Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

   Tiếng Anh 

qd.jpg (8936 bytes)

Bài mới tháng 04-2003


...... ... .


 Kinh Điển:

Kinh Đại Bảo Tích ( trọn bộ 9 tập). HT Thích Trí Tịnh dịch
Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa ( 24 tập) . HT Thích Trí Nghiêm dịch
Kinh Pháp Thiền Bí Yếu . Cưu Ma La Thập . Nhựt Chiếu dịch
 

Kinh Bảo Tinh Đà La Ni. Cư Sĩ Tuệ Khai dịch
Đồng Tử Vô Ngôn. Cư Sĩ Tuệ Khai dịch

Kinh Nhập Lăng Già. Cư Sĩ Tuệ Khai dịch

 

Kinh Thiện Sanh Tử. Thích Chánh Lạc dịch
Kinh Đế Thích Sở Văn. Thích Chánh Lạc dịch

Kinh Thi Ca La Việt Lạy Sáu Phương. Thích Chánh Lạc dịch
Kinh do Tăng Già la Sát lập thành. Thích Chánh Lạc dịch
Kinh Do Tăng Già La Sát Tập Thành  . Thích Chánh Lạc dịch
Kinh Nguyệt Đăng Tam Muội  . Thích Chánh Lạc dịch

Năm Trăm Đệ Tử Nói Về Bổn Khởi. Thích Chánh Lạc dịch
Phật Nói Kinh Thập Nhị Du. Thích Chánh Lạc dịch

Kinh Trung Bổn Khởi. Thích Chánh Lạc dịch

Hoàng Đạo Quảng Hiển Tam Muội. Thích Chánh Lạc dịch

Phật Nói Kinh Hưng Khởi Hạnh. Thích Chánh Lạc dịch

Phật nói Kinh con người do dục sanh. Thích Chánh Lạc & Thích Tâm Hạnh dịch

Kinh Đại Tập Đại Phương Đẳng Bồ tát Niệm Phật Tam Muội. Thích Chánh Lạc dịch

 

Kinh Ưu Bà Di Tịnh hạnh Pháp Môn. Thích nữ Diệu Châu dịch

Kinh Phật Thuyết trưởng Giả Nữ Yêm Đề. Thích nữ Diệu Châu dịch
Kinh Đại Thừa Đại Tập Địa Tạng Thập Luận. T.N. Huệ Thanh & T.N. Tâm Chánh dịch


Luật :

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Luật Ma Ha Tăng Kỳ. Phật Bà Bạt Đà La & Pháp Hiển. T.Phước Sơn dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Những truyện duyên khởi trong Luật Ngũ Phần. T.Phước Thắng dịch. Thích Đổng Minh hiệu đính


Tịnh Độ :

 

Kinh Vô Lượng Thọ Phật. HT Thích Trí Tịnh dịch

Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật. HT Thích Trí Tịnh dịch

Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật. HT Thích Thiền Tâm dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Khai Thị 1 . Hòa Thượng Tịnh Không
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Khai Thị 2. Hòa Thượng Tịnh Không

Thiền :

 

Kỹ thuật Thiền Vipassana. HTTriết học :

 

Phật học tinh yếu. HT Thích Thiền Tâm

Nhân vật Phật Giáo :


ICONFLASH.jpg (769 bytes) Đại Sư Ấn Thuận. T.N. Như Nguyệt
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Hòa Thượng Thích Trí Tịnh. Thích Phước Bổn
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Pháp Sư Tịnh Không.  Thích Nguyên Tạng

 

Nếp Sống Đạo:

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Niệm Phật Vãng Sanh . Diệu Âm

Văn Hóa Phật Giáo :
 

Về vở hát nhân gian "Trương Ngao đòi nợ Phật" . Dương Như Tâm
Phải chăng PG không phải là nơi đáng tin cậy. Dương Như Tâm
Mấy vấn đề bức xúc về thực trạng văn học nghệ thuật PG hiện nay. Dương Như Tâm

Một góc nhìn về Mẹ trong âm nhạc . Giác Đạo Dương Kinh Thành
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Truyện ngắn PG, một trận địa còn bỏ ngỏ. Giác Đạo Dương Kinh
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Góp ý về tổ chức văn nghệ trong mùa Vu lan. Giác Đạo Dương Kinh Thành


Nhạc
Phật Giáo :

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Bên Ánh Lửa Hồng .  Hai CD nhạc PG mới nhất của nhạc sĩ Võ Tá Hân

 

 

Truyện ngắn :


ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tế Điên Hòa Thượng . Đồ Khùng
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Bài Học Ngàn Vàng. HT Thích Thiện Hoa
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tuyển tập truyện ngắn của Huỳnh Trung Chánh

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Mgồi buồn.  Dương Như Tâm
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Linh vị nơi hậu tổ. Giác Đạo Dương Kinh Thành
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Hồi ấy một Thầy tu . Giác Đạo Dương Kinh Thành
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Một mẫu đời tiền kiếp. Giác Đạo Dương Kinh Thành
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Ngày Hạnh ấy có một người tên Hạnh . Giác Đạo Dương Kinh Thành
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Truyện ngắn PG, một trận địa còn bỏ ngỏ. Giác Đạo Dương Kinh Thành

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Truyện cổ Phật giáo ( tập1) Thích Minh Chiếu
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Truyện cổ Phật giáo ( tập2) Thích Minh Chiếu

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Truyện cổ Phật giáo ( tập3) Thích Minh Chiếu
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Truyện cổ Phật giáo ( tập4) Thích Minh Chiếu

 


Từ Điển Phật Học :

Từ Điển Phật Học Đối Chiếu. Minh Thông
 Từ Ngữ Phật Học Việt Anh . Đồng Loại Trần Nguyên Trung

 

 

 

Xem bài vào mạng năm 2003
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11| 12 |
Xem bài đã post vào mạng năm 2002
 0102 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |

 

Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Thư Mục Tổng Quát

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com