Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

   Tiếng Anh 

qd.jpg (8936 bytes)

Bài mới tháng 06-2003


...... ... .


 


 

Kinh Điển:

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa. HT. Thích Trí Nghiêm dịch
Kinh Pháp Thiền Bí Yếu . Cưu Ma La Thập . Nhựt Chiếu dịch

Kim Cương Kinh Giảng Nghĩa. Giang Vị Nông giảng. Đồ Nam Lão Nhân dịch

 

Bồ Tát Thích Quảng Đức:

Ngọn lửa Quảng Đức. Thích Trí Quang

Từ Rạch Cát tới Tòa Ðại Sứ. Thích Trí Quang
Cuộc vận động của PGVN chống chính thể độc tài gia đình trị Ngô Đình Diệm.

Từ một kỷ niệm xa. Cao Huy Thuần

Tinh thần bi trí dũng trong ánh lửa Bồ tát Quảng Đức. Thanh trúc

Quách Thị Trang, vì sao sáng.Trần Tuyết Hoa

Cuộc đấu tranh chống đàn áp Phật giáo năm 1965. Nguyễn Lang

Kỷ niệm 40 năm1963 toàn trị và ngoại thuộc.   Cao Huy ThuầnKhoa Học:
Báo cáo của nhà Khoa Học nghiên cứu Kinh Phật. Uông Trí Biểu. Đồ Nam dịch

Tịnh Độ :
 

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Để hiểu Đạo Phật. Thích Nhất Hạnh
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Khai thị của Đại Sư Hám Sơn. Thích Hằng Đạt & Nguyên Phong

Phật giáo và xã hội:

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Chân nghĩa của Phật Giáo Nhân sinh. Cần Dũng .Thích Nữ Nguyên Liên dịch
 

Lịch Sử:
 

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Ảnh hưởng Phật giáo đối với lịch sử văn hóa Trung Quốc. Từ Thiệu Cường Tuệ Liên dịch

Giới Luật:

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Những truyện duyên khởi trong Luật Ngũ Phần. T.Phước Thắng dịch.
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Những chuyện duyên khởi trong Luật Bí Sô Ni. Giác Tuệ dịch.
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Nền tảng xây dựng đời sống đạo đức theo Phật giáo. Thích Hạnh Bình
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Ý nghĩa hiện đại của giới luật. Tế Quần. TN. Nguyện Liên dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Giới luật Phật giáo và đạo đức xã hội. Dương Tằng Văn. TN. Nguyện Liên dịch


Truyện ngắn :
 

 

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Hư hư lục . Thích Nữ Như Thủy
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tế Điên Hòa Thượng . Đồ Khùng
ICONFLASH.jpg (769 bytes)  Cao Tăng Dị Truyện. Hạnh Huệ dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Truyện cổ Phật giáo ( tập1) Thích Minh Chiếu
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Truyện cổ Phật giáo ( tập2) Thích Minh Chiếu

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Truyện cổ Phật giáo ( tập3) Thích Minh Chiếu
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Truyện cổ Phật giáo ( tập4) Thích Minh Chiếu
  Kinh Bách Dụ . Thích Nữ Như Huyền
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Bài Học Ngàn Vàng (CD-Rom). HT Thích Thiện Hoa (mới)
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tuyển tập truyện ngắn của Huỳnh Trung Chánh (CD-Rom) (mới)
 

Thơ :

 

ICONFLASH.jpg (769 bytes)  Ẩn tu ngẫu vịnh . HT Thích Thiền Tâm

ICONFLASH.jpg (769 bytes)  Giấc Mơ Trường Sơn . TT Thích Tuệ Sỹ
ICONFLASH.jpg (769 bytes)  Lô Sơn Chân Diện Mục . TT Thích Tuệ Sỹ
ICONFLASH.jpg (769 bytes)  Giấc Mơ Trường Sơn . TT Thích Tuệ Sỹ
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Trong ánh hào quang. Như Tạng
ICONFLASH.jpg (769 bytes)
Ðọc   "Giấc Mơ Trường Sơn" Thi tập của Tuệ Sỹ. Ðan  Hà
ICONFLASH.jpg (769 bytes)Về Lễ phát hành Thi phẩm GIẤC MƠ TRƯỜNG SƠN (của TT Tuệ Sỹ) tại Úc Châu


 


Chùa Việt Nam trên địa cầu:
 

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Chùa Việt Nam ở trong nước

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Chùa Việt Nam ở Hải Ngoại

 


Thông cáo báo chí :

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thông cáo báo chí ngày 30.5.2003Giới thiệu Trang nhà mới:


ICONFLASH.jpg (769 bytes) Trang nhà Pháp Vân :  [Tahoma - Unicode]. Trang nhà do Đại Đức Thích Tâm Hòa thành lập vào tháng 5 năm 2003, chuyên phổ biến Giáo lý, Văn Hóa, Văn Học Nghệ Thuật, các tài liệu khảo cứu và những chủ đề liên quan đến sinh hoạt thường nhật về quan, hôn, tang, tế...

 

 

---o0o--- 


Xem bài đã post vào mạng năm 2003
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11| 12 |
Xem bài đã post vào mạng năm 2002
 0102 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |

 

Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Thư Mục Tổng Quát

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com