Trang tiếng Việt

Thư Mục Tổng Quát

Trang tiếng Anh

 

 

Bài mới tháng 01-2005

 

 

Kinh Điển:
 

 Kinh Bồ Tát Thiện Giới. Thích Thiện Thông dịch 

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa. HT. Thích Trí Nghiêm dịch

 

Luật:

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Người xuất gia . HT. Thích Trí Quang

Thiền & Tịnh độ

 

Thiền sư Mã Tổ - Ðạo Nhất. Tâm Thái

Thiền sư Hoàng-Bá Hy-Vận. Tâm Thái
Thiền sư Wolfgang Kopp. Tâm Thái

Cửa thiền Tây tạng. Nguyên Giác

 

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Long Thơ Tịnh Độ. HT Thích Hành Trụ
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Luận Sử Tông Tịnh Độ. HT Thích Đổng Minh chứng nghĩa

 

Nghiên cứu:

Tập San Nghiên Cứu Phật Học số 11. PG Thừa Thiên Huế
Tập san Pháp Luân PL. No.8

Tập san Pháp Luân PL. No.9

Phụ bản Tập san Pháp Luân PL. No.1

 

 

Ăn chay

 

Vấn đề ăn chay. Tâm Diệu

 

Bồ tát:

 

Quán Âm Diệu Pháp. Thích Giác Nhàn

Ngài Quan-Thế-Âm Bồ-Tát Nam-Tông và Bắc-Tông. Khải Chính Phạm Kim Thư

Phật học cơ bản:
 

Khổ khổ. Thích Phổ Huân

Nhập Bồ Tát Hạnh. Tịch Thiên. Thích Nữ Trí Hải dịch. 

Phân loại Nghiệp. TS Lâm Như Tạng

Cội Bồ Đề. Peter Della Santina. Thích Nguyên Đăng dịch

Trung đẳng Phật học Giáo khoa thư. Thích nguyên Liên dịch

 Đơn giản về học Phật. Đại sư Ấn Quang giám định. Cư Sĩ Vương Bác Khiêm tập thuật
Hải Huyền Viên Giáo dịch

Chánh Pháp và hạnh phúc. Thích Minh Châu

Chỉ là một cội cây. Ajahn Chah. Tỳ kheo Khánh Hỷ chuyển dịch
 

 

Nhân Vật:

Truyện Lục Tổ Huệ Năng. Tỳ kheo Thích Pháp Chánh dịch Hoa Việt. Cư sĩ Ngô Trọng Ðức biên tập


Tưởng niệm:
 

Kỷ yếu tưởng niệm HT Thích Trí Thủ
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Kỷ yếu tưởng niệm Hòa Thượng Thích Từ Quang
 

Triết học:

 

 Giải thoát trong lòng bàn tay. Pabongka Rinpoche. Thích Nữ Trí Hải dịch

 

Khoa học

 

Đạo của vật lý. Fritjof Capra. Nguyễn Tường Bách dịch

 

Xã Hội

 

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Dòng chảy Phật giáo Việt Nam. Trần Tri Khách

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Khởi nguyên Phật giáo Việt Nam. Trần Tri Khách 

Đạo Phật áp dụng trong đời sống hàng ngày. Thích Huyền Quang-Thích Nhất Hạnh

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Trung Hoa và du học Tăng Ni sinh Việt Nam. Như Nguyệt

 

Nghi lễ:

 

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Ba ngày rằm. Thích Tín Nghĩa 

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Giải Thích Về Hệ Thống Tượng Phật Ở Trong Chùa. Nguyễn-Đức-Can

 

Tái sanh

 

Tạng Thư Sống Chết. Sogyal Rinpoche. Thích Nữ Trí Hải dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Lâm chung, những điều nên biết. Thích Nguyên Liên
ICONFLASH.jpg (769 bytes)
Thuyết Luân Hồi và Phật Giáo Tây Phương. Martin Wilson. T. Nguyên Tạng dịch
 


Truyện ngắn

 

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Bàn về tư tưởng Phật Học trong tiểu thuyết Võ Hiệp Kim Dung. Thích Chơn Thiện

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Ảo hoá. Hermann Hesse.Trí Hải dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Quan Âm Thị Kính

 

Âm nhạc:

 

Trường Ca Kinh Pháp Cú. Thơ Tuệ Kiên, nhạc Võ Tá Hân
Ánh hào quang Quảng Đức. Thơ Như Tạng, nhạc Võ Tá Hân
Rồi ta cũng thế. Nhạc và lời: TVG Phi Long

 Phật là cửa từ bi. Nhạc và lời: TVG Phi Long
 

Thánh tích:

 

Núi Túy Vân và chùa Thánh Duyên. BS Hồ Đắc Duy

  

---o0o--- 
Xem bài post vào mạng năm 2005
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11| 12

Xem bài đã post vào mạng năm 2004
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11| 12
Xem bài đã post vào mạng năm 2003
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11| 12
Xem bài đã post vào mạng năm 2002
 0102 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12

 ******Trang tiếng Việt  ******Thư Mục Tổng Quát ******Trang tiếng Anh ******