Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

   Tiếng Anh 

qd.jpg (8936 bytes)

Bài mới tháng 03-2003


...... ... .


 Kinh Điển:
 

Kinh Đại Bảo Tích ( trọn bộ 9 tập). HT Thích Trí Tịnh dịch
Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa ( 24 tập) . HT Thích Trí Nghiêm dịch
Kinh Pháp Thiền Bí Yếu . Cưu Ma La Thập . Nhựt Chiếu dịch
Kinh Nguyệt Đăng Tam Muội  . Thích Chánh Lạc dịch
Pháp Mật Yếu trị bệnh thiền. Thích Nguyên Xuân dịch
Kinh Tọa thiền tam muội . Thích Nguyên Xuân dịch

Phật nói kinh Tôn Giả Hộ Quốc hỏi về Đại Thừa. Thích Nguyên Xuân dịch

Kinh ngũ môn thiền pháp yếu dụng . Thích Nguyên Xuân dịch

Kinh Phát giác tịnh tâm. Thích Nguyên Xuân dịch

Kinh Bồ Tát quở trách sắc dục. Thích Nguyên Xuân dịch

Thiền Pháp yếu giải. Thích Nguyên Xuân dịch
Kinh do Tăng Già la Sát lập thành. Thích Chánh Lạc dịch
Kinh Do Tăng Già La Sát Tập Thành  . Thích Chánh Lạc dịch
Kinh Vô Tự Bảo Khiết . Thích Nữ Thuần Hạnh dịch
Phật Thuyết Kinh Nhất Thiết Cao Vương . Thích Nữ Thuần Hạnh dịch
Phật Thuyết Kinh Pháp Tối Thượng Vương  . Thích Nữ Thuần Hạnh dịch
Phật Thuyết Kinh Diễn Đạo Tục Nghiệp . Thích Nữ Thuần Hạnh dịch
Phật Thuyết Kinh Pháp Thường Trụ . Thích Nữ Thuần Hạnh dịch
Phật Thuyết Kinh Thậm Thâm Đại Hội Hướng. Thích Nữ Thuần Hạnh dịch
Phật Thuyết Kinh Đệ Tử Chết rồi sống lại  . Thích Nữ Thuần Hạnh dịch
Phật Thuyế Kinh Người Cày Ruộng Làm Biếng . Thích Nữ Thuần Hạnh dịch
Phật Thuyết Kinh Đại Tịnh Pháp Môn  . Thích Nữ Tịnh Nguyên dịch
Kinh Đại Niết Bàn. Tam Tạng Pháp sư Đàm Vô Sấm. Cư Sĩ Tuệ Khai dịch
Đức Phật vì Vua Rồng Biển Nói Pháp Âm. Pháp sư Nghĩa Tịnh. Tuệ Khai dịch
Kinh Quán Hư Không Tạng Bồ Tát.  Pháp Sư Ðàm Ma Mật Ða.  Tuệ Khai dịch
Kinh Hư Không Tạng Bồ Tát. Pháp Sư Phật Ðà Gia Xá. Cư Sĩ Tuệ Khai dịch
Đức Phật nói Kinh Hư Không Tạng Bồ Tát Thần Chú. Cư Sĩ Tuệ Khai dịch
Kinh Hư Không Tạng Bồ Tát Thần Chú.  Pháp Sư Ðàm Ma Mật Ða. Tuệ Khai dịch

 

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Lễ tưởng niệm nhị vị Hòa Thượng Trí Nghiêm, Thích Giải An


Luận:

Đại Trí Độ Luận . HT Thích Thiện Siêu dịch
 

Phật học :

 

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Phật Học Tinh Hoa. HT Thích Đức Nhuận

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Đức Phật hãy còn đây. Thích Phổ Huân
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Chánh Giác Tông. HT Bửu Chơn

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Phật Pháp giảng giải. Trưởng Lão U Thittila. Tỳ Kheo Pháp Thông dịch Việt


Ăn chay:

ICONFLASH.Äpg (769 bytes) Ăn chay và sức khỏe . Trần Anh Kiệt

Danh nhân Phật Giáo :

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Đi Sư Ấn Thuận. T.N. Như Nguyệt
Tưởng niệm Thiền Sư Daisetz Teitaro Suzuki . Hạnh Viên dịch


Tịnh Độ :


ICONFLASH.jpg (769 bytes) Niệm Phật Tam Muội Bửu Vương Luận. Phi Tích Thiền sư. Tịnh sĩ dịch
 

Nghiên cứu:

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Phật giáo và cuộc sống xã hội hiện đại. Hồng Tu Bình. (T.N. Nguyện Liên dịch)
ICONFLASH.jpg (769 bytes) 
Vài vấn đề về tư tưởng Phật giáo nhân gian. Diêm Hiến Thần. (T.N. Nguyện Liên
 dịch)
Bồ Tát Địa Tạng theo truyền thống Phật Giáo Nhật Bản. Tâm Hà Lê Công Đa


Lịch sử:
 

ICONFLASH.jpg (769 bytes) 2500 năm Phật Giáo. S. Radhakishnan. Thích Nguyên Tạng dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Các Bộ Phái Phật Giáo ở Ấn Độ.
Dr.Nalinaksha Dutt.Thích Nguyên Tạng

Thơ:
 

ICONFLASH.jpg (769 bytes)  Ẩn tu ngẫu vịnh . HT Thích Thiền Tâm

ICONFLASH.jpg (769 bytes)  Giấc Mơ Trường Sơn . TT Thích Tuệ Sỹ
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Những năm anh đi . Tuệ Sỹ
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Dạ khúc. Ngọc Hân

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Dung Từ Vẫn Đấy. Hải Hạnh
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Một Vòng Tay. Phổ Đồng

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Bùi Giáng, nhà thơ vang vọng mãi. Đinh Hồi Tưởng


 

Truyện ngắn :

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tế Điên Hòa Thượng . Đồ Khùng (update)
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Bài Học Ngàn Vàng. HT Thích Thiện Hoa (mới)
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Hồi ấy một Thầy tu . Giác Đạo Dương Kinh Thành
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Một mẫu đời tiền kiếp. Giác Đạo Dương Kinh Thành
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tuyển tập truyện ngắn của Huỳnh Trung Chánh

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Truyện cổ Phật giáo ( tập1) Thích Minh Chiếu
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Truyện cổ Phật giáo ( tập2) Thích Minh Chiếu

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Truyện cổ Phật giáo ( tập3) Thích Minh Chiếu
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Truyện cổ Phật giáo ( tập4) Thích Minh Chiếu
 

Môi trường:


ICONFLASH.jpg (769 bytes) Cái Chết Của Một Dòng Sông. Trần Tiễn Khanh


Trang web mới:

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Di Đà Nguyện Hải
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Lịch Sử Việt Nam Toàn Tập
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Phượng Hồng Art Gallery
 

---o0o--- 

Xem bài đã post vào mạng năm 2002
 0102 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |

 

Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Thư Mục Tổng Quát

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com