Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

   Tiếng Anh 

qd.jpg (8936 bytes)

Bài mới tháng 01-2003


...... ... .


 Kinh Điển:

Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa ( 24 tập) . HT Thích Trí Nghiêm dịch
 

Phật nói kinh Tôn Giả Hộ Quốc hỏi về Đại Thừa. Thích Nguyên Xuân dịch

Kinh ngũ môn thiền pháp yếu dụng . Thích Nguyên Xuân dịch

Kinh Phát giác tịnh tâm. Thích Nguyên Xuân dịch

Kinh Bồ Tát quở trách sắc dục. Thích Nguyên Xuân dịch

Thiền Pháp yếu giải. Thích Nguyên Xuân dịch

Kinh do Tăng Già la Sát lập thành. Thích Chánh Lạc dịch
Kinh Đại Niết Bàn. Tam Tạng Pháp sư Đàm Vô Sấm. Cư Sĩ Tuệ Khai dịch
Đức Phật vì Vua Rồng Biển Nói Pháp Âm. Pháp sư Nghĩa Tịnh. Cư Sĩ Tuệ Khai dịch
Kinh Quán Hư Không Tạng Bồ Tát.  Pháp Sư Ðàm Ma Mật Ða. Cư Sĩ Tuệ Khai dịch
Kinh Hư Không Tạng Bồ Tát. Pháp Sư Phật Ðà Gia Xá. Cư Sĩ Tuệ Khai dịch
Đức Phật nói Kinh Hư Không Tạng Bồ Tát Thần Chú. Cư Sĩ Tuệ Khai dịch
Kinh Hư Không Tạng Bồ Tát Thần Chú.  Pháp Sư Ðàm Ma Mật Ða. Cư Sĩ Tuệ Khai dịch


Luận:

Đại Trí Độ Luận . HT Thích Thiện Siêu dịch
Trung Luận. BT Long Thọ . Thích Viên Lý dịch

 

 Phật học:
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Mật hoàn. HT Thích Chơn Thiện
Hiếu Nghĩa. Tỳ kheo Hộ Pháp
Hạnh phúc an lành. Tỳ kheo Hộ Pháp
Khó khăn của cuộc đời và Trách nhiệm của con người. Hòa thượng K. S. Dhammananda. Thích Tâm Quang dịch Việt
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Làm sao thực hành giáo lý của Đức Phật.  HT.K. Sri Dhammananda. Thích Tâm Quang dịch Việt
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Mục đích cuộc đời & đường lối sống. HT.K. Sri Dhammananda. Thích Tâm Quang dịch Việt


Thiền định :

Sức mạnh trị liệu của tâm.  Huệ Đức

 

Tịnh Độ:

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Niệm Phật Tam Muội Bửu Vương Luận. Phi Tích Thiền sư. Tịnh sĩ dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Pháp môn trì danh Niệm Phật và vãng sanh Cự Lạc. Huỳnh Lão Cư Sĩ. Thích Viên Giáo dịch


Mật Tông :

Tám Mươi Tư Vị Thánh Tăng Tây Tạng. Keith Dowman. Lê Trung Hưng dịch


PG và Tâm Lý học :

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Vô thường là lẽ sống.  Akong Tulku Ringpoche

Nhân Vật PGVN :
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Vì người vun bồi giống Phật. Thích Phước Sơn

PGVN:

ICONFLASH.jpg (769 bytes)  Những ngôi chùa Việt Nam tại Thái Lan. Thích Huệ Giáo

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Chùa Hoa Đình ở Côn Minh. Nguyễn Khuê


Nghi lễ :
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Hỏi đáp về nghi lễ . Lý Việt Dũng
 

Phật giáo và xã hội :

Các vấn đề của xã hội hôm nay. Ven. Dhammananda. Thích Tâm Quangdịch

 

PG và Khoa Học:
 Khoa học và Con đường đi đến Niết Bàn. Gerald  du  Pré . Trần Như Mai dịch

PG và Thời đại:

Những sửa đổi cần thiết cho sự vững mạnh của Giáo hội trong thiên niên kỷ 3. . Thích Trí Quảng

Phật giáo Quốc tế :

Vài nét về lịch sử đất nước Mông  Cổ. Phật Điển

Hội thảo quốc tế về Phật học & những giới thiệu về di sản văn bản quý hiếm của Phật giáo Mông Cổ. Phấn Tảo Y Lan


Triết học :

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Sắc tướng, thật tướng,vấn đề Nhị Đế trong Tứ Đại Thuyết Phái của Phật Giáo
 Prof. Guy Newland. Tâm Hà Lê Công Đa dịch
 

Thơ :
 

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Những năm anh đi . Tuệ Sỹ
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Dạ khúc. Ngọc Hân

Nhạc :

ICONFLASH.jpg (769 bytes)  Chăn trâu . Mục Đồng
ICONFLASH.jpg (769 bytes)  Ca khúc Phật giáo . Võ Tá Hân


Chết và tái sinh :
 

Chết có thật đáng sợ không ?  Hòa thượng K. S. Dhammananda
Thích Tâm Quang
dịch Việt


Thánh tích :

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Chùa Mía. Bình An
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Chùa Tây Phương. Bình An
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Một lần đến Chùa Thầy. Bình An
ICONFLASH.jpg (769 bytes)
Mùa xuân đi lễ Chùa Thầy . Bình An

Truyện ngắn :

Ngàn xưa hương bối. Tỳ kheo Giới Đức
Tám sự tích Phật lực. Tỳ kheo Hộ Pháp
Những chuyện luân hồi hiện đại. Thích Tâm Quang dịch
Truyện ngụ ngôn bốn con rắn . Ven. Narada. Phạm Kim Khánh dịch
Kho báu nhà thiền . Thiền sư Văn Thủ. Định Huệ dịch

Tế Điên Hòa Thượng. Đồ Khùng dịch
Truyện cổ Phật giáo ( tập1) Thích Minh Chiếu
Truyện cổ Phật giáo ( tập2) Thích Minh Chiếu
Truyện cổ Phật giáo ( tập3) Thích Minh Chiếu
Truyện cổ Phật giáo ( tập4) Thích Minh Chiếu


---o0o--- 

Xem bài đã post vào mạng năm 2002
 0102 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |

 

Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Thư Mục Tổng Quát

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com