Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh


--------------------

--------------------

--------------------

--------------------


 

 

 

Đặc san Xuân Mậu Tý

 

 

Kinh điển:

Kinh Nghiệp Báo Sai Biệt. Thích Tuệ Thông dịch

Đại Bi Chú giảng giải. HT Tuyên Hóa
Kim Cang Quyết Nghi. Hạnh Huệ dịch

 

Mật Tông
Bất Không Quyến Sách Đà La Ni Tự Tại Vương Chú Kinh. Thích Quảng Trí dịch

Kinh Tâm Từ. Huyền Thanh dịch

Kinh Nhất Thiết Như Lai Danh Hiệu Đà La Ni. Huyền Thanh dịch

Kinh Vô Năng Thắng Đại Minh Vương Đà La Ni. Huyền Thanh dịch

Kinh Vô Năng Thắng Đại Minh Tâm Đà La Ni. Huyền Thanh dịch

Kinh Tỳ Sa Môn Thiên Vương.  Huyền Thanh dịch

Phật nói Kinh Tỳ Sa Môn Thiên Vương.  Huyền Thanh dịch

Nghi Quỹ Tùy Quân Hộ Pháp  Huyền Thanh dịch

 

Phật Học:

Tứ kệ tỉnh tâm. HT Thích Giác Nhiên

Hương Sen Vạn Đức. HT Thích Trí Tịnh
 

 

Thiền:

Khóa Thiền và Tịnh Độ

 

Thơ Văn:

Dòng sông huyền thoại. Nguyên Huy

Bồ Đề Đạo Tràng Xưa và Nay Nguyên Huy

 

Thông Báo - Tin Tức - Phật Sự:

Chuyến hoằng pháp năm 2008 tại Mỹ của TT Thích Như Điển

Thư Ngỏ vận động trùng tu Chùa Bảo Tích, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Thư Ngỏ vận động trùng tu Chùa Trường Quang.

Thư Ngỏ vận động trùng tu Chùa Thiền An

 Cẩn Bạch Thư về công trình trùng tu Chùa Long An tỉnh Quảng Trị.


Giới thiệu trang nhà mới:

Tibetan Buddhist Society

Đại Tạng Kinh Việt Nam

Hội Từ Thiện Phật Giáo Phổ Hiền

Lotus Farm in Victoria, Australia

 

---o0o---

Xem bài đã post vào mạng năm 2008
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12

Xem bài đã post vào mạng năm 2007
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12

Xem bài đã post vào mạng các năm trước


 


 

Biên tập nội dung: Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ: quangduc@tpg.com.au
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544