Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh


================

================

================

================

================

================

================

================

 

 

 

Kinh Điển:

Kinh Đại Phương Quảng Tổng Trì Bảo Quang Minh. Thích Như Điển

Kinh Đại Bi. Thích Như Điển

Kinh Bổn Sự. Thích Như Điển

 

Mật Tông:

Kim Cương Đỉnh Du Già Lý Thú Bát Nhã. (PDF)Huyền Thanh dịch

Kinh Biến Chiếu Bát Nhã Ba La Mật.(PDF) Huyền Thanh dịch

Kinh Đại Lạc Kim Cương ... Chân Thật Tam Ma Gia. Huyền Thanh dịch 

Kinh Thật Tướng Ban Nhược Ba La Mật.  (PDF)Huyền Thanh dịch

Phật Nói Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa Liễu Nghĩa.(PDF)Huyền Thanh dịch

Kim Cương Đỉnh Liên Hoa Bộ Tâm Niệm Tụng....(PDF) Huyền Thanh dịch
 

Phật Học:
Sống hạnh phúc, chết bình an. Dalai Lama

Bốn sự thật nhiệm mầu. Nguyễn Duy Nhiên dịch

Tứ như ý túc. Nguyễn Duy Nhiên dịch

Hạnh phúc và con đường tu học. Nguyễn Duy Nhiên

Lập trường và phương pháp nghiên cứu Phật học. Thích Hạnh Bình

Ý nghĩa pháp Sám Hối trong đạo Phật. Thích Hạnh Bình

 

Đức Phật:

Đức Phật có phải là bậc nhứt thiết trí không? Thích Hạnh Bình
 

Thiền:

Ba Mươi Ngày Thiền Quán. Joseph Goldstein. Nguyễn Duy Nhiên dịch

Nơi ấy cũng là bây giờ và ở đây. Nguyễn Duy Nhiên dịch

Có gì là nhiệm mầu trong giây phút hiện tại. Nguyễn Duy Nhiên dịch

Lời kinh xưa buổi sáng này. Nguyễn Duy Nhiên

 

Luận:

Phát Bồ Đề Tâm Kinh Luận. Thích Như Điển

Bồ Đề Tư Lương Luận. Thích Như Điển

Trung luận. Thích Nữ Chơn Hiền

 

Tâm Lý:

Tâm lý Phật giáo trong Tây Du Ký. HT Thích Thiện Siêu

 

Tập san:

Nội san Bồ Đề số 2. Chuyên đề Phật Đản

 

Truyện:

Dưới cội Bồ Đề. Thích Như Điển

 

Thánh tích:

Long Sơn Tự. Thích Tâm Tôn

 

Văn hóa:

Lược Sử Văn Học Sanskrit & Hán Tạng Phật Giáo. Thích Kiên Định

Diễn đàn:
 

Đại Thiên là ai ?. Thích Giác Dũng
Thảo luận về Đi Thiên (1) Thích Giác Dũng
Thảo luận về Đi Thiên (2) Thích Giác Dũng
Thư gởi  Sư Chánh Minh và thầy Giác Dũng. Thích Hạnh Bình

 

Pháp âm:

 

Sách Phật Giáo

Ngôi nhà thật sự của ta. Trí Đạt diễn đọc

Ngôi nhà thật sự của ta. Tâm Nhã diễn đọc

Từng bước nở hoa sen (phần 1) (phần 2). Trí Đạt diễn đọc

Viên ngọc Kinh Pháp Hoa. HT Nhất Hạnh. Trí Đạt diễn đọc

Bông Hồng Cài Áo. HT Nhất Hạnh. Trí Đạt diễn đọc

Những bước thăng trầm. Trí Đạt diễn đọc

 

Băng giảng.

Ai là người được Thế Tôn truyền pháp(1) - (2) Thích Hạnh Bình

 

Phái đoàn hoằng pháp của TT Thích Như Điển

Thuyết giảng tại chùa thuyết giảng tại Chùa Phật Tổ (Long Beach)

Thuyết giảng tại Chùa Bát Nhã

Thuyết giảng tại Quan Âm Tịnh Xá

Thuyết giảng tại chùa An Lạc.  HT Kiến Tánh

Thuyết giảng tại chùa An Lạc.  ĐĐ Nguyên Tạng

Thuyết giảng tại chùa Đức Viên.  ĐĐ Nguyên Tạng

Khóa hc ti Sariputra Retreat Phật Pháp vấn đáp (mp3) : 01> 02

Thuyết giảng tại chùa Liên Hoa. TT Thích Như Điển

 

Thông Báo - Tin Tức - Phật Sự:

Thư mời tham dự chương trình Văn Nghệ Đạo Tình tại TV Quảng Đức, 22-6-08
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thư Mời Tham Dự Trại Hè Sinh Hoạt Phật Tử Kỳ III tai Conroe, Texas,
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thư Mời Tham Dự Lễ Cầu Quốc Thái Dân An tại Philadenphia, Hoa Kỳ

Thư ngỏ đóng góp xây dựng Bảo Tháp Tứ Ân
Thư mời tham dự Lễ Khánh Thành-An Vị Chùa Giác Nhiên, Tây Tây Lan 11-08
Thư Ngỏ kêu gọi ủng hộ xây dựng cổng Tam Quan Chùa Cổ Lâm (Seattle)
Chuyến hoằng pháp năm 2008 tại Mỹ của TT Thích Như Điển

Thư Ngỏ vận động ngân quỹ xây dựng Chùa Phảp Bảo,

Thư mời khóa tu Phật pháp tại Chùa Tây Phương. Georgia


Giới thiệu trang nhà mới:

Tibetan Buddhist Society

Đại Tạng Kinh Việt Nam
Nhóm Phật tử Đạo Tâm

Chùa Pháp Lâm
Phật Giáo Đại Chúng

Hội Từ Thiện Phật Giáo Phổ Hiền

Lotus Farm in Victoria, Australia

Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly

 

 

---o0o---

Xem bài đã post vào mạng năm 2008
01 | 02 | 03 | 04 | 05| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12

Xem bài đã post vào mạng năm 2007
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12

Xem bài đã post vào mạng các năm trước

 


 

Biên tập nội dung: Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ: quangduc@tpg.com.au
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544