Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

   Tiếng Anh 

qd.jpg (8936 bytes)

Bài mới tháng 01-2004


...... ... .


 Kinh Điển:Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa. HT. Thích Trí Nghiêm dịch

Phật học cơ bản:

  Tất cả đều là lẽ đương nhiên.  HT Tinh Vân. Hạnh Huệ dịch


Thiền :

Mặt hồ tĩnh lặng. Thiền sư Ajahn Chah. Tỳ kheo Khánh-Hỷ chuyển dịch
Đối mặt với thưc tại con đường của thương yêu. Pema Chodron.  Nguyên Hạnh dịch


Tịnh Độ :

Mật Tông:
 

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Kim Cang Thọ Mạng  Liên Hoa Tịnh Thất - Mỹ Tho
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Phật nói Kinh Thiên Địa Bát Dương. Liên Hoa Tịnh Thất - Mỹ Tho

 

Khoa học:

Darwin và thuyết Tiến hóa   Trần Chung Ngọc
Lược sử thời gian. Stephen Hawking. Cao Chi Phạm Văn Thiều dịch


Thơ:

Nếp Sống Đạo:


 

Truyện ngắn :

 

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tế Điên Hòa Thượng . Đồ Khùng

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Truyện cổ Phật giáo ( tập1) Thích Minh Chiếu
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Truyện cổ Phật giáo ( tập2) Thích Minh Chiếu

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Truyện cổ Phật giáo ( tập3) Thích Minh Chiếu
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Truyện cổ Phật giáo ( tập4) Thích Minh Chiếu
  Kinh Bách Dụ (Online) . Thích Nữ Như Huyền
  Kinh Bách Dụ (CD-Rom) . Thích Nữ Như Huyền---o0o--- 
Xem bài đã post vào mạng năm 2003
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11| 12 |
Xem bài đã post vào mạng năm 2002
 0102 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |

 

Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Thư Mục Tổng Quát

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com