Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

   Tiếng Anh 

qd.jpg (8936 bytes)

Bài mới tháng 05-2004


...... ... .

 

Kinh Điển:
 

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa. HT. Thích Trí Nghiêm dịch

Kinh Lương Hoàng Sám. HT Thích Viên Giác dịch
Kinh Ðịa Tạng Mật Nghĩa . Chánh Trí Mai Thọ Truyền
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa giảng nghĩa. TT. Thích Thiện Trí
Kinh Pháp Hoa Huyền Nghĩa . Chánh Trí Mai Thọ Truyền

Kinh Pháp Cú. Tâm Minh Ngô Tằng Giao chuyển dịch thơ

Thi Kệ Pháp Cú Kinh. Tịnh Minh dịch  

Từng giọt  nắng hồng. Tịnh Minh dịch  

 

Thơ văn PG:

 

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Những dòng thơ đời của Tuệ Trung Thượng Sĩ . Huệ Thiên
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Văn học dân gian VN phản ánh tín ngưỡng tổng hợp của người Việt. Lê Anh Dũng

Phật Giáo và xã hội:

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Gia Ðình & Con Cái. Lama Thubten Chodron. Diệu Liên- dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Đạo Phật Đi vào Cuộc Đời và các Tiểu Luận Khác. Thiền Sư Nhất Hạnh
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Luân lý Phật giáo và xã hội. HT.Walpola Rahula. Phạm Kim Khánh dịch
Các vấn đề của xã hội hôm nay. Ven. Dhammananda. Thích Tâm Quangdịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Học vị nhân sư, hành vi thế phạm. HT Tịnh Không. Thích Nguyên Hùng dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Chân nghĩa của Phật Giáo Nhân sinh. Cần Dũng .Thích Nữ Nguyên Liên dịchPhật học cơ bản:
 

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Pháp Tạng Phật Giáo VN số 20 . Nhiều tác giả
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Những điểm đặc sắc của PG.
Lâm Thế Mẫn.  Thích Chân Tính dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Khái niệm cơ bản về niềm tin PG. Pháp Sư Quảng Tịnh (soạn) T. Ðạo Cơ (dịch)


 

Chết và tái sinh :
 

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tử Niệm. Thích Nữ Minh Tâm
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tạng Thư Sống Chết.
Sogyal Rinpoche. Thích Nữ Trí Hải dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes)
Vòng Luân hồi. Tỳ kheo Khantipalo.Phạm Kim Khánh dịch (mới)


Thiền :
 

Sự quan trọng của Chánh Niệm. Thiền Sư U Silananda.Nita Truitner dịch
Sống Thiền.E. Herrigel.  NS Trí Hải

Thiền và nghệ thuật.  Thảo Vô Trần

Sống Thiền. Vĩnh Hảo

Mặt hồ tĩnh lặng. Thiền sư Ajahn Chah. Tỳ kheo Khánh-Hỷ chuyển dịch

Giác niệm về hơi thở . Bhikkhu Buddhadasa Cư sĩ Thiện Nhựt dịch
Sáu cửa vào động thiếu thất. Bồ Đề Đạt Ma. Trúc Thiên dịch

Thiền Lâm Bảo Huấn. Thích Thanh Kiểm dịch

Triết học:
 

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tinh Hoa và Sự Phát Triển của Đạo Phật. Edward Conze. Chân Pháp dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Ý Tình Thân. Thích Trí Siêu

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Nguyên lý giáo dục của Đạo Phật. Thích Thông Đạt

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Phật Giáo những vấn đề triết học. O.O. Rozenberg.


Khoa học:

Darwin và thuyết Tiến hóa   Trần Chung Ngọc
Lược sử thời gian. Stephen Hawking. Cao Chi Phạm Văn Thiều dịch

Ăn Chay :
 

ICONFLASH.Äpg (769 bytes) Vấn đề ăn chay, ăn mặn trong đạo Phật. Nhiều tác giả
ICONFLASH.Äpg (769 bytes) Canh dưỡng sinh. Lập Thạch Hòa.Thạch Thượng Nghi. Trần Anh Kiệt

Nhân vật:

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Căn Duyên dẫn tôi đến với Đạo Phật. TT Abhinyana. Như Hoàng dịch


Thánh tích Phật Giáo:

Mùi Hương Trầm. Nguyễn Tường Bách
Hành hương đất Phật. Trần Trọng Thức
Lịch Sử Chùa Tháp Trung Quốc. Trương Mạn Ðào. Tuệ Khai dịch

Thơ ca Phật Giáo:

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thế Tôn Ca (12.000 câu).(Tập thơ). Tâm Nhiên Nguyễn Đức
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Trúc Lâm Thiền Phái Thi Tập.
(Tập thơ).Thích Tín Nghĩa
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Ánh sáng Á Châu. (Tập thơ).Sir Edwin Arnold. Đoàn Trung Còn dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tặng một vầng trăng (truyện thơ) Tâm Minh Ngô Tằng Giao
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Qua suối mây hồng. Phạm Thiên Thư

Cựu Tăng Ni  Sinh Phật học:

 

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Nội San số 02 . Nhiều tác giả

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Đặc san Vạn Hạnh 1. (Khóa 5).

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Đặc san Vạn Hạnh 2. (Khóa 5).

Truyện ngắn :

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Góp nhặt lá Bồ Đề. HT Thích Tịnh Nghiêm

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Hành Trình Về Phương Đông. Blair T.Spalding. Nguyên Phong

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tây Tạng huyền bí. Nguyễn Hữu Kiệt

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Những Bí Ẩn Của Cuộc Đời. Dale Carnegie. Nguyễn Hữu Kiệt

 

 

Thông Báo, tin tức, Sự Kiện:
Giới thiệu Website mới:

Góp một bàn tay
Hands For Hope
Trúc Lâm Yên Tử
Phật học Đường Vạn Hạnh Online
Room Sinh Hoạt Phật Pháp Online
Room Thảo Luận Phật Pháp Online
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thích Trí Siêu

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Phật học viện Phật Giáo Hòa Hảo
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Di Đà Nguyện Hải
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Phật tử Việt Nam
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Trung Tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam,Houston, Texas

Room Thảo Luận Phật Pháp Online

Human Rights and Equal Opportunity Commission

 

 

 

 

---o0o--- 
Xem bài đã post vào mạng năm 2004
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11| 12
Xem bài đã post vào mạng năm 2003
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11| 12
Xem bài đã post vào mạng năm 2002
 0102 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12

 

Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Thư Mục Tổng Quát

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@tpg.com.au