Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh


...... ... .

 

 


Kinh điển:
 

 Kinh Đại Bát Nhã. HT Thích Trí Nghiêm dịch
Tinh Hoa Tâm Kinh Bát Nhã. HT Thích Bảo Lạc dịch

Kinh Vạn Phật.Tam Tạng Pháp Sư Bồ Ðề Dịch Ra Hoa Văn. Thích Thiện Chơn Dịch Ra Việt Văn

 

Giới thiệu Ban Phiên Dịch Pháp Tạng PGVN. HT Thích Đỗng Minh
Tổng Quát về Đại Tạng Kinh. Quảng Thành
Việc dịch Kinh thời xưa ở Trung Quốc. Hạnh Cơ
Quá trình hình thành Đại Kinh chữ Hán. Định Huệ
Quá trình hình thành Đại Tạng Kinh Hán Văn. HT Thích Thiện Siêu
Phiên Âm Đại Tạng Kinh. Nguyên Tánh Trần Tiễn Khanh
Về công tác Đại Tạng Kinh Việt Nam. TT Thích Chơn Thiện

Tinh thần nội hàm của Kinh Tạp A Hàm. Quách Thủ Nhân trước tác.TN Dũng Liên dịchLuận:

Thành Thật Luận. Ngài Ma-Lê Bạt-Ma. Cưu Ma La Thập. HT Trí Nghiêm dịch

 

Thiền Định:

Tâm Bất Sinh. Pháp Thiền Bankei. Thích Nữ Trí Hải dịch
Thiền Định Phật Giáo và Khoa học hiện đại. The Dalai Lama.  Trần Như Mai dịch

 

 Luận văn tốt nghiệp:

 

Khái quát tìm hiểu mật tông qua chú đại bi - Thích Nữ Huệ Trung

Mối quan hệ thầy và trò trong Phật giáo - Thích Nữ Đồng Quảng

Một số hư từ trong tiếng hán. Thích Giác Nhường
Ngã chấp nguyên nhân của đau khổ Thích Hạnh Lưu

Nhân sinh quan và thế giới quan theo cách nhìn của Duy thức học - Thích Đức Phước
 

Bồ Tát

 

Quan Âm, cái đẹp về viên mãn. Thịnh Thạch Nghiên

 

Phật Học

Giáo dục học Phật giáo. Lý Kim Hoa

Một cách nhìn về Đức Phật. Thích Nguyên Liên

Ý nghĩa giác ngộ trong đạo Phật. Thích Thanh Từ

 Trí tuệ trong đạo Phật . Thích Thông Huệ

Vài suy niệm về ảnh dụ con rùa trong Kinh Điển. Quảng Niệm

 

Xã Hội

 

  Tấm lòng rộng mở thuần hóa tâm hồn. Thupten Chodron. Thích Minh Thành dịch

 

Phật Giáo Thế Giới:

 

Phật Giáo Tây Phương.  Đại Đức Nyanasatta. H.T. Thích Trí Chơn dịch
Lịch Sử Phật Giáo Úc Đại Lợi. Paul Croucher. Thích Nguyên Tạng dịch
Phật Giáo thịnh suy.Ven.Sayadaw U. Sumana. Diệu Mỹ dịch

 

Nhân vật Phật Giáo thế giới:


Đạt Ma Huyền Trang. Điều Ngự Tử Tín Nghĩa
Edward Conze, Một dịch giả Phật Giáo vĩ đại ở Phương Tây. Thích Nguyên Tạng

Tịnh Độ:

 

Đức Phật A Di Đà & cõi Cực Lạc. Drikung. K. Rinpoche.  M. Lewis. Liên Hoa dịch

Những chuyện niệm Phật cảm ứng mắt thấy tai nghe. Lâm Khoán Trị. Thích Hoằng Chí dịch

Ăn Chay:
 

Lời khuyên từ bỏ việc ăn thịt. Nyala Pema Duddul. Thanh Liên dịch

 

Chết và Tái Sinh:

 

Bằng chứng lý luận: Thuyết luận hồi. Martin Willson. Thích Nguyên Tạng dịch

Bí ẩn về tiền kiếp hậu kiếp. Đoàn Văn Thông
 

Nghệ Thuật Sống Đẹp:

 

Bức tranh

Lòng mẹ

 

Truyện tích:

 

Thiên nga vờn gió lộng. Thích Phước Sơn

Quê hương ở đâu. Thu Nguyệt

Các bậc chân sư Yogi Ấn Độ. Dale Carnegie. Nguyễn Hữu Kiệt

Xứ Phật Huyền Bí. Nguyễn Hữu Kiệt  

Xuất gia.Nguyên tác Kiyohiro Miura  Diệu Đạo dịch

Trong động tuyết sơn. Vickie Mackenzie. Thích Nữ Minh Tâm dịch

 Thương nhớ hoàng lan. Trần Thùy Mai

Sự khác nhau của yêu thương. Ma Ca. Triêu Dương dịch

Chú Mèo Dharma và Chú Tiểu Bodhi. David & Ted. Nhị Tường dịch

Thơ - Ca Dao Tục Ngữ :

 

Ca Dao Tục Ngữ Phật Giáo Việt Nam. Lệ Như Thích Trung Hậu sưu tập
Suối Đạo Thi Phẩm. (Tập thơ). Ni Trưởng Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Âm nhạc Phật Giáo:

 

Thầy về đây. Thơ Tuệ Kiên, Nhạc Võ Tá Hân

Hoa Kinh Bồ Tát Khiêm Từ (mp3) Thơ: T. Hạnh Hải, nhạc: Chúc Linh. Kim Khánh hát

Phật Hoàng Trần Nhân Tông. (mp3) Nhạc : Chúc Linh. Nam Khanh hát
Kính Lạy Bồ Tát Quảng Đức (mp3) Nhạc : Chúc Linh. Vĩnh Hiền hát
Đêm Tụng Kinh Pháp Hoa (mp3) Nhạc : Chúc Linh. Phương Thanh hát

Kinh Cầu Mẹ Từ Bi (mp3). Nhạc: Chúc Linh. Thanh Thúy hát
Thiền Sư Chùa Đậu (mp3). Nhạc: Chúc Linh. Đức Tuấn hát
Tình Lam (mp3) Nhạc: Chúc Linh. Kim Khánh & Hoàng Vinh hát
Tâm Xuân (mp3) Thơ: Thích Nhật Từ. Nhạc: Chúc Linh. Lan Ngọc hát

Đoá Hồng Dâng Cha (mp3). Nhạc: Chúc Linh. Khánh Ly hát
 

Tập San Nghiên Cứu Phật Học:

 

Tập san Nghiên Cứu Phật Học số 15 
Tập san Pháp Luân PL. No.17
Tập san Pháp Luân PL. No.18
Tập san Pháp Luân PL. No.19
Tập san Pháp Luân PL. No.20
Tập san Pháp Luân PL. No.21

 

Thành kính tưởng niệm:

Kỷ yếu tưởng niệm HT Thích Đức Nhuận
Kỷ yếu tưởng niệm TT Thích Minh Phát
Kỷ yếu tưởng niệm Ni Trưởng Tâm Đăng

Thiên Nga Vờn Gió Lộng ( Tưởng niệm Ni Trưởng Trí Hải)


 

Thông Báo - Tin Tức - Phật Sự:

Khóa Học Phật Pháp Úc Châu Kỳ 5
Tâm Thư của Niệm Phật Đường An Lạc Hạnh, Úc Châu
Kiến Nghị Thư của Chùa Khánh Anh, Pháp Quốc
Thư Gọi Mời V/v Xây dựng Trường Cao Trung Phật Học.  Hòa thượng Thích Từ Thông

Giới thiệu trang nhà mới:

Học Phật

Dalai Lama

 

---o0o---

Xem bài đã post vào mạng năm 2005
01
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08  |09 | 10| 11 | 12
Xem bài đã post vào mạng năm 2004
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11| 12 |
Xem bài đã post vào mạng năm 2003
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11| 12 |
Xem bài đã post vào mạng năm 2002
 0102 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |

 


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Thư Mục Tổng Quát

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ:
quangduc@tpg.com.au
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544