Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Giáo Trình Phật Học


 

 

 

 

Nghệ thuật

DIỄN GIẢNG & XƯỚNG NGÔN

Lễ hội Phật Giáo


TT. Thích Đạt Đạo
ĐĐ. Thích Nguyên An - MC. Tánh Thuần

 

MỤC LỤC

Lời giới thiệu

PHẦN I

TT. Thích Đạt Đạo 

TÂM LÝ NGHỆ THUẬT DIỄN GIẢNG TRƯỚC THÍNH CHÚNG VÀ XƯỚNG NGÔN LỄ HỘI PHẬT GIÁO      

1.   Các khái niệm về tâm lý học

2.   Các yếu tố phân tích thính chúng trước khi diễn giảng

3.   Mục đích diễn giảng

4.   Nghệ thuật diễn giảng

5.  Thực tập diễn giảng

6. Xướng ngôn lễ hội Phật giáo

 

PHẦN II: 

MC. Tánh Thuần

KỸ NĂNG NÓI CHUYỆN TRƯỚC QUẦN CHÚNG

(DẪN CHƯƠNG TRÌNH)

1.  Lời phi lộ

2.  Chương trình lễ đặt đá

3. Lễ khai giảng an cư kiết hạ

4.Chương trình đại lễ Phật Đản

 

PHẦN III:

 

ĐĐ. Thích Nguyên An

XƯỚNG NGÔN VIÊN (MC)

1. Lễ tắm Phật

2. Lễ cài hoa hồng trong mùa Vu Lan

3. Lễ tạ pháp – dâng y

4 Lễ khánh thành chùa

5. Văn tác bạch cúng dường trường

6. Văn tác bạch cúng dường trai Tăng

7. Văn tác bạch cúng dường lễ chung thất

8. Lời tri ân trong ngày tạ pháp – an cư

9. Lời tri ân giáo thọ sư  ngày 20/11

10. Văn chúc tết giáo thọ sư

11. Văn tác bạch mừng khánh tuế Thầy

12. Văn nghệ Phật Đản

13. Văn nghệ Vu Lan.

14. Những vần thơ tuyển chọn.

 

LỜI GIỚI THIỆU

Trong chương trình cải cách hệ thống tín chỉ của Học Viện Phật Giáo Việt Nam tại Tp. Hồ Chí Minh và chương trình cải cách của Ban Hoằng Pháp Trung Ương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam, có bộ môn Nghệ Thuật Diễn Giảng và Xướng Ngôn Lễ Hội Phật Giáo.

Vì Phật giáo vốn có nhiều truyền thống lễ hội, nên rất cần người hướng dẫn chương trình buổi lễ cho sinh động và thành công tốt đẹp. Do vậy, Câu Lạc Bộ sinh viên khóa VI Học Viện Phật giáo Việt Nam tại Tp. Hồ Chí Minh đã tổ chức khóa học giảng dạy bộ môn nói trên cho các Tăng Ni sinh đang theo học tại Học Viện, Trường Cao – Trung Đẳng, lớp Giảng sư Ban Hoằng Pháp và những Phật tử thích làm M.C.

Khóa I được khai giảng tại Hội trường Học Viện Phật giáo Việt Nam tại Tp. HCM, chúng tôi đã mời các giảng viên uy tín, các nghệ sĩ, M.C như: TT. Thích Đạt Đạo, ĐĐ. Thích Nguyên An, GV. Trung Quang, GV. Nam Anh, MC. Minh Hương, MC. Tánh Thuần, nghệ sĩ Thanh Bạch và đạo diễn Quang Minh là những người có nhiều kinh nghiệm đang giảng dạy bộ môn nghệ thuật này, trực tiếp hướng dẫn cho trên 100 Tăng Ni sinh và Phật tử theo học. Để lưu lại những tư liệu quý báu của các vị giảng viên, chúng tôi tập hợp lại các bài giảng ghi vào đĩa VCD, CD – MP3 và in thành tập sách.

Mong rằng tập sách NGHỆ THUẬT DIỄN GIẢNG VÀ XƯỚNG NGÔN LỄ HỘI PHẬT GIÁO cùng các bài giảng sẽ góp phần hữu ích cho những MC. tương lai.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 05 năm 2006

Thượng tọa Thích Đạt Đạo
Tổng Thư Ký HVPGVN tại Tp. HCM

Giảng sư các Trường Phật Học

 

(download toàn bộ tập sách này)

 

 

----o0o---

 

Mục Lục > Phần 1 > Phần 2 > Phần 3

 

----o0o---

Vi tính: Diệu An-Lê Hiếu
Trình bày: Tịnh Tuệ

Cập nhật: 5-2007


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Trang Mục Lục

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ: quangduc@tpg.com.au
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544