Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh


   

 

 

Kinh Điển:

Kinh Phạm Võng Bồ Tát Giới. Pháp Sư Diễn Bồi

 

Mật Tông:

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Kinh Thanh Tnh Pháp Thân T Lô Giá Na ... Thích Quảng Trí - Huyền Thanh dịch

Bảo tàng thần. Huyền Thanh dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Bảo Tàng Thần Đại Minh Mạn Noa La Nghi Quỹ . (Q thượng , Q. hạ) Huyền Thanh dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thánh Bảo Tàng Thần Nghi Quỹ. (Q thượng , Q. hạ) Huyền Thanh dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Phật Nói Pháp Vô Lượng Thọ Phật Hóa Thân Đại Phẫn Tấn ..... Huyền Thanh dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Kinh Kim Cương  Đồng Tử Trì Niệm. Huyền Thanh dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Cứu Bạt Diễm Khẩu Ngạ Quỷ Đà La Ni. Huyền Thanh dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Cứu Diện Nhiên Ngạ Quỷ Đà La Ni Thần Chú  Huyền Thanh dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Phật Thuyết Cam Lộ Đà La Ni Chú. Huyền Thanh dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Kinh Trì Minh Tạng Bát Đại Tổng Trì Vương. Huyền Thanh dịch

 

Đức Phật:

Đức Phật được tôn vinh

Pháp Tu Chứng Chánh Ðẳng Giác Của Ðức Phật. Phổ Nguyệt


Bồ Tát:
Sự Linh Ứng của Bồ Tát Địa Tạng
 

Phật Học:
 

Tác động hỗ tương giữa Thân & Tâm. HT Thích Trí Quảng

Hiện tại lạc trú  Thích Hạnh Bình

Bát Chánh Đạo  Thích Hạnh Bình

Giáo lý Trung Đạo  Thích Hạnh Bình

Bổn phận và trách nhiệm của người xuất gia  Thích Hạnh Bình

Mối quan hệ giữa thầy và trò trong Đạo Phật  Thích Hạnh Bình

Tư tưởng Không cuả Phật Giáo Đại Thừa  Thích Hạnh Bình

Tư tưởng Hữu cuả phái Hữu Bộ  Thích Hạnh Bình

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Giáo lý Duyên Khởi  Thích Hạnh Bình

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Giáo lý Trung Đạo  Thích Hạnh Bình

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Khái niệm Không trong Phật Giáo Nguyên Thuỷ  Thích Hạnh Bình

 

Luật:

Bách trượng thanh quy. HT Thích Bảo Lạc dịch

Bình giải 13 việc chướng ngại sự tu tập của người xuất gia. Thích Giác Quả

Bát quan trai giới. Thích Tuệ Sỹ

 

Thời đại

Phật giáo với thời đại. Thích Hạnh Đức

 

Ni giới:

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Ni giới Phật giáo và một xã hội từ bi. Martine Batchelor. Trần Như Mai dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Quá trình phục hoạt giáo đoàn Tỳ Kheo Ni ở Tích Lan.Hema Goonatikake. Trần Như Mai dịch

 

Khoa Học:

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Phật giáo & y học . Dương Quốc An - Công Sĩ

 

Tản mạn:

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Ngôi chùa nhỏ nơi xóm nhỏ. Vĩnh Hảo

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Sân khấu lịch sử. Huệ Trân

 

Thơ văn:

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Đi ngang trời Thái Không. Huệ Trân

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tình cờ nắng phai. Huệ Trân

 

Sống đẹp:

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tình yêu của mẹ tạo nên bảng vàng. Như Nguyện dịch

 

Pháp âm:

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Sức Mạnh Của Lòng Từ. Thích Nguyên Tạng dịch . Trọng Nghĩa - Mộng Lan diễn đọc

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Đạo Phật xưa và nay. Thích Hạnh Bình

 

Âm nhạc:

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Đạo Kỳ Phật Giáo. Chúc Linh

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Một Đóa Sen Hồng. Trọng Nghĩa - Mộng Lan

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Nhiệm mầu từng hạt nắng rơi. Trọng Nghĩa - Mộng Lan

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Cảm ơn đời. (cổ nhạc PG) Nhạc sĩ Nguyễn Thanh Long

 

Cổ Nhạc Phật Giáo:
Dưới Bóng Sa La (CD mới) Nguyễn Thanh Long


Powerpoint:

Hoa Sen. Kim Anh st
Hoa Sen Bắc Mỹ. Kim Anh st
Sống. Thơ của Thích Tuệ Hải.Diệu Tịnh st
Chuyến Hoằng Pháp Mỹ Châu 2008. Thảo Uyên Hương
Mẹ Quan Thế Âm. Thơ Phạm Thiên Thư, nhạc: Phạm Duy, Thái Thanh hát. Diệu Tịnh st
 

 

Hình ảnh:
 

Hình ảnh buổi Văn Nghệ Đạo Tình & Quê Hương

Hình ảnh An Cư Kiết Hạ 2008 tại Chùa Linh Sơn, Victoria

Hình ảnh Đại Giới Đàn Pháp Chuyên tại Chùa Viên Giác, Đức Quốc
Hình ảnh An Cư Kiết Hạ 2008 của Chư Tôn Đức Tăng Ni tại Hoa Kỳ

Đức Đạt Lai Lạt Ma giảng pháp tại Sydney, Úc Châu tháng 6-2008

 

Thông Báo - Tin Tức - Phật Sự:
 

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thư Mời Tham Dự Trại Hè Sinh Hoạt Phật Tử Kỳ III tai Conroe, Texas,
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thư Mời Tham Dự Lễ Cầu Quốc Thái Dân An tại Philadenphia, Hoa Kỳ

Tuần lễ tu niệm và chiêm bái Xá Lợi tại Tu Viện Quảng Đức, tháng 10-2008

Thư ngỏ đóng góp xây dựng Bảo Tháp Tứ Ân
Thư Ngỏ kêu gọi ủng hộ xây dựng cổng Tam Quan Chùa Cổ Lâm (Seattle)
Chuyến hoằng pháp năm 2008 tại Mỹ của TT Thích Như Điển

Thư Ngỏ vận động ngân quỹ xây dựng Chùa Phảp Bảo,

Thư mời khóa tu Phật pháp tại Chùa Tây Phương. Georgia


Giới thiệu trang nhà mới:

 

Buddhist Sutra

Universal Dharma (Abhinyana)
Tibetan Community in Australia

Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly

 

---o0o---

Xem bài đã post vào mạng năm 2008
01 | 02 | 03 | 04 | 05| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12

Xem bài đã post vào mạng năm 2007
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12
Xem bài đã post vào mạng năm 2006
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12

Xem bài đã post vào mạng năm 2005
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08  |
09 | 10| 11 | 12
Xem bài đã post vào mạng năm 2004
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11| 12 |
Xem bài đã post vào mạng năm 2003
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11| 12 |
Xem bài đã post vào mạng năm 2002
 0102 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |

 

 

 

 


 

Biên tập nội dung: Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ: quangduc@tpg.com.au
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544