Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Lịch Sử Phật Giáo


...... ... .


 


PHẬT VIỆT NAM
DÂN TỘC VIỆT NAM

Thích Giác Dũng
Nhà Xuất Bản Tôn Giáo
Phật Lịch 2547 - Tây lịch 2003


---o0o---

 

 

 

"Phật giáo phải tồn tại như một thực thể đồng cam cộng khổ với dân tộc chứ không phải chỉ là một chiếc bóng tuy có mặt trên quê hương nhưng thiếu hẳn hình tượng trong lòng dân tộc "Sách đang được đánh máy.
Kính mời quý độc giả trở lại xem sau.

 

 


---o0o---

Chân thành cảm ơn Thầy Giác Dũng đã gởi tặng tập sách này
(T. Nguyên Tạng, 3-2005)


---o0o---
Vi tính : Kiêm Dung
Trình bày: Nhị Tường
Cập nhật: 01-05-2005


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Thư Mục Lịch Sử Phật Giáo

Đầu trang

 

Biên tập nội dung : Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ : quangduc@quangduc.com
Địa chỉ gởi thư Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544