Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

   Tiếng Anh 

qd.jpg (8936 bytes)

Bài mới tháng 06-2004


...... ... .

 

Kinh Điển:
 

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa. HT. Thích Trí Nghiêm dịch

Kinh Lương Hoàng Sám. HT Thích Viên Giác dịch
Kinh Ðịa Tạng Mật Nghĩa . Chánh Trí Mai Thọ Truyền

Nhi khoa hiệp giải. HT Thích Khánh Anh

Hương giới đức. Thích Nữ Như Tuyết
Kinh Phật Lâm Niết Bàn Ký Pháp Trụ.Thích Nữ Như Tuyết

 

Luật:


Tâm Như Trí Thủ toàn tập

Tụng năm giới

Lời cảnh giác và khích lệ của Thiền sư Quy Sơn   

Ðịa Trì Bồ Tát Giới Bổn.  Tam tạng Pháp sư Ðàm Vô Sấm. Thích Pháp Chánh

Nghĩ về năm đức của người xuất gia. Thích Nữ Lệ Thành

 

Mật tông:

 

Tinh túy trong sáng của đạo lý Phật Giáo. Phạm Công Thiện

 

Lịch sử:

 

Phật giáo dưới các triều đại.Thích Thông Lý

Việt Nam Phật Giáo sử luận. Nguyễn Lang

 


Phật Giáo và xã hội:


Giá trị triết học tôn giáo trong truyện kiều. Thích Nữ Huệ Nguyệt
Nghĩ về năm đức của người xuất gia. Thích Nữ Lệ Thành

Nguyên lý giáo dục của Ðạo Phật. Thích Thông Ðạt

Vài nét về Tâm lý học phổ thông và Tâm lý học Phật giáo. Thích Nữ Hương Nhũ

Nhân Sanh Quan Phật Giáo. Thích Nữ Như Ngọc.

Tư tưởng Phật giáo trong văn học thành văn Việt Nam. Thích Tâm Pháp

Hạn chế sanh đẻ, các tôn giáo và khoa học ở Pháp. Nguyên Minh Lê Hữu Phương


Phật học cơ bản:
 

Pháp Tạng Phật Giáo VN số 20 . Nhiều tác giả
Những điểm đặc sắc của PG. Lâm Thế Mẫn.  Thích Chân Tính dịch

Khái niệm cơ bản về niềm tin PG. Pháp Sư Quảng Tịnh (soạn) T. Ðạo Cơ (dịch)

Sống tỉnh thức trong cuộc đời. Thích Nhuận Hải

Thập Bát La Hán. Lâm Thế Mẫn. Thích Ðạo Luận. dịch.
Đức Phật và Chân Lý cuộc sống. Ðại sư Ấn Thuận. Thích Quảng Mẫn. dịch.

Tìm hiểu phước bố thí. Tỳ khưu Hộ Pháp

Pháp Ngữ của Hòa Thượng Tịnh Không.  T. Nguyên Tạng dịch.

Truyền thọ tam quy. Thích Chân Tính dịch

Tu nhà. Thích Chân Tính dịch

Thế nào là giải thoát. Thích Thánh Nghiêm. Thích Quảng Bình dịch


Thiền:

Sự tuần hoàn của chúng sanh. Đồng Mai

Sống Thiền. E. Herrigel.  NS Trí Hải

Thiền Lâm Bảo Huấn. Thích Thanh Kiểm dịch
Thiền.  J.Krishnamurti. Minh Tâm dịch

Nhân vật:

Căn Duyên dẫn tôi đến với Đạo Phật. TT Abhinyana. Như Hoàng dịch

Kỷ yếu Thượng Tọa Thích Minh Phát.

 

Nghi lễ:

 

Lịch sử, ý nghĩa chuông trống Bát Nhã. Thích Giác Duyên 

 


Thánh tích Phật Giáo:

Lịch Sử Chùa Tháp Trung Quốc. Trương Mạn Ðào. Tuệ Khai dịch

Thơ ca Phật Giáo:
 

Mặt đất vững chãi . Vân Hạ

Chuyện bình thường. Thích Chân Tính

Lược truyện Ðức Phật Thích Ca. Jonathan Landaw. Thích Chân Tính

Ánh đạo vàng. Võ Đình Cường

Những dòng thơ đời củaTuệ Trung Thượng Sĩ. Huệ Thiên

Tuyển tập truyện ngắn của Huỳnh Trung Chánh

 

Nghiên cứu
 

Tập san Nghiên Cứu Phật Học số 6 (số đặc biệt Phật Đản 2627)

Tập san Nghiên Cứu Phật Học số 9 (số đặc biệt Phật Đản 2628)

Tập san Pháp Luân PL.2548-No.1/3 AL-Tu thư Phật học.
 

 

Giới thiệu Website mới:

Góp một bàn tay
Hands For Hope
Trúc Lâm Yên Tử
Phật học Đường Vạn Hạnh Online
Room Sinh Hoạt Phật Pháp Online
Room Thảo Luận Phật Pháp Online
Thích Trí Siêu

Phật học viện Phật Giáo Hòa Hảo
Di Đà Nguyện Hải
Phật tử Việt Nam
Trung Tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam,Houston, Texas

Room Thảo Luận Phật Pháp Online

Human Rights and Equal Opportunity Commission

 

 

 

 

---o0o--- 
Xem bài đã post vào mạng năm 2004
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11| 12
Xem bài đã post vào mạng năm 2003
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11| 12
Xem bài đã post vào mạng năm 2002
 0102 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12

 

 

Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Thư Mục Tổng Quát

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@tpg.com.au