Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh


   

 

 

Kinh điển:

Kinh Nghiệp Báo Sai Biệt. Thích Tuệ Thông dịch

Đại Bi Chú giảng giải. HT Tuyên Hóa
Kim Cang Quyết Nghi. Hạnh Huệ dịch

 

Mật Tông
Bất Không Quyến Sách Đà La Ni Tự Tại Vương Chú Kinh. Thích Quảng Trí dịch

Kinh Tâm Từ. Huyền Thanh dịch

Kinh Nhất Thiết Như Lai Danh Hiệu Đà La Ni. Huyền Thanh dịch

Kinh Vô Năng Thắng Đại Minh Vương Đà La Ni. Huyền Thanh dịch

Kinh Vô Năng Thắng Đại Minh Tâm Đà La Ni. Huyền Thanh dịch

Kinh Tỳ Sa Môn Thiên Vương.  Huyền Thanh dịch

Phật nói Kinh Tỳ Sa Môn Thiên Vương.  Huyền Thanh dịch

Nghi Quỹ Tùy Quân Hộ Pháp  Huyền Thanh dịch

 

Phật Học:

Tứ kệ tỉnh tâm. HT Thích Giác Nhiên

Tư tưởng siêu nhân. HT Thích Giác Nhiên

Hương Sen Vạn Đức. HT Thích Trí Tịnh

 

Thiền:

Khóa Thiền và Tịnh Độ
Trần Nhân Tông với Thiền Phái Trúc Lâm. Thích Thông Phương

 

Xã Hội:

12 Vấn đề xã hội dưới cái nhìn Phật giáo.Nguyễn Thị Phương Thanh dịch

 

Tịnh độ:

Liên Trì Cảnh Sách

 

Tái sinh:

Người Tây Tạng nghĩ gì về cái chết. Lạt-ma Kazi Dawa Samdup

Nhơn quả, nghiệp và luân hồi. HT Thích Thiện Hoa

 

Truyện  lịch sử

Thầy tăng mở nước. Nguyễn Quỳnh

 

Nếp sống đạo

Đậm nét tình lam. Thích Từ Lực

Tình đạo nghĩa đời. Thích Từ Lực

 

Thơ Văn:

Diệu Lý Bảo Đăng. Toàn Chân

Dòng sông huyền thoại. Nguyên Huy

Bồ Đề Đạo Tràng Xưa và Nay Nguyên Huy

Câu chuyện đôi giầy và xâu chuỗi. Thích Từ Lực

 

Pháp Âm:

Kinh Pháp Hoa. TT Nguyên Hạnh giảng

Đoạn trừ phiền não. TT Nguyên Hạnh giảng

 

Âm nhạc:

CD Cổ nhạc: Cảm ơn đời. Nguyễn Thanh Long

 

Thông Báo - Tin Tức - Phật Sự:
 

Thư mời tham dự Tiệc Chay gây quỹ tại Tu Viện Quảng Đức, 6-4-2008

Thư Ngỏ vận động ngân quỹ xây dựng Chùa Phảp Bảo, Hội An, Quảng Nam, VN

Chuyến hoằng pháp năm 2008 tại Mỹ của TT Thích Như Điển

Thư Ngỏ vận động trùng tu Chùa Bảo Tích, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Thư Ngỏ vận động trùng tu Chùa Trường Quang.

Thư Ngỏ vận động trùng tu Chùa Thiền An

Cẩn Bạch Thư về công trình trùng tu Chùa Long An tỉnh Quảng Trị.

Thư ngỏ vận động trùng tu Chùa Đức Quang sau cơn hỏa hoạn

Thư mời khóa tu Phật pháp tại Chùa Tây Phương. Georgia


Giới thiệu trang nhà mới:

Tibetan Buddhist Society

Đại Tạng Kinh Việt Nam

Hội Từ Thiện Phật Giáo Phổ Hiền

Lotus Farm in Victoria, Australia

 

 

---o0o---

Xem bài đã post vào mạng năm 2008
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12

Xem bài đã post vào mạng năm 2007
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12

Xem bài đã post vào mạng các năm trước


 


 

Biên tập nội dung: Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ: quangduc@tpg.com.au
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544