Trang tia:?ng Via;t

 Trang NhC Qua:#ng Da;)c

Trang tia:?ng Anh

Ma:-t TC4ng


...... ... .

 

          

Ma:-t Ta:!ng Ba;.4 _ No.1323 ( Tr.489_Tr.490 ) 

TRa;* NHa:$T THIa:>T Ba;NH Ta:,T DC LA NI KINH  

       HC!n da; ch : Tam Ta:!ng Sa MC4n Da: I QUa:"NG TRC Ba:$T KHCNG

       Via;t da; ch : HUYa;N THANH  

       NhF0 va:-y tC4i nghe, ma;t tha;i Da;)c Pha:-t nga;1 ta:!i vF0a;n ca;'a TrF0a;ng gia:# Ca:%p CC4 Da;c trong ra;+ng Tha; Da thua;c thC nh Tha:%t La Phia;t cC9ng va;i chC:ng Da:!i Ba:-t SC4 ga;m 1250 ngF0a;i Da:?n da;1. Trong chC:ng cE)ng cC3 nhia;u va; Da:!i Ba; TC!t Ma Ha TC!t.

       Ba:%y gia; Da;)c Tha:? TC4n ba:#o A Nan DC ra:1ng :b NC y A Nan DC ! CC3 DC La Ni hay tra;+ ta:%t ca:# ba;nh ta:-t ca;'a Tha:? Gian. Cng nC*n tha; trC,, Da; c ta;%ng thC4ng la;#i, nhF0 lC= tC!c C=  b .Lia;n nC3i Ma:-t NgC4n lC :

       1 ) DC!t na;-dC# tha ( TADYATHAC )

       2 ) VD) ma lC*, vD) ma lC* ( VIMALE  VIMALE )

       3 ) Pha;c na:5ng cC"u cha; lC* ( VANA  KUTCILE )

       4 ) Tha:%t-la; ma:!t Da; ( bSRC   VATI )

       5 ) QuC"n noa lC* ( KUNCDCALI )

       6 ) Na;n nC4 ta; ( DUNCDCUBHI )

       7 ) a:$n na:!i-la nghD) nC#nh ( INDRA  AGNI )

       8 ) Ma:+u lC*. Sa-pha;c ha ( MUCLE_ SVACHAC )

       Da;)c Pha:-t da:!y :b NC y A Nan DC ! Na:?u cC3 ngF0a;i trC, ta;%ng DC La Ni nC y. Gia:# sa;-, ban DC*m Dn cha:3ng tiC*u, ga:'y a;m, ba; trC:ng giC3, ba;nh vC ng da, ho hen, DC m rC#i, tai na:!n, ba;nh trD), ba;nh la:-u, ba;nh thF0a;#ng khC-, gha:; chC3c, sa;t rC)t, nC3ng ,la:!nh , Dau Da:'u, Dau na;-a Da:'u , ba; vF0a;ng qua;7 ma;5... Da;u DF0a;#c tra;+ kha;i.

       Ta dC9ng Pha:-t nhC#n xem tha:%y ngF0a;i a:%y cha:3ng ba; cC!c hC ng ThiC*n Ma, Pha:!m ThiC*n, sa MC4n, BC La MC4n gC"y chF0a;ng na:!n DF0a;#c. Tra;+ phi quya:?t Da; nh cha:%m da;)t nghia;p bC!o, ngoC i ra khC4ng ai dC!m cha;ng trC!i mC gC"y ra chF0a;ng na:!n a:%y. b

       Da;)c NhF0 Lai a;(ng CC:ng ChC-nh Bia:?n Tri nC3i :b Trong ta:%t ca:# Ha;/u TC,nh thC, Da;)c NhF0 Lai lC Ba:-c TC4n Tha:/ng. Trong ta:%t ca:# PhC!p thC, PhC!p Ly Da;%c lC tC4n quC=. Trong ta:%t ca:# chC:ng thC, TDng GiC lC TC4n quC=.  HC#y dC9ng la;i thC nh tha:-t Nguya;n cho con va;i ta:%t ca:# Ha;/u TC,nh Dn ua;ng khia:?t pha:'n vC o ba;%ng Da;u tiC*u hC3a ha:?t vC DF0a;#c chC-nh an la:!c , sa-pha;c ha:!

       Khi Da;)c Tha:? TC4n nC3i Kinh nC y xong thC, cC!c Ba:-t SC4 TDng, cC!c va; Ba; TC!t Ma Ha TC!t, ta:%t ca:# Da:!i chC:ng, tC!m Ba; Tra;i Ra;ng tha; trC, la;i Pha:-t da:!y vui va:; pha;%ng hC nh . 

       TRa;* NHa:$T THIa:>T Ba;NH Ta:,T DC LA NI KINH

       ( Ha:?t )

       ChC: thC-ch:

       e9f80e !          

       TADYATHAC : Lia;n nC3i Tha:'n ChC: lC

       ed:e ed:e

       VIMALE  VIMALE : Ly ca:%u, lC m cho trong sa:!ch

       ee7' d9e;?e

       VANA  KUTCILE : Ra;+ng nDng la;1c ca;'a Ma Thua:-t

       e ee8

       bSRC   VATI : Da:!i CC!t TF0a;ng  (Va; Tra;i Dem la:!i sa;1 an lC nh ta;t Da:9p)

       d9f1e 0

       KUNCDCALI : QuC"n TrC La;#i (Va; Minh VF0F!ng phC! tra;+  ba;nh na:!n chF0a;ng nga:!i do  Ma Qua;7 gC"y ra)

       f f1g3

       DUNCDCUBHI : Ca; AC"m Tha:'n Na;/  (Na;/ Tha:'n dC9ng tia:?ng tra;ng Da; xua tan sa;1 C!m chF0a;ng)

       f'h*

       INDRA : Tra;i Da:? ThC-ch

       g #h1

       AGNI : Tha:'n La;-a

       f+e

       MUCLE : CDn ba:#n, ga;c ra;  (cha; tC,nh tra:!ng ban Da:'u)

       if #

       SVACHAC : ThC nh ta;1u ta;t lC nh

       07/04/2007

 

---o0o---

TrC,nh bC y: Nha; TF0a;ng

Ca:-p nha:-t: 01-5-2007


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Tra; va; ThF0 Ma;%c Ma:-t TC4ng

Da:'u trang

 

BiC*n ta:-p na;i dung: Ta;3 Kheo ThC-ch NguyC*n Ta:!ng
Xin ga;i bC i ma;i vC C= kia:?n DC3ng gC3p cho Trang NhC qua Da; a cha; : quangduc@quangduc.com
Da; a cha; ga;i thF0 Tu Via;n Qua:#ng Da;)c, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544