Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi – Tân Tây Lan

 

Khóa An cư Kiết hạ năm 2003 của Giáo Hội tại
Tu Viện Vạn Hạnh, Canberra, thành công viên măn

 

An cư kiết hạ là truyền thống Tăng Già Phật Giáo. Cứ mỗi mùa hè hàng năm, tính theo tiết mùa thời c̣n Phật tại Ấn Độ; chư Tăng Ni tựu về một nơi kiết giới an cư để thúc liễm thân tâm, trau dồi giới định tuệ, ba vô lậu học, và cũng là dịp cho hàng Phật tử tại gia gần gũi tới lui cúng dường, tạo phước, học hạnh xuất gia.

Nơi hải ngoại v́ hoàn cảnh sinh hoạt, chư tăng và quư Phật tử không thể y theo đúng truyền thống, do đó thể theo 3 lần tổ chức đă qua (2000, 2001, 2002); Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi  - Tân Tây Lan đă tác pháp yết ma chọn Tu Viện Vạn Hạnh (thủ đô Canberra) làm nơi kiết giới cho khóa an cư kiết đông 10 ngày từ ngày 8 đến 18 tháng 07 năm 2003.

 

TT Quảng Ba và đại chúng TV Vạn Hạnh đảnh kễ cung an chức sựLễ kiết giớiĐối thú thọ an cưTrai đường


Cúng quá đường

 

Duyên sự đă thành, Chư tôn đức Tăng Ni khắp nơi trên toàn Úc câu hội về thủ đô đúng sáng ngày thứ hai 8-7-2003. Cũng trong cùng ngày một buổi họp ngay tại giảng đường Thiện Minh để cung an chức sự, Ban Giáo Thọ, Ban Giảng Huấn, các tiểu ban chấp tác, thời khóa hành tŕ ...cho Khóa hạ.

Thành phần Ban Chức Sự Trường Hạ năm nay gồm có: Chứng minh: Ḥa Thượng Thích Huyền Tôn, Thiền chủ Ḥa Thượng Hội Chủ Thích Như Huệ, Giáo Thọ Trưởng Thượng Tọa Thích Bảo Lạc, Hóa Chủ Thượng Tọa Thích Quảng Ba, Giám luật Thượng Tọa Thích Bổn Điền. Chánh Thư kư: Đại Đức Thích Thông Tịnh, Phó Thư kư: ĐĐ Thích Phổ Huân, Chánh phó Thủ quỹ: TT. Thích Như Định; Sư cô TN Nguyên Khai, Quản chúng: ĐĐ Thích Thiện Hiền, Chúng trưởng Tăng: ĐĐ Thích Phổ Hương, Chúng trưởng Ni: Sư Cô Thích Nữ Như Lan. Chúng Trưởng Cư Sĩ: ĐĐ Thích Tịnh Giác, SC Hữu Tịnh, Chánh Duy Na: TT. Thích Tâm Minh, Chánh Duyệt Chúng TT. Thích Như Định.

Đặc biệt năm nay Ban Giảng sư, mỗi lần thuyết giảng không phải chỉ một giảng sư, mà là 2 vị cùng một lúc. Đây là dịp tạo cơ hội cho các vị Tỳ Kheo, Tỳ kheo Ni trẻ được duyên ra mắt trước thính giả để tŕnh bày những kinh nghiệm bản thân trong quá tŕnh tu học Phật pháp.

Năm nay số Tăng Ni so với 3 năm trước có phần trội hơn nhiều, đó là thắng duyên lục ḥa cho Tăng Ni Giáo Hội nói riêng và nói chung mang đến niềm hoan hỷ cho hàng Phật tử, được dịp chứng kiến Tăng đoàn ḥa hiệp, trang nghiêm chuyên tŕ tu học, đây là việc khó có thể xảy ra ở xứ người. 

Số Phật tử các nơi tựu về tu học cũng khá đông - nói riêng tại Sydney có trên 20 vị; một vài bác trên 70 tuổi từ Melbourne, Brisbane cũng khăn gói tham dự tu học luôn trọn khóa. Chương tŕnh tu học từ 5 giờ sáng đến 10 giờ 30 tối. Thời khóa gồm có: tọa thiền, tụng kinh, niệm Phật, kinh hành, thảo luận Phật pháp, thuyết pháp.

 Thời khóa thuyết giảng được diễn ra 3 lần trong một ngày. Buổi sáng 9 giờ đến 11 giờ: hội thảo Phật pháp, thuyết tŕnh viên giới thiệu đề tài, giảng giải và phân tích, phần c̣n lại là thảo luận ư kiến từ phía cử tọa và chủ tọa cuộc hội thảo đúc kết. Các vị giảng sư buổi sáng phần lớn là những vị tôn túc hạ lạp cao, do v́ thính giả không chỉ là Phật tử mà tất cả Tăng Ni trường hạ đều tham dự.  Từ 8 giờ đến 9 giờ 30 tối: thuyết giảng giáo lư cho Phật tử tại gia, cùng lúc ấy là lớp học Kinh Luật dành cho các vị Tăng ni trẻ do chư tôn đức phụ trách.


HT Thích Huyền Tôn chủ tŕ buổi hội thảo Phật pháp

 

Sơ lược nội dung các buổi hội thảo như sau:

 

HT Thích Huyền Tôn với chủ đề : “32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp của Phật”. Đưa ra đề tài này, v́ trước đây nhiều người dịch sai, hiểu sai về diệu tướng và vẻ đẹp của Phật. Điều ấy đă tạo ra sự ngộ nhận, hiểu sai về tướng của Phật, đó là những tai hại cho Phật tử. Buổi hội thảo hào hứng và sôi nổi và loại bỏ những điểm nghi ngờ mà từ lâu vẫn đọng lại trong tâm trí.  Ví dụ như tướng Thiên Bức Luân, đó là tướng tốt ở dưới bàn chân khi Phật đi và nó ở bàn tay khi Phật ngồi. Tại sao lại có những diệu tướng như vậy ? HT cho biết trong Đại Trí Độ Luận nói rằng Phật đă v́ chúng sanh, từ vô thủy kiếp nay, đi khắp mọi nơi thực hành lục độ vạn hạnh, đem lại sự an lạc, giác ngộ và giải thoát cho chúng sinh và thế gian, nên mới được diệu tướng như vậy.  Đặc biệt HT có khuyến tấn đại chúng hành tŕ quán tưởng tướng Phật để thành tựu những công đức và diệu tướng như Ngài.

 

 ĐĐ Thích Nguyên Tạng với chủ đề “Phật giáo và vấn đề sản sinh vô tính”. ĐĐ đă sơ lược tŕnh bày về ư nghĩa sinh sản vô tính và nhân bản con người (human cloning) trong tương lai có liên hệ đến nền tảng đạo đức nhân tính. Bắt nguồn từ ư kiến của Ḥa Thượng Ching Hisn về vấn đề này ở Đại Hội Tăng Già Thế Giới hồi năm 2000 tại Taiwan, rằng giới lănh đạo tinh thần PG nên lên tiếng phản đối hay ủng hộ đề án nhân bản con người qua kỹ thuật vô tính, tức là tái tạo con người bằng những gene và phôi, chứ không cần phải qua hai yếu tố truyền thống là tinh cha và huyết mẹ. ĐĐ thuyết tŕnh viên đă phát họa sơ lược về sự xuất hiện con người qua quan điểm của Đạo Phật, rằng đó là một sự cấu tạo bằng tổng hợp ngũ uẩn, một tiến tŕnh thiết lập kỳ diệu có sự chi phối của nghiệp thức. C̣n kỹ thuật sinh học th́ sao ? con người bản sao sẽ giống hệt như con người nguyên thủy v́ có cùng một bộ gene và phôi, nhưng tâm thức người đó có thể không phải là tâm thức của người chính, một người thiện khi nhân bản có thể sẽ trở thành 1 kẻ ác, 1 người thông minh, khi nhân bản lại là một kẻ đần độn...  Đề tài gây sự tranh luận và thảo luận sôi nổi đến hết giờ mà không có kết luận, đành hẹn vào dịp khác....

 

TT Thích Bảo Lạc với đề tài “Phật giáo VN tại Hải ngoại”, đă phát họa những nét đại cương giúp cho cử tọa thấy rơ một bức tranh về PGVN ở tại các châu Úc, AÂu và Mỹ. Nói chung hiện tại “Phật giáo VN ở hải ngoại” đă ổn định bước đầu thành lập, bây giờ chỉ chú ư vào lĩnh vực hoằng pháp, đào tạo nhân sự để kế thừa mạng mạch của Đạo Pháp. Nhiều câu hỏi xoay quanh vấn đề duy tŕ mạch sống của Phật giáo VN tại hải ngoại sau khi thế hệ thứ nhất đă qua. TT đă kể lại kinh nghiệm bản thân khi từ Nhật Bản sang định cư tại Úc với những khó khăn ban đầu. Buổi hội thảo hóa ra thật có ư nghĩa; bên cạnh đó cũng đă xen vào những chuyện vui cười thật lớn, khiến quư Thầy cô ḥa cùng Phật tử hưởng được bầu không khí thật đạo t́nh.

 

TT Hóa Chủ Thích Quảng Ba chủ tŕ buổi hội thảo

Thượng Tọa Bổn Điền trăn trở với phương án “T́m phương hướng đem lời dạy đức Phật  vào xă Hội Tây phương nói chung và nước Uùc nói riêng”. Thượng Tọa đề nghị mỗi một sứ giả Phật Giáo gồm hai giới xuất gia, tại gia nên tùy khả năng ḿnh qua mọi phương tiện đem giáo lư giải thoát giới thiệu đến người chưa hiểu biết về đạo Phật. Ưu tư này là sự kiện thiết thực qua việc hoằng pháp hiện thời của Phật giáo Việt Nam chỉ hạn cuộc trong địa hạt người Việt; do đó Thượng Tọa lo ngại, tương lai thế hệ trẻ người Việt lớn lên tại đây (Uùc Đại Lợi) sẽ càng ngày xa lạ với đạo Phật,  nguy cơ hơn họ sẽ hướng về một niềm tin khác!Ḥa Thượng Thiền Chủ Thích Như Huệ
& TT Giáo Thọ Thích Bảo Lạc


Niệm Phật kinh hành

 
Kinh hành niệm Phật

TT Quảng Ba qua chủ đề Trú và Tŕ sao cho ngôi Tam Bảo được trường tồn?” lược lại mẫu người Tăng Sĩ từ thời Đức Phật đến bây giờ. Thượng Tọa khai triển cái nh́n chung chung của lịch sử Phật giáo một cách rơ ràng súc tích giúp thính giả nh́n được đại cương của từng thời tổ truyền, và sinh hoạt Tăng Già qua các thời đại Chánh pháp, đến cận đại trong việc duy tŕ và làm lớn mạnh ba ngôi báu Phật, Pháp, Tăng. Cuối cùng bài thuyết tŕnh TT kết luận, đại khái như: Sự phát triển thiết thực về Phật Giáo phải từ sự tu hành của mỗi Tăng Ni trong Tăng đoàn, chứ không thể phát triển bằng xu hướng thế lực bên ngoài như là chính quyền, nếu không như vậy sẽ không thể phát huy và tồn tại lâu dài được. Điều này qua giáo lư giải thoát, trên phương diện hoằng đạo người con Phật tất nhiên phải cần phương tiện để thích nghi với môi trường (khế cơ) sống, nhưng tuyệt đối phải giữ đạo hạnh tu tŕ là cứu cánh (khế lư).

 
Cúng Quá Đường


Phật tử Chùa Phước Trí tác bạch cúng dường

ĐĐ Tâm Phương với đề tài “Hôn nhân khác tôn giáo”, tức là người Phật tử suy nghĩ thế nào khi ḿnh bỏ đạo Phật để làm vợ, làm chồng với những người không phải là Phật tử.

Đây là đề tài tế nhị, nhưng không thể không bàn đến! Và tất cả đă đồng ư rằng dù sao, giáo lư giải thoát của Bậc Giác Ngộ vượt siêu lên tất cả; nên điều quan trọng của người cư sĩ Phật tử phải hiểu biết chính ḿnh trước tiên, rồi sau đó mới có thể ḥa hài vào mọi người, hoàn cảnh. V́ dầu sao mỗi người đều có Phật tánh, không kể một ai – lại đứng trên giáo lư bất nhị (không hai: có, không; thiện, ác ...), người con Phật phải thể hiện ḷng từ bi, nhưng cần có lư trí (trí học Phật sáng suốt) mới có thể vượt qua được những chướng duyên.

  TT Tịnh Minh qua chủ đề “ Thọ Bồ Tát và các ngộ nhận”. Bồ Tát giới là con đường phương tiện đưa người học đạo giải thoát lần đến quả vị Phật. Thọ Bồ Tát giới là thọ nhận những giới hạnh từ bi, trí huệ nhằm thanh tịnh thân tâm của người học Phật, và hướng đến phục vụ tha nhân theo tinh thần vị tha quên ḿnh. Do vậy Bồ Tát có nghĩa là một chúng sanh hữu t́nh giác ngộ được giáo lư giải thoát, và đang đi trên con đường học đạo và hoằng đạo. Bất cứ người nào cũng có thể là Bồ Tát theo tinh thần hướng thiện phục vụ chúng sanh; tuy nhiên quả vị có cao thấp và phải nguyện hướng về ngôi Tam Bảo cầu gia bị mới không ra ngoài chánh pháp.

 
TT Như Định triển khai đề tài “ Đồng và dị  giữa Thiền và Tịnh Độ”. Thượng Tọa nêu lên vấn đề tuyệt đối trong giáo lư giải thoát. Thiền và Tịnh chỉ là một chỗ đến, được chia ra hai ngă. Điều này giúp thính giả lănh hội, tránh việc chấp pháp dẫn đến chấp ngă, gây nghịch duyên trong việc tu hành. Buổi thuyết tŕnh được nhiều thính giả đóng góp phát biểu ư kiến; và mọi người cũng đă hài ḷng vào giờ chót của buổi thuyết tŕnh. Đại khái kết luận rằng các pháp đều bất định, tùy căn cơ của mỗi hành giả tu tŕ, không nên kẹt vào bất cứ một pháp nào, nếu không, pháp giải thoát của Đấng Giải thoát hóa thành hữu lậu.

Buổi hội thảo cuối Khóa tu do Ḥa Thượng Hội chủ Thích Như Huệ và Thượng Tọa Nhật Tân phụ trách, với đề tài “Chữ nghi trong Phật pháp”. Mở đầu buổi hội thảo Ḥa Thượng Hội chủ tán thán công đức Chư Tăng Ni đă hết sức tinh tấn vượt qua mọi chướng duyên, từ tinh thần đến thể chất, hội tụ về đây xây dựng niềm tin cho chánh pháp ngày càng hưng thịnh. Ḥa Thượng cũng hoan hỷ với đoàn Tăng Ni trẻ tỏ ra phần nào kiến thức tu tập, đủ khả năng kỳ vọng thay thế chư vị Tôn túc tương lai. Với kinh nghiệm tu hành, với tuổi đời bước qua thất thập (bảy mươi), Ḥa Thượng nhận xét và dẫn chứng minh bạch rơ ràng về sự lư của tính chất nghĩa Nghi, là một chướng duyên phiền năo trong giáo lư giải thoát (Tham, sân, si, mạn, nghi). Thượng Tọa Nhật Tân song hành với Ḥa Thượng cũng đă gây cho thính chúng hiểu biết hơn về thực tế trong đời sống để nhận rơ yếu nghĩa của sự Nghi. Thính giả thật vui và cảm kích trong giờ hội thảo cuối của khóa an cư.

 
Tụng Kinh

 

Về lớp học Kinh Luật cho các vị Tân Tỷ kheo gồm có như sau: HT Chứng Minh Thích Huyền Tôn, HT Thiền Chủ Thích Như Huệ và TT Bổn Điền phụ trách Bồ Tát Giới Bổn. TT Hóa Chủ Thích Quảng Ba, ĐĐ Thiện Hiền và ĐĐ Thông Tịnh phụ trách Kinh Di Giáo. TT Tịnh Minh, TT Như Định, TT Quảng Nghiêm phụ trách Quy Sơn Cảnh Sách.


Về phần thuyết giảng cho hàng Phật tử tại gia vào mỗi buổi tối sau giờ Tịnh Độ, Ban Giảng Huấn gồm có:

TT Tâm Minh và TT Nguyên Trực phụ trách đêm thuyết giảng đầu tiên. Với chủ đề “Hướng dẫn nghi thức quá đường”, TT Tâm Minh đă hướng dẫn chi tiết nghi thức cúng quá đường vào giờ ngọ trưa của mỗi ngày, nhiều Phật tử chăm chú lắng nghe và ghi chép những phần chính yếu để áp dụng ngay trong khóa tu. Trong khi TT Nguyên Trực lại nhắc nhở đến “Hạnh hiếu của người Phật tử” nhân mùa vu lan báo hiếu 2003.

 

ĐĐ Tâm Minh và ĐĐ Đạo Hiển với chủ đề “Tu nhà và tu chùa”, hai vị tân giảng sư đă so sánh, đối chiếu những thuận duyên và nghịch duyên cho một hành giả khi tu ở chùaở nhà. Buổi giảng trở nên hào hứng khi các vị đi xa hơn là tu “ở chợ”, và cuối cùng đi đến kết luận rằng mọi hành giả muốn giải thoát giác ngộ là phải “ tu tâm”.

 

Sư Cô Như Lan đề tài “vọng ngữ” nhắc nhở người Phật tử tại gia ǵn giữ lời nói như quân lính giữ thành, một lời nói dối, một lời nói sai có thể gây đau khổ cho chính ḿnh và cho người khác.  Nói chân thật là nuôi dưỡng ḷng từ bi, là tôn trọng sự thật, bảo tồn chữ tín trong đời sống, tránh khổ báo về sau.

 

Sư cô Thông Hữu lược kể về bản thân như là một kinh nghiệm tu học và đời sống xuất gia, là một chủ đề của buổi chia sẻ và tâm t́nh với Phật tử. Qua đó, sư cô muốn  nói đời sống xuất gia thật là lư tưởng và nhiều niềm lạc quan ở phía trước, một đời sống ĺa gia đ́nh và sống không gia đ́nh là mục đích sau cùng của người đệ tử tại gia nếu họ muốn tu tập để đi tới giác ngộ.

 

ĐĐ Thiện Hiền với đề tài “Vô ngă” , ĐĐ đă lưu ư với thính giả rằng tất cả các pháp hữu vi ở thế gian đều là vô ngă, không có chủ thể nhất định, chúng sinh không rơ biết nên đối với tất cả pháp lầm chấp là có chủ thể, v́ thế Phật nói Vô ngă để phá trừ chấp ngaơ của chúng sinh.

 

ĐĐ Hạnh Tri với chủ đề “ Ư nghĩa sám hối”, đă gợi lại cho đại chúng phương pháp sám hối nghiệp chướng và người Phật tử thường lăng quên trong đời sống tâm linh.  Sám hối để phát triển ḷng thành thật, để trau dồi đức tánh cương quyết trong việc loại bỏ tánh hư tật xấu, để diệt tội phước đức tăng trưởng, sám hối giúp hành giả mau tiến đến bến bờ giải thoát.

 

Sư cô Thành Liên và Sư cô Thảo Liên với “Chữ tâm trong đời sống thường ngày”. ĐĐ Tịnh Giác, ĐĐ Phổ Huân và ĐĐ Viên Tịnh với “Bố Thí”, “Quả báo”. Sư cô Nguyên Khai và Sư cô Đạo Hương nói về “Bát Chánh Đạo”.

Qua những đề tài quá quen thuộc nhưng mang tính quan yếu cho việc hành tŕ xảy ra rất thường trong đời sống. V́ trên lư giải, ai cũng có thể lănh hội dễ dàng, nhưng hành động đưa ḿnh sống theo ư thức chân lư giải thoát, th́ hoàn toàn thật khó. Chính nhận thức điều này, các bài pháp quen thuộc vẫn luôn là mới cho mỗi lần chúng ta nghe qua và nghe qua để mà thực hành.

 Đây chỉ lược ghi lại thật cô đọng nội dung của quư vị Giảng sư, tuy nhiên điều quan yếu của trường hạ là, quư Tăng Ni thật đông trên năm mươi vị đă hoan hỷ vân tập về một nơi, sống cùng nhau cả đến 10 ngày; điều này nói lên sự hy sinh gát bỏ mọi công việc Phật sự nơi trú xứ của ḿnh, để ưu tiên cho sự sinh tồn của Tăng Già Phật giáo, đó là điểm son của Phật giáo Việt Nam nói riêng và cho tất cả Phật tử người Việt trên đất Úc nói chung.

Điều ghi nhận thêm nữa, trên từ Ḥa Thượng Thiền chủ, TT Hóa Chủ, Giáo Thọ dưới các hàng Phật tử, tất cả đều tinh tấn hài ḥa hoan hỷ tu học trang nghiêm thanh tịnh, biểu hiện lên từng khuôn mặt, mừng cho mùa An Cư giữa mùa đông giá buốt ở thủ đô Canberra đă đi tới ngày viên măn trong niềm hân hoan và an lạc

Gia đ́nh Phật tử Vạn Hạnh tác bạch cúng dường

 

Cúng quá đường

 


Kỷ niệm ngày kiết giới

Ngày cuối cùng của Khóa An Cư rồi cũng đến. Đêm thiền trà thật ư vị được tổ chức chu đáo vào đêm hôm trước đó, chư tôn đức và quư Phật tử ngồi xoay quanh trong thiền đường Hưng Long, buổi trà đạo thật thấm t́nh đạo vị với những vần thơ, những chuyện kể, những tiếng hát cất lên để tán dương công đức tu tập của tất cả mọi người.


Kỷ niệm sau lễ xả giới tự tứ

 Buổi lễ xă giới tự tứ, măn khóa an cư đă diễn ra thật trang nghiêm thanh tịnh, những lời chia xẻ tri ân, cảm niệm công đức thật chân t́nh cảm động, thậm chí khó diễn tả bằng lời, : “Đến đây rồi hạnh phúc hạnh phúc khó thưa tŕnh, chỉ xem thấy nụ cười luôn hé nở”.  Hy vọng mỗi năm Giáo Hội sẽ luôn luôn trang nghiêm cho Mùa An Cư trong sự hài ḥa viên măn như mùa hạ này./.

 Nhân Văn & Chúc Khâm (ghi nhanh)

Cập nhập ngày 18-7-2003

  ---o0o---

Ánh Sáng
từ thủ đô Canberra


Thích Phổ Huân
 


Những tà áo nâu đà ḥa cùng hàng lớp áo tràng khói lam đổ xô về vùng đất thủ đô nước Úc; nơi đây Tu Viện Vạn Hạnh hân hoan đón mừng chư tôn đức Tăng Ni và Phật từ tử các tiểu bang tụ hội về kiết giới an cư, tu học. 

Mặc dù thời tiết giá buốc mùa đông tại tiểu bang Canberra, được xem là tiểu bang tương đối lạnh nhất nước Úc, nhưng không làm chùng bước chân người con Phật – từ Tăng, Ni Phật tử náo nức thể hiện ưu tư lo cho Phật pháp ngày càng hưng thạnh tại quốc gia này. H́nh ảnh chư vị tôn túc trưởng lăo không quản thân già bệnh yếu, về đây quay quần chia xẻ với hàng hậu học; điều này mừng cho ngọn đuốc chánh pháp sẽ măi sáng ngời, mà hàng tăng ni trẻ sẽ là ngọn lửa nối tiếp tương lai.

Chư Phật tử nam nữ trong tinh thần hộ tŕ Tam Bảo, hợp sức chung lo với Chư Tăng Ni xây dựng cơ đồ Phật Giáo vững mạnh hơn. H́nh ảnh Cảm động, với đủ thành phần trẻ già tham dự khóa tu. Có những cụ già gần tám mươi, cho đến các em bé 6, 7 tuổi cũng đă hy sinh thú vui bên ngoài để ḥa vào thế giới Già lam yên tịnh.

Thật vậy h́nh ảnh dễ thương như thế là việc đáng mừng không những cho Phật Giáo tương lai hải ngọai mà cho giáo pháp giải thoát hiện hữu lâu dài ở cơi Ta Bà này.

Thực tế thấy rằng đời sống văn minh vật chất tại đây, cư sĩ Phật tử dù thuần thành ưu tư cho Phật giáo thế nào cũng khó thể hy sinh hết ḷng hồ tŕ Tam Bảo. Cả đến giới Tu sĩ ngoài việc tu tŕ giữ ǵn huệ mạng, cũng phải nương theo hoàn cảnh thế tục phương tiện thuận duyên gần gũi với đời sống quần chúng ở quốc độ này; do đó đời sống tại đây giới tu sĩ thường bận bịu hơn ở quê nhà. Tuy vậy, tất cả đều khắc phục chướng duyên quyết tâm không ĺa xa giáo pháp.

Nhắc qua như thế, để thấy h́nh ảnh tụ hội về an cư một chỗ đến 10 ngày của quư tu sĩ và cư sĩ là một thắng duyên quư báu, khiến cho hai giới tại gia, xuất gia chúng ta suy tư cảm kích. Và đây mới là thể hiện giáo lư lục ḥa theo lời Phật dạy.

Tha thiết ước vọng cho Phật pháp chiếu soi đi vào ḷng người là niềm mong mỏi chung của hàng Phật tử. Từ khi Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Úc Đại Lợi – Tân Tây Lan chính thức khai mở khóa an cư đầu tiên năm 2000 tại chùa Pháp Hoa ( Nam Úc) đến nay là lần thứ tư (4); mỗi lần như vậy đều gieo vào ḷng người con Phật trên đất Úc này niềm tin yêu chánh pháp kiến cố ở tương lai.

Năm nay số lượng chư Tăng, Ni lên đến gần 50 vị và hàng Phật tử con số cũng tương đương. Tính chung tất cả chừng 100 người con Phật quay quần sinh hoạt tu tŕ trong một không gian khiêm nhường tạm thời của khuôn viên Vạn Hạnh. Thời khóa tu học vẫn nhịp nhàng đều đặn qua những giờ: Thiền tọa, tụng kinh, quá đường (thọ trai), hội thảo Phật pháp, giảng dạy giáo lư. Phần học Phật pháp, kinh luận được chia làm hai lớp, cho Tăng, Ni trẻ và Phật tử cư sĩ.

Cũng như những năm trước, hai vị tôn túc trưởng lăo, Ḥa Thượng Thích Huyền Tôn, ḤaThượng Thích Như Huệ, dù các Ngài tuổi già sức yếu, vẫn thể hiện ḷng từ bi nhập chúng an cư làm gương mô phạm cho hàng hậu học. Đạo hạnh này, thâm t́nh này khiến hàng Tăng, Ni trẻ và chúng Phật tử cư sĩ vô cùng cảm kính, chắc chắn ghi ḷng tu hành tinh tấn hơn.

Trong niềm thiết tha mong mơi giáo pháp giải thoát càng sinh khởi nơi đất người, mà việc tu tŕ của Tăng, Ni, cũng như Phật tử thể hiện cụ thể tiềm năng cho tương lai Phật pháp. Được như thế mỗi mùa an cư, tinh thần người học Phật, chung cả hai giới, xuất gia, tại gia sẽ chuyển hóa tươi đẹp hơn trên con đường phụng sự tô bồi ngôi nhà Phật giáo.

Cầu nguyện quư Tôn túc có đủ thuận duyên măi măi thiết lập khóa tu mỗi năm không gián đoạn, để hàng con Phật xuất gia, tại gia có dịp ngồi lại gần nhau chung lo Phật pháp.

Cầu chúc quư Phật tử an lành trong cuộc sống để được thuận duyên sát cánh cùng quư Thầy, Cô chung lo Phật sự. Và cầu nguyện cho đất nước Uùc luôn được ḥa b́nh, nhân dân giàu mạnh, hầu xây dựng một đời sống phúc lạc yên vui.

Khóa an cư kiết đông đă châu viên mỹ măn, xin chia xẻ niềm vui đến tất cả người con Phật và hẹn sẽ được gặp lại trong khóa an cư năm sau.

 Nam Mô A Di Đà Phật.

 

________________________________________________________________________________________

Trở về