Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh


   

 

 

 

 

Kinh điển

Kinh Đại Thừa Nhập Lăng Già. Thích Nữ Trí Hải dịch

Kinh điển Đại thừa có phải do Phật thuyết không. Thích Hạnh Bình

Nguồn gốc và tiến trình hình thành kinh Bát Nhã. Hạnh Cơ

 

Phật Học:

Những nguyên nhân khiến Phật pháp suy yếu và hưng thịnh. Thích Hạnh Bình

 

Triết:

Dòng sông nhìn thấy dòng sông. John Daido Loori - Thị Giới dịch

 

Mật tông:

Kinh Đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương (quyển 1). Huyền Thanh

Kinh Đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương (quyển 2). Huyền Thanh

Kinh Đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương (quyển 3). Huyền Thanh

Kinh Đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương (quyển 4). Huyền Thanh

Kinh Tối Thượng Đại Thừa Kim Cương Đại Giáo Bảo Vương. (Q thượng) Huyền Thanh

Kinh Tối Thượng Đại Thừa Kim Cương Đại Giáo Bảo Vương. (Q hạ) Huyền Thanh

Thánh Diêm Mạn Đức Ca Oai Nộ Vương... Huyền Thanh

Mạn Thù Thất Lợi Diệm Mạn Đức Ca.. Huyền Thanh

 

Nghi lễ:
Pháp Nghi : Khai Chuông, Trống, Mõ, Bảng. HT Thích Huyền Tôn dịch

 

Bồ Tát:

Bồ Tát Quan Thế Âm. Thích Đức Trí

 

Văn Hóa:

Phật giáo Những thời khắc bừng sáng trong văn hoá Việt. Phan Cẩm Thượng

Ngôi đền được xây từ một triệu chai bia. Đàm Loan

 

Quốc tế

Chùa Tào Khê ở Hàn Quốc. Võ Văn Tường

Vài nét về trường đại học NaLan Đa. Long Vân

 

Việt Nam

Địa chỉ các chùa ở Gia Lai

 

Văn

Kỷ niệm ngày Đức Thích Ca thành đạo.  Huệ Minh

Sân ngoài còn lá

Xuân Kỷ Sửu. Thích Nữ Giới Hương

Chết như con ếch

Viết từ bệnh viện. (trích đoạn) Nguyễn Hoài Nam

 

T

Trầm hương. (pdf) Sông Thu

Lãng đãng hương mùa xưa. Tuệ Nga

Lại Nhớ Mùa Xuân Xa.   Tuệ Nga

Con mang tình  mẹ hồn nhiên vào đời Tuệ Nga

Lượm hạt Bồ đề. Tuệ Nga

 

Khoa Học:
Chôn sống 40 ngày không chết

 

Âm Nhạc: CD niệm Phật
A Di Đà Phật

Quan Thế Âm Bồ Tát

 

Hình ảnh:
Hình ảnh trại Họp Bạn Liên Hoa, Lộc Uyển 9 & A Dục 7

Đầu Xuân đi chùa lễ Phật ở San Jose, Hoa Kỳ. Võ Văn Tường

Hội đồng Thập sư Truyền giới Thập Thiện và Bồ tát tại gia

 

Thông Báo - Tin Tức - Phật Sự:

Thư ngỏ đóng góp xây dựng Bảo Tháp Tứ Ân
Thư Ngỏ kêu gọi ủng hộ xây dựng cổng Tam Quan Chùa Cổ Lâm (Seattle)
Lịch trình hoằng pháp Hoa Kỳ 2009 của HT Thích Như Điển

Chùa Pháp Hải, Ninh Hòa, Khánh Hòa

Chùa Pháp Hải, Tây Ninh

 

Giới thiệu trang nhà mới:

Hoằng Pháp

Pháp Luân Online 

Rộng Mở Tâm Hồn 
Thư Viện Diệu Không


 

 

 

 

---o0o---

Xem bài đã post vào mạng năm 2008
01 | 02 | 03 | 04 | 05| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12

Xem bài đã post vào mạng năm 2007
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12

Xem bài đã post vào mạng các năm trước

 

 


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Thư Mục Tổng Quát

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ: quangduc@tpg.com.au
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544