Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Phật Học Cơ Bản


 

 

 

DIỆU LÝ PHÁ MÊ

 

TOÀN CHÂN

Tổ Đình Minh Đăng Quang

 

MỤC LỤC

 

-Diệu Lý Phá Mê

-Diệu Lý Huyền Linh
-Tình mẫu tử

-Nghĩa Thầy trò

-Nghĩa Thầy trò,

- Đạo hiếu

-Sa môn là khất sĩ-Tu khổ

-Tu sướng ,mặc cho thế sự

-Trễ chuyến bay

-Tu thiền

-Ngồi thiền

-Sám hối diệt tội

-Tập tâm xả

-Hoan hỷ

-Tham gian là tội ác

-Khất sĩ hóa duyên

-Bỏ lòng ganh tỵ

-Quả báo cấp thời

-Quả báo chẳng hề sai

-Muốn được thái bình

-Con đường thoát khổ

-Ta là Phật sẽ thành

-Thành tâm đảnh lễ

-Ghét người hại mình

-Tại sao Thầy mãi đi hoài

-Đi vì sứ mạng

-Thi hóa Vạn Hạnh thiền sư

-Toàn Chân phụ họa

-Lời khuyến khích

-Tự chiêu kỳ họa

-Người Ấn Độ còn giai cấp

-Thú mới tiến hóa lên

-Ngày giờ là tiền bạc

-Đừng trách kẻ điên

-Ta là ai?

-Sớm về quê cũ

-Được chiêm bái Ngọc Xá Lợi

-Ái ngại của ái tình

-Thanh lọc tâm phàm

-Thêm bạn bớt thù

-Pháp âm vi diệu

-Răn lòng

-Tự nhủ

-Đại hội nhân quyền

-Vượt mọi thử thách- Tiến tới thành công

-Cuộc thử thách

-Bài học lãnh chúa

-Độ người tức độ mình

-Học kinh dù có ngàn năm

Không bằng ngộ lý huyền thâm một giờ

-Lời khuyên nhắc

-Khuyến khích

-Thảm đất vàng

-Khai mở đạo tràng

-Đạo pháp hoằng khai

-Thành lập Tịnh Xá

-Pháp tu tối thượng

-Pháp vô tướng

-Người hồi tỉnh

-Trên đường sứ mạng

-Dứt khỏi nghiệp đời

-Đời chẳng có chi

-Tuồng đời

-Hỷ xả thì an lạc

-Cố chấp là tự làm khổ mình

-Từ bi tha thứ được nhẹ nhàng

-Con ma dục

-Xin đừng làm khổ cho nhau

-Mình biết mình là đủ

-Hy sinh vì lý tưởng

-Từ tâm quán

-Nhơn vô thập toàn

-Khuyên đừng phe phái

-Đa dục đa hại

-Đa vọng đa hại

-Lo đời chẳng xong

-Công đức cúng hằng tháng

-Ta hãy tự nghĩ

-Hết thảy đều do tâm

-Địa ngục

- Ngạ quỷ

-Súc sanh-A Tu la

-Nhân Người

- Thiên trời

-Như lai Phật Tổ

-Cầu an,cầu siêu có thật không?

-Xin bạn ban cho nụ cuời

-Tịnh Độ nơi lòng ta

-Lễ Tạ ân

-Diệu Lý Vu Lan Bồn

-Triết lý Mục Kiền Liên

-Trên chuyến bay đi Orlando-Florida

-Vượn khỉ đóng phim

-Cúng dường Tam Bảo

-Lasvegas-Nevada

 

 

 

LỜI GIỚI THIỆU

Kính thưa quý vị,

Gần hai mươi sáu thế kỷ về trước,trong khi chúng sanh đang đắm chìm trong biển khổ tối tăm thì một ánh sáng kỳ diệu tỏa rạng từ vùng núi Tuyết Hy Mã Lạp Sơn.Chính nhờ ánh sáng đó mà chúng sanh đã lần hồi phá vỡ được lầm mê mà lần về nẻo chánh để có cuộc sống an lạc hạnh phúc và cuộc tu tỉnh thức và giải thoát.Kinh Pháp Hoa đã nói rõ về mục đích thị hiện của Đức Phật.Vì thấy trong đời ngũ trược ác thế, chúng sanh lăn lộn trong cõi trầm luân,chịu quá nhiều khổ đau phiền não,nên Ngài thị hiện chỉ nhằm một mục đích duy nhất là “khai thị cho chúng sanh được ngộ nhập tri kiến Phật.” Sau những năm tháng tu hành tầm cầu chơn lý, Đức Phật đã giác ngộ và giải thoát.Ngài đã mang hết những gì mình liễu ngộ ra mà trao truyền lại cho chúng ta, chỉ với một mục đích là những mong cho chúng sanh mọi loại đều có được cuộc sống an lạc và tự tại.Nếu chỉ thị hiện để truyền giảng triết thuyết cho đời sau biện giải hý luận thì chắc Thế Tôn đã không thị hiện.Nếu chỉ xem những triết thuyết nhà Phật như những chủ đề cho nhàn đàm hý luận, thật tình mà nói những triết thuyết ấy không giúp ích được gì cho ai.Ngược lại, nó còn làm cho chúng ta thêm loạn động và điên đảo hơn.

Hòa Thượng Thích Giác Nhiên, một vị Cao Tăng với đầy đủ giới đức đạo hạnh của một Bồ Tát.Ngài đã cống hiến cả đời mình cho đạo pháp.Ngài có một đời sống nội tâm sung mãn.Với tuổi gần cửu tuần mà Ngài vẫn không ngừng nghỉ chu du thuyết giảng cho nhân sanh,cũng chỉ nhằm một mục đích duy nhất là “Phá Mê Khai Ngộ.” Ngoài ra, hễ có thì giờ rảnh rỗi Ngài biên soạn Pháp Bảo. Đa số những tác phẩm Ngài viết ra đều với lời văn thi giản dị mà trong sáng,khiến cho ai nấy đều am hiểu một cách dễ dàng.Khi đọc những bài thơ đạo của Ngài,chúng ta liên tưởng như đang được đối diện để nghe Ngài thuyết giảng vậy.

Kính thưa quý vị, đúng như cái tên của nó,thi phẩm Diệu Lý Phá Mê của Hòa Thượng Thích Giác Nhiên được ra đời cũng nhằm một mục đích mà Kinh Pháp Hoa đã dạy: “ Phá mê và khai Thị cho chúng sanh được Ngộ Nhập Tri Kiến Phật.”Quả là một vinh dự lớn lao cho tôi khi được Hòa Thượng trao cho bản thảo quyển Diệu Lý Phá Mê.Sau khi đọc xong bản thảo, tôi thật vô cùng cảm kích những gì mà Hòa Thượng đã đóng góp chẳng những cho đạo pháp, mà còn giúp cho chúng sanh phá vỡ những u mê ám muội để quay về với nẻo sáng Bồ Đề.Diệu Lý Phá Mê là tập hợp của những vần thơ  đạo mà Hòa Thượng đã sáng tác từ nhiều năm qua.Với 85 bài thơ, Ngài đã chỉ dạy rõ ràng những phương cách phá mê, Ngài chỉ rõ cho chúng ta làm cách nào để phá tan bóng tối của đêm trường một để thấy được ánh minh quang rạng rỡ.Với Hòa Thượng Thích Giác Nhiên,Diệu Lý Phá mê không nhất thiết là diệu lý nằm trong các kinh điển Đại Thừa, mà nó nằm ngay trong “Tình Mẫu Tử,” “Nghĩa Thầy Trò”, nằm trong những “Đạo Hiếu,” “Tu Hành”, và ngay cả trong khi “Trễ Chuyến Bay”. Đến những bài “ Sám Hối Diệt Tội,” “Tập Tâm Xả”, “Hoan Hỷ”, “Đa Dục Đa Hại”, “Đa vọng Đa Bại,” “Lo Đời Chẳng Xong,” “Công Đức Cúng Hằng Tháng…”Tuy nhiên, Ngài cũng không quên nhắc nhở đến những huyền thâm áo nghĩa của Phật giáo qua những bài “Tu Thiền”, “Ngồi Thiền,” “Nhân Người,” “Thiên Trời,” “Địa Ngục,” “Ngạ Quỷ”, “Súc sanh,” “A Tu La”, “Hết Thảy Đều Do Tâm,” Lý do “Tại Sao Thầy Mãi Đi Hoài” cũng vì sứ mạng giáo khuyến chúng sanh phá mê khai ngộ.Với Ngài, “ Thành Lập Tịnh Xá” cũng chỉ với một mục đích phá mê khai ngộ mà thôi.

Hòa Thượng Thích Giác Nhiên đã đem hết tâm huyết của mình để cống hiến cho đạo pháp.Qua Diệu Lý Phá Mê Ngài đã dóng lên một tiếng chuông cảnh tỉnh cho những ai còn mãi mê lăn lộng trong u đồ tăm tối.Ngài đã phá vỡ tất cả những chướng ngại mắt trên bước đường tu tập cho chúng sanh,có chịu bước tới hay không còn tùy thuộc nơi mỗi chúng ta. Nhưng chính Đức Phật đã từng dạy: “ Thân người khó được Diệu pháp khó gặp.” Nay chúng ta may mắn gặp được minh sư, xin đừng bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng thì quả là uổng lắm.

Tôi vô cùng hân hoan giới thiệu cùng quý vị quyển Diệu Lý Phá Mê.Ai trong chúng ta cũng nên cố gắng xem coi và hành trì những lời dạy quý báu của Hòa Thượng để một ngày không xa nào đó pháp giới chúng sanh đều được “phá mê khai ngộ.” Mong lắm thay !!!!

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Đệ tử cẩn đề tại California

Ngày 24 tháng 6 năm 2007

Thiện Phúc

 

 

 

 

DIỆU LÝ PHÁ MÊ

Diệu Lý Phá Mê chỉ rõ ràng

Cho người thấy rõ ánh minh quang

Phá tan bóng tối đêm trường mộng

Thức tỉnh nhân sinh biết nẻo đường

Tiến bước trên đường chánh đạo

Mở lòng đi thẳng đến Tây phương

Gom thâu diệu lý trong thi tập

Quý báu còn hơn cả ngọc vàng

Tác giả Toàn Chân

Hòa thượng Thích Giác Nhiên

DIỆU PHÁP HUYỀN LINH

Diệu pháp huyền linh giải lý mầu

Lý mầu huyền diệu chỗ thâm sâu

Phá tan bóng tối vầng mây ám

Mê tỉnh lại ngay khỏi mựa cầu

Khuyên kẻ nhiễm trần mau giác ngộ

Người không chìm đắm khỏi lo âu

Tỉnh không đọa lạc tam đồ khổ

Giác ngộ cần tu đứng hạng đầu

TÌNH MẪU TỬ

Mẹ thương con tay bồng tay bế

Suốt cuộc đời chẳng kể gian lao

Làm sao phải tín lẽ nào?

Mong sao đền đáp công lao cho vừa

NGHĨA THẦY TRÒ

Thầy thương đệ tử vô cùng

Ngày đêm giáo dưỡng thủy chung vẹn toàn

Mong sao trò được khôn ngoan

Thanh danh nên phận tiếng vang muôn đời

NGHĨA THẦY TRÒ.

Đệ tử thanh danh được vẻ vang

Công Thầy giáo dưỡng khổ muôn ngàn

Ân thâm nghĩa trọng không quên được

Suốt kiếp trọn đời chẳng vỡ tan

ĐẠO HIẾU

Làm cha mẹ thương con vô hạn

Mong nuôi con khôn lớn nên người

Đáp đền nghĩa mẹ ân cha

Cháu con chớ có bỏ qua hiếu từ

SA MÔN LÀ KHẤT SĨ

Tỳ kheo ba nghĩa chỉ đành rành

Khất sĩ trì binh tiếng nhã thanh

Phá ác diệt tiêu điều chướng ngại

Bồ ma dứt hẳn tánh lòng ganh

Giới trai gìn giữ tinh nghiêm ngặt

Định huệ song tu đạo chóng thành

Chư Phật ba đời là khất sĩ

Tu hành đừng cố chấp phân tranh

TU HÀNH

Tu khổ gian nan nói chẳng cùng

Bởi vì bổn nguyện độ sanh chung

Thức khuya dậy sớm lo tu học

Nghiệp chướng bao quanh khảo tột cùng

Kẻ trách người chê hàng yếm thế

Kẻ khinh người ngạo thể lò nung

Trân mình gánh đựng bao gian khổ

Quả nghiệp dồn đeo chẳng chịu ngừng

TU SƯỚNG

Tu sướng làm sao nói chẳng cùng

Bởi vì bổn nguyện độ sanh chung

Đói no sống chết không màng đến

Lạnh lẽo nắng mưa chẳng ngại ngùng

Danh lợi thế quyền xa dứt hẳn

Tiền tài vật chất bỏ ngoài khung

Quanh năm suốt kiếp lo tu niệm

Tựa thể thần tiên sướng tột cùng

MẶC CHO THẾ SỰ

Tu thể Phật,Tiên họ kỉnh vì

Lắm người quý trọng họ tôn ty

Xem như Thầy Tổ như cha mẹ

Cũng có kẻ khinh chẳng nể vì

Ổ báng chống kình ôi đủ thứ

Sướng vui gian khổ biết bao khi

Nhiều cơn sóng gió rồi yên tịnh

Giới đức thanh cao khó kẻ bì

Đạo hạnh vẹn tròn ngôi quả vị

Khen chê thế sự kể làm chi

TRỄ CHUYẾN BAY

Đi Orlando trễ chuyến bay

Phải ngồi chờ đợi suốt trong ngày

Mới năm giờ sáng đi cho kịp

Đến một giờ mai mới đến ngay

Ngồi đợi phi trường gần chín tiếng

Nửa đêm cộng với suốt ngày mai

Đó cũng để ta rèn đức nhẫn

Không phiền buồn bực mới là hay

TU THIỀN

Thiền na tịnh lự chớ lo chi

Các việc trần duyên đoạn đức thì

Dứt nói ngưng làm ngồi xếp cẳng

Mắt tai mũi lưỡi đóng lại đi

Tam tâm tứ tướng gôm về một

Lục đục thất tình đoạn tuyệt mi

Số tức điều hòa vào chánh định

Quán thông vạn pháp thảy tường tri

NGỒI THIỀN

Nhập định ngồi thiền trói cẳng chân

Lưỡi cong đốc giọng ngồi cho ngay

Mắt vừa khép lại tâm an tịnh

Lục tự Di Đà tưởng chớ phai

Hơi thở ra vào cho thật nhẹ

Âm dương hòa hợp kết nên thai

Tam tu thập ngoạt triều ngươu khí

Thất nhật cửu niên xuất lộ ngoài

SÁM HỐI DIỆT TỘI

Sám hối giải trừ nghiệp trái oan

Ăn năn sửa đổi lỗi tiêu tan

Do tâm tạo tác gây nên tội

Tâm nguyện cải chừa chuyển thân an

Nhất thiết do tâm là chỗ đó

Nhờ tu khai huệ trí quang minh

Chuyển mê thành giác là tiên phật

Diệt khổ an vui gọi Niết Bàn

TẬP TÂM XẢ

Chánh niệm luôn luôn giữ một lòng

Việc gì hỷ xả kể như không

Danh tài lợi sắc không hề vướng

Tranh chấp hơn thua chẳng để lòng

Đơn giản thanh bần đường giải thoát

Xả thân vì đạo chẳng cầu mong

Đạo đời giữ vẹn niềm chung thủy

Thế giới sống chung đến đại đồng

HOAN HỶ

Tứ tướng tam tâm phải diệt trừ

Nếu mà cố chấp giữ khư khư

Tự cao ngã mạn ai trìu mến

Hống hách kiêu căng khó độ người

Rải đức từ bi lòng bác ái

Nói làm hoan hỷ tính vui tươi

Kính trên nhường dưới tâm hòa ái

Mọi cảnh tùy duyên nở nụ cười

THAM GIAN LÀ TỘI ÁC

Tham gian ác độc tội tầy trời

Sa đọa luân trầm chẳng phải chơi

Chừng đó ăn năn đã trễ muộn

Tham gian địa ngục khổ tơi bời

Cũng vì bản ngã mà gian ác

Cố chấp hại mình khổ lắm ơi!

Nhân quả trả vay đâu tránh khỏi

Đừng mong kêu cứu Phật Tiên trời

KHẤT SĨ HÓA DUYÊN

Khất sĩ nên không nhận bạc tiền

Mỗi ngày ôm bát hóa tùy duyên

Làm gương nhân ái ăn chay lạc

Giữ giới không tham chẳng đắm tiền

Đời khổ vì tham vì ác độc

Đạo làm gương mẫu giữ tam thiền

Tu đức diệt ác trừ tâm độc

Thế giới hòa bình mãi vĩnh yên

BỎ LÒNG GANH TỴ

Ganh tỵ làm chi cũng một nhà

Cũng đồng con Phật một ông cha

Thương yêu quý mến chung vai hiệp

Cứu độ muôn loài hạnh vị tha

Vị tha độ chúng cõi Ta Bà

Muôn loài cùng chung một gốc ra

Kẻ trước người sau cùng tiến bước

Sống theo phẩm hạnh của Tăng già

Tăng già tam tụ với lục hòa

Tam độc lục phàm phải tránh xa

Bốn tướng ba tâm đều dứt bỏ

Muôn người như một hãy chung hòa

Vui hòa là hạnh đạo thiền gia

Phật dạy người tu phải tránh xa

Tranh chấp hơn thua giành mối lợi

Xuống lên quanh quẩn cõi Ta Bà

Ta Bà đâu phải chỗ nhà ta

Quán trọ gởi thân thật đó mà

Để kẻ học tu rèn tâm đức

Công viên quả mãn đáo quê nhà

QUẢ BÁO CẤP THỜI

Đặt chuyện nói thêm để hại người

Muốn cho thiên hạ xúm nhau cười

Tưởng đâu được thế mình sung sướng

Tán tận lương tâm chẳng hổ ngươi

Nhân quả về sau rồi câm điếc

Đuôi mù la hét họ chê cười

Lý công nhân quả không sai chạy

Bài học răn đời chớ dễ ngươi

QUẢ BÁO CHẲNG HỀ SAI

Phản phúc tiếng nhơ để lại hoài

Bia truyền thánh sử chốn trần ai

Mẹ cha Thầy Tổ cùng huynh đệ

Phản bội vong ơn chóng đọa đày

Đừng ỷ tài khôn mà quỷ kế

Ác gian xảo trá chẳng về ai

Sớm mau chậm muộn vay thì trả

Chung kết cuộc rồi chịu đắng cay

MUỐN ĐƯỢC THÁI BÌNH

Đời muốn an vui hưởng thái bình

Mở lòng thương xót cả nhân sinh

Trì trai giữ giới bòn công đức

Niệm phật tụng kinh sửa tánh tình

Tích đức tu nhân bòn quả phúc

Chuyển xoay quả nghiệp mới tồn sinh

Nhà nhà chốn chốn đều lương thiện

Thì cả nhân gian hưởng thái bình

CON ĐƯỜNG THOÁT KHỔ

Con đường sinh tử ra vào

Thế gian có hiểu thế nào hay không

Ôi cuộc sống long đong trôi nỗi

Biết đời nào tháo cởi được ra

Quẩn quanh trong bể ái hà

Luân hồi đảo lộn vào ra sáu đường

Muôn ngàn kiếp không phương thoát khỏi

Nhờ phật Ngài cứu độ thoát ra

Từ nay nương bóng Phật Đà

Tu cho dứt khỏi vào ra luân hồi

TA LÀ PHẬT SẼ THÀNH

Ôi kiếp sống,con người như điển chớp

Chẳng khác gì,bọt nước hoặc sương rơi

Mà mấy ai,thức tỉnh sớm kịp thời

Lo tu niệm,trong kiếp nầy cho kịp

Đời là khổ,triền miên vô số kiếp

Lại hiếm người,sớm cải hối ăn năn

Lấp song mê, bể khổ hố san bằng

Để an lạc,trở về nguồn hạnh phúc

Biết đời khổ,phải cần mau tu rút

Phật thời xưa cũng giác ngộ điều này

Chỉ dạy ta hãy chấp cánh bay cao

Và xa chạy một lèo cho tới chốn

Danh tài sắc thật vô cùng nguy khốn

Tiền bạc vàng lợi lộc thật gian nan

Đắm mê say suốt kiếp lụy tàn

Rồi chung cuộc nhốt người vào ngục thất

Phật thuở xưa giàu sang đà tột bực

Mà chẳng màng nào vợ đẹp con xinh

Nếu hôm nay xét nghỉ với phận mình

Chẳng đáng chút gì đâu mà so sánh

Mà Đức Phật cho biết rằng Phật tánh

Mọi người đều có tánh Phật như nhau

Do công phu sớm chậm muộn hay mau

Đều cũng đắc quả vô sanh thành Phật

Miễn giác ngộ đừng say mê vật chất

Tham sân si phiền não dứt đoạn lìa

Ráng tham thiền nhập định tối sớm khuya

Trau rèn luyện tâm chân cho thuần phục

Dứt tuyệt hằng lũ thất tình lục dục

Lũ tam tâm tứ tướng cũng trừ xong

Không đắm say nhơ bạn chút tơ lòng

Thì ta Phật hẳn đồng chung thể tánh

THÀNH TÂM ĐẢNH LỄ

Chư Phật Pháp Tăng Mười Phương Ba Đời

Thành tâm lễ Phật mười phương

Mở lòng bác ái xót thương dân tình

Chúng con góp sức hy sinh

Tạo lập Tổ Đình Thiền viện Minh Quang

Chốn này là cảnh thanh nhàn

Cư gia bá tánh bốn phang tựu về

Đồng chung góp sức cận kề

Lập ngôi Tam bảo cứu mê dân lành

Chốn này chưa biết tu hành

Chùa chiền không có chúng sanh mê mờ

Bon chen đeo đuổi giấc mơ

Danh tài lợi sắc lu mờ tánh linh

Nhà cao cửa rộng thinh thinh

Bạc tiền xe cô phỉ tình xỉ xa

Vùng này phần lớn giàu sang

Ít người tu tỉnh dọc ngang dẫy đầy

Không người giữ giới ăn chay

Đua chen rượu thịt bạc bài hả hê

Nay biết đạo đức quay về

Nương theo Tam bảo cận kề lo tu

Phá tan hắc ám mây mù

Trau tâm sửa tánh tiếp thu pháp lành

Từ nay giác ngộ tu hành

Trì giai giữ giới tập tành quả công

Bền tâm quyết chí một lòng

Hành theo chánh đạo thoát vòng biển mê

GHÉT NGƯỜI HẠI MÌNH

Nói xấu người đó là người xấu nhất

Muốn bao che tật xấu của mình đi

Nên thổi lông tìm vết của Tăng Ni

Hay Phật tử bất cứ ai cũng được

Thường ố báng chê bai người đi trước

Chứng tỏ rằng mình trong sạch hơn người

Không xét mình tồi tệ chẳng hổ người

Thường thêu dệt đặt điều ôi đủ chuyện

Vì tệ hại sợ người đem phổ biến

Nên lựa người có đức trọng tài cao

Bất cứ ai chẳng phân biệt da màu

Cũng chụp đại dù mũ to hay nhỏ

Lòng ích kỷ tưởng ai đều cũng thế

Chê mọi người để che dấu lỗi mình

Nên dùng lời ố ngạo hoặc cười khinh

Ai cũng tệ còn mình hơn tất cả

Cũng vì bởi tự cao nhiều bản ngã

Tội tầy trời mà khỏa lấp chê người

Chẳng thẹn thùa chẳng một chút hổ ngươi

Còn hành động kẻ tiểu nhơn bỉ ổi

Khuyên những ai sai lầm nên tự hối

Kể từ nay cần sửa đổi ăn năn

Chớ đào sâu hố thẳm phải lấp bằng

Và chuộc tội đóng công bòn phước đức

Xin phát nguyện kể từ nay chấm dứt

Không bao giờ giám bôi xấu một ai

Vâng theo lời đức Phật Tổ Như Lai

Là con Phật phải bảo tồn con Phật

Người con Phật đừng nghĩ vì vật chất

Mà nỡ lòng tìm cách hại lẫn nhau

Vì hư danh mà quên mất màu da

Vì chút lợi mà hạ nhau sát ván

Pháp tam tụ Phật thường hay răn dạy

Chữ lục hòa ý nghĩa gắng làm y

Người tu hành nên cần phải nhớ ghi

Hành cho đúng mới xứng danh con Phật

TẠI SAO THẦY MÃI ĐI HOÀI

Tại sao tôi phải đi hoài

Vì lãnh sứ mạng hằng ngày giáo khuyên

Bởi tôi trót giữ mối giềng

Ấy là bổn nguyện giáo khuyên độ đời

Ai cũng muốn thảnh thơi tự tại

Thế sao tôi lo mãi giúp đời

Ngày đêm chẳng được thảnh thơi

Hết lo chỗ nọ đến thời chỗ kia

Đến thuyết pháp dạy tu thiền định

Dạy ăn chay nhẫn nhịn thương nhau

Nghĩ ra tình nghĩa đồng bào

Giúp nhau thì được hại nhau chớ làm

Đừng phân biệt hơn thua giai cấp

Vì chúng sanh máu đỏ như phau

Nước mắt đều mặn khác nào

Vui cười buồn khóc như nhau đó mà

Muốn được sống hợp hòa mới sống

Chia rẽ nhau sớm muộn cũng tiêu

Xưa nay quy luật định rồi

Ít ai thức tỉnh vun bồi thiện căn

Mãi tạo nghiệp lăng xăng đủ thứ

Lòng ác gian hung dữ như beo

Giàu khôn lấn lướt yếu nghèo

Bất công tội ác tiếp theo chập chồng

Bởi mê muội vì không biết tội

Tham sân si lầm lỗi vô hoài

Danh tài lợi sắc mê say

Càng thêm đắm nhiễm càng dày nghiệp duyên

Cũng bởi vậy triền miên thống khổ

Lòng từ bi cứu độ chúng sanh

Ở yên một chỗ không đành

Phải đi đây đó pháp lành giảng phân

Đâu phân biệt xa gần quen lạ

Vì chúng sanh tất cả mẹ cha

Không cháu chắt cũng ôn hòa

Không bậc Thầy Tổ cũng là trò con

Lời Phật dạy vẫn còn ghi nhớ

Độ chúng sanh đền Phật ân sâu

Gian lao khổ cực mặc dầu

Gặp người chống đối dám đâu giận phiền

Bởi xét nghĩ tiền khiên kiếp trước

Ít gieo duyên nên phước hiếm hoi

Kiếp này mới bị họ đòi

Vui lòng mà trả cho rồi nợ xưa

Thân vất vả dầm mưa giải nắng

Còn có người chưởi mắng chẳng thương

Đặt điều ố báng phi thường

Đó là tiền kiếp đã vương lỡ rồi

Nay cố gắng vun bồi công đức

Mong trả đền chấm dứt nợ xưa

Từ nay tự hối xin chừa

Cố làm đẹp đẽ cho vừa lòng nhau

Hầu đáp đền ơn sâu muôn một

Trọn kiếp đời làm tốt mọi người

Con đường ngay thẳng vui tươi

Không sao vừa ý cho người khen chê

Cũng lắm kẻ vì ganh hiềm tỵ

Tham lợi quyền ích kỷ cá nhân

Đắm mê vật chất hồng trần

Thêm phần bảo thủ biệt phân tong đồ

Tâm Bồ Tát từ bi hỷ xả

Dung thứ người nhân ngã hãy còn

Gìn linh giữ dạ sắt son

Cứu người độ thế chẳng còn kể chi

Đúng với hạnh từ bi của Phật

Thương chúng sanh vạn vật hàm linh

Xả thân vì đạo quên mình

Quyết hành chánh pháp hy sinh cứu đời

ĐI VÌ SỨ MẠNG

Sứ mạng của tôi cũng phải đi

Vì thương sanh chúng khổ li bì

Hoằng dương giáo pháp lòng như nguyện

Lợi lạc nhân sanh chẳng ngại gì

Bổn phận người tu là phải thế

Làm tròn nhiệm vụ sớm hồi quy

Vậy nên cần phải đi hoằng hóa

Quả mãn công viên đến kịp kỳ

THI HÓA

Thân như điện ảnh hữu hoàn vô

Vạn mộc xuân vinh thu hựu khô

Nhậm vận thịnh suy vô bố úy

Thạnh suy như lộ thảo đầu phô

Vạn Hạnh Thiền Sư

Dịch nghĩa:

Thân như bóng chớp chiều tà

Cỏ cây tươi tốt thu qua rụng rời

Sá chi suy thạnh việc đời

Thạnh suy như hạt sương rơi đầu cành

 

Thượng Tọa Mật Thể

 

TOÀN CHÂN PHỤ HỌA

Thân như ánh điện chớp rồi tiêu

Xuân cỏ cây xanh thu hắt hiu

Gẫm lại sự đời ôi chán ngàn

Thạnh suy mây khói thảy đều tiêu

Thân như điện chớp có gì vương

Vạn vật đổi thay khó nghĩ lường

Thế sự thịnh suy như tuyết giá

Lên voi xuống chó nghĩ càng thương

Thân như điện chớp có rồi không

Xuân thịnh thu suy chớ mựa hồng

Vạn vật đổi thay trong chốc lát

Như sương đầu cỏ chớ cầu mong

Thân này giả tạm chớ bền lâu

Thay đổi không chừng tựa bóng câu

Thế sự nghĩ cùng ôi chán ngán

Khác nào giấc mộng giữa đêm thâu

Thân như điện chớp rất là mau

Thay đổi xuân thu chẳng khác nào

Mới thịnh rồi suy trong nháy mắt

Cuộc đời nhanh chóng tựa chiêm bao

LỜI KHUYẾN KHÍCH

Bà con cô bác hãy nghe đây

Góp sức chung nhau giữ chỗ này

Thiết lập đạo tràng cho kết quả

Dắt dìu sanh chúng đáo phương tây

Nhờ ân quý vị chung nhau lại

Kẻ của người công được đủ đầy

Phật sự viên thành mau chóng chóng

Công Thầy quả mãn thật là hay

TỰ CHIÊU KỲ HỌA

Nghiệp lực cũng do chính tự mình

Tạo gây oan nghiệp với nhân sinh

Gieo nhân mặn đắng cay chua chát

Hái quả khổ đau cả vạn nghìn

Trồng ớt dĩ nhiên sanh trái ớt

Trồng cam chắc chắn hái cam xinh

Đó là tự chuốc chiêu kỳ họa

Nghiệp lực đều do chính tự mình

NGƯỜI ẤN ĐỘ CÒN GIAI CẤP

Ấn Độ kẻ giàu tột bực sang

Kẻ nghèo cơ cực khổ đầy đàng

Người làm phước đức ngày thêm ít

Kẻ tánh giận tham có cả làng

Mê tín dị đoan nhiều cả khối

Ngãi bùa thư ếm khắp lang bang

Sống vì giai cấp nên chênh lệch

Người khổ tột cùng kẻ tột sang

THÚ MỚI TIẾN HÓA LÊN

Beo gấu hổ lang mới tiến hóa

Hung hăng ác bạo vẫn chưa quên

Gặp ai cắn nấy không phân biệt

Muốn được vang lừng tiếng tuổi tên

Tham độc xảo gian tham vạn kế

Bởi vì thú tính mãi kề bên

May mà hướng thiện quay đầu lại

Sám hối tu hiền sẽ vượt lên

NGÀY GIỜ LÀ TIỀN BẠC

Ngày giờ thấm thoát bạc tiền không

Nhắn nhủ ai ơi hãy giữ lòng

Đừng để phí qua thì rất uổng

Ráng khuyên tu học sớm thành công

Kiếp đời nhanh chóng như mây nổi

Chậm trễ luống qua chớ mựa hồng

Tiền bạc đầy khi tuy để kiếng

Con đường giác ngộ mới cầu mong

ĐỪNG TRÁCH KẺ ĐIÊN

Kẻ điên loạn vọng tánh cuồng ngông

Để ý làm chi phải bận lòng

Chẳng biết hổ ngươi càng bướng bỉnh

Nói năng ngược ngạo chưởi bà ông

Ngang tàng hống hách vì ngu dại

Dung thứ cho người có phải không

Nếu chấp té ra mình cũng thế

Giống người điên dại tánh cuồng ngông

TA LÀ AI?

Thử hỏi ta đây cái giống chi?

Tự mình suy gẫm cái hành vi

Do thân khẩu ý tu hành thiện

Là Phật thánh tiên chẳng khác gì

Ngược lại gian tà hung bạo ác

Thì là ma quỷ chốn A Tỳ

Tự mình nhận lấy do mình muốn

Biết rõ mình là cái giống chi ?

SỚM VỀ QUÊ CŨ

Quê ta trước ở cõi Tây phang

Vì đắm nhiễm say mới lạc đàng

Danh lợi sắc tài bao cám dỗ

Tiền tài vật chất hố hầm hang

Quên đi nẻo cũ quay chân lại

Phật quốc thiên đường cảnh lạc bang

Nay ánh nhiên đăng soi tỏ rạng

Hồi tâm trở lại đến thiên đàng

ĐƯỢC CHIÊM BÁI NGỌC XÁ LỢI

Ngọc Xá Lợi, từ kim thân Đức Phật

Do tu hành, đắc quả mới được nên

Ngọc Ma Ni, vĩnh viễn được thường bền

Người hữu phước đa duyên nay mới gặp

Được chiêm bái thật vô cùng phúc đức

Mấy ngàn năm còn lưu lại nơi đây

Quý thiện nam tín nữ ở chốn này

Có tu học đã nhiều đời nhiều kiếp

Gặp ngọc Phật phải cần nên tu kiếp

Có duyên lành mau thành tựu chẳng sai

Chớ dễ gì thấy ngọc phật Như Lai

Để chiêm bái kính tôn lòng ngưỡng mộ

Đức Phật tổ ngồi tham thiền một chỗ

Trải sáu năm rất khổ hạnh công dài

Dùng hỏa hầu nung đốt cả đêm ngày

Tinh ba đặc keo kết thành Xá Lợi

Là ngọc Phật ở trên đời rất quý

Dù kim cương vàng bạc chẳng sánh bì

Hay trên đời dù bất cứ vật chi

Cũng không quý bằng ma ni Xá Lợi

Người dương thế dù có nhiều tội lỗi

Có duyên lành chiêm bái Xá Lợi rồi

Kể từ đây quyết trau sửa vun bồi

Nương tam bảo quyết lòng lo tu học

Ngày tấn tiến dứt trừ tiêu tam độc

Huệ mở khai bao phiền não chẳng còn

Cố bền lòng gìn giữ dạ sắc son

Ngày nhắm mắt quyết sanh về cõi Phật

Còn hiện tại giảm bớt mê vật chất

Cả thân tâm được an ổn mạnh lành

Nhờ oai thần diệu lực Phật độ sanh

Tin tưởng Phật,có Phật Ngài giúp hộ

Ngọc Phật Ma Ni quý nhất đời

Hữu duyên đa phước lắm người ơi!

Hôm nay chiêm ngưỡng lòng tôn kính

Trau sửa thân tâm sớm kịp thời

Quả giác sớm mau gì cũng hái

Bồ Đề gieo giống khắp cùng nơi

Quả ngon trái ngọt ngày chung kết

Chắc chắn cháu con hưởng trọn đời

TAI HẠI CỦA ÁI TÌNH

Hại nhất mà ai cũng vướng vào

Ái tình khổ lụy biết dường bao

Vua quan đắm nhiễm tiêu hồn phách

Dân dã sa vào cũng khổ đau

Cột trói vô rồi còn chịu chết

Vướng mang thọ khổ khó bon đào

Thế sao ai cũng không nhàm chán?

Hại nhất mà ai cũng vướng vào

THANH LỌC TÂM PHÀM

Nước trong sạch,ai cũng cần tắm gội

Nước bẩn dơ ai cũng ngàn bỏ đi

Vậy tâm ta sao không rửa sạch đi

Để tất cả mọi người đều dụng đến

Tâm nhơ bẩn có mấy ai ưa mến

Lòng tham lam ích kỷ tánh nhỏ nhen

Tham sân si đê tiện quá thấp hèn

Ganh thù oán ác gian ai cũng ghét

Vậy thì ta hãy cần nên thẩm xét

Bỏ dứt đu tâm ô trược bẩn nhơ

Thanh lọc tâm ai nấy cũng tôn thờ

Là nước sạch cũng như tâm trong sạch

THÊM BẠN BỚT THÙ

Người tu thêm bạn bớt thù

Thù người là dại tự thù lấy ta

Mất ăn mất ngủ tiêu ma

Khổ đau bực tức rên la tự mình

Vì ta chẳng biết hy sinh

Thương người giúp đỡ quên mình trước đi

Họ đáp lại mau tức thì

Tự mình đi trước họ thì theo sau

Miễn mình đừng có tự cao

Kính trên nhường dưới kính bao nhiêu người

Gặp người liền nỡ nụ cười

Gật đầu chào trước vẹn mười phân xinh

Ta nên tập tánh quên mình

Bớt thù thêm bạn quang vinh suốt đời

PHÁP ÂM VI DIỆU

Kính dâng Hòa Thượng Pháp Sư Giác Nhiên nhân dịp hướng dẫn phái đoàn Tăng Ni Phật tử GHPGTGKSTG về thăm quê hương lần thứ 5 từ 15-03-2007-03-04-2007

 

Ân sâu thăm thẳm ngất trời xanh

Đức hạnh viên dung sáng đạo lành

Thầy tổ pháp duyên hồi cố xứ

Cao vời chân lý tỏa hương thanh

Thẩm nghiêm bát ngát tình quê mẹ

Tựa lối mòn xưa…dạ chí thành

Non nước nhiệm mầu tươi sắc thắm

Thiêng liêng hồng lạc mãi thơm danh

Thầy đi hoằng hóa khắp mười phương

Về lại chùa xưa viếng Phật đường

Quê mẹ dâng tràn niềm cảm xúc

Hương nghèo rung động khách hồi hương

Mừng mừng tủi tủi lòng thân thiết

Đón đón chào chào dạ vấn vương

Thâm đậm Linh Sơn lưu cốt nhục

Tình ân sư vĩnh kiếp chơn thường

Hòa đạo hòa đời đẹp biết bao

Thượng hiền thượng đức ngọc truyền trao

Pháp âm vi diệu ngân vang mãi

Sư tử hùng tâm suối pháp trào

Giác ngộ hồng trần vui Cực Lạc

Nhiên huyền nhiệm đạo chứng bi mầu

Bất sanh bất diệt tròn công hạnh

Tận trí Bồ Đề…Phật quả sâu

            Sàigòn 15-03-2007

            Trần Quê Hương

RĂN LÒNG

Lòng chớ nên đố kỵ

Chẳng ganh ghét thù ai

Thương xót cả vạn loài

Là từ bi hỷ xả

TỰ NHỦ

Thấy người giận mình vui

Thấy người hiền mình mến

Là con đường đi đến

Chỗ hóa giải hận thù

ĐẠI HỘI NHÂN QUYỀN

Đại hội đem về được vẻ vang

Mọi người ai nấy thảy hân hoan

Xây nên hạnh phúc cho nhân loại

Đem lại hòa bình được vĩnh an

Trong đó Việt Nam là trước hết

Được nhiều đại hội vỗ tay vang

Đề cập tự do và tín ngưỡng

Nhân quyền dân chủ mới bình an

CÓ TẬN THẾ KHÔNG

Tận thế do người quá ác gian

Hung hăng tội lỗi quá ngang tàng

Lòng nhân không có vì tham vọng

Tánh ác buông lung mới vỡ tan

Ít kẻ hướng về Chân Thiện Mỹ

Chiến tranh tàn phá phải điêu linh

Hạt nhân khinh khí đua nhau nổ

Tận thế do người quá ác gian

VƯỢT MỌI THỬ THÁCH TIẾN TỚI THÀNH CÔNG

Bài toán hay trải qua nhiều rắc rối

Muốn thành công dĩ đáo phải cam go

Càng khó khăn càng thành tựu lớn to

Là bài học từ xưa nay phải thế

Muốn chiếm được thành giặc đâu phải dễ

Phải hy sinh bao xương máu nghĩa quân

Muốn đạo thành đương nhiên phải gian truân

Liều sống chết hy sinh vì đạo pháp

Đường tu học trải mưa châu nắng táp

Muôn vạn trùng gian khổ cách hiểm nguy

Phải bền tâm kiên nhẫn gắng mà đi

Thì nhất định sớm muộn gì cũng tới

CUỘC THỬ THÁCH

Đời văn minh tiêu mất dần nhân nghĩa

Vật chất nhiều tiêu tán cả tâm linh

Nhiều vật chất văn minh tội ác

Con rầy cha mắng mẹ là thường

Trò phản Thầy ố ngạo chẳng thương

Còn bầu bạn lừa nhau từng chút

Đây là chỗ lắng trong gạn đục

Xem tình người con Phật hay ma

Thấu rõ ra kẻ chánh người tà

Cơn thử thách vàng thau phân biệt

Người thật người, ta liền hiểu biết

Giữ hiếu trung đạo đức vẹn toàn

Kính Tổ Thầy cha mẹ lo toan

Tình bậu bạn bà con nghiêm túc

Giữ lễ nghĩa y nền giáo dục

Của gia phong nề nếp cha ông

Còn những phần yêu quỷ tà ma

Thì phản phúc bội ân bạc nghĩa

Để tiếng xấu cho đời mai mỉa

Họ khinh chê những kẻ vô nghì

Còn gương lành những bậc từ bi

Lòng bác ái cao siêu rộng lượng

Được ân trên ban phước trọng thưởng

Làm việc gì cũng được thành công

Bài học trên ta hãy ghi lòng

Phải ăn ở trọn niềm chung thủy

Đừng như quạ không tình chẳng nghĩa

Vừa ăn rồi quẹt mỏ là thôi

Kẻ vô tình bạc bẽo hơn vôi

Vừa ăn chén đã quăng liệng bát

Kẻ phản bội đến sau khi thác

Xuống âm cung quỷ sứ cùm gông

Bài học nầy nên hãy ghi lòng

Phải xứng đáng con người gương mẫu

Nên xa lánh thói hư tật xấu

Trở nên hàng con Phật Thánh Tiên

BÀI HỌC LÃNH CHÚA

Sư tử chúa rất oai phong lẫm liệt

Thét tiếng vang,Lang Gấu Cọp hồn kinh

Chạy tứ tung sợ chết thảy quên mình

Vì sức yếu đâu dám kình lãnh chúa

Thân bé bỏng kiếm mồi ăn từng bữa

Nghe chúa gầm một tiếng phải kinh hoàng

Còn hươu nai vượn khỉ cũng thầm than

Nghe hơi sói cọp beo đều run rẩy

Lớn ăn nhỏ từ xưa nay như vậy

Dại bị khôn lấn hiếp đó là thường

Còn loài người ăn ở cũng bất lương

Mạnh hiếp yếu ỷ khôn thường ép nhỏ

Đáng thương phận như bò heo chồn thỏ

Một khi nghe tiếng động của người săn

Chạy kinh hồn khiếp vía có chi bằng

Bằng cá lớn ví ăn đàn cá nhỏ

Đời mạnh yếu thua là chỗ đó

Phật từ bi mới chỉ cách hiếu sanh

Sống phải ăn, ăn thiện mới an lành

Còn ăn ác sát hại nhau khó sống

Lúc mạnh khỏe tinh thần hăng hái lắm

Cả thảy đều thích ưa muốn ưa ham

Thấy điều chi muốn tạo sắm muốn ham

Ăn ngủ tốt tâm hồn sảng khoái lắm

Khi ngã bịnh cả tay chân rũ riệt

Lúc đứng đi ăn uống khó vô cùng

Chẳng ngủ nghê thân nhức nhối càng hung

Lần kiệt sức mòn hôn càng thậm tệ

Sức hùng dũng oai phong đâu còn kể

Đời sắp tàn gấu hùm sói chực ăn

Chúa sơn lâm bây giờ phải run en

Hết thời thế, hết thời thời phải thế

Vậy khuyên đời xem đoạn thơ nầy kể

Hãy răn lòng đừng ỷ lúc đường thời

Lúc thịnh suy điều trước mắt ở đời

Chớ ỷ lại mà làm mưa làm gió

Mây lắm lúc hiệp tan đều phải có

Gió bão ong rồi lúc tạnh nhất thời

Đừng tự ỷ sư tử kia lãnh chúa

Chính bài học cân nhắc ta hằng bữa…

ĐỘ NGƯỜI TỨC ĐỘ MÌNH

Độ người tu tỉnh hướng về lành

Tuy thấy bề ngoài độ chúng sanh

Nhưng thật bên trong là tự độ

Vì khuyên bảo kẻ phát tâm thành

Nhắc người trau sửa thường trong sạch

Đâu nỡ để mình phải hôi tanh

Lời dạy khuyên người là nhắc nhở

Tự mình trau sửa được thanh cao

HỌC KINH DÙ CẢ NGÀN NĂM KHÔNG BẰNG NGỘ LÝ HUYỀN THÂM MỘT GIỜ

Đọc tụng kinh văn để mở mang

Là điều ích lợi quý muôn ngàn

Nhưng cần phải gắng hành theo được

Ngộ lý làm y mới vẻ vang

Đọc tụng buổi đầu cho hiểu biết

Làm sao kết quả được chu toàn

Lý mầu thâm diệu vô cùng tận

Ngộ lý thật hành Phật bước sang

LỜI KHUYÊN NHẮC

Lời kêu gọi của Pháp sư thống thiết

Mong Tăng Ni hãy góp sức gia công

Nếu mỗi người gắng quyết chí một lòng

Thì nghĩ đến Tịnh xá nên xây dựng

Muốn đạo pháp được lâu dài bền vững

Thì cội nguồn Tam bảo phải ở yên

Ở trần gian nhiều rắc rối ưu phiền

Cần có chỗ cho chúng sanh nương tựa

Đường đạo đức là pháp môn cứu chữa

Bao tâm hồn đắm đọa sớm quay về

Pháp nhiệm mầu là khai trí phá mê

Muốn phát triển để độ cứu thế

Ở nơi nào dù sớm mau chậm trễ

Có đất nhà lập Tịnh xá nhanh liền

Cho mọi người được gieo kết phước duyên

Với tam bảo hàng ngày lo tu tập

Quý Tăng Ni thường tới lui chăm sóc

Hầu tương lai phát triển được lâu dài

Mở trung tâm thiền viện tạo Tăng tài

Thì sinh hoạt rất nhiều bề thuận tiện

Việc hoằng hóa lợi sanh cần phổ biến

Mà nơi đây có đầy đủ túc duyên

Chỗ lớn to phương tiện để tu thiền

Nhờ phật tử mỗi người chung góp sức

Vì đạo pháp không màng chi khổ cực

Đồng chung vai gánh vác để trau tâm

Như chúng ta muốn lập đức bồi công

Đồng góp sức chung nhau thì chẳng khó

Nhờ tất cả khắp cùng nơi đây đó

Nhiều bàn tay chung kết chắc thành công

Miễn mong sao ta cố gắng hết lòng

Nhiều viên đá xây lắp thành vẫn được

Quý Tăng Ni xin làm gương ứng trước

Kế tiếp theo quý Phật tử chung nhau

Các Chư thiên, Hộ Pháp giúp duyên vào

Thì chắc chắn Phật trời ban toại nguyện

Nhớ thuở xưa có ngôi vườn Thượng uyển

Của kỳ Đà thái tử rất đẹp xinh

Đã thành tâm cố chí quyết tận tình

Cấp Cô Độc còn trải vàng mua được

Huống chi nay mỗi người vài ba thước

Thì cũng là Cấp cô Độc ngày nay

Nếu chúng ta đồng tâm chí miệt mài

Thì Phật lực chắc từ bi gia hộ

Khiến ân nhân khắp cùng nơi mọi chỗ

Mạnh thường quân nhiều tín chủ hết lòng

Các bàn tay chung góp sức gia công

Thì sớm muộn mọi việc gì cũng được

Nhờ quý vị phát tâm xin ứng trước

Và phần người hãy tiếp tục làm theo

Nếu đồng tâm đâu nệ khó sang nghèo

Miễn có chí ắt thành công mọi việc

Lời tha thiết mong bà con rõ biết

Lập đạo tràng là công ích lợi chung

Nên hôm nay tôi phân giải tận cùng

Cho quý vị giúp duyên bòn công đức

KHUYẾN KHÍCH

Lời tôi khuyến khích khuyên chung

Ai mà góp sức chung cùng với nhau

Tạo nên Tam Bảo chỗ nào

Cũng là phước báu không sao sánh bì

Hiện thời tuy chẳng thấy chi

Nhưng âm chất ấy mất đi bao giờ

Chúng sanh cứ mãi tôn thờ

Gương Cấp Cô Độc muôn đời còn ghi

Lập chùa phụng dưỡng Tăng Ni

Đó là phước đức không chi quý bằng

Thờ phật,thí pháp cúng Tăng

Ba ngôi Tam bảo phước bằng Thái sơn

THẢM ĐẤT VÀNG

Noi gương Cô Độc ngày xưa

Các hàng Phật tử thừa hành hôm nay

Xưa trưởng giả trải vàng mua đất

Vì Thế Tôn xây cất đạo tràng

Kỳ Viên Tịnh xá mở mang

Kinh thành Xá Vệ huy hoàng pháp đăng

Nay thiện tín lòng vàng trải đất

Vì Tăng Ni xây cất đạo tràng

Tạo nơi Tam Bảo mở mang

Nơi nơi rực rỡ huy hoàng pháp đăng

Đất một mảnh lòng vàng muôn thẫm

Của một cân công trạng ngàn cân

Vật thờ sức kém góp phần

Nhịn ăn nhịn mặc nhịn phần tiêu pha

Xây Tịnh xá một tòa rộng rãi

Dựng cốc am mấy dãy an bài

Thênh thang sân rộng lối ngay

Rào trong đất Phật ngõ ngoài đường hoang

Phật thị hiện đạo tràng cứu khổ

Tăng thừa hành thập độ ban vui

Chư Thiên vì pháp tới lui

Thiên nhơn vì pháp đắc bồi phước duyên

Phước bồi đắp nên miền phật đảnh

Phước trồng gieo thành cảnh kim điền

Dòng sông biển tối vô biên

Bước lên non phước vĩnh yên tinh thần

Hỡi Phật tử đồng tâm hội hiệp

Dưới Phật đài hòa nhịp từ bi

Điển lành ban rải đâu đây

Ý lành hấp thụ vui vầy gần xa

Tay quét đất tuy hòa cỏi phúc

Chân dẫm nền chân bước dường duyên

Miệng cười nở đóa hoa liên

Lời hay ý đẹp hương duyên thơm nồng

Tâm cởi mở nhân trung hiệp trắng

Đạo trau dồi phước gắng ân ghi

Chướng duyên dầu chẳng sai đi

Ban ân đáp oán đổi Bi ra Từ

Tâm từ ái thế như tâm Phật

Trải tâm từ tế vật độ nhân

Tâm là ở chỗ tinh thần

Tâm là miếng đất nương thân muôn loài

Tâm ví chẳng dung người tội lỗi

Đất kia còn sạn sỏi gai chông

Đất chưa phải thiết vàng ròng

Lòng chưa phải thật tâm lòng từ bi

Tâm tạo nghiệp,nghiệp trì thọ khổ

Tâm phát nguyện,nguyện độ thoát mê

Oai hùng nghiệp lực chỉnh ghê

Oai thần nghiệp lực Bồ Đề cứu an

Nay dâng thảm đất vàng tam bảo

Lập đạo tràng truyền giáo độ sanh

Công viên quả mãn đắc thành

Là nhờ phước đức để dành hôm nay

Khuyên tất cả ai ai nên nhớ

Phước điền nầy muôn thuở cần gieo

Dầu cho giàu có sang nghèo

Hạng nào cũng được trồng gieo đất lành

Lập Tịnh xá lòng thành dâng hiến

Chư Tăng Ni phổ biến đạo vàng

Chúng sanh tất cả các hàng

Được nhờ ân huệ Phật ban phước lành

KHAI MỞ ĐẠO TRÀNG

Mừng cho thiện tín ở nơi đây

Phước đức Phật ban quá đủ đầy

Vận chuyển Tăng Ni về mở đạo

Ban hành chánh pháp nhiệm mầu thay

Tiếp độ hữu duyên hồi hướng thiện

Khuyên người ta phúc kết chung xây

Dựng lập đạo tràng dìu sanh chúng

Cùng nhau tu niệm đáo phương tây

ĐẠO PHÁP HOẰNG KHAI

Phật pháp thậm tâm rất nhiệm mầu

Chuyển xoay tạo hóa khắp đâu đâu

Có người tầm đạo có tam bảo

Có kẻ chân tu có nguyện cầu

Chị phát tâm lành dâng cúng hiến

Anh chung góp sức giữ dài lâu

Thiện nam tín nữ đồng tâm hiệp

Mọi sự viên thành chẳng bấy lâu

THÀNH LẬP TỊNH XÁ

Tịnh xá muốn sao chóng hoàn thành

Ước mong quý vị phát tâm lành

Mỗi người chung sức chung nhau góp

Vận động bà con khắp thị thành

Tùy sức có tiền thì góp lớn

Ít tiền công quả cũng viên thành

Thương yêu đoàn kết chung nhau một

Tiếng tốt muôn đời mãi rạng danh

PHÁP TU TỐI THƯỢNG

Hít vào thầm tưởng Phật

Thở ra miệng mỉm cười

Thân tâm thường thanh tịnh

Suốt đời vẫn vui tươi

Ngày đêm thường vắng lặng

Chẳng vướng bận điều chi

Sống cuộc đời tự tại

Cảnh Phật hiện tức thì

Cách kiềm tâm phục ý

Chẳng suy nghĩ chi chi

Để tâm thường trống lặng

Định phát huệ tức thì

Tịnh lòng nghe hơi thở

Biết rõ lúc vào ra

Là niệm số tức quán

Trăm muôn ngàn tịnh định

Định huệ trí phát sinh

Thần thông vô quái ngại

Biết quá khứ vi lai

Ba đời đều thông suốt

Pháp môn nầy tuyệt diệu

Giới định huệ gom thâu

Đúng con đường giải thoát

Của chư Phật ba đời

PHÁP VÔ TƯỚNG

Năm uẩn trần gian chẳng có gì

Hết thời hưng thịnh đến rồi suy

Sắc tài danh lợi đâu trường cửu

Có có không không đổi tức thì

Vạn vật muôn hình đều chớp nhoáng

Mê cùng đeo đẳng bởi cuồng si

Thế nên Phật dạy đời là giả

Nhanh bước trên đường giải thoát đi

NGƯỜI HỒI TỈNH

Lo mãi trần gian cũng chẳng rồi

Danh tài lợi sắc miếng mồi hôi

Rong rêu cá tép càng vương víu

Vướng mắc càng sâu miếng bẫy mồi

Lỡ đắm cơn say cần tỉnh sớm

Nếm rồi chua chát phải quy hồi

Đó là kẻ trí mau bừng tỉnh

Lo mãi trần gian cũng chẳng rồi

TRÊN ĐƯỜNG SỨ MẠNG

Đường sứ mạng đã kề vai gánh vác

Thì chớ than phiền trách đổ cho ai

Bởi ân trên đã sắp đặt an bài

Là sứ mạng phải đành cam gánh chịu

Khi quan sát tự nơi mình thấu hiểu

Bao nhiêu người sao xô đẩy về mình

Âu cũng là mắc nghiệp nợ chúng sanh

Nên đòi hỏi dập dồn bao nhiêu thứ

Do nhiều kiếp chập chồng ta tích trữ

Gieo nhân lành phúc đức với nhiều người

Khi gặp mình họ mừng rỡ vui tươi

Xin thọ giới quy y làm đệ tử

Dù những kẻ bạo tàn hay hung dữ

Giác ngộ rồi trở nên bậc hiền lương

Mở từ tâm bác ái rộng tình thương

Thật xứng đáng là con nhà Thích từ

Vì sứ mạng trên bước đường lữ thứ

Phải hy sinh để phụng sự chúng sanh

Phải hy sinh chẳng nghĩ đến thân mình

Là bổn phận của người tu giải thoát

Dù gặp phải kẻ si mê lầm lạc

Ganh tỵ hiềm thù oán chống đối chi

Cũng mở lòng bác ái đại từ bi

Mà dung thứ quyết độ người cho được

Lòng hỷ xả không chút gì chấp trước

Mới cứu người tránh ra khỏi đam mê

Và thức tâm tỉnh ngộ sớm quay về

Theo chánh đạo hầu lo tu giải thoát

Đã chúng sanh lỡ mê say lầm lạc

Nhờ đèn từ đuốc tuệ dẫn đường đi

Trước độ mình ra khỏi chốn cuồng si

Sau dìu dắt mọi người đồng tiến tới

Đường sứ mạng dù đến sau hay trước

Miễn làm sao khỏi tam giới ta bà

 Cảnh Niết bàn khỏi sanh tử vào ra

Thì quả mãn công viên đường sứ mạng

DỨT KHỎI NGHIỆP ĐỜI

Đời người nhiều lắm cũng trăm năm

Trải biết bao nhiêu thăng với trầm

Khổ tới dập dồn vô số kể

Khen chê cười khóc triệu ngàn lần

Suốt đời rồi cũng hai tay trắng

Quả nghiệp đem theo bởi lạc lầm

Vậy hỡi ai người mau tỉnh thức

Sớm tu giải thoát khỏi thăng trầm

ĐỜI CHẲNG CÓ CHI

Rõ biết trần gian chẳng có chi

Nên không mê nhiễm vật điều chi

Mượn thân giả cảnh lo tu luyện

Thoát khỏi trần nhơ chốn ngục tỳ

Vạn vật vô thường đâu có thật

Chết rồi tay trắng chẳng còn chi

Đem theo tội phước do mình tạo

Rõ biết trần gian chẳng có gì?

TUỒNG ĐỜI

Thế gian diễn xuất cuộc tuồng đời

Chung cuộc đáo đầu thể như chơi

Kẻ trí biết rồi mau tỉnh thức

Người mê say nhiễm phải chơi vơi

Đó là giả cảnh muôn bài học

Kinh nghiệm biết rồi mới thảnh thơi

Buông bỏ qua rồi nhanh cái một

Thong dong tự tại vạn muôn đời

HỶ XẢ THÌ AN LẠC

Gay gắt làm chi chẳng ích gì

Sao bằng rộng lượng đức Từ Bi

Chúng sanh tiến hóa nhiều cao thấp

Trình độ khác nhau chẳng giống y

Cố chấp làm chi đau với khổ

Rộng lòng hỷ xả đại từ bi

Thân tâm an lạc đời vui sướng

Hạnh phúc biết bao chẳng ngại gì

CỐ CHẤP LÀ TỰ LÀM KHỔ MÌNH

Cố chấp làm chi khổ suốt đời

Thế gian mộng ảo cuộc trò chơi

Danh tài lợi sắc là hư dối

Chồng vợ cháu con cũng một thời

Chung cuộc ra đi chi cũng bỏ

Chỉ còn tội phước lỗ hay lời

Đem theo kiếp khác vay rồi trả

Quả nghiệp cộng nhồi khổ lắm ôi!

TỪ BI THA THỨ ĐƯỢC NHẸ NHÀNG

Hỷ xả từ bi được được nhẹ nhàng

Dù bao oan trái cũng tiêu tan

Cừu thù oán hận bao nhiêu kiếp

Thì cũng tiêu tan sớm muộn tàn

Học hạnh từ bi thường hỷ xả

Oan gia nghi giải dứt nghi oan

Cuộc đời tự tại an nhàn lạc

Khỏi bận sầu lo khổ lụy tàn

CON MA DỤC

Ma dục lạc là con ma độc hại

Ma ái tình làm cho thân bại hoại

Ma dục tình nó báo hại cả đời

Ma yêu đương làm khổ sở tơi bời

Ma đắm nhiễm nó là ma nguy khốn

Ma mê ngất đó là ma dữ tợn

Ma luyến ái loại ma nầy phải tởm

Ma đắm say cùng quỷ quyệt không lường

Ma mê hồn tỏ lòng mến yêu thương

Ma nuốt sống ăn tươi hồn lẫn xác

Ma quyến rũ thật vô cùng độc ác

Ma ngọt bùi đường mật thật gớm ghê

Ma trong lòng nội ứng hại muôn bề

Ma ngoại cảnh là thiên ma vạn kế

Ma nữ sắc Nam Thanh càng thậm tệ

Ma giác rồi đổi thành Phật thánh tiên

Có chi đâu mà ta phải ưu phiền

Ma và Phật vẫn cùng chung một thứ

Giác là Phật, mê la ma hung dữ

Vậy người tu phải theo giác lìa ma

Đó là theo con đường chánh bỏ tà

Đường dục lạc đam mê nguyền dứt bỏ

Thì tội lỗi không khi đời nào có

Ma hết rồi chỉ còn Phật mà thôi

XIN ĐỪNG LÀM KHỔ CHO NHAU

Chớ ác ý hay dùng lời đốc xúi

Bão tố nhau còn thêu dệt đủ điều

Chẳng kể gì Thầy Tổ tánh tự kiêu

Nào huynh đệ anh em cùng cha mẹ

Bởi thú tính nên ngông cuồng cấu xé

Chẳng kể chi tội phước mãi tạo vay

Nói lời ra toàn biếm nhẽ đó đây

Viết sách vỡ cũng thường hay châm biếm

Sao không nói những lời hay hữu ích

Để khuyên lơn hay thức tỉnh tu hiền

Chuyển cảnh đời tội lỗi trở thần tiên

Lời nói đó là kim ngôn ngọc ngữ

Nói làm sao người theo hiền bỏ dữ

Nói làm sao họ tự hối ăn năn

Nói làm sao đem bác ái công bằng

Cho tất cả mọi người thì nên nói

Nói người khổ mình tổn tâm mất đức

Nói người vui mình trí tuệ tăng nhiều

Nói người buồn mình chuốc lấy họa tai

Nói người chết mình nghiệp dồn đắm đọa

Cũng lời nói phước đức nhiều cao cả

Nói người thương kẻ mến họ kính tôn

Lời nói ra cao quý mãi thường còn

Như Phật Thánh từ xưa hằng răn dạy

Chớ xảo ngữ lộng ngôn đùa nói đại

Chẳng kể gì Thầy Tổ bậc ông cha

Khẩu nghiệp gây chập chồng quả báo

Sớm chậm muộn rồi thế nào cũng trả

Đó định luật của chí công nhân quả

Khuyên mọi người chớ làm khổ cho nhau

Vậy chúng ta phải tìm cách lẽ nào

Để đem lại mọi người đều an lạc

MÌNH BIẾT MÌNH LÀ ĐỦ

Tôi vẫn là tôi của thuở nào

Dù bao nhiêu cảnh chẳng hề nao

Miễn tôi biết được tôi là đủ

Ai biết thế nào cũng chẳng sao

HY SINH VÌ LÝ TƯỞNG

Người tu chẳng kể đến thân mình

Chết sống không màng cứu chúng sinh

Với tấm lòng từ không quản ngại

Nêu gương trí dũng để quên mình

Đền ân chư Phật cùng Thầy tổ

Đáp nghĩa chùng sanh phải tận tình

Nhiều kiếp đã vay nay phải trả

Đã vì lý tưởng hãy quên mình

TỪ TÂM QUÁN

Kẻ khảo đảo mình đó đại ân

Cũng nhờ như vậy mới chuyên cần

Không ai cạo gọt đâu tiêu nghiệp

Trổ lộc đâm chồi phải vun phân

Phân bón phải hôi dơ dáy lắm

Đơm bông kết trái được muôn phần

Tu hành quán chiếu từ tâm vậy

Nghiệp quả chi chi cũng giải lần

NHƠN VÔ THẬP TOÀN

Làm người khó được vẹn toàn

Thì ta chớ có chê cười khinh ai

Tự mình biết lỗi sửa sai

Đừng chê đừng trách đừng mai mỉa người

Sống đời muốn được vui tươi

Chớ nên làm tổn hại người buồn đau

Cười người không trước thì sau

Lý công quả báo thế nào cũng mang

Mấy ai suốt kiếp vẹn toàn

Đây là bài học để trau sửa mình

Vậy ta nên phải giữ gìn

Cho thân khẩu ý hiện sinh kiếp nầy

Sạch trong thanh tịnh hằng ngày

Thì là cao quý khó ai sánh bằng

KHUYÊN ĐỪNG PHE PHÁI

Tu còn phân biệt để làm gì

Vạn vật trên đời chẳng có chi

Tiếng Bắc Trung Nam là giả tạm

Tông nầy phái nọ bởi cuồng si

Chấp ngã chấp nhơn nên trầm lụy

Thương xót vạn loài mới đại bi

Vậy hỡi ai người xưng Phật tử

Đừng nên tranh chấp mãi làm gì

ĐA DỤC ĐA HẠI

Dục lạc cho nên khổ lụy sầu

Dục tình nguồn gốc khổ dài lâu

Dục lòng ham muốn càng ưa thích

Dục vọng sinh ra khổ một bầu

Dục tính bao giờ cho thỏa mãn

Dục tâm dấy động lụy càng sâu

Dục là cội gốc đa buồn khổ

Dục lạc cho nên khổ lụy sầu

ĐA VỌNG ĐA BẠI

Vọng động càng nhiều dấy loạn tâm

Vọng ham mê nhiễm phải sai lầm

Vọng nhiều gây sự muôn sầu khổ

Vọng tưởng vạy tà ắt họa thâm

Vọng móng tham cầu sinh tội ác

Vọng chi gây nghiệp phải thăng trầm

Vọng là muôn gốc muôn sầu khổ

Vọng động cành nhiều dấy loạn tâm

TA HÃY TỰ NGHĨ

Đừng chê ngạo nghễ Tăng Ni

Xét mình suốt kiếp khó bì được đâu

Người tu giới hạnh làm đầu

Quanh năm suốt tháng kềm thâu sửa mình

Làm sao tránh khỏi linh tinh

Bởi do nghiệp lực chúng sanh nhiều đời

Ăn cơm cũng rớt cũng rơi

Người tu lắm lúc cũng hơi vướng vào

Nhưng liền thức tỉnh sớm mau

Ăn năn cải hối sửa trau tức thì

Xét mình tội lỗi li bì

Suốt đời cùng kiếp sửa chi đâu là

Dù sao người cũng xuất gia

Thị phi phủi sạch bỏ qua đi rồi

Trường chay giới sát đứng đầu

Sướng vui thụ hưởng đã nơi đâu còn

Tương rau dưa muối hao mòn

Thân gầy thể xác chẳng còn kể chi

Tụng kinh niệm Phật li bì

Tham thiền nhập định lắm khi suốt ngày

Giúp cho bá tánh đó đây

Gian nan cực khổ chẳng nài công lao

Xét mình chưa được chút nào

Còn đang vướng bận biết bao nghiệp trần

Tự mình xét nghĩ cân phân

Mình không làm được một phần người ta

Mà sao hay nói lu bù

Khinh chê ố báng người tu đủ điều

Ai tu thì được thăng siêu

Không tu bị đọa cang gì đến ta

Lời người khuyên khắp gần xa

Từ nay tự nghĩ để mà sửa sai

HẾT THẢY ĐỀU DO TÂM

Vạn duyên các pháp cũng do tâm

Phân biệt ngã nhân mới sai lầm

Ba cõi tam thiên đều cũng thế

Niết bàn địa ngục chỗ huyền thâm

Chân như tịch tịnh quy về cội

Bản thể giác chơn tại gốc mầm

Tùy thuận chúng sanh mà hóa độ

Pháp mầm vi diệu quá cao thâm

ĐỊA NGỤC

Địa ngục khổ đau bởi lạc lầm

Si mê ngu muội cảnh tối tăm

Sống trong gian khổ quang năm tháng

Tựa thế trong hang dưới đáy hầm

NGẠ QUỶ

Ngạ quỷ tham lam bỏn sẻn nhiều

Lửa thường bừng cháy thể như thiêu

Khổ đau rên xiết ngày đêm đói

Hình phạt thân tâm đủ mọi điều

SÚC SINH

Súc sinh đầu đít giống ngang nhau

Chẳng kể dưới trên phải quấy nào

Hung dữ ngang tàng như beo cọp

Bướng ngang chẳng kể thấp hay cao

A TU LA

Thần còn ác độc gọi Tu La

Uống máu ăn lông chẳng thứ tha

Hung dữ hại người thêm lẫn thú

Gọi là thần quỷ A Tu La

NHÂN NGƯỜI

Tiếng gọi nhân người bởi biết tu

Đầu tiên không sót giữ tâm từ

Năm điều răn cấm hiền nhân dạy

Ngũ giới quy điều Phật dạy tu

THIÊN TRỜI

Trời là gìn giữ trọn mười lành

Nhân đức nhân từ chẳng sát sanh

Trọn cắp tà dâm gìn trọn thiện

Tham sân si muội vẫn tròn thanh

NHƯ LAI PHẬT TỔ

Như Lai Phật Tổ đấu toàn năng

Dưới thế không ai được sánh bằng

Toàn thiện toàn chân thêm toàn mỹ

Toàn tri toàn giác đại toàn năng

Tam thiên thế giới cùng ba cõi

Ca ngợi tuyên dương tán tụng rằng

Phật Tổ Như lai là tột bực

Ta Bà trí tuệ đấng toàn năng

CẦU AN HAY CẦU SIÊU CÓ THỰC KHÔNG

Những kẻ nghi nan thắc mắc rằng

Vái cần khẩn nguyện có được chăng?

Hay là mê tín cầu xin đại

Chẳng được ích chi mãi tưởng xằng

Vì chỗ nghi nan quay đạo tâm

Buộc lòng tôi chỉ chỗ sai lầm

Thành tâm khấn nguyện đều thành tựu

Phật pháp diệu huyền tối thượng thâm

Phật thánh tiên tri có dạy rằng

Lòng thành khẩn nguyện phải siêng năng

Van xin lấy lệ đâu thành tựu

Nhất thiết do mình có phải chăng?

Chính tôi chứng kiến biết bao lần

Phật pháp nhiệm mầu bủa đức ân

Khẩn thiết khiến lần đều kết quả

Cầu an thành tựu vạn muôn lần

Những kẻ nan tai bịnh dập dồn

Tử thần đưa đến khó sinh tồn

Thành tâm khẩn nguyện xin gia hộ

Nhờ sự gia trì đức Thế tôn

Muôn bịnh vạn tay đều dứt hẳn

Hồn oan uổng tử cũng siêu thăng

Oan gia nghiệp báo đều tiêu hết

Huyền diệu thậm thâm có chứng bằng

Siêu độ oan hồn baouổng tử

Cứu nguy tai ách vạn muôn người

Cầu an có thật an chắc chắn

Giải thoát oan hồn mấy vạn mươi

Kẻ chết chưa siêu còn vớ vẩn

Tụng kinh siêu độ rất ân cần

Vong linh kẻ chết đều an lạc

Kết quả thành công được vạn phần

Người chẳng am tường lý âm dương

Cho rằng tụng niệm đó hoang đường

Nhưng khi hiểu biết đều công nhận

Kẻ chết vang cầu thật xót thương

Chính tôi chứng kiến đã nhiều phen

Lảnh lót tiếng kêu lúc tắt đèn

Âm ĩ rên than niềm thống khổ

Cầu xin cứu rỗi khỏi màng đen

Nhiều kẻ oan hồn chẳng được siêu

Mong chờ đức độ của phần nhiều

Tụng kinh trì chú cầu gia hộ

Nghiệp chướng tội tình được dứt tiêu

Phật Pháp nhiệm mầu rất thậm thâm

Chính tôi cầu nguyện mấy mươi năm

Nhiều người siêu thoát cho tôi biết

Nhờ đức độ Thầy dứt chí tâm

Hôm nay tôi viết mấy lời nầy

Xác nhận việc làm quý hóa thay

Cầu nguyện An-Siêu đều có thật

Ai mà ố ngạo sẽ mang tai

Mê tín bay ra gạt dối đời

Thâu tiền lấy bạc để ăn chơi

Tiêu pha phung phí lừa thiên hạ

Chết đọa ngục hình khổ lắm ôi!

Còn kẻ tu hành độ chúng sanh

Không tham danh lợi chẳng tranh giành

Độ sanh độ tử vì tâm nguyện

Bổn phận người tu phải thật hành

Độ kẻ sanh tiền biết học tu

Trọn đời không oán ghét ganh thù

Thi ân bố đức bòn âm chất

Thác đến liên đài hưởng vạn thu

Kẻ chết muốn hồn siêu thoát mau

Nhờ Thầy uốn nắn sớm dồi trau

Con đường chánh đạo cần tu tiến

Hoàn cảnh thế nào chẳng núng nao

Siêu đọa hay an cũng tự mình

Phàm nhân phủi sạch dứt tâm sinh

Chân như diệu giác ta là Phật

Bổn thể tánh minh ngộ Phật tiền

XIN BẠN BAN CHO NỤ CƯỜI

Xin bạn ban cho một nụ cười

Như hoa ướm nở đẹp xinh tươi

Mọi người ai cũng đều ưa thích

Vậy bạn ban đi một nụ cười

Nụ cười xóa bỏ nỗi buồn đau

Là pháp nhiệm mầu quý báu thay

Mọi việc xả giao đều kết quả

Nụ cười đi trước bạc tiền sau

Một nụ cười bằng mười thang thuốc

Vốn nó là diệu dược linh đơn

Cười lên buồn bã hết trơn

Chẳng còn thù oán ghét hờn giận ai

Nụ cười tươi đẹp tợ hoa liên

Thơm ngát bao la khắp các miền

Là Cúc Mai Đào Hồng Huệ Thọ

Hoa nào cũng khó sanh hoa liên

Thì bạn bớt lo bớt não phiền

Nụ cười tươi tỉnh đẹp hơn liên

Bạn ơi xin bạn vui thêm nữa

Ướm nở hoa môi mến bạn hiền

Mến yêu bạn nhất của đời tôi

Hoa đẹp nở hoài ở trên môi

Một nụ hoa xua bao khốn lụy

Thế sao bạn lại để cho trôi

Vì vậy nên tôi có bấy lời

Khuyên cùng các bạn khắp nơi nơi

Nụ cười bạn mãi vui đi nhé!

Mong bạn ghi lòng chớ bỏ rơi

Bài học trên đây hãy nhớ hoài

Dù cho trăm đắng triệu ngàn cay

Nụ cười vẫn giữ trên môi mãi

Mọi việc thành công ắt chẳng sai

Kinh nghiệm của tôi cả cuộc đời

Thân tâm tự tại thảnh nhàn thơi

Lúc nào vẫn giữ vui cười mãi

Cực lạc hiện tiền đó bạn ơi!

TỊNH ĐỘ NƠI LÒNG TA

Tịnh độ Tây Phương cũng tự lòng

Chớ tìm Nam Bắc với Tây Đông

Khi tâm giác ngộ ta là Phật

Dứt nhiễm mê trần ngộ chủ ông

Thành Phật hay ma cũng tự mình

Đoạn trừ phiền não dứt vô minh

Tam tâm tứ tướng quy về cội

Thành Phật tác tiên cũng tự mình

LỄ TẠ ÂN

Hầu hết mọi người đều hiểu biết

Tại sao có lễ gọi “tạ ân”

Lễ tạ ân để tỏ lòng chung thủy

Làm con người phải biết trọng nghĩa ân

Ân Phật trời,thần thánh muôn vạn phần

Ân Tam bảo đàn na và thí chủ

Ân cha mẹ không làm sao kể đủ

Ân ông bà, cô bác chú thím đi

Ân chị anh em cháu kể xiết chi

Ân Thầy bạn,quốc vương cùng thủy thổ

Ân Bồ Tát đã ra công tế độ

Ân công phu ra sức gặt cấy cày

Ân thương gia mua bán khắp đó đây

Ân bác sĩ lương y thường trị bịnh

Ân báo chí truyền thanh thường phổ biến

Ân tài danh,nghệ sĩ trỗ hùng ca

Ân ngư kiền,canh mục khắp gần xa

Ân nhạc sĩ,thi thơ tài văn bút

Ân chiến sĩ đã hy sinh ngã gục

Ân giáo sư,dạy dỗ lắm công trình

Ân quan tòa phân xử rất công bình

Ân bảo vệ an ninh gìn trật tự

Ân các đấng thiêng liêng giúp đủ thứ

Ân thiên thần hộ độ thoát tai nàn

Ân ngọc hoàng thượng để cứu trần gian

Ân thần gió thần mây thần sông núi

Ân các đấng tiền nhân ngàn thế hệ

Ân vua Hùng dựng nước lập giang sơn

Ân hy sinh bao tướng sĩ không sờn

Ân chiến sĩ vô danh gìn giữ nước

Ân ta thọ muôn ngàn đời kiếp trước

Ân đời nay tán thán mãi không cùng

Ân muôn loài vạn vật chúng sanh chung

Ân nghĩa trọng mấy ai từng hiểu thấu

Ân ngũ cốc lúa nếp khoai mè đậu

Ân cỏ cây hoa trái giúp muôn loài

Ân thượng cầm hạ thú bị phân thây

Ân tứ đại và chúng sanh vạn loại

Từ vô thỉ đến nay nên nghĩ lại

Ta thọ ân rất trọng đại vô cùng

Ân nghĩa nầy tất cả chúng sanh chung

Nên mới có, ngày nay “ân kỷ niệm”.

                        (Ngày lễ tạ ân)

DIỆU LÝ VU LAN BỒN

Mùa báo hiếu, lễ Vu Lan đã đến

Tôi ngậm ngùi nhớ đến Mục Kiền Liên

Hồi thuở xưa bà vong mẫu chẳng hiền

Nên đọa lạc xuống A Tỳ địa ngục

Ngài mục Liên,y theo phó chúc

Đức Như Lai, để cứu vãng Thanh Đề

Triết lý nầy,là diệu lý phá mê

Mục Liên đó là các hàng trí thức

Bà Thanh Đề là chúng sanh tiêu cức

Mãi đam mê trong bể ái sóng tình

Lòng nhỏ nhen keo kiệt chỉ biết mình

Tánh bỏn xẻn,nhiều tham lam tự kỷ

Bụng đựng chứa đó là con ngạ quỷ

Đầu lớn to là mưu trí gian manh

Nuốt không vô,vì ích kỷ ghét ganh

Lửa phừng túa là sân si phẫn nộ

Đời vì thế,mà phải nhiều đau khổ

Đó gọi là địa ngục ở trần gian

Phật từ tâm bậc thức trí các hàng

Ban pháp nhủ là dâng cơm cho mẹ

Mẹ muốn ăn, được cho no cho khỏe

Là pháp mầu nghe thích thú vô cùng

Nhưng hành theo càng gian khó vô cùng

Còn tâm nhỏ là cổ như sợi chỉ

Nuốt không vô khó thật hành pháp khí

Mục Kiền Liên mới bạch hỏi Thế Tôn

Phật dạy rằng :Muốn cứu mẹ sinh tồn

Nhờ thần lực của thập phương Tăng chúng

Người thiết lễ Vu Lan Bồn dâng cúng

Trăm món ăn nhiều mỹ vị đủ đầy

Là pháp mầu phương tiện rộng cao dầy

Cho đủ cách tùy duyên mà ứng dụng

Thêm ngũ quả người thật hành cho đúng

Là Mục Liên trước tự độ lấy mình

Cho hoàn toàn chứng đắc quả vô sanh

Kể thứ nữa phải hoằng dương chánh pháp

Đem chân lý cho rải ban cùng khắp

Độ chúng sanh đắc ngũ quả như sau

Quả nhập lưu được thành tựu chóng mau

Kể thứ nữa nhất vãng lai cũng đạt

Quả bất lai sớm làm sao siêu thoát

Và Vô Sanh, Duyên Giác gọi Bích Chi

Năm quả nầy quyết thành tựu mai đi

Và thực hiện hạnh vị tha Bồ Tát

Mới độ rỗi cả chúng sanh siêu thoát

Dứt tam đồ, lục đạo xuống lên hoài

Đó gọi là lời giáo huần Như Lai

Dạy Mục Thị, độ Thanh Đề siêu độ

Lý huyền diệu chúng ta nên tỉnh ngộ

Thực hành theo,mình chính Mục Kiền Liên

Kẻ đam mê thì ỷ lại linh thiêng

Vái khấn nguyện ngày đêm cầu mong mỏi

Xin Mục Thị, sớm độ mình thoát khỏi

Và cửu huyền muôn đời kiếp siêu thăng

Là độ mình phải sám hối ăn năn

Tu đắc quả là Mục Liên cứu mẹ

Cả sanh chúng là cha sinh mẹ đẻ

Vì muôn đời ngàn kiếp xuống lên hoài

Y theo lời, giáo huấn Đức Như Lai

Là tánh giác của mình Như Lai tạng

Tự nhắc ta phải thực hành cố ráng

Muốn độ sanh phải tự độ lấy mình

Kế thực hành với bổn nguyện độ sanh

Cho đến lúc công viên đầy quả mãn

Là yếu lý rút trong kinh tam tạng

Tướng tánh đồng có lý sự tương quan

Vậy hôm nay xin tóm tắt đôi hàng

Để chỉ rõ lý mầu trong diệu pháp

Diệu pháp thậm thâm khó giải bày

Trần gian huyền thiệt tưởng Như Lai

Lý sâu man mác tìm đâu thấy

Sự cũ mịt mờ biết hỏi ai

Lề lối đã đành theo dấu vết

Chơn truyền theo đấy cứ hoằng khai

Miễn sao thấu đạt bao hàm lý

Hiểu rõ viên dung đạo chẳng ngoài

TRIẾT LÝ MỤC KIỀN LIÊN

Triết lý cao cả của đạo mầu

Giải bày lý đạo thật thâm sâu

Mục Liên chỉ rõ mình tu trước

Sau cứu Thanh Đề khắp đâu đâu

Tự độ lấy mình cho đắc quả

Độ tha sanh chúng khắp hoàn cầu

Đáp đền báo hiếu trong muôn một

Nghĩa nặng ân dài lớn rộng sâu.

TRÊN CHUYẾN BAY ĐI ORLANDO-FLORIDA

Tôi được xem phim của chó mèo

Mọi người cần phải thực hành theo

Chó mèo khác giống mà thương mến

Chúng nó thuận hòa tựa gắn keo

Chết sống có nhau đồng một dạ

Khổ vui chung hưởng chó bên mèo

Chúng còn liên kết hoà chung sống

Người phải thực hành cố chí theo

VƯỢN KHỈ ĐÓNG PHIM

Phim ảnh cả bầy vượn khỉ khôn

Nghĩ ra chúng nó có tâm hồn

Trung thành với chủ liều thân mạng

Đóng kích vở tuồng thật khéo khôn

Giống hệt như người xem chẳng khác

Giả nhơn tiếp mối mãi sinh tồn

Muôn loài vượn khỉ là khôn nhất

Tiến hóa lên người có phải không?

CÚNG DƯỜNG TAM BẢO

Phật tử phát tâm tạo phước điền

Có chùa Thầy Tổ được thân yên

Suốt đời phụng sự cho sanh chúng

Trọn kiếp chẳng màng ích lợi chung

Bá tánh thương tình chung góp sức

Cư gia đoái tưởng giúp thiện duyên

Mọi điều Phật sự đà thông suốt

Nhờ quý đạo tâm gởi cúng tiền

LASVEGAS-NEVADA

Lasvegas cảnh thần tiên hiện đại

Mà cũng là địa ngục ở trần gian

Người có tiền,có bạc bậc giàu sang

Thì tận hưởng vật chất dư thừa đủ

Đèn sáng rực triệu muôn ngàn tinh tú

Các hý trường vui thú suốt ngày đêm

Đồ cao lương mỹ vị quá ê chề

Còn tiền bạc là tiền rừng bạc biển

Còn ăn mặc như tiên nga thượng uyển

Các danh ca nổi tiếng rất ỳ xèo

Xe cộ đông chen chúc hơn bọt bèo

Người đông đúc hơn chợ phiên ngày tết

Cảng rộn riệp khắp bốn phương mê mệt

Kẻ vơ tiền vui sướng thể thần tiên

Khi đánh ăn chẳng một chút ưu phiền

Kẻ thua lỗ nào khác mèo mắc nước

Mỗi khi ăn không bao giờ thôi được

Chừng khi thua sạch túi mới đành thôi

Thì trở về kẻ dơ thối tanh hôi

Ai cũng sợ gớm nhờm không muốn ngó

Vợ chồng con cả thảy đều muốn bỏ

Vì nợ vây đòi chưởi mắng đêm ngày

Chẳng thua nhiều tài thế mượn nợ vay

Không tiền bạc lấy gì đâu để trả

Ngày một lún ngập sâu càng khổ quá

Sanh lòng tham trộm cướp gạt lừa gian

Thế vợ con ruộng đất cửa nhà sang

Chẳng còn kể lạ quen hay ruột thịt

Thậm chí nỗi mang danh làm đạo chích

Nhục tông môn xấu hổ cả gia đường

Mới đánh liều đâu còn nghĩ tử tôn

Dù thương ghét mặc tình sao cũng được

Thậm chí cả mọi người thân từ khước

Tội ai làm nấy chịu chớ chung lây

Tự tách mình xa lánh kể từ đây

Thân vất vả trở nên người homeless

Càng đói khát bịnh hoạn đau yếu mệt

Khổ vô cùng là địa ngục trần gian

Muốn liều thân bỏ mạng giữa đêm ngàn

Nhưng ngặt nỗi không đủ lòng can đảm

Sống càng khổ nghĩ thân nầy càng chán

Chán cho đời bội bạc cũng vì mình

Lúc đương đời mà phất phưởng phiêu linh

Người khuyên lơn không dừng chân chấm dứt

Nay đến lúc khổ vô cùng tột bực

Biết ăn năn thì đã trễ muộn rồi

Thế cam đành nhắm mắt để trả thôi

Cho số mạng đến đâu đành cam chịu

Nhờ Phật Pháp sớm cầu mau tự hiểu

Khi lỗi lầm cần sám hối ăn năn

Phải quy y Tam Bảo giữ giới răn

Hầu diệt tận tham sân si làm gốc

Giữ trai giới một lòng chí dốc

Kể từ đây quyết cải dữ làm lành

Cố tu hiền trở nên bậc cao thanh

Mới xứng đáng người ăn năn hối cải

 

 

----o0o---

Vi tính: Kim Thư. Trình bày: Anna

Cập nhật: 1-2008


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Trang Mục Lục

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ: quangduc@tpg.com.au
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544