Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

   Tiếng Anh 

qd.jpg (8936 bytes)

Bài mới tháng 07-2004


...... ... .

 

 

Kinh Điển:
 

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa. HT. Thích Trí Nghiêm dịch

Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ. Tâm Tịnh dịch
 

Luật:


Tâm Như Trí Thủ toàn tập
Huyền Luận Duy Ma Cật. Tuệ Sỹ
 

 

Mật tông:

 

Tinh túy trong sáng của đạo lý Phật Giáo. Phạm Công Thiện

 

Lịch sử:

 

Phật giáo dưới các triều đại.Thích Thông Lý

Việt Nam Phật Giáo sử luận. Nguyễn LangNi Giới :

ICONFLASH.Äpg (769 bytes) Nhận định bài Kinh nói về thành lập Ni đoàn... Thích Tâm Hạnh

 


Tịnh Độ
 

Hương sen Vạn Đức. HT Thích Trí Tịnh

Triết lý và thực tiễn của pháp môn Tịnh độ.Thích Tâm An

Những vấn đề cần biết khi lâm chung. Thích Tâm An

Mấy điểm trọng yếu người niệm Phật nên biết. Thích Nguyên Anh 
Tin sâu pháp môn Tịnh độ. Thích Tâm Hải

Khuyến tu pháp môn niệm Phật. Thích nguyên Anh 

Dễ tu dễ chứng. Thích Trường Lạc dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Pháp môn niệm Phật . Thích Hồng Đạo
 


Phật học cơ bản:
 

Khai thị. quyển 1. HT Tuyên Hóa

Pháp Tạng Phật Giáo VN số 20 . Nhiều tác giả
Tìm hiểu phước bố thí. Tỳ khưu Hộ Pháp

Pháp Ngữ của Hòa Thượng Tịnh Không.  T. Nguyên Tạng dịch.

 

Triết:

 

 Phật giáo, những vấn đề triết học. O.O. Rozenberg


Thiền:

 

Sống Thiền. E. Herrigel.  NS Trí Hải

Thiền Lâm Bảo Huấn. Thích Thanh Kiểm dịch
Thiền.  J.Krishnamurti. Minh Tâm dịch

Thiền và võ đạo. Ngô Ánh Tuyết  - Vương Long

Phương pháp tu trì của thiền tông. Thích Duy Lực

Thiền Luận ( tập1). Trúc Thiên dịch
Đối thoại Thiền. 2 Giai Không

Vào cõi tranh Thiền.  Lê Anh Minh

Thiền và xã hội Mỹ.  Trần Khải

Sự tuần hoàn của chúng sanh. Đồng Mai

 

Nếp sống:

 

Liễu phàm tứ huấn. Tuệ Châu, Bùi Dư Long dịch

 

Nhân vật:
 

Kỷ yếu Thượng Tọa Thích Minh Phát.

Du Tăng Cầu Pháp. Thích Hằng Ðạt 

 

Xã hội

 

ICONFLASH.jpg (769 bytes)Đạo Phật với thế kỷ 21. Thích Chánh Lạc


Thánh tích Phật Giáo:

Lịch Sử Chùa Tháp Trung Quốc. Trương Mạn Ðào. Tuệ Khai dịch

Thơ ca Phật Giáo:
 

Bằng tất cả tấm lòng. Thích Chân Tính

Thường Đề Bồ tát. Thích Chân Tính

Chuyện bình thường. Thích Chân Tính

Lược truyện Ðức Phật Thích Ca. Jonathan Landaw. Thích Chân Tính

Góp Nhặt Lá Bồ Đề. Thích Tịnh Nghiêm

Lênh đênh kiếp sống. (Thơ). Lâm Như Tạng

 

 

Nghiên cứu

 

 

Giới thiệu Website mới:

Góp một bàn tay
Hands For Hope
Trúc Lâm Yên Tử
Phật học Đường Vạn Hạnh Online
Room Sinh Hoạt Phật Pháp Online
Room Thảo Luận Phật Pháp Online
Thích Trí Siêu

Phật học viện Phật Giáo Hòa Hảo
Di Đà Nguyện Hải
Phật tử Việt Nam
Trung Tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam,Houston, Texas

Room Thảo Luận Phật Pháp Online

Human Rights and Equal Opportunity Commission

 

 

 

 

---o0o--- 
Xem bài đã post vào mạng năm 2004
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11| 12
Xem bài đã post vào mạng năm 2003
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11| 12
Xem bài đã post vào mạng năm 2002
 0102 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12

 

 

Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Thư Mục Tổng Quát

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@tpg.com.au