Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh


...... ...  

 

 

 

 

Kinh điển:
 

 Kinh Đại Bát Nhã. HT Thích Trí Nghiêm dịch

Tìm hiểu kinh Pháp Cú. Tâm Minh Ngô Tằng Giao


Triết:

Khẳng định tính: conđường giác ngộ giải thoát của Phật giáo. Phổ Nguyệt

Lịch sử:

Thiền Uyển Tập Anh. Ngô Đức Thọ, NguyễnThuý Nga dịch


Đức Phật:

Cuộc đời Đức Phật. HT Thích Trí Chơn dịch

Du quán tứ môn. Diệu Trân


Hạnh Nguyện Bồ Tát:
Theo dấu chân của hạnh nguyện Phổ Hiền. Thích Bảo Lạc


Mật Tông:
Cái nhìn của một hành giả về Bộ Đại Thủ Ấn. Cư Sĩ Liên Hoa
Đại Bi Quán Thế Âm hay Liên Hoa Bộ. Cư Sĩ Liên Hoa
 

Đạo Đức Học Phật giáo:
Đạo đức học PG trong hoàn cảnh Tây Phương.GS J. Whitehill.T Nguyên Tạng dịch


Xã Hội:

Lòng từ bi trong sinh hoạt chính trị của thế giới . Đức Dalai Lama. HT Thích Trí Chơn dịch

Nhân quyền và trách nhiệm phổ biến toàn cầu.  Đức Dalai Lama. HT Thích Trí Chơn dịch

Phật giáo truyền bá từ Đông qua Tây Phương Đức Dalai Lama. HT Thích Trí Chơn dịch

Sự cần thiết của nhiều tôn giáo. Đức Dalai Lama. HT Thích Trí Chơn dịch

 

Phật học:

Phật Giáo Vấn Đáp. The Buddhist Catechism, H.S. Olcott . HT Thích Trí Chơn dịch

Con đường dẫn đến chân hạnh phúc. HT Thích Trí Chơn dịch

Một vài kiến thức về Phật Giáo. HT Thích Trí Chơn dịch

 

Nhân vật:

Albert Eistein và Đức Đạt Lai lạt Ma. HT Thích Trí Chơn dịch


Nếp Sống Đạo:

Lá đã đâm chồi. Thích Như Điển

Vài chuyện bạn và tôi học Phật. Thích Phổ Huân

Sen Nở thấy Phật Di Đà. Diệu Trân

Truyện tích:

Thõng tay vào chợ. Bạch Lê Quang

Mầm lan thương yêu. Nhị Tường
Chiếc áo cô đơn. Cư Sĩ Liên Hoa
Lòng yêu thương sự sống. HT Thích Trí Chơn
Chú Mèo Dharma và Chú Tiểu Bodhi. David & Ted. Nhị Tường dịch

 

Tập san

Tập san nghiên cứu Phật Học, số 17. Kính mừng Phật Đản

 

Hình ảnh:

Hình ảnh Các Ngôi Chùa ở Việt Nam
Lễ Phật Đản tại Tu Viện Quảng Đức
Lễ Phật Đản tại Thái Lan
Hoằng Pháp tại Mỹ và Canada

 

Thông Báo - Tin Tức - Phật Sự:
 

Hành hương chiêm bái Phật tích Ấn Độ năm 2006 của Tu Viện Quảng Đức
Thông báo Phật Sự của Tu Viện Vạn Hạnh, Canberra

Khóa tu học Phật Pháp Úc Châu thứ 5 tại Nam Úc , từ ngày 31-12 đến 4 tháng 1-2007

Khóa tu học PP Âu Châu thứ18 , từ 27-7 đến 5-8-06, tại Tostedt, miền Bắc nước Đức.

Thư Gọi Mời V/v Xây dựng Trường Cao Trung Phật Học TP.HCM   HT Thích Từ Thông
Thư Ngỏ mời gọi ủng hộ công trình xây dựng Ni Viện Vạn Hạnh. Thích Nữ Giác Trung

Lịch sinh hoạt năm 2006 của Tu Viện Quảng Đức

 

Giới thiệu Trang Nhà:
Access to Insight
Phật Ca
Võ Hồng
Võ Tá Hân
Liên Hoa
Trần Trung Đạo

 

---o0o---

Xem bài đã post vào mạng năm 2006
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12

Xem bài đã post vào mạng năm 2005
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08  |09 | 10| 11 | 12
Xem bài đã post vào mạng năm 2004
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11| 12
Xem bài đã post vào mạng năm 2003
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11| 12
Xem bài đã post vào mạng năm 2002
 0102 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12

 

 


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Thư Mục Tổng Quát

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ:
quangduc@tpg.com.au
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544