lỗi là người trí.

-Kẻ đã biết người biết mình mà phải xử trí như vậy thì mọi việc đều được nên.

-Tư tưởng là điều hết sức quan trọng cho đời sống con người.Kẻ nào biết trau dồi rèn luyện tư tưởng tốt, thì sẽ trở nên bậc siêu nhân.

-Kẻ nào biết tự trọng, không xem thường và khinh dễ kẻ khác thì sẽ được người khác nể kiêng và quý mến.

-Kẻ đã biết tự chê mình với những điều đáng chê,

và cũng biết tự chê người với những điều đáng chê

Chính đó là kẻ tự biết mình để sửa trí.

Mỗi bước chân đi thường niệm Phật

Khi nào ngồi lại định chân tâm.

Bữa ăn quán tưởng nguồi Tâm đức

Giấc ngủ gắng gìn cội tánh linh

Nhơn dục khi tịnh tận

Thì thiên lý lưu hành

-Đốn tiệm huyền là phương tiện

Mục đích là cứu cánh giải thoát

-Luyến ái cố chấp bảo thủ là kẻ mê

Thanh tịnh,suốt thôn và giải thoát là người trí.

-Thiên hạ như không ai thương mình

Thì mình phải biết tự thương lấy mình.

-Tại sao họ lại thù ghét mình

Thì phải tự nghĩ mình chắc có điều sai

Cầu phải nên tự hối và sửa đổi mau đi.

-Người có tâm ganh ghét hiềm tỵ và ích kỷ

Thì phải đáng thương xót kẻ đó hơn là thù ghét

-Tâm trong lòng không thì chứa đầy vạn pháp

Chất chứa dồn dập là tự mình chuốc lấy khổ đau

-Lửa nóng nên ít người bị chết cháy,

Nước mát nên lắm kẻ chết chìm

-Mật ngọt chết ruồi

Đa sự hư bệnh.

-Danh tiếng lẫy lừng danh tiếng hại

Tuổi tên lộng lạc tuổi tên trù

-Bao nhiêu bay nhảy bao nhiêu dại

Mấy trận tài khôn mấy trận ngu.

-Bổn tánh an nhiên bổn tánh nhàn

Tâm hồn giải thoát tâm hồn ngoan

-Không lo không nghĩ không sầu khổ

Chẳng vướng chẳng đeo chẳng buộc ràng.

-Răng cứng nên bị gãy đôi lần

Lưỡi mềm nên còn hoài mãi mãi.

-Đờn thẳng quá phải đứt dây

Đờn dùng nghe không được

Phiếm đờn vừa thẳng lại nghe hay

Mà cũng là trung đạo vì không thái quá và bất cặp.

-Người ân của ta đừng bao giờ quên

Người thù của ta đừng bao giờ nhớ.

-Người đầy lòng bác ái thì tìm suốt cuộc đời

Cũng không thấy được ai là kẻ thù.

-Quả đất rộng bao la không chứa kẻ tâm tà

Ta thường hẳng tưởng vậy.Phật tánh hiện lòng ta.

-Vì khác nhau mê ngộ

Ta phải hiểu cho rành.

-Muốn học chớ tự cao

Muốn sang giàu đừng phí

Kẻ nhân hiền là trí

Người đam nhiễm là mê

-Trên đời không ai thương mình bằng chính mình thương mình, cũng vì vậy mà tự mình phải nên bảo trọng lấy.

-Chẳng sợ cọp sanh ra ba miệng

Đáng sợ người một dạ hai tâm.

-Gần bạn tốt được nhiều ích lợi

Thân bạn tà ắt bị họa lây.

Người sống đời không chân thật,là tự dối mình rồi,còn bảo người phải nghe theo thì thật là quái gỡ.

-Niềm hi vọng là nguồn an ủi,nhưng quá tin tưởng lắm lúc trở thành thất vọng mà ân hận suốt đời.

-Bạn chán ghét những người hay gian tham lừa dối,lại có lúc bạn vẫn bước vào,thì chính bạn là người mâu thuẫn

-Gương sáng là để soi hình

Việc xưa là để cho mình biết nay.

-Ma ma Phật Phật chính do ta

Ma Phật khác nhau chỗ chánh tà

Giác Phật mê là ma đó vậy

Chân như là Phật vọng là ma

-Tâm thanh tịnh đó là tâm Phật

Tâm buông lan vọng niệm là ma

Chân tâm là Phật đó mà

Vọng tâm là quỷ hiện ta tại lòng.

KỆ THỨC TÂM (Cửu liên hoàn)

                        Hòa Thượng THÍCH GIÁC NHIÊN

Văn minh không đạo nhiều gian ác,

Vật chất chìm sâu lắm đọa đày.

Địa ngục trần gian tại chốn nầy

Bởi vì cuộc sống khổ đêm ngày

Tuy là phương tiện dư thừa đủ

Nhưng phải ra công tám tiếng cày

Mất sở, mất nhà, xe cộ mất…

Vợ con đều mất, chỉ đôi ngày

Sống trên tiền bạc không nhân nghĩa

Quả thật ngục môn tại chốn nầy.

Chốn này đời sống phải bon chen

Muốn được ấm no chẳng kém hèn

Thì phải ra công làm hết sức

Mới dư chút ít giúp người quen

Bằng không như vậy thì gian khổ

Ăn ở chẳng yên lại hóa hèn

Chúng bạn khinh cười người chẳng mến

Thì là thân phận tối như đen

Đen trắng đổi thay bởi bạc tiền

Bạc tiền lắm kẻ hóa ra điên

Ân Cha nghĩa Mẹ công Thầy Tổ

Thay đổi đều do gốc bạc tiền

Mất: vợ,chồng,con kia cũng thế

Bạn bè thân hữu cũng chinh nghiêng

Tự do quá trớn quên luân lý

Ai cũng rên than khổ lụy phiền.

Phiền chi đời sống xứ văn minh

Sa đọa thì đây chốn cực hình

Nhưng biết tu hành gìn đạo đức

Học hành đổ đạt hiển thân vinh

Nhà cao cửa rộng đời sung sướng

Cuộc sống thần tiên cũng tại mình

Mình biết tiến thân thì hạnh phúc

Mình mê vật chất khó tồn sinh.

Sinh ta kiếp sống của con người

Thì phải làm gì khỏi hổ ngươi

Ích Quốc,Lợi Dân, Mình trước hết

Bà con quyến thuộc chẳng ai cười

Bạn bè thân hữu đều thương mến

Lớn nhỏ gần xa được vẹn mười

Ấy chính thiên đường đây tại thế

Thung dung tự tại hưởng vui tươi

Vui tươi đâu phải Phật Trời ban

Mà phải lập thân đúng nẻo đàng

Điều ngự lấy mình rèn đức nhẫn

Dâng lời Phật Thánh sửa tâm an

Tâm an vạn sự an cư nghiệp

Thần vọng thì sinh khổ lụy tràn

Hỡi khách hồng trần nên thức tỉnh

Đừng nên cột trói mối dây oan.

Oan nghiệp,oan gia cũng tại mình

Quả lành gieo giống phước tăng sinh

Trì trai giữ giới bòn công đức

Niệm Phật tụng kinh sửa tánh tình

Đạo hạnh vẹn toàn tăng phước huệ

Tham thiền nhập định đắc tâm linh

Thông tri vạn pháp vô nan sự

Bản thể chân Như xuất lộ hình…

Hình nào bóng nấy vẫn như in

Nhân tốt quả lành nảy phát sinh

Nhân đắng chua cay thì quá xấu

Quả nhân tội phước cũng do mình

Đừng than Trời đất sao chi hết

Mà phải tự mình sửa tánh linh

Nhân nghĩa hiếu trung gìn trọn đủ

Thì là phước đức đến cho mình.

Mình hiếu Mẹ Cha kính trọng Thầy

Bạn bè thân thuộc thảy khen thay

Siêng năng cố gắng nên công nghiệp

Hạnh phúc ấm no được đủ đầy

Chính cõi thiên đàng là tại thế

Tây phương Phật quốc cũng nơi đây

Bằng không đạo đức đầy gian ác

Địa ngục trần gian tại chốn này

NHỮNG BÀI HỌC QUÍ GIÁ

Trên đường ta gắng bước đi

Dù cho gian khổ chuyện gì cũng cam

Đồng tâm chí quyết mà làm

Biển động cũng cạn,sơn lâm cũng mòn.

Tội phước do ta chẳng phải Trời

Hai đường siêu đọa đó người ơi

Nhân chi quả nấy do gieo giống

Họa phúc do nhân tạo ở đời

Ra đi tìm chữ Tự do

Học hành thi cử phải lo công thành

Ham chi tửu quán lầu xanh

Làm Cha Mẹ khổ,làm anh chị buồn!

Không hứa bậy, nên mình không phụ ai

Không tin cậy,nên không ai phụ mình

Không nghe bậy, nên chẳng có thị phi

Không làm bậy, nên suốt đời an lạc.

Hùm chết còn để lại da

Người chết để tiếng cho ta nhắc hoài

Danh thơm tiếng tốt lâu dài

Gian,tham,tội ác tiếng tai muôn đời.

Vượt biển trèo non tuy rất dễ

Bền lòng giữ đạo mới là hay

Gắng công mài sắt nên kim được

Kiên nhẫn thành công chắc có ngày.

Ỷ mình lanh lợi gạt người

Kiếp nầy chưa trả,trả mười kiếp sau

Thế nên đời có sang giàu

Kẻ đui,què, điếc,người đau câm mù…

Đừng mượn tiền bạc giùm ai

Về sau không trả cả hai mất lòng

Có thì giúp,không thì thôi

Thày lay chi để họ bôi nhọ mình

Ta về ta tắm ao ta

Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn

Lòng người gắn chặt keo sơn

Trọn tình,trung hiếu nghĩa nhơn đậm đà

Những kẻ phản bạn bội Thầy

Dù cho có sống kiếp này chẳng nên

Ân Cha, nghĩa Mẹ không đền

Về sau quả báo chồng lên gấp mười

Tự cao,ngã mạn, ỷ lại,gian tham và ái nhiễm

Là liều thuốc độc đưa người đến chỗ chết,

Bố thí,trì giới, Nhẫn nhục,Tinh tấn

Là phương diệu dược cứu nguy tâm hồn sa đọa.

Khi sang phải nghĩ lúc hèn

Khi vinh phải tưởng đến phen cơ hàn

Đừng vì bội nghĩa phụ phàng

Có đăng quên đó, có đàn quên chiên

Giúp người trong lúc thương tang

Hơn triệu lạng vàng trong lúc hiển vinh

Giúp nhau vì nghĩa vì tình

Chớ đừng lợi dụng riêng mình bất lương.

Mỗi ngày anh nở nụ cười

Còn hơn anh uống cả mười thuốc thang

Món quá quí báu muôn vàn

Thường đem tặng bạn, là ban nụ cười

Hai tau rửa lấy cùng nhau

Trên đời sự sống lẽ nào riêng ta

Thương nhau giúp đỡ chan hòa

Ấy là bổn phận cũng là lương tâm.

Sống đừng lợi dụng với ai

Đừng để họ lợi dụng ngay cả mình

Tâm gìn hai chữ công minh

Sống thời hạnh phúc,thác sinh thiên đàng.

Thọ ân bất cứ một người nào

Thì phải đền bù trước lẫn sau

Có nghĩa có ân Trời ban phúc

Bội ân bạc nghĩa hoạ sâm vào.

Nhịn điều khó nhịn mới cao

Sẵn lòng dung thứ kẻ nào mới minh

Mở lòng rộng lớn thinh thinh

Thương người tựa thể thương mình khác chi.

HOÀ THƯỢNG THÍCH GIÁC NHIÊN

PHỤ BẢN

Sau phần Tư Tưởng Siêu Nhân tôi nhận thấy các nhà khoa học và bác sĩ nổi tiếng cho biết nguyên nhân của các chứng bệnh nguy hiểm là do vì ăn các thứ thịt thú vật mà sanh ra bệnh…Còn ăn chay là được bảo tồn sức khỏe,tuổi thọ sống lâu, trí tuệ phát minh, tâm linh khai ngộ.Vì sự lợi ích đó nên tôi cho in vào y như lời trong qúi báu đã loan tin như sau đây:

ĂN CHAY TRÁNH ĐƯỢC NHIỀU BỆNH HIỂM NGHÈO

                                                THANH TUYỀN (Viết theo Tom Shealey)

Trong khi những người ăn chay đang dùng những thức ăn như cải,carot, đậu hũ, và các bánh kẹp có nhân làm bằng các loại hạt đâu, đa số những người khác đang tha hồ ăn những thức ăn là sản phẩm của thịt và các loại nước chấm.Họ cho rằng những người ăn chay đã sử dụng những thức ăn kém bổ dưỡng hơn.Nhưng hiện nay, tình trạng sức khỏe tuyệt hảo của những người ăn chay đã làm cho nhiều người kinh ngạc và đang bất đầu thay đổi cách nhìn.Những cuộc nghiên cứu gần đây chứng tỏ rằng những người ăn chay ít bị vướng nhiều bệnh hơn những người ăn thịt,kể cả những bệnh tim và ung thư.

Nhưng chúng ta có phải ăn uống hoàn toàn giống như một người ăn chay không? Ông Frank Sacks, Bác sĩ Y Khoa, một nhà nghiên cứu về dinh dưỡng của Đại học Y Khoa Harvard nói rằng: “ Không đâu chúng ta chỉ cần giảm lượng thịt là loại sữa có nhiều mỡ (fat) vài lần trong tuần là đủ.Và nếu cả nước đều làm như vậy thì cơ nguy mắc bệnh tim sẽ giảm đi rõ rệt”. Hiện nay nền kỷ nghệ chăn nuôi heo, bò đều biết như thế, và toàn quốc hiện đang bắt đầu thực hiện điều đó (giảm vài lần ăn thịt trong tuần).Và như thế, nay là đúng lúc bạn nên theo cùng nhịp bước của cả nước.

I-Càng ăn ít thịt càng ít bị bệnh tim

Đã có chứng cớ là, càng ăn nhiều ngũ cốc và rau cải, càng giảm đi lượng Cholesterol,huyết áp và vòng eo. Đưa đến kết quá ít có cơ nguy bị bệnh tim.

2-Làm hạ huyết áp

Một cuộc nghiên cứu về nhóm người theo đạo Tin Lành Seven Days Adventists (đa số đều ăn chay) cho biết kết quả huyết áp ở mức tâm thu (Systolic Blood Pressures) của nhóm người này thấp hơn 5.So với nhóm người không ăn chay.Và huyết áp ở tâm trương (diastolic blood pressure) thấp hơn từ 4 đến 5 so với người không ăn chay.Một điều rất rõ ràng là không cân phải lâu lắm mới biết hiệu quả của việc ăn chay.Một thí nghiệm đối với nhóm người ăn mặn (thịt cá tôm) chứng tỏ rằng sau vài tháng ăn chay kết quả huyết áp của họ giảm xuống 7. Đối với huyết áp ở mức tâm thu và 3 đối với huyết áp mức tâm trương.Sau đó nhóm người này trở lại ăn theo khẩu phần thượng lệ của họ (gồm thịt,cá,tôm,rau , đậu) trong nhiều tuần thì áp huyết của họ lên cao trở lại như lúc trước khi bắt đầu cuộc thử nghiệm.

2-Làm giảm lượng Cholesterol

Những nhà nghiên cứu ở đại học y khoa Harvard làm thí nghiệm bằng cách cho những người ăn chay ăn 1/2lb thịt bò mỗi ngày và nhận thấy mạch của họ tăng lên khi lượng cholesterol tăng 19%.Khẩu phần thịt này cũng tương đương với khẩu phần của một người Mỹ trung bình.Sau mười ngày đến hai tuần ăn trở lại với rau cải thường lệ,lượng cholesterol trong máu của những người ăn chay trở lại mức thấp thường lệ.

Huyết áp và lượng cholesterol thấp cũng có nghĩa là ít bị bệnh về tim mạch.Trong khi theo rõi nghiên cứu 11,000 người ăn chay và ăn thịt trong suốt bảy năm,các nhà khoa học người Anh nhận thấy:những người ăn chay ít bị đột quị về bệnh tim hơn nhóm người ăn thịt.

II-Càng ăn ít thịt, càng ít bị bệnh hiểm nghèo

Một số bệnh :ung thư,sạn ở mật, tiểu đường và loãng xương ít xảy đến cho những người ăn chay.

1-Ung thư (cancer)

Cơ thể của phụ nữ ăn thịt có lượng Estrogen khác với cơ thể phụ nữ ăn chay.Các nhà nghiên cứu ở New England Medical Center,Boston và đại học Y khoa TUFTS tìm thấy cơ thể người ăn chay thải ra lượng Estrogen nhiều gấp hai gấp ba lần phụ nữ ăn thịt.Càng nhiều lượng Estrogen được thải ra càng ít lượng Estrogen có ở trong máu. Các nhà khoa học tin rằng lượng Estrogen lưu thông trong huyết quản đã có tác dụng liên quan đến ung thư vú.

Nam giới có thể giảm thiểu sự hiểm nguy về một căn bệnh ung thư khác.Những nhà khảo cứu tại trường Đại học Y khoa Lome Linda đã tìm thấy trong cơ thể của những người ăn chay theo đạo Tin Lành An Tức Nhựt (Seven Day Adventist) có lượng kích thích tố nam (male hormone) testosterone và estradiot rất thấp.Những nhà khoa học này cho rằng những người ăn chay có khẩu phần thực phẩm có nhiều chất sơ sẽ loại trừ ra khỏi cơ thể những kích thích tố này, và chính những loại kích thích tố (hormone) đó có liên hệ đến căn bệnh ung thư nhiếp hộ tuyến ( prostate cancer).

2-Sạn mật (Gallstones)

Những nhà khảo cứu tại Đại học Oxford- Anh Quốc báo cáo rằng phụ nữ ăn chay ít bị sạn ở mật.Trong khi nghiên cứu hơn 700 phụ nữ từ 40 đến 69 tuổi trong nhiều năm liền,họ nhận thấy phũ nữ ăn thịt mắc bệnh sạn mật nhiều gấp hai lần phụ nữ ăn chay.

3-Tiểu đường (Diabetes)

Một chương trình nghiên cứu về sức khỏe của 25,600 tín đồ Tin Lành Seven Day Adventist trong vòng 21 năm,cho thấy tín đồ bị chết vì bệnh tiểu đường (diabetes) chỉ bằng một số dân thường cùng thế hệ.Một cuộc nghiên cứu tường tận hơn cho thấy nam giới ăn thịt bị chết vì tiểu đường nhiều hơn nam giới ăn chay.

Các tác giả của cuộc nghiên cứu đã đưa ra lý thuyết sau đây:Thịt và mỡ có thể ảnh hưởng đến sự điều tiết chất insulin hoặc là số lượng thấp về loại thức ăn có sơ (fiber) và chất đường (Carbohydrate phức tạp) của những người ăn thịt có thể làm tăng cơ nguy bị tiểu đường.

4-Bệnh loãng xương (osteoporis)

Một cuộc nghiên cứu về các phụ nữ Tin Lành Seven Day Adventist cũng cho rằng phụ nữ ăn chay ít có cơ nguy bị bệnh loãng xương (osteoporis),một bệnh thường xảy ra cho phụ nữ từ 50 đến 89 tuổi các nhà nghiên cứu nhận thấy phụ nữ ăn chay chỉ mất 18% khoáng chất tạo xương trong khi phụ nữa ăn thịt mất đến 35%.

Vì có một sự khác biệt nhỏ về chất vôi làm cứng xương (Calcium) mà hai nhóm phụ nữ được nghiên cứu đã tiêu thụ trong nhiều năm nên các khoa học gia đã suy đoán vì vài nguyên do chưa giải thích được,thịt có thể đã gây ra việc thất thoát chất khoáng ở phụ nữ lớn tuổi.

III-Như thế thì những người ăn thịt phải làm gì?

Khi biết rõ những điều trên, những người ăn thịt không thể từ bỏ được món thịt bò nướng tự hỏi phải làm sao?

Phải nhớ rằng: “Bạn không phải chấp nhận toàn bồ cái triết lý và lối sống của những người ăn chay để được trở nên mạnh khỏe hơn”. Bác sĩ Sacks của Đại học Harvard đã nói như thế.

Bạn nên hiểu rằng có nhiều yếu tố đã can dự vào khi nghiên cứu đến tình trạng sức khỏe của những ăn chay,không hút thuốc là, không uống rượu cũng có hiệu quả tích cực đến sức khỏe của họ.Nhiều nhà khoa học khi khảo cứu vấn đề không ăn thịt đã nhanh chóng nhận ra rằng lối sống,cách sống đã giữ một vai trò rất trọng yếu.Dù rằng bạn thay đổi hoàn toàn cách sống hoặc chỉ hi sinh vài bữa không ăn thịt trong tuần với danh nghĩa để làm cho sức khỏe tốt hơn, điều ấy tùy thuộc vào bạn.Bạn hãy ghi nhớ là có một số người phải lưu tâm, đặc biệt khi muốn tham dự vào việc ăn chay, theo Hiệp hội Ăn kiêng Hoa Kỳ (American Dieteti Association).

Đó là những người:

1-Phụ nữ đang mang thai hoặc đang cho con bú:

Cần thêm chất sắt (Iron) ,kẽm (Zinc),và trứng.

2-Bé sơ sinh và trẻ em:

Phải quan tâm đến chất sắt và kẽm.Uống thêm sữa đậu nành để tăng năng lượng.Sự thiếu hụt các chất Calcium,Vitamin D,B1,B12 rất dễ xảy ra.

3-Người lớn:

Có vấn đề sức khỏe cần thiết phải cữ ăn,nên tham khảo ý kiến chuyên viên dinh dưỡng để lựa chọn thức ăn thích hợp.

TÌM HIỂU CHỐNG UNG THƯ BẰNG CÁCH ĂN UỐNG

Các khoa học gia vẫn kêu gọi nên ăn uống các loại rau trái để có nhiều chật sợi và sinh tố cho cơ thể.Và người ta nghĩ rằng chất tiền sinh tố A (beta-carotene) có tác dụng chống ung thư nhưng mới đây cho thấy đó là những ý niệm có thể là sai lầm.Chất beta-carotene, ngược lại,có thể sinh ung thư và tác dụng chống ung thư nơi rau trái không phải là do sinh tố.

Khoa học mới gần đây đã ghi nhận rằng các chất có tác dụng chống ung thư thật sự trong rau trái là do những hóa chật đặc biệt chứa bên trong, thay đổi theo từng loại rau,trái và có các ảnh hưởng khác biệt nhau trong công việc chống ung thư.Chẳng hạn như rau broccoli thì thật nhiều chất sulforaphane làm cho các chất sinh ung thư bị đuổi khỏi tế bào.Các loại trái chanh,cam,bưởi thì có hóa chất Flavonoids ngăn cản các kính thích tố gây ung thư tấn công vào tế bào.Còn trái cà chua thì mang nhiều chất p-coumaríc acid và Chlorogeic acid,hai loại acids này có công dụng làm tách rời tiến trình nối kết hai phân tử trong tế bào-một liên hợp tạo nên chất sinh ung thư.Các trái cây như dâu tây,trái thơm và táo xanh cũng chứa các acids này.

Khám phá mới nhất này mang lại nhiều hi vọng cho giới trồng tỉa vì chắc chắn người ta sẽ cố gắng ăn nhiều rau trái hơn mà không còn ỷ lại dựa vào các viên thuốc bổ sinh tố multivit nữa.

Chẳng hạn như để tránh ung thư bao tử người ta sẽ phải ăn nhiều hành tỏi bởi vì chúng có chứa chất bảo vệ tế bào bao tử chống ung thư.Một tiết lộ khác chắc chắn sẽ làm cho những kẻ ghiền thuốc lá thở một hơi dài khoan khoái bớt cảm thấy canh cánh lo sợ: Chất capsaicin trong các loại ớt cay-được dùng làm thuốc dán chống đau nhức-có tác dụng ngăn cản các chất sinh ung thư trong khói thuốc là bám vào DNA,nơi chúng có thể kích thích những thay đổi bất thường dẫn đến căn bệnh ung thư phổi cùng các ung thư khác như ung thư ruột già, ung thư vú, lá mía pamcreas…

Lời khuyên ăn 5 serving rau trái một ngày để có một thực đơn lành mạnh điều hòa cần được người ta luôn luôn xem là hướng dẫn quan trọng nhất nên theo.

                        Ăn Để Sống hay Sống Để Ăn

KHÔNG ĐỨNG ĐẮN NẾU CHÚNG TA LỪA DỐI MẸ THIÊN NHIÊN

                                                            By Neal Barnard,M.D.

Cách đây không lâu, tôi làm việc với tư cách cố vấn cho một viện điều dưỡng khá lớn ở New York,chuyên thăm nom các người trung niên và lớn tuổi, đa số bị ghi nhận mắc bệnh tim, đau tim từng hồi,và ung thư.Họ sống một cách dật dờ không biết tương lai ra sao, dù rằng họ vẫn hiện diện một cách âu lo như vậy,suốt từ năm này sang năm khác.

Dường như tôi cũng chẳng giúp gì được nhiều cho các người sống vất vưỡng như vậy.Sau cùng,tôi mới khám phá ra rằng nguyên do chính của sự đau khổ của các người này là do ngu dốt mà ra cả.

Mỗi một người trong số các bệnh nhân thân chủ của tôi, đều đã được nuôi bằng các loại thực phẩm dẫn đưa họ trực tiếp đến các căn bệnh,bởi vì các thân nhân, cha,mẹ hay chính các bác sĩ của họ, đã chẳng hiều biết gì, để có thể giúp họ tránh né được các căn bệnh trên.

Nền y tế hiện đại giờ đây đã có khá đủ các sự hiểu biết đó,tuy nhiên ít khi nào các vị bác sĩ lại chịu bỏ thì giờ và công sức ra để học hỏi,nghiên cứu,và vì vậy càng ít khi nào các vấn đề này được các vị bác sĩ kia đem ra thảo luận với các bệnh nhân của họ.

Thức ăn thiên nhiên của chúng ta

Một bữa ăn dựa trên thịt động vật không chỉ giết hại đối với loài súc vật.Nó vô cùng nguy hiểm đối với sức khỏe của chúng ta.Loài người chúng ta không phải trưởng thành từ giống ăn thịt.Tổ tiên của chúng ta đều chỉ ăn rau,củ,trái cây mà thôi; họa lắm mới ăn thịt.

Như chúng ta, có thể được đáp ứng một cách thật tốt đẹp bằng một khẩu phần hoàn toàn lấy rau làm căn bản.Tất cả các loại protein,khoáng chất hay vitamin (chất bổ) mà cơ thể con người cần, đều được lấy một cách dễ dàng từ các nguồn thực vật.

Chúng ta khác biệt hoàn toàn đối với các loài có vú sống bằng thịt.Bộ máy tiêu hóa của các loài sống bằng thịt này rõ rệt là mạnh hơn hẵn bộ tiêu hóa của con người,vì vậy chúng tiêu thụ nhanh các thứ thịt ăn vào và cũng thải ra rất nhanh.

Nói về hình thái của con người với các loài vật ăn thịt này, cũng có sự khác biệt rõ rệt.Chúng ta (con người) đâu có móng sắc để xé thịt, trái lại chúng ta chỉ có những ngón tay mềm mại và linh động, để có thể nhặt lượm trái cây,lá,cỏ,v.v…Hàm răng yếu đuối của ta đâu có thể nhai được,so với loại răng sắc bén, cắt đứt thịt được một cách dễ dàng của bầy thú ăn thịt.Cũng như tất cà các loài thú ăn rau cỏ,da của chúng ta có hàng triệu lỗ nhỏ, giúp mồ hôi có thể thoát ra một cách dễ dàng được,hầu điều hòa nhiệt độ trong con người chúng ta.

Các thú ăn thịt, chẳng hạn như chó và mèo, không có chỗ để thoát mồ hôi như vậy, và vì thế cần phải thở hổn hển để có thể làm mát cơ thể của chúng.Chỉ cần ăn rau thôi, chúng ta đã khỏi phải có lối thở vất vả đến như vậy.

Bệnh Osteoporosis và cách ăn uống.

Các chương trình quảng cáo đầy hấp dẫn và tốn kém của kỷ nghệ sản xuất sữa, không những chỉ khiến các bà mẹ đi nuôi con bằng các loại sữa do các công ty sản xuất,thay vì sữa mẹ, mà dường như còn thuyết phục chúng ta “thật tự nhiên” nếu con người đi uống sữa bò.

Điều này cho thấy không có gì phản thiên nhiên hơn. Không có sinh vật nào uống sữa ngoài tuổi sơ sinh cả và không ai uống sữa của các loài sinh vật khác (ngoại trừ mấy con mèo và chó nuôi trong gia đình chúng ta mà thôi).

Các bằng chứng cụ thể cho thấy rằng lối ăn uống của Tây Phương tràn ngập protein đã đưa đến bệnh osteoporosis ( một thứ bệnh thiếu Calcium trong xương người ta),mà những người ăn toàn rau không hề mắc phải, nếu so ngay với các người uống sữa thường xuyên.

Việc ăn các thực phẩm có quá nhiều protein,không những chỉ làm cho cơ thể con người ta bị thiếu hụt chất calcium,xương trở nên yếu ròn, và nó còn có thể làm cho thận phải làm việc quá mức đi đến hư hại thận.

Vitamin B12.

Khi tôi còn ở trường Đại Học Y Khoa,lối giảng dạy căn bản cho thấy là các loại rau không hề cung cấp loại vitamin B12.Giờ đây chúng ta biết là hoàn toàn bị sai lạc.

Vitamin B12 được tổng hợp từ các tế bào cực nhỏ, được tìm thấy trong các loại rong,tảo,hay ngay cả trong vỏ khoai đã luộc chín,hay được cấy trong các loại thực phẩm lên men như xì đầu chay(làm từ đậu nành).Chúng ta chỉ cần một số lượng hết sức nhỏ loại vitamin B12,mà nó thường được chứa trong cơ thể của chúng ta trong nhiều năm liền.

Loại vitamin B12 tổng hợp,cũng thường được tự động cho thêm vào một số thức phẩm làm từ rau trên thị trường.Sự khiếm khuyết B12 trong cơ thể con người có thể được nhận thấy trong một người chuyên ăn rau hay chuyên ăn thịt,là người đó có bộ máy tiêu hóa làm việc không được tốt, để có thể hấp thụ B12 một cách bình thường.

Sức khỏe và sự dẻo dai.

Trong số hàng ngày lực sĩ nổi tiếng (dù đó là các lực sĩ cử tạ hay tập thể dục thẩm mỹ) thường ăn các thực phẩm từ rau, hay đặc biệt trong lúc luyện tập,ta có thể kể đến như John Weismuller (chuyên đóng vai Tazan trong điện ảnh) Paavo Nurmi (điền kinh), Ivan Lendl,Martina Navratilova và Chris Evert (các vô địch quần vợt).

Trong lãnh vực thể thao, một lực sĩ ăn các loại thực phẩm làm từ rau,thường cho thấy có một sực khỏe bền bĩ hơn.Thực tế cho thấy là trong các cuộc thử nghiệm khoa học, người ta đã sử dụng một chiếc xe đạp gắn đạp tại chỗ (stationary bicycle), thì người ta nhận thấy rằng các lực sĩ chuyên ăn các loại thực phẩm từ rau và đậu thường có sức khỏe dẻo dai bền bĩ trung bình gấp 3 lần so với các lực sĩ chuyên ăn các thực phẩm từ thịt.

Một bệnh nhân từng có lần hỏi tôi là liệu ông ta bỏ ăn thịt có làm cho ông ta trở nên yếu ớt hơn chăng, điều này có nghĩa là bệnh nhân này nghỉ rằng các protein từ thịt của động vật sẽ nhập thẳng ngay vào bắp thịt của con người ta để tăng thêm sức cho con người ta chăng?

Thực tế cho thấy là các chất protein thường bị hệ thống tiêu hóa tiêu thụ hết ngay,vì cơ thể của chúng ta thường tiêu thụ loại protein từ cây,rau,y như loại thực phẩm từ thịt,ngoại trừ các loại thực phẩm của động vật thường chứa nhiều chất béo và các chất có hại khiến cơ thể của chúng ta không hề muốn tiêu thụ.

Tôi nhắc lại cho bệnh nhân này hiểu rằng loài voi ,bò mộng đười ươi hay cả loài ngựa giống nữa, đều chỉ ăn cỏ,rau mà các con vật này vẫn luôn mạnh khỏe,sung sức đến như vậy.Từ đó,bệnh nhân này mới hiểu vì sao ông ta luôn bệnh tật, nhất là đau tim,chỉ vì ăn quá nhiều chất béo thú vật.

Bệnh tật giết người

Bệnh tim và đứt gân máu,chiếm đến gần phân nữa tổng số tử vong tại Hoa Kỳ hiện nay,không còn tranh cãi gì nữa, nó liên hệ cụ thể đến chất béo và clolesterol ở trong các loại thực phẩm có thịt hay các sản phẩm từ sữa mà ta vẫn thường ăn.

Các động mạch, mang máu và không khí đến tim để cho tim hoạt động-duy trì sự sống cho con người.Chất cholesterol từ các loại thực phẩm heo,bò,gà,hải sản sẽ lần lần tích tụ lại một lớp màng mỡ phía bên trong các động mạch này, cùng với các lớp calcium hay các tế bào độc địa khác, để rồi lần lần bít kín luôn các động mạch này.

Khi các động mạch bị bít kín lần lần, thì nó không thể nào chuyển tải được đầy đủ không khí đến ‘nuôi cơ bắp trái tim” nhất là khi trái tim này càng đập mạnh thêm.Chính sự kiện này đã đưa đến các cơn nhói đau nơi ngực,trong các lúc vận động mạnh hay kể cả khi xúc động mạnh nữa.Khi nguồn tiếp tế máu bị hoàn toàn bít chặt rồi, thì hậu quả đưa đến là một phần trái tim không thể hoạt động được nữa.Các động mạch lúc đó cũng trở nên cứng và dòn như một cái ống đất sét bị nung vậy.Các động mạch chứa đựng quá nhiều calcium khiến nó trở nên cứng như đá, hơn là các mạch máu mềm mại thường thấy.Khi giải phẫu người ta dùng một cái kéo để cắt ngang động mạch này, nó sẽ tạo nên một tiếng gãy giòn rõ rệt của tiếng đá vỡ.

Sự bít chặn này cũng xảy ra nơi các động mạch dẫn lên bộ óc.Khi nó chặn bớt hẳn, thì từng phần của bộ óc sẽ trở nên vô hiệu và con người trở nên tê liệt từng phần nào đó, cho đến khi đe dọa luôn cả tính mạng.

Các động mạch dẫn đến đôi chân cũng có thể bị bịt chặn như vậy, tạo nên các đau đớn khác nhau, khiến con người không còn di chuyển được bình thường nữa.

Điều quan trọng nhất là các căn bệnh ở động mạch này, có thể khởi sự ngay cả từ lớp tuổi thiếu niên,Khi chúng ta nuôi trẻ em bằng thịt và các sản phẩm từ sữa.

LỜI KHUYÊN CHƯ MÔN ĐỆ

Đệ tử con ơi! gắng miệt mài…

Đường trần nhiều nỗi đắng chua cay!

Khuyên con cố gắng bền tu tiến

Quả mãn công viên đáo Phật Đài

Phật Đài dành sẵn để chờ con

Phước huệ song tu đức hạnh tròn

Chư Phật ba đời đều như thế

Bền lòng vì đạo gắng nghe con!

Lời vàng tiếng ngọc gởi về con

Đạo Đức bền tâm giữ vẹn tròn

Dù cách xa thầy muôn vạn dặm

Gìn lòng son sắt sánh bằng non!

            Đức Pháp Chủ GHPGTGKSTG

            Hòa Thượng Thích Giác Nhiên

MẾN YÊU NÒI GIỐNG

Người dân Việt,phải yêu thương nước Việt

Là giữ gìn truyền thống của Cha anh

Đừng ham mê quyền lợi,chạy theo danh

Mà đón rước đàn voi dầy mã Tổ.

Xem lịch sử,lắm người làm dân khổ

Đều cũng do, chính người Việt gây nên

Chạy theo danh, đua lợi ở một bên

Nỡ xáo thịt, nồi da đành tương sát.

Theo ngoại quốc, để tiếp tay cướp đoạt

Mất chủ quyền,dân tộc nước nhà Nam

Lợi cá nhân, mà đất nước phải cam

Dưới đô hộ người thực dân khát máu.

Xin khuyên nhắc, người đứng ra lãnh đạo

Nghĩ giống nòi, dân tộc đứng đầu tiên

Đừng chạy theo, quyền lợi với bạc tiền

Mà bán đứng dân mình cho ngoại quốc.

KHUYÊN VỀ TRAI GIỚI

Ăn chay lạt tuy là thanh đạm

Các thú kia chẳng bị khổ đau

Chỉ là dưa muối tương rau

Tạm dùng qua bữa,miễn sao qua ngày.

Các thú vật hàng ngày muốn sống

Cũng như ta muốn được an lành

Nỡ nào giết hại chúng sanh

Sướng ngon lưỡi miệng nỡ đành xuống tay

Khuyên tất cả ai ai nên nhớ

Thú như mình sao nỡ tương tàn

Cũng Cha cũng Mẹ cũng anh

Cũng con cũng cháu như mình khác chi?

Cũng úy tử cũng vì tham sống

Cũng xương da máu thịt như ta

Sao đành cắt cổ lột da

Kho chiên xào nấu gọi là ăn ngon.

Ngon một chút chẳng còn ngon nữa

Mà vạn loài bị khứa phanh thây

Làm cho lạc giống rẽ bầy

Oan oan tương báo biết ngày nào thôi.

Khuyên thức tỉnh ai ôi! nên nhớ

Lòng từ bi nâng đỡ chúng sanh

Lớn khôn là bậc Cha anh

Nỡ nào sát phạt con em của mình.

Lời Chúa dạy vang thinh còn đó

Lời Phật khuyên con nhỏ cũng tha

Chữ nhơn là chữ người ta

Nhơn đức từ ái mới là gọi nhơn.

Nhơn bất sát không khi nào giết

Sát bất nhơn mất biệt tiếng người

Bao nhiêu loài vật trên đời

Cũng là mạng sống cũng thời mang thân.

Nếu con kiến có quyền được sống

Thì loại người luật rộng biết bao

Tự do sống mãi bền lâu

Miễn đừng đoản mạng giảm thâu tuổi dài.

Ăn để sống mỗi ngày đơn giản

Lo trau tâm căn bản của mình

Phật xưa cũng một chúng sinh

Nhờ tâm Bác ái mà thành Phật Tiên.

Đây nhắn nhủ nên khuyên tất cả

Trong chúng ta có quả Phật rồi

Gắng công vun quét đắp bồi

Sau thành Chánh giác về nơi Niết Bàn.

            Viết tại Điện Cẩm Linh ngày 4-8-1994

            Hòa Thượng Thích Giác Nhiên.

-Qua sông cần thuyền lành

Sống đời cần bạn tốt

Học đạo phải chân sư

Ăn ở phải nhân từ

Ấy là hàng trí giả.

-Muốn sống đừng làm cho ai phải chết

Muốn hạnh phúc đừng làm cho ai khổ đau

Ấy là người suốt thông luật nhân quả

-Hãy thêm bạn bớt thù

Để an lại thiên thu

Cuộc đời lo chi khổ

Là tuệ giác phá ngu

-Tham sân si là độc

Chất chứa mãi làm gì

Dứt bỏ hết ngu si

Thì lộ bày tâm Phật.

Phật với cả chúng sinh

Đều cùng đồng thể tánh

CHÂN NGÔN

-Tự cao, Ngã mạn, ỷ lại,Tham gian và Ái nhiễm

Là liều thuốc độc đưa người đến chỗ chết.

-Nóng nảy, Đua tranh, Thù hiềm, Ganh tị, Độc ác

Là nấc thang dắt người xuống hố địa ngục.

-Xu hướng,Dị đoan,Tà kiến, Ái dục và Si mê

Là nguốn gốc của sự luân hồi sanh tử.

-TỪ BI,HỶ XẢ,BÁC ÁI,KHOAN DUNG…

Là giọt mưa cam lộ nhuần gội.

-Bố thí,Trì giới, Nhẫn nhục và Tinh tấn…

Là diệu dược cứu nguy tâm hồn sao đọa.

-Thiền định, Trí huệ,Giải thoát và Chơn như…

Là nấc thang lên đến Niết Ban tột đỉnh

-Mỗi người có sẵn đèn lòng,

Tự mình soi lấy,chớ trông tầm ngoài.

Cũng đừng ỷ lại vào ai,

Phật,Tiên,Hiền,Thánh,chính ngay tự mình.

PHẢI CHẲNG?

Tiếng lòng giục thúc thương nhân loại?

Mượn ngòi bút mực dệt thành thơ?

Lưu kỷ lời vàng,trong vạn kỷ?

Thế nhân, khó gặp kẻ siêu nhân?

Thuốc đắng khó dùng, mau hết bịnh?

Mực tàu đau khổ, lợi nhân sinh?

Sự thật, trở về theo lẽ thật?

Lời ngay, nói phải thật cho ngay?

Giải mở nỗi lòng, ai uất hận?

Phân rành lý đạo, chỉ tu chơn?

THẾ GIỚI KIM TIỀN

Thế giới ngày nay chỉ có tiền

Tiền là căn bản đứng đầu tiên

Đứng đi ăn nói hay qua lại

Mọi việc chi chi cũng phải tiền

Chẳng nói nghĩa nhân chi hết ráo

Mà là tiền bạc nói đầu tiên

Đầu tiên vạn sự tiền đi trước

Đi trước về sau cũng nói tiền.

Tiền biết sử dụng trở Phật Tiên

Tiền không khéo dụng quá ưu phiền

Bởi tiền nước mất nhà tan nát

Tại bạc vàng vô đổi chúa liền

Nhơn nghĩa hiếu trung đều cũng mất

Bà con Cha Mẹ cũng thay liền

Tiền vô gắn bó trăm ngàn chuyện

Thất bại thành công cũng bởi tiền

Tiền là độc hại đứng đầu tiên

Khổ sở nhân sanh khắp các miền

Giặc giã chiến tranh vì tủ bạc

Đao binh thãm họa bởi kho tiền

Anh em cốt nhục phơi xương trắng

Nòi giống tương tàn chẳng nể kiêng

Cũng bởi gói tiền cùng tủ bạc

Lắm người sầu khổ phải cuồng điên

Tôi muốn kêu lên tiếng thấu trời

Tiền làm nhơn nghĩa mãi đầy vơi

Chiến tranh tàn khốc muôn sầu khổ

Luân lý đạo đời phải tả tơi

Cha mẹ anh em nhiều phân hóa

Tình Thầy nghĩa bạn cũng lần vơi

Tại tiền với bạc gây nông nỗi

Tôi muốn kêu lên tiếng thấu trời.

TĨNH TÂM

Nay tôi có đôi lời phân tỏ

Cho người đời hiểu rõ mà tu

Thế gian nầy lắm nỗi mịt mù

Đua danh lợi tranh giành cấu xé

Khắp tất cả từ già chí trẻ

Mà nỡ đành bán rẻ lương tâm

Cũng chỉ vì chỗ ở miếng ăn

Tham dục lạc sắc tài danh lợi

Mãi tranh giựt đua nhau hồ hởi

Tưởng rằng mình hay giỏi hơn người

Thấy kẻ hiền ăn sống nuốt tươi

Thấy kẻ yếu tìm mưu chước hại

Không giữ một chút lòng nhân ngãi

Là gieo nhân tạo tội thêm hoài

Cõi hồng trần cứ mãi tạo vay

Cũng bởi vậy xuống lên nhiều kiếp.

Nay thức tỉnh mau tu cho kịp

Đừng tạo vay tội lỗi thêm nhiều

Tuổi thọ mình sống được bao nhiêu

Sao chưa tỉnh quay đầu hướng thiện

Đời hạ ngươn cuộc thi lọc tuyển

Kẻ gian tà hung ác bạo tàn

Sớm muộn gì cũng bị gian nan

Vay một vốn phân lời năm bảy

Còn những kẻ lòng ngay ở phải

Giúp đỡ người phước đức thêm nhiều

Thì về sau sẽ được tiêu diêu

Gieo trái ngọt quả lành chắc chắn

Người ăn ở công bằng ngay thẳng

Thì ân trên phước lộc ban hoài

Bởi vì mình phước đức cho vay

Càng to vốn phước lời gấp bội

Chớ than trách chí công tội lỗi

Mà tự mình hái quả bởi nhân

Quả với nhân nó mãi xây vần

Hình với bóng có nào sai khác

Tội với phước tự mình gieo hạt

Trồng cam xoài bưởi mít trái ngon

Trồng khế chanh tiêu ớt chua cay

Hàm huyết phúng nhơn ô tự khẩu

Nay phân giải đôi lời rõ thấu

Ai làm theo phước đức mà nhờ

Bằng nghe rồi vẫn mãi thờ ơ

Chừng gặp việc hối sao cho kịp.

DỨT MÊ KHAI NGỘ

Tranh nhau sát hại đồng bào

Gây thêm khói lửa biết bao hận thù

Để danh tiếng xấu ngàn thu

Kẻ than người trách kẻ thù người khinh

Tại sao chẳng sửa tâm mình

Dồi trau tập luyện tánh linh cho thuần

Gian tham ác quấy chận ngưng

Hiếu trung đạo nghĩa xin đừng bỏ qua

Giữ sao tâm tánh hiền hòa

Kính trên nhường dưới vạy tà tránh đi

Thật hành theo hạnh Từ bi

Từ là Từ thiện, thực thi điều lành

Bi là thương xót chúng sanh

Như thương con đỏ không đành hại nhau

Nghĩ ra tình nghĩa đồng bào

Dứt thù oán hận binh đao không còn

Thì là quả nghiệp tiêu mòn

Ai ai cũng giữ sắc son một lòng

Tuồng đời có có không không

Có không, không có mựa hề bận tâm

Tuệ khai thấu đạt huyền thâm

Biết đường giải thoát chẳng lầm đọa sa

Tự mình Phật Phật ma ma

Phật ma ví cũng người ta khác nào

Phật thì giác ngộ sớm mau

Còn ma đắm đuối sa vào sông mê

Tạo gây tội lỗi nặng nề

Vì không trở lại theo về lối ngay

Trau tâm sửa tánh hằng ngày

Về sau quả Phật Như Lai kề gần.

Mạc Tư Khoa 05-08-1994

---o0o---

Vi tính: Kim Thư.

Trình bày: Linh Thoại

Cập nhật: 01-3-2008


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Thư Mục Phật Học

Đầu trang

 

Biên tập nội dung : Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ : quangduc@quangduc.com
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544