Trang tiếng Việt

Thư Mục Tổng Quát

Trang tiếng Anh

 


 

( xem tuyển tập Phật Đản)
(Bài mới tháng 05-2005
)

 

 

 

Thông Điệp Phật Đản Pl 2549. Đức Tăng Thống Thích Huyền Quang
Thông bạch Phật Đản Pl 2549. Hòa Thượng Hội Chủ Thích Như Huệ

 

 

Kinh điển:

 

 Kinh Đại Bát Nhã. HN Thích Trí Nghiêm dịch

 Lược Giải Bổn Môn Pháp Hoa Kinh. HN Thích Trí Quảng

Kinh Tạp A Hàm. Tam tạng Cầu-na-bạt-đà-la.Việt dịch: Thích Đức Thắng

Luận:

 

Luận Thành Duy Thức. Tuệ Sỹ dịch

Giảng luận Duy Biểu Học. Thiền Sư Nhất Hạnh

Phát Bồ đề tâm Kinh Luận.  Tỳ Kheo Thích Nhất Chân dịch Việt
Thức Thứ Tám .  Tiến Sĩ Lâm Như Tạng
Phân loại nghiệp. Tiến sĩ Lâm Như Tạng
Thuộc tính của thức thứ tám. Tiến Sĩ Lâm Như Tạng

 

Nghi lễ:

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Nghi Lễ . Thích Diệu Tánh
Nghi Lễ. Thích Hoàn Thông 

 

Phật Học:

 

Đức Phật và con người hiện đại. Hòa thượng Thích Minh Châu

Đức Phật đã xử sự như thế nào khi được cung kính, cúng dường. Hòa thượng Thích Minh Châu

Chánh Ngữ. Bình Anson

Quả Dự Lưu. Tỳ-khưu Thanissaro. Bình Anson biên dịch

Điều Phục Tâm Ý. Bình Anson trích soạn
Vô Ngã  (Sách)  Thích Trí Siêu
Góp nhặt (Sách)  Thích Trí Siêu
Bố Thí Ba La Mật (Sách) Thích Trí Siêu

 

Luật:

Bộ Phân Tích Giới Bổn Suttavibhanga. Tỳ kheo Indacanda Nguyệt Thiên dịch

 

Mật tông:
 

Mật tạng Phật giáo Việt Nam. Tập II.

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tương quan giữa Thiền và Mật. Thích Nữ Trí Hải

Thiền:
 

 Đại Thủ Ấn. Thích Trí Siêu

Thiền tập. Nguyên Giác dịch
Thiền Luận ( tập1). Trúc Thiên dịch
An lạc từng bước chân. Thích Nhất Hạnh
Thiền và Bát Nhã. Daisets T. Suzuki. Tuệ Sỹ dịch
Thiền Vipassana trong nhà tù. TN Hằng Liên
Thiền Vipassana, một nghệ thuật sống. Thiền sư S.N. Soenka. TN Hằng Liên dịch

 

Xã Hội:
 

Hạnh phúc chân thường. Dalai Lama. Howard C. Cutler.  Nguyễn Dực dịch

 

Khoa học:
 

Đạo của vật lý. Fritjof Capra. Nguyễn Tường Bách dịch

Xin Cứu Ðộ Mẹ Ðất (Sách) Thích Trí Siêu  mới

 

Lịch sử:
 

Việt Nam Phật Giáo Sử lược. Thích Mật Thể
 Phật Việt Nam, Dân tộc Việt Nam. Thích Giác Dũng
 300 năm Phật Giáo Gia Định, Sàigòn. Nhiều tác giả
 

Triết
 

 Ý Tình Thân. Thích Trí Siêu

 

Tập san:
 

Tập san Pháp Luân PL. No.12

Tập san Pháp Luân PL. No.13 

 

Thơ:

  Hoa Bất Diệt. Nguyên Nhật

Tôi Tập Làm Thơ Haiku. Thiên Hương

Khuất thân cho trọn một đời luân lưu. Diệu Trân

Hương trầm lỡ cuộc say. Diệu Trân

Tóc trắng nhện tơ lòa. Diệu Trân

Trời óng ả bạc tường rêu lữ thứ. Tuệ Sỹ

Bùi Giáng, thi sĩ kỳ dị. Nhiều tác giả

 

Truyện:

 

Nẻo về của Ý. Thích Nhất Hạnh

Đường xưa mây trắng. Thích Nhất Hạnh
Hoàng tử bé. Bùi Giáng  
Con đường mây trắng. Anagarika Govinda. Nguyễn Tường Bách  dịch  

Sư tử tuyết bờm xanh. Surya Das. Nguyễn Tường Bách  dịch

Nhà khổ hạnh và gã lang thang.  Hermann Hesse. Trí Hải biên dịch

 

 

Thánh tích:
 

Danh Sơn Yên Tử. Đỗ Quốc Bảo

 

Âm nhạc:
 

Huệ Ca. Nhạc Sĩ Trần Quan Long
Tuệ Ca. Nhạc Sĩ Trần Quan Long
Sử Ca. Nhạc Sĩ Trần Quan Long
Trường Ca Kinh Pháp Cú. Thơ Tuệ Kiên, nhạc Võ Tá Hân 

 

Thành Kính Tưởng Niệm:

Kỷ yếu tưởng niệm HT Thích Giác Nhiên

Kỷ yếu tưởng niệm HT Thích Từ Quang
Kỷ yếu tưởng niệm HT Thích Trí Thủ
Kỷ yếu tưởng niệm HT Thích Thiện Siêu

Thành kính tưởng niệm HT Thích Huyền Vi
Kỷ yếu tưởng niệm HT Thích Trung Quán
Kỷ yếu tưởng niệm HT Thích Hồng Tứ
Kỷ yếu tưởng niệm HT Thích Thanh kiểm
Kỷ yếu tưởng niệm Ni Trưởng Diệu Không
Kỷ yếu tưởng niệm Ni Trưởng Đàm Lựu
Kỷ yếu tưởng niệm Ni Trưởng Trí Hải

Thông báo của Tu Viện Quảng Đức:
 

Thư mời tham gia Hội Thảo về Bồ Tát Thích Quảng Đức
Thông báo của Tu Viện Quảng Đức

Đại Lễ Kỷ Niệm 10 năm thành lập Chùa Giác Nhiên
 

Những thông báo khác:

 

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tâm Thư Kêu gọi ủng hộ xây dựng Chùa Kim Sơn. Thích Từ Vân
ICONFLASH.jpg (769 bytes)
Tâm Thư Kêu gọi ủng hộ xây dựng Chùa Khánh Sơn. Thích Minh Đức
ICONFLASH.jpg (769 bytes)
Tâm Thư Vận động xây dựng ngôi Tu viện VN tại Thái Lan.T Hạnh Nguyện
ICONFLASH.jpg (769 bytes)
 Thư Ngỏ về công việc xây dựng của Chùa Pháp Vũ, Floria, Hoa Kỳ
ICONFLASH.jpg (769 bytes)  Thơ gởi người Việt: cảm nghĩ về nhóm SOS Việt Phi tại Canada
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thư giới thiệu Chùa Phật Quang của Hòa Thượng Thích Tâm Châu
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thư vận động của Chùa Pháp Vũ của Tỳ Kheo Thích Nhật Trí

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thư vận động của Chùa Giác Ðạo của Tỳ Kheo Thích Minh Ðạo

 

---o0o--- 
Xem bài post vào mạng năm 2005
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11| 12

Xem bài đã post vào mạng năm 2004
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11| 12
Xem bài đã post vào mạng năm 2003
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11| 12
Xem bài đã post vào mạng năm 2002
 0102 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12

 ******Trang tiếng Việt  ******Thư Mục Tổng Quát ******Trang tiếng Anh ******