Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

   Tiếng Anh 

qd.jpg (8936 bytes)


...... ... .
Kinh điển:
 

 Kinh Đại Bát Nhã. HT Thích Trí Nghiêm dịch 

Nghi lễ:

Nghi Lễ . Thích Diệu Tánh
Nghi Lễ. Thích Hoàn Thông 

Kinh Tụng Pali phiên âm và nghĩa Việt. TK Chánh Kiến soạn


 

Phật Học:

 

  Ý nghĩa nhà lửa tam giới trong Kinh Pháp Hoa. Thích Trí Quảng

  Ý nghĩa phương tiện trong Kinh Pháp Hoa. Thích Trí Quảng

  Trong nhờ đục chịu. TK Chánh Kiến
  Tín và Tuệ. TK Chánh Kiến
  Thiền quy. TK Chánh Kiến dịch
 Sưu tầm Pháp. TK Chánh Kiến
 Tám Thánh Đạo đưa đến Níp Bàn.TK Chánh Kiến dịch

 

 

Khoa học:
 

Đạo của vật lý. Fritjof Capra. Nguyễn Tường Bách dịch

Phật giáo và một số thành tựu của khoa học. Thích Chiếu Sáng

 

Mật Tông:

 

Pháp và sự sáng tạo.  Trungpa Rinphoche. Karunasham

 

Lịch sử:
 

Việt Nam Phật Giáo Sử lược. Thích Mật Thể

 

Danh nhân thế giới:

 

Cuộc Đời Thánh Tăng Ananda. Hellmuth Hecker.  Nguyễn Điều dịch

 

Phật Giáo thế giới:


Bhutan có gì lạ ?. Thích Như Điển
Lịch Sử Phật Giáo Úc Đại Lợi. Paul Croucher. Thích Nguyên Tạng dịch

 


Phật Giáo và Tuổi Trẻ:

Nói với tuổi hai mươi. Thích Nhất Hạnh

Tập san:

 

Tập san Pháp Luân PL. No.15

 

Thơ văn:
 

Thuyền ngược bến không. TT Thích Tuệ Sỹ

Quê Hương Còn Đó. Tuyển tập thơ của Mặc Giang
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Mây... Diệu Trân
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thiền Trăng. Diệu Trân
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Vô Tự Thị Chân Kinh (Tuyển Tập). Diệu Trân

 

Truyện ngắn
 

Thiên biến vạn hóa. Thích Nữ Thế Quán

Đường xưa mây trắng. Thích Nhất Hạnh
Bên khu rừng trúc. Lam Khê
Quay đầu là bến. Pháp sư Tự Lập. Triêu Dương dịch

Con đường mây trắng. Anagarika Govinda. Nguyễn Tường Bách  dịch  
Chú Mèo Dharma và Tiểu Tăng. David & Ted. Nhị Tường sưu tầm và dịch

 

Thánh Tích:

Những Hang Động Tuyệt Mỹ. Thanh Thảo dịch

Xã Hội:

 

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Có và Không. Thích Như Điển
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Cảm tạ xứ Đức. Thích Như Điển

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thế gian như hằng mộng. Thích Như Điển

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Phật Giáo Với Con Người. Thích Như Điển
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Làm thế nào để trở thành một người tốt. Thích Như Điển

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Nấc Thang Cuộc Đời. Đại Sư Tinh Vân. TN Huệ Phúc dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Về một môi trường thích hợp cho sự tu tập. HT. Thích Minh Châu

Nấc Thang Cuộc Đời. Đại Sư Tinh Vân. TN Huệ Phúc dịch

 

Văn Hóa:

Tìm hiểu về lễ bái. Nguyên Khang
Tiếng chuông Hàn Sơn Tự. Thích Chiếu Sáng
 

Âm nhạc Phật Giáo:
 

Huệ Ca 1. Nhạc Sĩ Trần Quan Long
Huệ Ca 2 Nhạc Sĩ Trần Quan Long
Huệ Ca 3 Nhạc Sĩ Trần Quan Long
Tuệ Ca Nhạc Sĩ Trần Quan Long

Sử Ca Nhạc Sĩ Trần Quan Long

 

Thành Kính Tưởng Niệm:

Thành kính tưởng niệm HT Thích Đổng Minh (mới)

Kỷ yếu tưởng niệm HT Thích Giác Nhiên, Đệ Nhị Tăng Thống GHPGVNTN

Kỷ yếu tưởng niệm HT Thích Từ Quang
Kỷ yếu tưởng niệm HT Thích Trí Thủ
Kỷ yếu tưởng niệm HT Thích Thiện Siêu

Thành kính tưởng niệm HT Thích Huyền Vi
Kỷ yếu tưởng niệm HT Thích Trung Quán
Kỷ yếu tưởng niệm HT Thích Hồng Tứ
Kỷ yếu tưởng niệm HT Thích Thanh kiểm
Thành kính tưởng niệm HT Thích Nguyên Ngôn
Kỷ yếu tưởng niệm Ni Trưởng Diệu Không
Kỷ yếu tưởng niệm Ni Trưởng Đàm Lựu
Kỷ yếu tưởng niệm Ni Trưởng Trí Hải

 


 

---o0o--- 

Xem bài đã post vào mạng năm 2004
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11| 12 |
Xem bài đã post vào mạng năm 2003
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11| 12 |
Xem bài đã post vào mạng năm 2002
 0102 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |

 

Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Thư Mục Tổng Quát

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com