Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh


...... ... .

 

 

 


Kinh điển:
 

ICONFLASH.GIF (595 bytes) Kinh Đại Bát Nhã. HT Thích Trí Nghiêm dịch
ICONFLASH.GIF (595 bytes) Kinh Vạn Phật.Tam Tạng Pháp Sư Bồ Ðề Dịch Ra Hoa Văn. Thích Thiện Chơn Dịch Ra Việt Văn

Mật Tông:
 

ICONFLASH.GIF (595 bytes) Tán Quán Thế Âm Bồ Tát Tụng. Sa Môn Tuệ Trí. Huyền Thanh dịch
ICONFLASH.GIF (595 bytes) Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Công Đức Tán. Đại Sư Thi Hộ. Huyền Thanh dịch
ICONFLASH.GIF (595 bytes) Niệm Tụng Nghi Quỹ Pháp Phẩm. Huyền Thanh dịch
ICONFLASH.GIF (595 bytes) Mã Đầu Quan Âm Đà Ra Ni Huyền Thanh dịch
ICONFLASH.GIF (595 bytes) Ha Gia Yết Lợi Bà Tượng Pháp. Huyền Thanh dịch
ICONFLASH.GIF (595 bytes) Ha Gia Yết Lợi Bà Quán Thế Âm Bồ Tát. Huyền Thanh dịch
ICONFLASH.GIF (595 bytes) Như Ý Luân Đà La Ni. Huyền Thanh dịch
ICONFLASH.GIF (595 bytes)
Phật Thuyết Quán Tự Tại Bồ Tát Như Ý Tâm... Huyền Thanh dịch
ICONFLASH.GIF (595 bytes) Quan Thế Âm Bồ Tát Bí Mật Tạng....Huyền Thanh dịch
ICONFLASH.GIF (595 bytes) Quan Thế Âm Bồ Tát Như Ý Đà La Ni Kinh.... Huyền Thanh dịch
ICONFLASH.GIF (595 bytes) Quan Thế Âm Bồ Tát Như Ý Ma Ni Luân... Huyền Thanh dịch
ICONFLASH.GIF (595 bytes) Quan Thế Âm Bồ Tát Như Ý Luân. Huyền Thanh dịch
ICONFLASH.GIF (595 bytes) Quán Tự Tại Bồ Tát Du Già. Huyền Thanh dịch
ICONFLASH.GIF (595 bytes)
Như Ý Luân Bồ Tát Quán Môn Huyền Thanh dịch
ICONFLASH.GIF (595 bytes) Đô Biểu Như Ý Chuyển Luân Ma Ni ... Huyền Thanh dịch
ICONFLASH.GIF (595 bytes) Phật Thuyết Như Ý Luân Liên Hoa....Huyền Thanh dịch
ICONFLASH.GIF (595 bytes) Thất Tinh Như Ý Luân Bí Mật Pháp Kinh...Huyền Thanh dịch

ICONFLASH.GIF (595 bytes) Quán Tự Tại Thành Tựu Du Già Liên Hoa Bộ... Huyền Thanh dịch
ICONFLASH.GIF (595 bytes) Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát. Huyền Thanh dịch
ICONFLASH.GIF (595 bytes) Du Già Liên Hoa Bộ. Huyền Thanh dịch
ICONFLASH.GIF (595 bytes) Kim Cương Khủng Bố Tập Hội.... Huyền Thanh dịch
ICONFLASH.GIF (595 bytes) Chú Ngũ Thủ. Huyền Thanh dịch
ICONFLASH.GIF (595 bytes) Thiên Chuyển Đà La Ni Huyền Thanh dịch
ICONFLASH.GIF (595 bytes)
Thiên Chuyển Đà La Ni Kinh. Huyền Thanh dịch
ICONFLASH.GIF (595 bytes) Quán Tự Tại Bồ Tát Thuyết Phổ Hiền.. Huyền Thanh dịch
ICONFLASH.GIF (595 bytes) Thanh Tịnh Quán Thế Âm Phổ Hiền.... Huyền Thanh dịch
ICONFLASH.GIF (595 bytes) A Lợi Đa La Đà La Ni... Huyền Thanh dịch
ICONFLASH.GIF (595 bytes) Kim Cương Đỉnh Giáng Tam Thế.... Huyền Thanh dịch
ICONFLASH.GIF (595 bytes) Quán Tự Tại Bồ Tát Tâm Chân Ngôn... Huyền Thanh dịch
ICONFLASH.GIF (595 bytes) Quán Tự Tại Bồ Tát Đại Bi Trí Ấn... Huyền Thanh dịch

Thiền Định:
 

ICONFLASH.GIF (595 bytes) Khí Công Tâm Pháp Toàn Tập. TT Thích Phụng Sơn

ICONFLASH.GIF (595 bytes) Thiền định về đại thành tựu. Ngài Dilgo Khyentse Rinpoche. Cư Sĩ Liên Hoa dịch


Phật giáo & Xã Hội:
ICONFLASH.GIF (595 bytes) Quan điểm của PG về hành phạt tử hình. Thích Nữ Giới Hương

Tranh Thiền:

ICONFLASH.GIF (595 bytes) Tranh thiền của Họa Sĩ Trần Quốc Ẩn

 

Truyện :

 

ICONFLASH.GIF (595 bytes) Bóng Nguyệt lòng sông. Thích Nữ Trí Hải
ICONFLASH.GIF (595 bytes) Chín mươi ba kiếp mới gặp lại con. HT Thích Huyền Tôn
ICONFLASH.GIF (595 bytes) Đức Phật Ngồi Yên. HT Thích Mãn Giác
ICONFLASH.GIF (595 bytes) Nhà Sư Vướng Lụy. Tô Mạn Thù. Bùi Giáng dịch
ICONFLASH.GIF (595 bytes) Ẩn Sĩ Khổ Hạnh. Người kể chuyện Tâm Minh Ngô Tầng Giao


Văn Hóa Phật Giáo:
 

ICONFLASH.GIF (595 bytes) Ai Cập ở đâu. Thích Như Điển

 

Tạp Chí Phật Giáo:

ICONFLASH.GIF (595 bytes) Phương Trời Cao Rộng, số 1
ICONFLASH.GIF (595 bytes) Phương Trời Cao Rộng, số 2
ICONFLASH.GIF (595 bytes) Phương Trời Cao Rộng, số 3
ICONFLASH.GIF (595 bytes) Phương Trời Cao Rộng, số 4
ICONFLASH.GIF (595 bytes) Phương Trời Cao Rộng, số 5
ICONFLASH.GIF (595 bytes) Phương Trời Cao Rộng, số 6
ICONFLASH.GIF (595 bytes) Phương Trời Cao Rộng, số 7

 

ICONFLASH.GIF (595 bytes) Tập san Pháp Luân PL. No.30
ICONFLASH.GIF (595 bytes) Tập san Pháp Luân PL. No.31
 

ICONFLASH.GIF (595 bytes) Nội San Hoằng Pháp. số 15

ICONFLASH.GIF (595 bytes) Nội San Quảng Hương Già Lam. Số 1
ICONFLASH.GIF (595 bytes) Nội San Quảng Hương Già Lam. Số 2

 

 

Chùa Việt trên đất Việt:


ICONFLASH.GIF (595 bytes) Danh mục chùa ở Sài Gòn
 

 

Thành kính tưởng niệm:

ICONFLASH.GIF (595 bytes) Hòa Thượng Thích Mãn Giác
ICONFLASH.GIF (595 bytes) Hòa Thượng Thích Đức Niệm
ICONFLASH.GIF (595 bytes) Thượng Tọa Thích Chơn Kiến
ICONFLASH.GIF (595 bytes) Ni Trưởng Thích Nữ Như Hoa
ICONFLASH.GIF (595 bytes) Ni Trưởng Thích Nữ Như Trí

Cảm Tạ:

ICONFLASH.GIF (595 bytes)
Cảm tạ Tang Lễ Thân Phụ Tâm Quang Nguyễn Bá Lộc. TK Thích Tâm Khanh


Hình ảnh:

ICONFLASH.GIF (595 bytes) Hành hương chiêm bái thánh tích Ấn Độ . Tu Viện Quảng Đức

ICONFLASH.GIF (595 bytes) Lễ Giỗ Tổ và Lễ Truyền Thừa tại Chùa Pháp Bảo, Sydney, Úc Châu

ICONFLASH.GIF (595 bytes) Tiệc Chay Cứu Trợ tổ chức tại Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu

ICONFLASH.GIF (595 bytes) Cứu trợ bão lụt tại Chùa Phước Huệ, Mõ Cày, Tỉnh Bến Tre
ICONFLASH.GIF (595 bytes) Cứu trợ bão lụt tại Bình Đại, Tỉnh Bến Tre
 

Thông Báo - Tin Tức - Phật Sự:

 

ICONFLASH.GIF (595 bytes) Khóa tu học Phật Pháp Úc Châu thứ 5 tại Nam Úc, từ ngày 31-12 đến 4 tháng 1-2007

ICONFLASH.GIF (595 bytes) Lễ Vía Đức Phật A Di Đà, 7-1-07 tại Tu Viện Vạn Hạnh, Úc Châu

 

ICONFLASH.GIF (595 bytes) Thư Ngỏ Xây Dựng Nhà Tăng Sắc Tứ Kim Sơn tại Thành Phố Nha Trang

ICONFLASH.GIF (595 bytes) Thông báo về việc thực hiện Bộ Văn Học Phật Giáo Việt Nam Hải Ngoại – TT Thích Nguyên Siêu

ICONFLASH.GIF (595 bytes) Lịch Trình Chuyến Hoằng Pháp tại Canada và Hoa Kỳ năm 2007 của TT Như Điển
ICONFLASH.GIF (595 bytes)
Ủng hộ công trình tái xây dựng Chùa Thiện Minh tại Lyon, Pháp Quốc
ICONFLASH.GIF (595 bytes) Sách mới của Nhà Sách Văn Thành
 

Giới thiệu trang nhà mới:

ICONFLASH.GIF (595 bytes) The Dalai Lama 2007 Australia Tour
ICONFLASH.GIF (595 bytes) Mandala Magazine
ICONFLASH.GIF (595 bytes) Thơ Văn Thu Nguyệt

 

 

---o0o---

Xem bài đã post vào mạng năm 2006
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12

Xem bài đã post vào mạng năm 2005
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08  |
09 | 10| 11 | 12
Xem bài đã post vào mạng năm 2004
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11| 12 |
Xem bài đã post vào mạng năm 2003
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11| 12 |
Xem bài đã post vào mạng năm 2002
 0102 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |

 


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Thư Mục Tổng Quát

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ: quangduc@tpg.com.au
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544