Trang tiếng Việt

Thư Mục Tổng Quát

Trang tiếng Anh

 

Bài mới tháng 04-2005

 

Kinh điển:

 Lược Giải Bổn Môn Pháp Hoa Kinh. HN Thích Trí Quảng

Kinh Tạp A Hàm. Tam tạng Cầu-na-bạt-đà-la. T Đức Thắng (dịch).Hiệu đính & Chú thích: Tuệ Sỹ


 

Luận:

Ba tự tánh. Tiến Sĩ Lâm Như Tạng


 

Pháp số

 Lược giải những pháp số căn bản. Hạnh CơNghi lễ:
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Nghi Lễ . Thích Diệu Tánh
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Văn Tác Bạch . Ngọc Linh sưu tầm

Nghi Lễ. Thích Hoàn Thông 

Nghi Thức Trì Tụng Thiên Thủ Thiên Nhãn ĐẠI BI SÁM PHÁP

Ý nghĩa lễ Bố tát trong Phật giáo. Hoàng Liên Tâm


 

Phật Học:

Nghĩ về tám điều giác ngộ của bậc Đại Nhân . Thích Phổ Huân
Hạnh Phúc mộng và thực. Nhất Hạnh

Niềm Tin và Trí Tuệ. T.T Thích Thái Hoà


 

Luật:
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Phân Tích Giới Tỷ-Kheo Ni. Tỳ kheo Indacanda Nguyệt Thiên dịch
Quá trình truyền dịch và hoằng dương luật điển đại tiểu thừa ở Trung Quốc. TN Như Lộc


 

Mật tông:

Mật tạng Phật giáo Việt Nam. Tập II.


 

Nhân vật:

Friedrich Max Muller.  Thích Nguyên Tạng
Frank Lee Woodward. Thích Nguyên Tạng   


 

Chết & Tái sanh:
Thuyết Luân Hồi và Phật Giáo Tây Phương. Martin Wilson. Nguyên Tạng dịch

Sáu thân trung ấm. Chagdud Khadro. Nguyên Giác dịch


 

Thiền:

Thiền Luận ( tập1). Trúc Thiên dịch

Thiền Vipassana: Một nghệ thuật sống. Thiền Sư: S.N. Goenka TN. Hằng Liên dịch

Thiền Vipassana trong nhà tù TN. Hằng Liên dịch


 

Ni giới:

Vai trò của nữ tu Phật giáo trong thời Bắc thuộc. HT Thích Trí Quảng

Vài nét về ni giới Phật giáo Hàn Quốc. TN Giới Hương


 

Xã Hội:

Chân giá trị của Phật giáo trong xã hội ngày nay. Sona Kantibarua – Nguyên Thiều dịch
Đạo Phật áp dụng trong đời sống hàng ngày. Thích Huyền Quang - Thích Nhất Hạnh


 

Khoa học:

Đạo của vật lý. Fritjof Capra. Nguyễn Tường Bách dịch

Vũ trụ học Phật giáo. Rev. Tri Ratna Priya Karuna. Mỹ Thanh dịch


Lịch sử:

Đại Cương Lịch Sử Phật Giáo Thế Giới. Andrew Skilton (Dharmacari Sthiramati)
Tỳ-kheo Thiện Minh chuyển dịch


 

Triết

Tìm hiểu sáu phái triết học Ấn Độ. HT  Thích Mãn Giác


 

Truyện:

Con ma nhà họ Đăng. Ngọc Bích

Nhà khổ hạnh và gã lang thang. Hermann Hesse. Bản dịch: Trí Hải

Đường xưa mây trắng. Thích Nhất Hạnh  
Kim Các Tự. Yukio Mishima. Đỗ Khánh Hoan và Nguyễn Tường Minh dịch


 

Thơ:

Trời óng ả bạc tường rêu lữ thứ. Tuệ Sỹ

Bùi Giáng, thi sĩ kỳ dị. Nhiều tác giả

Quê hương còn đó. Mặc Giang

Tâm Tình Hiến Dâng. R. Tagore. Đỗ Khánh Hoan dịch

 

Thành Kính Tưởng Niệm:

Kỷ yếu tưởng niệm HT Thích Giác Nhiên

Kỷ yếu tưởng niệm HT Thích Từ Quang
Kỷ yếu tưởng niệm HT Thích Trí Thủ
Kỷ yếu tưởng niệm HT Thích Thiện Siêu

Thành kính tưởng niệm HT Thích Huyền Vi
Kỷ yếu tưởng niệm HT Thích Trung Quán
Kỷ yếu tưởng niệm HT Thích Hồng Tứ
Kỷ yếu tưởng niệm HT Thích Thanh kiểm
Kỷ yếu tưởng niệm Ni Trưởng Diệu Không
Kỷ yếu tưởng niệm Ni Trưởng Đàm Lựu
Kỷ yếu tưởng niệm Ni Trưởng Trí Hải
 

 

---o0o--- 
Xem bài post vào mạng năm 2005
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11| 12

Xem bài đã post vào mạng năm 2004
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11| 12
Xem bài đã post vào mạng năm 2003
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11| 12
Xem bài đã post vào mạng năm 2002
 0102 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12

 ******Trang tiếng Việt  ******Thư Mục Tổng Quát ******Trang tiếng Anh ******