Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

   Tiếng Anh 

qd.jpg (8936 bytes)

Bài mới tháng 3-2004


...... ... .

 

 

Kinh Điển:

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa. HT. Thích Trí Nghiêm dịch


Luận:

Trung Luận. HT. Thích Thiện Siêu dịch
Câu Xá Luận. HT. Thích Thiện Siêu dịch
Đại Trí Độ Luận. HT. Thích Thiện Siêu dịch
Duy thức học. Tuệ Quang

Thiền Học :

Sáu cửa vào động thiếu thất. Bồ Đề Đạt Ma. Trúc Thiên dịch
Kinh Pháp Thiền Bí Yếu . Cưu Ma La Thập . Nhựt Chiếu dịch
 

Phật học:

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Chánh Pháp và hạnh phúc. Thích Minh Châu
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Nhập Bồ Tát Hạnh. Tịch Thiên. Thích Nữ Trí Hải dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Đoạn diệt Ngũ uẩn. Sayàdaw Pannadipa Thiện Nhựt phỏng dịch theo bản Anh văn

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Vị Giảng Sư. Tỳ kheo Chánh Minh

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tìm hướng đi lên. Thích Minh Thông

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tam Minh. Thích An Hải

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Hoằng pháp xưa và nay .Tỳ kheo Thiện Minh

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tu hạnh con rùa. Hòa thượng Siêu Việt

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thánh đạo ca. Tỳ kheo Giác Chánh

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Hài nhi tóc bạc. Tỳ kheo Bửu chánh

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Vương quốc năm xưa. Tỳ kheo Giác Lộc

 

Diễn Đàn:

Con Nai Vàng. Bảo Quốc Kiếm
Lửa trong Phật thất. Bảo Quốc Kiếm
Thư gởi Bác Tịnh Hải. Quảng Trí
Nói nhỏ nhau nghe. Bảo Quốc Kiếm

Lời quê niệm Phật. Quảng Trí
Ngồi tù ở Tây Phương Cực Lạc Thế Giới. Lê Anh ChíTái sinh:
 

Tạng thư Sống Chết. The Tibetan Book Of Living And Dying. Ni Sư Trí Hải

 

Tịnh Độ:
 

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Niệm Phật Viên Đốn. Thích Minh Lễ
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Niệm Phật Tam Muội . HT Thích Thiền Tâm
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Lá Thư Tịnh Độ .  Hòa Thượng Thích Thiền Tâm
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tịnh Độ Quyết Nghi.  Hòa Thượng Thích Thiền Tâm

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Niệm Phật Thập yếu . Hòa Thượng Thích Thiền Tâm

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tây Phương Nhựt Khóa. Hòa Thượng Thích Thiền Tâm
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Khai thị của Đại Sư Hám Sơn. Thích Hằng Đạt & Nguyên Phong

Nhân vật:

 Linh Ứng Quán Thế Âm (Quyển 1). HT Thích Tịnh Từ
ICONFLASH.jpg (769 bytes)
Khái niệm về Bồ Tát Quán Thế Âm. Thích Viên Trí
Pháp Vương Mông Cổ Về Thăm Thời Hậu Cộng Sản. Phan Tấn Hải

Lịch sử:

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Việt Nam Phật Giáo Sử Luận. Nguyễn Lang

Triết Học:

ICONFLASH.jpg (769 bytes)Tiểu Thừa Phật Giáo-Tư Tưởng Luận. Kimura Taiken. Thích Quảng Độ
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Đại Thừa Phật Giáo-Tư Tưởng Luận. Kimura Taiken.Thích Quảng Độ

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Nguyên thủy Phật giáo tư tưởng luận. Kimura Taiken.Thích Quảng Độ

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Triết học Phật Giáo Ấn Độ. Hayes Richard. Thích Nguyên Tạng dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Triết học Phật Giáo Trung Hoa. Dan Lusthaus.Thích Nguyên Tạng dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tinh Hoa và Sự Phát Triển của Đạo Phật. Edward Conze. Chân Pháp dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tin Tức Từ Biển Tâm. Lâm Thanh Huyền. Minh Chi dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Ý Tình Thân. Thích Trí Siêu

 

Tuyển tập thơ :


Tô Đông Pha, những phương trời viễn mộng. Tuệ Sỹ
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Mấy khúc thơ lòng.
(Tập thơ). Thích Huyền Tôn

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Sáng một niềm tin . (Tập thơ).HT Thích Đức Nhuận
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Giấc Mơ Trường Sơn .(Tập thơ). TT Thích Tuệ Sỹ
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Ngược dòng thế giới. (Tập thơ).Thích Nhật Từ
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Hành trang cho đời. (Tập thơ).Thích Nhật Từ

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Trên Nửa Đời Đi (Tập thơ). Như Tạng
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Hoa Đài Kính Dâng (Tập thơ). Tuệ Nga
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Quê hương còn đó(Tập thơ). Mặc Giang
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thế Tôn Ca (12.000 câu).(Tập thơ). Tâm Nhiên Nguyễn Đức
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Trúc Lâm Thiền Phái Thi Tập.
(Tập thơ).Thích Tín Nghĩa
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Ánh sáng Á Châu. (Tập thơ).Sir Edwin Arnold. Đoàn Trung Còn dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tặng một vầng trăng (truyện thơ) Tâm Minh Ngô Tằng Giao
ICONFLASH.jpg (769 bytes)  Đi Chùa. Sông Thu
ICONFLASH.jpg (769 bytes)  Phật về làng. Quảng Từ Vân
 

Khoa học:
 

Ba phút đầu tiên. Một cách nhìn hiện đại về nguồn gốc vũ trụ. Steven Weinberg

 

 

Thông báo:

Đức Đạt Lai Lạt Ma Thứ 14 sẽ viếng thăm Canada vào tháng 4-2004

 

Thư mời tham dự Tiệc chay gây quỹ tại Tu Viện Quảng Đức

 

---o0o--- 
 

Xem bài đã post vào mạng năm 2004

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11| 12
Xem bài đã post vào mạng năm 2003
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11| 12
Xem bài đã post vào mạng năm 2002
 0102 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12

 

 

Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Thư Mục Tổng Quát

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com