Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

 


   

 

 


Thư Mời tham dự Lễ Phật Đản 2008. Tu Viện Quảng Đức
Bản Tin Phật Đản 2008. Tu Viện Quảng Đức

Tuyển tập Phật Đản

 

Phật Học:
Phật giáo , tôn giáo vĩ đại của nhân loại. Thích Viên Giác

Làm thế nào để giác ngộ. Bình An Sơn dịch

Đạo Phật trong đời sống. (Tập 5, 6,  ) Thiện Phúc

 

Thiền:

Thiền phái Trúc lâm Yên Tử. Thích Thông Phương

 

Khoa học:

Tương lai của PG trên Internet. Ven. Pannyavaro. Thích Nguyên Tạng dịch

 

Thánh tích:

Ban Mai Xứ Ấn (tập 01). (pdf) Thích Nữ Giới Hương
Ban Mai Xứ Ấn (tập 02). (pdf) Thích Nữ Giới Hương
Ban Mai Xứ Ấn (tập 03).(pdf) Thích Nữ Giới Hương

Bồ Tát & Tánh Không . (pdf) Thích Nữ Giới Hương
Bodhisattva & Sunyata . (pdf) Thích Nữ Giới Hương
Vườn Nai - Chiếc Nôi PG.(pdf)  Thích Nữ Giới Hương
Xá lợi của Phật. (pdf) Tham Weng Yew. Thích Nữ Giới Hương dịch

Sanchi - Kiến trúc Phật giáo cổ xưa nhất

Tiêu sơn cổ tự

Cố Hương Ngài Huyền Trang

 

Tập san:

Tập san Pháp Luân No.48
Tập san Pháp Luân No.49

Tập san Phương Trời Cao Rộng 21

 

Thơ văn:

Vá áo chép Kinh. Huệ Trân

Suy nghĩ. Thích Hạnh Niệm

Chiêm ngưỡng xá lợi Phật. Thích Hạnh Niệm

 

Ăn chay:

Vấn đề ăn chay trong đạo Phật. Thích Hạnh Bình

 

Nếp sống:

Những câu chuyện về nhân từ và hiếu thảo. Hải Đào Pháp sư. Hương Bối dịch

 

Pháp âm:

Các bài kệ tán. Thích Hạnh Tuấn tụng
Kinh Thủy Sám 01. HT Thích Trí Quang dịch. Thích Hạnh Tuấn tụng
Kinh Thủy Sám 02. HT Thích Trí Quang dịch. Thích Hạnh Tuấn tụng
Kinh Thủy Sám 01. HT Thích Trí Quang dịch. Thích Hạnh Tuấn tụng

Tam Kinh Tịnh Độ TT Thích Như Điển

Thân Trung Ấm. Thích Nguyên Tạng
 

Bồ đề, Bồ Tát. Thích Nữ Giới Hương
Pháp môn niệm Phật. Thích Nữ Giới Hương
Những bài giảng khác


Âm Nhạc:

Một Đóa Sen Hồng. Trọng Nghĩa - Mộng Lan thực hiện

Chương trình phát thanh Về Với Chân Tâm. Trọng Nghĩa - Mộng Lan thực hiện
 

 

Tưởng niệm:
 

Tưởng niệm Thượng Tọa ABHINYANA

Diễn Đàn:

Một cảm thông đáng trân quý. Thị Chơn Ngô Ngọc Diệp
Đại Thiên là ai ?. Giác Dũng
Thảo luận về Đi Thiên (1) Giác Dũng
Thư gởi  Sư Chánh Minh và thầy Giác Dũng. Thích Hạnh Bình

 

 

Hình ảnh:

Chuyến hoằng pháp năm 2008 tại Mỹ của TT Thích Như Điển

Lễ Phật Đản tại Chùa Huê Lâm
Lễ Phật Đản tại Chùa Thiên Long

 

Thông Báo - Tin Tức - Phật Sự:

Thư mời tham dự chương trình Văn Nghệ Đạo Tình tại TV Quảng Đức, 22-6-08

Thư ngỏ đóng góp xây dựng Bảo Tháp Tứ Ân: TV Quảng Đức,
Thư Ngỏ vận động ngân quỹ xây dựng Chùa Phảp Bảo, Hội An, Quảng Nam, VN

Thư mời khóa tu Phật pháp tại Chùa Tây Phương. Georgia
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thư mời tham dự tiệc gây quỹ đền ơn quốc gia Úc Đại Lợi
 


Giới thiệu trang nhà mới:


 

Hải Triều Âm
The Great Stupa of Universal Compassion

Tibetan Buddhist Society

Đại Tạng Kinh Việt Nam
Nhóm Phật tử Đạo Tâm

Chùa Pháp Lâm
Phật Giáo Đại Chúng

Hội Từ Thiện Phật Giáo Phổ Hiền

Lotus Farm in Victoria, Australia

 

---o0o---

Xem bài đã post vào mạng năm 2008
01 | 02 | 03 | 04 | 05| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12

Xem bài đã post vào mạng năm 2007
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12

Xem bài đã post vào mạng các năm trước