Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh


...... ... .

 

 

 

 

Kinh điển:
ICONFLASH.GIF (595 bytes) Bát Nhã Tâm Kinh. Huyền Thanh dịch

ICONFLASH.GIF (595 bytes) Bát Nhã Tâm Kinh giảng giải . HT.Thích Thanh Từ

ICONFLASH.GIF (595 bytes) Kinh Bát Đại Nhơn Giác giảng giải . HT.Thích Thanh Từ

ICONFLASH.GIF (595 bytes) Kinh Bát Nhã giảng giải . HT.Thích Thanh Từ

ICONFLASH.GIF (595 bytes) Kinh Kim Cang giảng giải . HT.Thích Thanh Từ

ICONFLASH.GIF (595 bytes) Kinh Pháp Bảo Đàn, Thích Thanh Từ dịch

ICONFLASH.GIF (595 bytes) Kinh Thập Thiện. HT.Thích Thanh Từ

ICONFLASH.GIF (595 bytes) Kinh Lăng Già Tâm Ấn . HT.Thích Thanh Từ

ICONFLASH.GIF (595 bytes) Kinh Viên Giác luận giảng . Thích Thông Huệ

ICONFLASH.GIF (595 bytes) Kinh Viên Giác giảng giải. HT.Thích Thanh Từ
ICONFLASH.GIF (595 bytes) Nghiên cứu Kinh Kim Cang phần vô ngã. Thích Như Điển

ICONFLASH.GIF (595 bytes) Đặc Tính của Tâm và Pháp hay Kinh Giáo Giới Nandaka và Channa Phổ Nguyệt
ICONFLASH.GIF (595 bytes) Cốt tủy Kinh Viên Giác. Phổ Nguyệt
 

Luật:

ICONFLASH.GIF (595 bytes) Sự tích giới luật. NS Trí Hải

ICONFLASH.GIF (595 bytes) Bát quan trai giới thập giảng. Pháp -sư Diễn Bồi soạn. Thích-Thiện-Huệ dịch Việt

 

Phật Học: 
 

ICONFLASH.GIF (595 bytes) An vui tu học. Tâm Quang 
ICONFLASH.GIF (595 bytes) An Cư Kiết Hạ, suối nguồn từ bi và trí tuệ. Tâm Diệu

ICONFLASH.GIF (595 bytes) Tàng Thức (Alaya Vijanana). Thích Tâm Thiện

ICONFLASH.GIF (595 bytes) Phật. Thích Đức Thắng
ICONFLASH.GIF (595 bytes) Bát Chánh Đạo. Thích Đức Thắng
ICONFLASH.GIF (595 bytes) Bốn Sự Thật. Thích Đức Thắng
ICONFLASH.GIF (595 bytes) Bồ Tát. Thích Đức Thắng
ICONFLASH.GIF (595 bytes) Mười hai nhân duyên. Thích Đức Thắng
ICONFLASH.GIF (595 bytes) Ngũ Căn Ngũ Lực. Thích Đức Thắng
ICONFLASH.GIF (595 bytes) Thất Giác Chi. Thích Đức Thắng
ICONFLASH.GIF (595 bytes) Thanh Văn. Thích Đức Thắng
ICONFLASH.GIF (595 bytes) Tứ Chánh Cần. Thích Đức Thắng
ICONFLASH.GIF (595 bytes) Tứ Niệm Trụ. Thích Đức Thắng
ICONFLASH.GIF (595 bytes) Tứ Thần Túc. Thích Đức Thắng

ICONFLASH.GIF (595 bytes) Phật Giáo và Tự Do Tư Tưởng. Thích Quảng Bảo

 

 

Đức Phật và Phật pháp: 

ICONFLASH.GIF (595 bytes) Đức Phật và pháp giáo hóa của ngài. Thích Đức Thắng

ICONFLASH.GIF (595 bytes) Đức Phật nói pháp gì khi mới chào đời. Thích Pháp Tánh

 

Mật Tông:

 

ICONFLASH.GIF (595 bytes) Kệ Tán Thán Thuyết Duyên Khởi. Diệu Hạnh & Chân Giác dịch
 

Đức Đạt Lai Lạt Ma:
 

ICONFLASH.GIF (595 bytes) Phật sống Tây Tạng . Pico Iyer. Thích Nguyên Tạng dịch
ICONFLASH.GIF (595 bytes) Phỏng vấn Đức Đạt Lai Lạt Ma. John Avedon. Thích Nguyên Tạng dịch
ICONFLASH.GIF (595 bytes) Một nhà sư Phật giáo tranh đấu cho Hòa Bình. Hoang Phong

 

Khoa Học:
ICONFLASH.GIF (595 bytes) Freud và Phật giáo- Sự tương đồng đến kinh ngạc. Hồ Trung Tú

 

Thiền Định:
ICONFLASH.GIF (595 bytes) Bích Nham Lục. HT Thích Mãn Giác

 

Tái sanh :

ICONFLASH.GIF (595 bytes) Lại một trường hợp "đầu thai" ở Anh

 

Truyện :

ICONFLASH.GIF (595 bytes) Đức Phật Ngồi Yên. HT Thích Mãn Giác

ICONFLASH.GIF (595 bytes) Người gánh nắng. Quách Giao

ICONFLASH.GIF (595 bytes) Bên khu rừng trúc. Lam Khê

ICONFLASH.GIF (595 bytes) Cánh hạc non ngàn . Lam Khê

ICONFLASH.GIF (595 bytes) Chiếc lá về nguồn.  Lam Khê

ICONFLASH.GIF (595 bytes) Chuyện con bò vàng.  Lam Khê

ICONFLASH.GIF (595 bytes) Dòng sông quê mẹ.  Lam Khê

ICONFLASH.GIF (595 bytes) Đồng vọng quê hương.  Lam Khê

ICONFLASH.GIF (595 bytes) Đường lên núi Cấm.  Lam Khê

ICONFLASH.GIF (595 bytes) Hạnh ngộ mùa xuân.  Lam Khê

ICONFLASH.GIF (595 bytes) Lời cầu nguyện cho mùa xuân.  Lam Khê

ICONFLASH.GIF (595 bytes) Một chuyến trở về.  Lam Khê

ICONFLASH.GIF (595 bytes) Một thoáng Tây Nguyên.  Lam Khê

ICONFLASH.GIF (595 bytes) Người cho vay nợ.  Lam Khê

ICONFLASH.GIF (595 bytes) Nhành lá bồ đề.  Lam Khê

ICONFLASH.GIF (595 bytes) Nơi bình minh yên tịnh. Lam Khê

ICONFLASH.GIF (595 bytes) Tản mạn những ngày đông.  Lam Khê

ICONFLASH.GIF (595 bytes) Trên đỉnh Bà Nà.  Lam Khê

ICONFLASH.GIF (595 bytes) Vu Lan với những người con xa xứ.  Lam Khê

ICONFLASH.GIF (595 bytes) Con đường tơ lụa. Xa Mộ Kỳ. Nguyễn Phổ dịch

ICONFLASH.GIF (595 bytes) Chú Mèo Dharma và Chú Tiểu Bodhi. David & Ted. Nhị Tường dịch

 

Tạp Chí Phật Giáo:
 

ICONFLASH.GIF (595 bytes) Tập san Pháp Luân PL. No.30
ICONFLASH.GIF (595 bytes) Tập san Pháp Luân PL. No.31
 

ICONFLASH.GIF (595 bytes) Nội San Hoằng Pháp. số 15

ICONFLASH.GIF (595 bytes) Nội San Quảng Hương Già Lam. Số 1
ICONFLASH.GIF (595 bytes) Nội San Quảng Hương Già Lam. Số 2

ICONFLASH.GIF (595 bytes) Đặc San Phật Giáo Dấn Thân. tập 01
ICONFLASH.GIF (595 bytes) Đặc San Phật Giáo Dấn Thân. tập 02


ICONFLASH.GIF (595 bytes) Phương Trời Cao Rộng số 8
ICONFLASH.GIF (595 bytes) Phương Trời Cao Rộng số 9
ICONFLASH.GIF (595 bytes) Đặc San Phật Giáo Dấn Thân. tập 02

 


Ăn Chay:

 

ICONFLASH.GIF (595 bytes)  Ý nghĩa Ăn chay  trong Phật giáo là gì ? Hoang Phong

ICONFLASH.GIF (595 bytes) Sữa chua đậu nành giúp kiểm soát tiểu đường và cao huyết áp. Tâm Diệu

Thơ Văn:

ICONFLASH.GIF (595 bytes) Chỉ là chiêm bao. Vĩnh Hảo
ICONFLASH.GIF (595 bytes) Câu Chuyện về Thi Ca. Huyền Không
ICONFLASH.GIF (595 bytes) Mặc Giang không bán thơ đâu. Thế Huyền
ICONFLASH.GIF (595 bytes) Về đâu khi giông bão. Diệu Trân
ICONFLASH.GIF (595 bytes) Chiêu Quân.  Diệu Trân
ICONFLASH.GIF (595 bytes) Bán dạ du thành. Diệu Trân
ICONFLASH.GIF (595 bytes) Tái đáo Thiên Thai. Diệu Trân
ICONFLASH.GIF (595 bytes) Thiên Lý Mã. Diệu Trân

 

Chùa Việt trên đất Việt:


ICONFLASH.GIF (595 bytes) Danh mục chùa ở Sài Gòn


Hình ảnh:

ICONFLASH.GIF (595 bytes) Hành Hương Thập Tự: 01 > 02> 03

ICONFLASH.GIF (595 bytes) Từ Thiện Xã Hội : 01
ICONFLASH.GIF (595 bytes) Cứu trợ dân nghèo tại Tỉnh Đồng Tháp (tháng 2-2007)
ICONFLASH.GIF (595 bytes) Cứu trợ dân nghèo tại Tỉnh Bình Phước, Bình Dương (tháng 3-2007)
 

Thông Báo - Tin Tức - Phật Sự:

ICONFLASH.GIF (595 bytes) Đại Lễ Phật Đản Quốc Tế được tổ chức tại Thái Lan tháng 5-2007

ICONFLASH.GIF (595 bytes) Lễ Hội Quan Âm  2007 tại Trung Tâm Văn Hóa Chùa VN, Houston

ICONFLASH.GIF (595 bytes)  Thư Mời Tham Dự Ngày Về Nguồn tại Chùa Pháp Vân, Ontario, Canada. Thích Tâm Hòa
ICONFLASH.GIF (595 bytes) Lời Cáo Bạch Đại Trùng Tu Tổ Đình Từ Đàm. Thích Hải Ấn
ICONFLASH.GIF (595 bytes)  Cẩn Bạch Thư về công trình trùng tu Chùa Long An tỉnh Quảng Trị. Thích Hải Tạng
ICONFLASH.GIF (595 bytes) Lộ trình chuyến đi VN của Thiền sư Nhất Hạnh và Tăng Thân Làng Mai năm 2007
ICONFLASH.GIF (595 bytes)
Thông báo về việc thực hiện Bộ Văn Học PGVN Hải Ngoại – TT Thích Nguyên Siêu
ICONFLASH.GIF (595 bytes)
Lịch Trình Chuyến Hoằng Pháp tại Canada và Hoa Kỳ năm 2007 của TT Như Điển
ICONFLASH.GIF (595 bytes)
Ủng hộ công trình tái xây dựng Chùa Thiện Minh tại Lyon, Pháp Quốc
ICONFLASH.GIF (595 bytes) Tâm Thư Kêu Gọi Ủng Hộ Chương Trình 'Quay Đầu Là Bờ'... Thích Nhật Từ

ICONFLASH.GIF (595 bytes) Thư Ngỏ vận động trùng tu Chùa Pháp Hải, Ninh Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa. Thích Nữ Thông Ngữ

 

Giới thiệu trang nhà mới:

ICONFLASH.GIF (595 bytes) The Dalai Lama 2007 Australia Tour
ICONFLASH.GIF (595 bytes) Mandala Magazine
ICONFLASH.GIF (595 bytes) Phật Giáo Úc Châu
ICONFLASH.GIF (595 bytes) Tạng Thư Phật Học
 


---o0o---

 

 

Xem bài đã post vào mạng năm 2007
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12

Xem bài đã post vào mạng năm 2006
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12

Xem bài đã post vào mạng năm 2005
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11| 12 |

Xem bài đã post vào mạng năm 2004
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11| 12 |
Xem bài đã post vào mạng năm 2003
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11| 12 |
Xem bài đã post vào mạng năm 2002
 0102 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |

 

 


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Thư Mục Tổng Quát

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ: quangduc@tpg.com.au
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544