Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

   Tiếng Anh 

qd.jpg (8936 bytes)

 Luận


......... .


 

成唯識論

LUẬN THÀNH DUY THỨC

 

Bản dịch Việt

TUỆ SỸ

---o0o---


NGUYÊN BẢN CHỮ HÁN

 成唯識論卷第一

 成唯識論卷第二

 成唯識論卷第三

 

VIỆT DỊCH

 

Chương I.  Biểu Hiện của Thức

 

Chương II: A-Lại-Da-Thức

 


BAN TU THƯ PHẬT HỌC

2548 - 2004

 

 

 

 

Nguồn: www.phatviet.net
Trình bày: Vĩnh Thái - Linh Thoại
Cập nhật: 01-05-2005
 

Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Trang Mục lục Luận

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com