Trang tiếng Việt

Thư Mục Tổng Quát

Trang tiếng Anh

 

Bài mới tháng 03-2005

 

Kinh điển:
 

Kinh Pháp Bảo Đàn .  HT. Thích Mãn Giác dịch

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa. HT. Thích Trí Nghiêm dịch

 

 

Pháp số

 

 Lược giải những pháp số căn bản. Hạnh Cơ


Nghi lễ:
 

Nghi Lễ. Thích Hoàn Thông 

 

Phật Học:
 

Giới thiệu đạo Phật. Bình Anson

Những dòng sữa mẹ (2).  HT Thích Huyền Vi

 

Luận:
 

Giảng luận Duy Biểu Học. Thiền Sư Nhất Hạnh
 

Luật:


ICONFLASH.jpg (769 bytes) Phân Tích Giới Tỷ-Kheo Ni. Tỳ kheo Indacanda Nguyệt Thiên dịch
Bước tới thảnh thơi, giới luật & uy nghi của các vị Sa Di. TS Nhất Hạnh

Nhân vật:
 

Friedrich Max Muller.  Thích Nguyên Tạng
Frank Lee Woodward. Thích Nguyên Tạng

   

Chết & Tái sanh:


Thuyết Luân Hồi và Phật Giáo Tây Phương. Martin Wilson. Nguyên Tạng dịch

 

Thiền:

 

Thiền Luận ( tập1). Trúc Thiên dịch
Vun trồng An định, gặt hái Tuệ minh. Thiền sư Brahmavamso. Thiện Nhựt và Bình Anson dịch


 

Tập san nghiên cứu:

 

Tập san Pháp Luân PL. No.11  

Đặc san Giác Ngộ xuân Ất Dậu 2005

 

Triết:


 Thời gian và bản chất của hiện hữu. Thích Phước Lượng
 

Khoa học:
 

Đạo của vật lý. Fritjof Capra. Nguyễn Tường Bách dịch

 

Ăn chay:
 

  Những trái cây trị bệnh. Nhiều tác giả
  Những cây, cũ, rau trị bệnh. Nhiều tác giả

 

Lịch sử:

 

Đại Cương Lịch Sử Phật Giáo Thế Giới. Andrew Skilton (Dharmacari Sthiramati)
Tỳ-kheo Thiện Minh chuyển dịch

 

Thánh Tích:

Ðường về xứ Phật. Minh Châu, Thiện Châu, Huyền Vi và Pàsadika

 

 

Truyện:

 

Đại Đường Tây Vức Ký. TT Thích Như Điển dịch
Đường xưa mây trắng. Thích Nhất Hạnh  
Nẻo về của Ý. Thích Nhất Hạnh  
Kim Các Tự. Yukio Mishima. Đỗ Khánh Hoan và Nguyễn Tường Minh dịch

 

Thơ:

 

Quê hương còn đó. Mặc Giang

Tâm Tình Hiến Dâng. R. Tagore. Đỗ Khánh Hoan dịch   (mới)
 

 

Thành Kính Tưởng Niệm:

 

Kỷ yếu tưởng niệm HT Thích Giác Nhiên

Kỷ yếu tưởng niệm HT Thích Từ Quang
Kỷ yếu tưởng niệm HT Thích Trí Thủ
Kỷ yếu tưởng niệm HT Thích Thiện Siêu

Thành kính tưởng niệm HT Thích Huyền Vi
Kỷ yếu tưởng niệm HT Thích Trung Quán
Kỷ yếu tưởng niệm HT Thích Hồng Tứ
Kỷ yếu tưởng niệm HT Thích Thanh kiểm
Kỷ yếu tưởng niệm Ni Trưởng Diệu Không
Kỷ yếu tưởng niệm Ni Trưởng Đàm Lựu
Kỷ yếu tưởng niệm Ni Trưởng Trí Hải
 

 

Thông báo Phật Sự:

 


ICONFLASH.jpg (769 bytes)  Thông báo vễ Lễ Hội Quan Âm 2005 của Trung Tâm PGVN
ICONFLASH.jpg (769 bytes)  Thư Ngỏ về công việc xây dựng của Chùa Pháp Vũ, Floria, Hoa Kỳ
ICONFLASH.jpg (769 bytes)  Thơ gởi người Việt: cảm nghĩ về nhóm SOS Việt Phi tại Canada

 

---o0o--- 
Xem bài post vào mạng năm 2005
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11| 12

Xem bài đã post vào mạng năm 2004
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11| 12
Xem bài đã post vào mạng năm 2003
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11| 12
Xem bài đã post vào mạng năm 2002
 0102 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12

 ******Trang tiếng Việt  ******Thư Mục Tổng Quát ******Trang tiếng Anh ******