Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh


 

---------------------

---------------------

---------------------

---------------------

---------------------

---------------------

---------------------

 

Kinh điển:

Hai Thời Công Phu, Hòa thượng Thích Trí Quang dịch giải

Kinh Duyên Sinh . HT Thích Tâm Châu dịch

Kinh Đại Bát Niết Bàn. HT Thích Tâm Châu dịch

Kinh Giải Hạ . HT Thích Tâm Châu dịch

Kinh Hiếu Tử. HT Thích Tâm Châu dịch

Kinh Lần Tràng. HT Thích Tâm Châu dịch

Kinh Ngũ Bách Danh Quán Thế Âm. HT Thích Tâm Châu dịch
Kinh Phát Bồ Đề Tâm. HT Thích Tâm Châu dịch

Kinh Phổ Môn Nghĩa. HT Thích Tâm Châu dịch

Kinh Quy Y Tam Bảo. HT Thích Tâm Châu dịch

Kinh Quán Thế Âm Bồ Tát Thụ Ký . HT Thích Tâm Châu dịch

Kinh Tâm Địa Quán. HT Thích Tâm Châu dịch

Kinh Tân Tuế. HT Thích Tâm Châu dịch

Kinh Thập Thiện. HT Thích Tâm Châu dịch

Kinh Thiên Thỉnh Vấn. HT Thích Tâm Châu dịch

Kinh Thụ Tân Tuế. HT Thích Tâm Châu dịch

Kinh Tội Phúc Báo Ứng. HT Thích Tâm Châu dịch

Kinh Trì Trai. HT Thích Tâm Châu dịch

Kinh Văn Thù Sư Lợi ThỉnhVấn. HT Thích Tâm Châu dịch  

Phật Học Ngụ Ngôn. HT Thích Tâm Châu dịch


Phật Học:

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Bước đầu học Phật. HT Thích Tâm Châu

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Phật Học Chính Cương  HT Thích Tâm Châu

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Phật Pháp. Minh Châu - Thiên Ân - Chơn Trí - Đức Tâm

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tại Sao 108 Hạt Chuỗi. Thích Phước Nhơn

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Ba thời chuyện pháp. Thích Nữ Trí Hải

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Phật pháp căn bản. Thích Đức Thắng
ICONFLASH.jpg (769 bytes)
Vấn đề Bồ Tát Quảng Đức tự thiêu và giới không sát sanh T.Hạnh Bình

 

Thiền học:

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thiền Luận. (Quyển Hạ). Daisetz Teitaro Suzuki. Tuệ Sỹ dịch

 

Mật Tông:

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Đại Tỳ Lô Xá Na Thành Phật Thần Biến gia trì kinh (thượng). Huyền Thanh

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Đại Tỳ Lô Xá Na Thành Phật Thần Biến gia trì kinh (hạ). Huyền Thanh

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Đưa vào mật tông. Lama Thubten Yeshe -  Jonathan Landaw-Ni Sư Trí Hải dịch

 

Tịnh Độ

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Lắng nghe tiếng hát sông Hằng. Quách Huệ Trân
 

Nghệ thuật sống đẹp:

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Góc phố đời người. (phóng sự). Thế Anh

 

Luận:

Nhân duyên tâm luận tụng. HT Thích Tâm Châu dịch

Truy môn cảnh huấn. HT Thích Tâm Châu dịch

 

Danh Nhân:

ICONFLASH.jpg (769 bytes)  33 Vị tổ Ấn Hoa. HT Thích Thanh Từ soạn dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, lưỡi gươm vàng trí tuệ. Tâm Hà Lê Công Đa

 

Truyện :

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Mong manh kiếp người. Minh Hạnh

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tu Bụi. Trần Kiêm Đoàn

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Đức Phật, nàng Savitri và tôi. Hồ Anh Thái

 

Lịch sử:

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Bước chân của PG Việt Nam tại Hoa Kỳ nhìn theo góc độ lịch sử. Lê Đình Cai

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Hoàng Đế Asoka. Con người của hoà bình và tính nhân bản. Minh Chi

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Vì Sao Phật Giáo Suy Tàn Tại Ấn Ðộ, By D.C. Ahir, Trần Ðức Phi Bằng

 

Chết -tái sinh:

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tôi di dự lễ bỏ mả. Văn Công Hùng

 

Tập san:

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Nghiên cứu Phật Học- Pháp Luân - Số 1

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Nghiên cứu Phật Học, số 20

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Phương Trời Cao Rộng

 

Thông Báo - Tin Tức - Phật Sự:
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thông báo về chuyến thuyết giảng của Đức Đạt Lai Lạt Ma tại Úc

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thông tư về Khóa An Cư Kiết Hạ 2007 của Giáo Hội. HT Thích Bảo Lạc
Thông báo (3) về việc thực hiện Bộ Văn Học Phật Giáo Việt Nam Hải Ngoại. T. Nguyên Siêu

ICONFLASH.jpg (769 bytes)  Thư Ngỏ mời gọi ủng hộ công trình đại trùng tu Chùa Kỳ Viên, Đà Nẵng. Thích Đạo Hạnh
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thư Ngỏ vận động trùng tu Chùa Pháp Hải, Ninh Hòa, Nha Trang.Thích Nữ Thông Ngữ
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thư Ngỏ vận động trùng tu Chùa Quang Minh, Tỉnh Bình Phước. Thích Nữ Huệ Bảo
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thư Ngỏ vận động trùng tu Chùa Bảo Tích, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thích Nữ Như Minh

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thư Mời Tham Dự Ngày Về Nguồn tại Chùa Pháp Vân, Ontario, Canada. Thích Tâm Hòa

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Lời Cáo Bạch Đại Trùng Tu Tổ Đình Từ Đàm. Thích Hải Ấn
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thư Ngỏ về việc tổ chức khóa An Cư Kiết Hạ tại Ấn Độ. Thích Hạnh Chánh

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Cẩn Bạch Thư về công trình trùng tu Chùa Long An tỉnh Quảng Trị. Thích Hải Tạng
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Ủng hộ công trình tái xây dựng Chùa Thiện Minh tại Lyon, Pháp Quốc---o0o---

Xem bài đã post vào mạng năm 2007
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07  |08 | 09 | 10 | 11 | 12

Xem bài đã post vào mạng năm 2006
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12

Xem bài đã post vào mạng năm 2005
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11| 12
Xem bài đã post vào mạng năm 2004
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11| 12
Xem bài đã post vào mạng năm 2003
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11| 12
Xem bài đã post vào mạng năm 2002
 0102 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12

 

---------------------

----------------

-----

---------------------

---------------------

---------------------

---------------------

---------------------

---------------------

---------------------

---------------------

 

 


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Thư Mục Tổng Quát

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ: quangduc@tpg.com.au
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544