Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh


...... ... .

 

 


Kinh điển:
 

 Kinh Đại Bát Nhã. HT Thích Trí Nghiêm dịch
Kinh Vạn Phật.Tam Tạng Pháp Sư Bồ Ðề Dịch Ra Hoa Văn. Thích Thiện Chơn Dịch Ra Việt Văn

Kinh Thập Thiện. HT Thích Trí Thủ dịch

Bồ Tát:
 

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Ý nghĩa Vía Phật - Bồ Tát trong năm. Nhiều tác giả

 

Phật Học Cơ Bản:


Tu và học. Thích Như Điển
 Cười là bố thí. Thích hải Tín

  Niết bàn. Thích Trí Quảng

  Bổn phận người gia chủ. Quảng Tánh

 Có mắt mà như mù. Quảng Tánh

 

 Hạnh phúc, mộng và thực. Thích Nhất Hạnh
 Trái tim của Bụt Thích Nhất Hạnh
 

Mật Tông:

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Chuẩn Đề Phật Mẫu. Huyền Thanh dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Phật Đỉnh Tôn Thắng Đà Ra Ni. Sa Môn Phật Đà Ba Lợi. Huyền Thanh dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thí Bát Thiên Nghi Tắc. Quán Đỉnh A Xà Lê thuật. Huyền Thanh dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tú Diệu Nghi Quỹ. Ngài Nhất Hạnh soạn. Huyền Thanh dịch
  
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Những lời khai thị của Đức Liên Hoa Sanh. An Phong dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tiểu luận Yết Ma Bộ hoặc cái dụng của Đạo Phật. Cư Sĩ Liên Hoa
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tiểu luận Bảo Bộ hay sự khai triển Phật chất.... Cư Sĩ Liên Hoa
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tiểu luận Kim Cang Bộ hay tính không trong PG. Cư Sĩ Liên Hoa
 

Chết và Tái Sinh:
 

Thuyết Luân Hồi & PG Tây Phương. Martin Willson. Thích Nguyên Tạng dịch

 

Truyện tích:
 

Chú Mèo Dharma và Chú Tiểu Bodhi. David & Ted. Nhị Tường dịch

 

Thơ, Văn:

 

Nguyễn Trãi: Mới hay kìa nước nọ hư không. Nhật Chiêu

Ngày xuân về mái chùa xưa. Trần Sỹ Huệ

 

Nhân Vật Phật Giáo Thế Giới

 

Bà Caronline Rhys Davids và Hội Kinh Điển Pali ở Anh Quốc . Thích Nguyên Tạng 

 Luận Văn Tốt Nghiệp:
 

Phát Bồ đề tâm theo tinh thần kinh Hoa Nghiêm - Thích Phước Trí

Học thuyết duy tâm qua lăng kính  Kinh Lăng già - Thích An Định
Tìm hiểu các mối quan hệ gia đình xã hội qua kinh Giáo thọ thi ca la việt - T. Chúc Thanh

Nghiên cứu quá trình thành lập và phát triển của Tôn Thiên Thai và Tôn Hoa Nghiêm. Thích Nữ Thông Nhàn

Tìm hiểu sự hình thành và phát triển của thiền phái Lâm tế Chúc Thánh tại Quảng Nam. Thích Giải Nghiêm


 

Nghệ Thuật Sống Đẹp:
 

Điều phiền não thứ 84. Nhị Tường dịch
Sự lựa chọn. Nhị Tường dịch
Sự bình yên. Nhị Tường dịch
Một câu chuyện về lòng kiên trì. Nhị Tường dịch

Lá bài xoay ngược cuộc đời. Nhị Tường dịch

 

Thông báo -Tin tức - Sinh hoạt


Thư Gọi Mời V/v Xây dựng Trường Cao Trung Phật Học TP.HCM   Hòa thượng Thích Từ Thông
Thư Ngỏ mời gọi ủng hộ công trình xây dựng Ni Viện Vạn Hạnh. Thích Nữ Giác Trung
 

Lịch sinh hoạt năm 2006 của Tu Viện Quảng Đức

Hành hương chiêm bái Phật tích Ấn Độ năm 2006 của Tu Viện Quảng Đức
Lịch Trình Chuyến Hoằng Pháp tại Canada và Hoa Kỳ năm 2006 của T.T. Thích Như Điển
Kính mời tham dự Tiệc Chay gây quỹ tại Tu Viện Quảng Đức


Hình ảnh:

Khóa tu học Phật Pháp Úc Châu kỳ 5 tại Canberra
Tu Viện Quảng Đức hành hương lễ Phật đầu năm


Giới thiệu trang nhà mới:

Phật Ca
Dalai Lama

Lâm Tế Chúc Thánh
 Chùa Viên Giác (Đức Quốc)
Buddhist School in Nepal
 

---o0o---
 

Xem bài đã post vào mạng năm 2006
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11| 12 |

Xem bài đã post vào mạng năm 2005
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08  |
09 | 10| 11 | 12
Xem bài đã post vào mạng năm 2004
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11| 12 |
Xem bài đã post vào mạng năm 2003
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11| 12 |
Xem bài đã post vào mạng năm 2002
 0102 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |

 


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Thư Mục Tổng Quát

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ: quangduc@tpg.com.au
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544