Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Phật Học


.. ... .

 
 

 

Những Dòng Sữa Mẹ

Tập 2

HT Thích Huyền Vi

 

Lời Nói Đầu

Đã hơn 50 năm trong sứ mệnh truyền thừa lãnh đạo giáo dưỡng Tăng Ni sinh và Phật tử, Hòa Thượng thượng Huyền hạ Vi đã không ngại gian khó, kiên trì lèo lái chuyển bánh xe pháp, lưu truyền đến thế hệ thứ tư của chúng tôi, thế hệ được mang tiếp đầu ngữ là Linh, sau Tịnh, Pháp và Trí, kéo dài một gạch nối từ Linh-Thứu-Sơn đến những thế hệ mai sau...

Ơn nghĩa nặng sâu của Người, đối với chúng tôi nói riêng ; và cho tất cả muôn người trên thế gian, nói chung, cao hơn trời và sâu hơn biển cả. Hạnh phúc thay cho những ai đã có diễm phúc gặp được minh sư như Ngài trong nhiều năm về trước, khi Ngài còn khỏe, để học hỏi thấm nhuần kinh, luật, luận, do chính Ngài tiếp truyền dạy như nước từ trong 1 bình sang qua 1 bình mới.

Nhưng thế gian là Vô Thường! Ai chạy khỏi bốn sự thật về Sanh, Già, Bịnh, Chết của vòng Sanh, Trụ, Dị, Diệt ?

Nay Thầy đã cao niên..., vì thế một số Tăng Ni sinh chúng tôi cố gắng duy trì chuyển tiếp những lời vàng ngọc này bằng cách chép lại lời giáo huấn của Ngài qua trang giấy trắng, kết thành tập mang tựa đề là : "Những Dòng Sữa Mẹ - tập II" (DSM tập I xuất bản năm 1999) không có kỳ vọng nào ngoài hơn là, noi theo các bậc Tôn Túc, Huynh trưởng nối vòng tay rộng mãi ra, mang âm thanh đã được trên 2500 năm trước truyền đạt đến những thế hệ mai sau, cho những ai sẽ đến, và cho những ai có đủ duyên thấm nhuần được lời giáo huấn vào tâm điền, tự đốt sáng ngọn đuốc tâm linh, dần dần chuyển Thức thành Trí, qua 52 Phần Vị Tiến Tu Đạo Nghiệp, cứu cánh giải thoát. Đó có thể là Ba Pháp Ấn, hoặc Nhất Thật Tướng Ấn, những ý nghĩa của những Pháp Hội Linh-Sơn ngày xưa hay của những mùa An Cư Kiết Hạ hôm nay.

Chúng tôi mong sao hoài bảo nhỏ bé của chúng tôi,  với sự học hỏi còn non kém, xin được tiếp nhận thêm lời dạy bảo của chư vị Tôn Túc và các học giả, vì tình thương mà tha thứ cho những lỗi lầm, sơ sót ngoài ý muốn, vì chưa thông suốt mà vấp phải.

Sữa Mẹ ngọt hơn nước nguồn khe đá,

Nuôi chúng con đâu khá ngại gian lao,

Hôm nay đây đàn chim đã bay cao,

Tung cánh gọi muôn người, năm châu dậy!

 

"Nghe nghe đây! Lời Thầy như nước chảy,

Thấm vào tim tẩy khắp các nguồn mê,

Danh, Thực, Thùy ..., nguyện bỏ kíp quay về!

Tài, Sắc ấy, tùy duyên theo giả hợp!"

 

Từng cánh hoa, chim tha về xếp lớp,

Tháng năm dài chắt bóp với nâng niu,

Xâu thành tràng thơm ngát tỏa ngược chiều,

Hương Giải Thoát!  Hương từ điều giáo dục.

 

Đàn chim xưa lòng không rời thao thức,

Sát cánh nhau thúc giục khắp đông tây,

Hoa tặng người, xin được kết chung tay,

Đền ơn nặng "Lời Thầy Như Sữa Mẹ".

 

Bốn phương bay "chíp chíp" mời,  muốn ghé,

Mọi mọi nhà, chim bé nhỏ tìm thăm,

Ai, con hoang! Xin một phút lặng thầm,

Cùng chim quán : "Lời Thầy Thay Sữa Mẹ".

Tập sách này được xuất bản là do sự góp phần đúc kết và gom thành của một số tăng ni sinh : Thích Trí Thuyên, Thích Linh Như, Thích Linh Tấn, Thích Nữ Linh Bích và Thích Nữ Linh Hảo, cũng như  của chư Phật tử xa gần góp phần pháp thí tài chánh.  Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả cho quý vị ấy, và pháp giới chúng sanh đồng tròn thành Phật đạo.

T.M. Ban Văn Hóa,

Thích Nữ Linh Hảo

Thứ năm 19-9-2002

13 tháng 8 năm Nhâm ngọ

 

---o0o---

[ Mục Lục ] [ 01] [02] [03]

---o0o---

Trình bày: Nhị Tường

Cập nhật: 01-03-2005


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Thư Mục Phật Học

Đầu trang

 

Biên tập nội dung : Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ : quangduc@quangduc.com
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544